EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Zahradní slavnost

‹ Zpět

Závěr školního roku oslavili žáci, jejich rodiče, kantoři EKO GYMNÁZIA i příznivci školy již tradiční zahradní slavností. Připomenuli jsme si úspěchy dosažené během roku, ocenili žáky s nejlepšími studijními výsledky i ty, kteří reprezentovali školu na poli sportovním či uměleckém.  Slavnostně jsme mezi sebou přivítali nové studenty a seznámili je s jejich třídními učiteli. Druhá část slavnosti byla věnována neformálním setkáním, občerstvení a také jsme měli možnost vyzkoušet si mnoho sportovních aktivit.

Velké poděkování patří zejména žákům a učitelům, kteří se podíleli nejen na přípravě zahradní slavnosti, ale především na velmi úspěšném průběhu školního roku. Děkujeme také rodičům, kteří nám pomohli zajistit občerstvení a dobrou náladu 😉

Děkujeme, přejeme klidné léto a těšíme se na vás všechny v září.