EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Rodiče vítáni

 

EKO GYMNÁZIUM BRNO bylo jednou z prvních škol, které získaly certifikaci značkou RODIČE VÍTÁNI.

Která kritéria značky RODIČE VÍTÁNI splňuje naše škola?

 • U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba.
 • Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy.
 • Na stránkách jsou uvedeny kontakty (email, telefon) na vedení školy a spojovatelku, ideálně na všechny zaměstnance školy.
 • Škola má na svém webu informace o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy a průběžně je aktualizuje.
 • Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně.
 • Každý rodič osobně dostane písemný přehled o hodnocení svého dítěte.
 • Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.).
 • Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme. S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.
 • Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.
 • Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.
 • Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, elektronické žákovské knížky, …).
 • Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.
 • Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 • ŠVP a další školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy. Vysvětlujeme v nich důsledně všechny odborné termíny a zkratky, aby jim rozuměli rodiče ze všech oborů.
 • Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce.
 • Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.
 • Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní akce, rodičovské víkendy apod.).
 • Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme.