EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Kytice – K. J. Erben a lidová slovesnost

‹ Zpět

Dne 17. dubna jsme se sekundami navštívili výukový program v centru Legato v brněnských Kohoutovicích. Po úvodních rozehřívacích hrách přišel na řadu hlavní bod programu – dramatizace Erbenovy Kytice. Nejprve jsme zhlédli ukázky z některých divadelních a filmových verzí Kytice a poté dostaly skupinky studentů přidělené jednotlivé balady, aby si připravili svoji vlastní dramatizaci. Byly to naše první krůčky na prknech, která znamenají svět.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová