EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Terénní cvičení Mladočov

‹ Zpět

Ve dnech 8. – 11. 5. 2018 proběhlo terénní přírodovědné cvičení, kterého se zúčastnili žáci SA1, SA2 a TAB. Ubytováni jsme byli ve Zderazi. Cestou tam jsme navštívili Litomyšl – prohlédli si zámek, zámecké zahrady a náměstí. Také jsme prošli Pivnickou roklí. Další dva dny jsme se rozdělili na poloviny – jedna šla do Toulovcových maštalí, kde plnila zeměpisné úkoly (orientace v krajině, práce s mapou, určení azimutu) a druhá zůstala ve Zderazi a zabývala se biologií, chemií a fyzikou (vytvářela elektronický atlas rostlin, lovila a určovala bezobratlé, zkoumala osmotické jevy a napětí v pletivech stvolu smetanky lékařské, vliv světla na tvorbu škrobu, měřila teplotu, atmosférický tlak, relativní vlhkost, závislost hydrostatického tlaku na hloubce, odhadovala vzdálenosti a čas). Ve středu navečer jsme si prošli Skalní obydlí ve Zderazi, čtvrteční večer se opékaly špekáčky u táboráku. Během celého pobytu žáci zpracovávali své poznatky do prezentací, které v pátečním dopoledni předvedli ostatním. Počasí nám přálo a tak proběhlo i koupání. Prohlédněte si fotogalerii.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová