EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Nabídka zájmových kroužků

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

našim studentům mimo běžnou výuku nabízíme v prostorách školy také zájmové kroužky. Studenti mohou navštěvovat kroužek Florbalu či Informatiky.

Od loňského září organizuje naše gymnázium také výuku uměleckých předmětů v oborech výtvarném, hudebním, dramatickém a tanečním. Výuka je určena studentům gymnázia i žákům základních
a mateřských škol, kteří mají talent a přirozený zájem o umění.

Výuku povedou pedagogové gymnázia i externí odborníci (pedagogové brněnské konzervatoře
či JAMU, výkonní umělci brněnských divadelních či baletních souborů, členové význačných brněnských hudebních sdružení, osobnosti výtvarného umění).

Výuka probíhá v prostorách školy na Labské 27, Brno-Starý Lískovec: žákům i jejich rodičům tak chceme ušetřit čas a nabídnout výuku zájmových aktivit v prostorách a lokalitě, která je jim nejblíže.

Výsledky vzdělávání a uměleckého tvoření představíme na kulturních setkáních, jakými budou např. hudební podvečery, vernisáže výtvarných prací, slavnostní koncert a výstava, divadelní či taneční představení.

Těším se na setkání s Vámi!

Pro bližší informace týkající se výuky uměleckých předmětů žáků EKO gymnázia klikněte na odkaz v levém sloupci „Pro žáky EKO gymnázia“.

Pro bližší informace týkající se výuky uměleckých předmětů žáků základních a mateřských škol klikněte na odkaz v levém sloupci „Pro žáky ZŠ a MŠ“.