EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Zahájení školního roku

‹ Zpět

Zahájení nového školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí 3. září v budově EKO GYMNÁZIA podle následujícího rozpisu:

8:00     třídy: kvinta C, sexta ABC, septima ABC, oktáva ABC

9:30     třídy: tercie AB1, tercie AB2, kvarta AB, kvinta AB

11:00    třídy: prima A1, prima A2, sekunda A1, sekunda A2

Od úterý 4. září do pátku 7. září čekají žáky adaptační kurzy, terénní exkurze, výstavy a praktická výuka mimo školní lavice. Přesný harmonogram akcí a podrobné informace předají svým třídám třídní učitelé.