EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Proč k nám

Idea-64

  100 % úspěšnost u státní maturity    

Student-64

  100 %  našich žáků je přijato na vysokou školu  

Diploma-64

  1,6     průměrná známka z cizího jazyka u maturity

Wallet-64

  170 000,-  ročně vyplaceno na stipendiích 

Bookmark-64

  6 000    knih ve školní knihovně  

WiFi-64

  100 %   pokrytí školy signálem wi-fi 

 

EKO_G_schema-1

 

 • EKO Gymnázium je malá škola s příjemnou atmosférou. Všichni se navzájem známe, což umožňuje individuálně přistupovat k potřebám našich žáků.
 • EKO Gymnázium přikládá velký význam jazykovému vzdělávání. Výuka anglického jazyka je nadstandardně časově dotovaná a má výbornou úroveň. Klasické hodiny jsou doplněny hodinami konverzace s rodilým mluvčím. Vybrané předměty jsou částečně vyučovány v anglickém jazyce. Používáme metodu CLIL.
 • Ruský jazyk je vyučován od počátku studia žáka, výuku vedou také rodilí mluvčí. Na vyšším stupni probíhá výuka některých hodin hudební výchovy v ruštině, škola každoročně organizuje výměnné pobyty. Důkazem vysoké úrovně výuky je i mnoho úspěchů našich žáků v ruskojazyčných soutěžích a přehlídkách.
 • Nově přijatým studentům nabízíme jako alternativu k ruštině výuku německého jazyka.
 • Naše škola usiluje o pestrou, přitažlivou a hlavně efektivní výuku. Využíváme moderní didaktické postupy a klasické vzdělávání doplňujeme tematickými aktivitami mimo školní lavice.
 • Součástí studia na naší škole je propracovaná ekologická výchova. Chceme u našich žáků rozvíjet ekologické cítění a myšlení, ale také jejich schopnost kriticky hodnotit ekologickou problematiku.
 • Škola má osm moderně vybavených multimediálních učeben, čtyři interaktivní tabule a několik interaktivních učebnic (softwarové vybavení). Kromě počítačové učebny škola disponuje mobilní počítačovou učebnou tvořenou netbooky. Jejich využití při výuce je možné díky pokrytí celé školy WIFI sítí.
 • EKO Gymnázium stále doplňuje obsáhlou knihovnu beletrie i odborné literatury. Máme i cizojazyčné knihovny – anglickou a ruskou.
 • Naše škola má výborné podmínky pro výuku tělesné výchovy. Využíváme moderní tělocvičnu, atletické hřiště, pro zájemce plavecký bazén přilehlé ZŠ Labská a také posilovnu v areálu školy.
 • Žáci mají možnost navštěvovat v prostorách školy odpolední kroužky, které se otevírají podle zájmu studentů (sportovní, informatika, jazyky, hudební, dramatický, výtvarný).
 • EKO Gymnázium je moderní střední škola, jejíž absolventi úspěšně studují na vysokých školách všeho typu a jsou dobře připraveni do života.

EKO_G_schema-2

 

Je to vlastně simple, zvolte EKO GYMPL 😉

Vaše jméno

Váš email

Vaše zpráva