EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Z cen Eduína si vezeme 3. místo!

‹ Zpět

Náš I-Day patří mezi nejzajímavější inovativní projekty v podpoře podnikavosti žáků v letošním roce!

Před třemi lety jsme se pustli do projektu Smart School a začali propojovat EKO GYMNÁZIUM BRNO s praxí. Před dvěma lety vznikl I-Day, projektový den, kdy do školy zveme odborníky z praxe, aby si pro naše studenty připravili přednášky, workshopy, prosíme je, aby pozvali naše studenty k nim na exkurzi.

Koncept Smart School zaujal i odbor školství Jihomoravského kraje a od loňského roku v rámci projektu KaPoDaV předáváme naše know-how v oblasti podpory podnikavosti žáků ostatním školám v kraji.

A v úterý 27. 3. 2018 se nám podařilo uspět i ve finále cen Eduína. Ze stovky inovativních vzdělávacích projektů jsme se umístili na 3. místě v kategorii Zoom! Jsme nesmírně rádi, že naše snaha o inovace ve vzdělávání zaujala i odbornou porotu a velmi se těšíme na výhru – roční členství v akcelerátoru CitiFoundation.

Tato cena patří především rodičům a všem statečným, kteří přijali výzvu a do I-Day se s námi pustili! Děkujeme!

Informace o všech oceněných projektech a také průběhu finále naleznete na webu EDUin a Eduína. Zhodnocení našeho I-Day si můžete také přečíst na serveru Rodiče vítáni.


I-Day má za cíl vytvořit pro studenty EKO GYMNÁZIA inspirativní prostředí díky exkurzím, setkávání, přednáškám či workshopům s osobnostmi z praxe – se vzdělanými, pracovitými a slušnými lidmi, kteří jsou elitou ve svém oboru. Prostor školy je využíván pro prezentaci různých druhů povolání a nových, perspektivních a inovativních oborů.

Studenti díky I-Day získají praktické znalosti a dovednosti, naučí se nové metody práce, řešení úkolů a problémů, které mohou využít při dalším vzdělávání či v praxi. Edukativním cílem projektu je posílení dovedností studentů jako jsou aktivita, komunikativnost, prezentace, naslouchání, spolupráce, kreativita, samostatnost, zodpovědnost a kritické myšlení.


Tato akce je pořádaná v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.