EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Úspěšnost u státní maturity

Pojem „státní maturita“ je obecně používán pro společnou část maturitní zkoušky, ve které žáci maturují ze dvou předmětů.

 

Zkouška z jazyka je složena z :

  • didaktického testu (DT)
  • písemné práce (PP)
  • ústní zkoušky (ÚZ)

Výsledky našich maturantů při maturitních zkouškách v roce 2017 shrnuje tabulka:

ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK
DT (%) PP (body) ÚZ (body) známka DT (%) PP (body) ÚZ (body) známka DT (%) PP (body) ÚZ (body) známka
maximum 100 30 28

2,44

100 36 39

1,29

100 36 39

2,25

hranice úspěšnosti 43 12 13 44 16 18 44 16 18
průměr výsledků našich maturantů 72,9 20,3 22,7 94,2 33,9 31,4 69,7 32,0 34,3