EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Realizované akce

Seminář ve Future Mining

Dne 3.10. se 15 studentů vyššího i nižšího stupně našeho gymnázia zúčastnilo semináře ve společnosti Future Mining. Na začátku semináře nás čekala zajímavá prohlídka nejdůležitějších částí firmy. Poté  …

Nové knihy v naší knihovně!

V ředitelně si můžete zapůjčit zajímavé knihy podporující rozvoj osobnosti, kreativitu, aktivitu, podnikavost, ale také jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Dnes bychom Vám rádi  …

Primáni ve Sloupu

Na první školní týden plný exkurzí po městě Brně navázaly obě primy adaptačním kurzem. Ten trval tři dny od 10. do 12. září a uskutečnil se ve Sloupu. První den byl zaměřen na budování kolektivu, za p  …

Adaptační kurz Jedovnice

Ve dnech 10. a 11. září proběhl adaptační kurz pro tercie. Cílem bylo propojit původní třídy s nově přijatými žáky, aby spolu vytvořili dobře stmelený a fungující kolektiv. Využili jsme nabídky společ  …

První zářijový týden sext

Nový školní rok začal netradičně. Oprava školní chodby „poslala“ třídy na aktivity mimo školu. Sexta nejprve absolvovala workshop Soutěž a podnikej, poté navštívila výstavu J. Šibíka v galerii Archite  …

První zářijový týden tercií

Úterý 4. září Po stopách Napoleona – návštěva Mohyly míru a expozice Bitvy tří císařů Středa 5. září Návštěva Technického muzea Brno – lektorovaná prohlídka Od tamtamu k internetu, návštěva fyzikální  …

Výstava A. Muchy

Dne 6. 9. studenti septimy navštívili výstavu nazvanou ‚Dva světy‘, jež kombinuje dva protipóly tvorby světoznámého secesního malíře Alfonse Muchy. K devíti největším plátnům z cyklu Slovanská epopej  …

Sekundy na terénních exkurzích

Úterý 4. 9. – Letiště Brno – prohlídka veřejného i neveřejného prostoru letiště Středa 5. 9. – Hasík 3 – návštěva výcvikového střediska v Líšni Čtvrtek 6. 9. – Technické muzeum Brno Program: Poznej sv  …

Vítězové iKID v Irsku

Skupina šesti terciánů EKO GYMNÁZIA BRNO v loňském školním roce zvítězila v žákovské startupové soutěži iKID se svým projektem Pocket Shares. Studenti vytvořili webovou stránku a nyní pracují na aplik  …

Novější   Starší