EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Stipendia

Ke studiu se snažíme naše žáky pozitivně motivovat formou stipendií.

Od založení školy vypisujeme stipendia pro vynikající žáky z jednotlivých tříd na každé pololetí školního roku zvlášť.

Mezi kritéria udělení patří:

  • prospěch
  • aktivita ve třídě
  • účast na školních soutěžích
  • reprezentace školy

 

Průměrně vydáváme na stipendia asi 170 tisíc korun ročně.