EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Kritéria přijetí

Kritéria přijetí pro III. kolo přijímacího řízení:

Čtyřleté studium

 

Pro všechny tři studijní cykly otevírané ve školním roce 2018 / 2019 pro I. kolo přijímacího řízení platí:

  1. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, kterou tvoří státem zadávané testy z českého jazyka a matematiky a školní přijímací zkouška (slohová práce z českého jazyka na zadané téma).
  2. Státní přijímací zkoušku konají povinně všichni uchazeči.
  3. Školní slohovou práci nemusí konat uchazeči, kteří:
    • v každém ze sledovaných klasifikačních období dosáhli průměr na vysvědčení do 1,10 – studijní obor 79-41-K/81
    • v každém ze sledovaných klasifikačních období dosáhli průměr na vysvědčení do 1,30 – studijní obor 79-41-K/61
    • v každém ze sledovaných klasifikačních období dosáhli vyznamenání – studijní obor 79-41-K/41