EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Smlouvy a školné

Vážení rodiče,

EKO Gymnázium je soukromou školou, zařazenou do sítě škol ministerstva školství od roku 1992.

Studium je podmíněno, kromě splnění přijímacích kriterií, podpisem smlouvy o studiu. Smlouva o studiu je podepisována jednou na celou dobu studia. Smlouva o studiu je k dispozici ke stažení v dolní části. Výši školného na příští školní rok stanovuje správní rada školy na svém pravidelném zasedání v únoru běžného roku.

Výše školného je na školní rok 2018/2019 je stanoveno na 18 900,- Kč. Každoročně je výše školného upřesňována formou dodatku ke smlouvě.

Přehled výše školného za poslední roky:

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
16 900,- 16 900,- 16 900,- 16 900,- 16 900,- 16 900,- 16 900,- 16 900,- 18 900,-

 

V ceně školného je zahrnuto každoroční pojištění žáků pro případ úrazu nebo odcizení věcí během školního vyučování, bezplatné poskytování učebnic žákům plnícím povinnou školní docházku, rozmnožování základních učebních textů potřebných pro výuku, rozmnožování materiálů při onemocnění žáků. Samozřejmou součástí činnosti školy je velmi úzká spolupráce vyučujících (zejména třídních učitelů) se zákonnými zástupci žáka, připojení k internetu v počítačové učebně i mimo hodiny pravidelné výuky informatiky, wi-fi připojení, využívání sportovišť k různým soutěžím a turnajům pořádaným školou mimo hodiny pravidelné výuky. Je nutné zdůraznit, že v ceně školného není zahrnuto automatické dostudování a získání maturitního vysvědčení. Naopak v případě neprospěchu na konci školního roku nelze opakovat ročník z prospěchových důvodů – smlouva s rodiči čl. 13.

Soubory ke stažení