EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Kritéria přijetí

Kritéria přijetí pro I. kolo přijímacího řízení:

Pro všechny tři studijní cykly otevírané ve školním roce 2019 / 2020 platí:

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, kterou tvoří státem zadávané testy z českého jazyka a matematiky. Státní přijímací zkoušku konají povinně všichni uchazeči.

 

Podrobná kritéria pro jednotlivé studijní obory