EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Výstava na Špilberku „Co nám válka dala i vzala“

‹ Zpět

Žáci oktávy si mohli prohlédnout různé suvenýry, které si vojáci dovezli z různých bojišť a zůstaly v jejich rodinách dodnes jako cenné poklady. Zjistili také, co všechno vojáci na frontách prožili a jaký osud je čekal v nové vlasti. Ne každý přitom bojoval právě za ni, protože většina vojáků z českých zemí bojovala na straně Rakouska-Uherska a pouze malá část z nich byla v legiích. Dále se seznámili s uniformami legionářů, jejich výstrojí a na mapě zjistili, kudy po světě československé legie putovaly až do vlasti. Na výstavě se také dozvěděli, co se v osudových dnech roku 1918 dělo přímo zde v Brně, že 29. října už se lidé sešli u Zemského domu, Besedního domu a na dnešním náměstí Svobody. V centru města se pořádaly tábory lidu, Brňané přísahali věrnost republice. Na náměstí Svobody dokonce došlo k poškození sochy Wehrmanna. Do této dřevěné sochy rytíře v plné zbroji mohli během války lidé zatlouct zakoupený hřebík a podpořit tak vdovy a sirotky po padlých vojácích. Wehrmann měl oslavovat hrdinství rakousko-uherských vojsk, pro českou veřejnost byl ale nenáviděným symbolem monarchie a němectví. Wehrmanna si mohli znovu prohlédnout díky replice i s uraženou částí hlavy a zavěšenou vyhláškou Národního výboru – tedy přesně tak, jak vypadal při vyhlašování Československa. Byl to dokonce největší exponát výstavy. Na výstavě zhlédli i připomínku sokolských hlídek či medailony různých osobností: např. válečného chirurga, našeho posledního císaře Karla I. či prvorepublikového architekta Ernsta Wiesnera, který za války sloužil v armádě. V samém závěru výstavy si oddechli v příjemné atmosféře nové éry – v módním salonu z 20. let.
Ještě zhlédli výstavu fotografií „Rok 1968 v Brně očima cenzora“ k osudovému roku 1968, zachycující momenty okupace Brna vojsky Varšavské smlouvy.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček