EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Maturitní zkoušky

 Přehled hlavních termínů ve školním roce 2017/18:

Termín Úkon
1. 12. 2017 Do 12:00 hod odevzdání přihlášek na vedení školy k jarnímu termínu maturitních zkoušek; součástí přihlášky je i doporučení PPP k uzpůsobení podmínek pro konání MZ
1. 12. 2017 Do 12:00 hod odevzdání maturitního seznamu četby vyučujícímu ČJ
15. 1. 2018 Do tohoto termínu zveřejní MŠMT jednotné zkušební schéma didaktických testů pro společnou část MZ v jarním období
26. 1. 2018 Termín uzavření klasifikace za I. pololetí
11. 4. 2018 Písemná práce z jazyka českého a literatury ve společné části maturitní zkoušky
26. 4. 2018 Termín uzavření klasifikace za II. pololetí – žáci, kteří k tomuto datu neuzavřou klasifikaci za II. pololetí nebudou připuštěni k maturitním zkouškám v jarním termínu
2. – 13. 5. 2018 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky – podle jednotného schématu
5. – 18. 5. 2018 Termín pro individuální nebo skupinové konzultace maturantů s vyučujícími
18. 5. 2018 Uvolnění výsledků didaktických testů společné části MZ
18. 5. 2018 Uvolnění výsledků písemných prací společné části MZ
21. – 24. 5. 2018 Ústní zkoušky společné i profilové části MZ
29. 5. 2018 Pravděpodobný termín předávání maturitních vysvědčení
15. 6. 2018 Nejzazší termín pro uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA pro jarní zkušební období:

Předmět zkouška termín zahájení v
Matematika didaktický test  2. května 2018 8:00 hod
Český jazyk a literatura didaktický test  3. května 2018 8:00 hod
Český jazyk a literatura písemná práce 11. dubna 2018 12:00 hod
Anglický jazyk didaktický test 4. května 2018 8:00 hod
Anglický jazyk písemná práce 2. května 2018 12:15 hod
Ruský jazyk didaktický test  3. května 2018 13:00 hod
Ruský jazyk písemná práce 2. května 208 14:45 hod

MATURITNÍ ZKOUŠKY ve školním roce 2017/18

Maturitní zkouška se skládá ze společné profilové části.

Společná část maturitní zkoušky:

žáci budou maturovat ze dvou povinných předmětů:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk  nebo matematika – žáci si vyberou mezi anglickým jazykem, ruským jazykem nebo matematikou
Profilová část maturitní zkoušky:

žáci si povinně vyberou dva z následující nabídky maturitních předmětů:

 • anglický jazyk
 • ruský jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • biologie
 • chemie

podle následujícího kritéria: žák si nemůže vybrat stejný předmět, jako si vybral ve společné části maturitní zkoušky; pokud si žák nevybere cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky, musí si jej vybrat v profilové části.

Maturitní otázky platné pro školní rok 2017/2018:   Mat_otázky_2018⇓