EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Unesco

unesco127. února 1996 získala naše škola statut přidružené školy UNESCO. Jedna z aktivit UNESCO zaměřená na mezinárodní spolupráci prostřednictvím výchovy a vzdělání na školách, určená zejména žákům, se nazývá ‚Projekt přidružených škol‘. Do této aktivity bylo zařazeno i naše gymnázium. Cílem projektu je umožnit žákům s aktivním zájmem, širokými vědomostmi a dobrými jazykovými schopnostmi navázat kvalitní mezilidské vztahy na mezinárodní úrovni. Jiným důležitým prvkem nadnárodní organizace je skutečnost, že v jednotlivých zemích jsou ustaveny Národní komise pro UNESCO. EKO Gymnázium Brno má velmi dobré kontakty s komisí v naší republice, která plní funkci koordinátora a jejímž prostřednictvím je škola seznamována s vybranými studentskými mezinárodními programy. Česká komise pro UNESCO také vybírá a doporučuje zájemce o tyto akce z řad přihlášených žáků z ČR.

unesco01Z akcí, které v minulosti proběhly a kterých se naši zástupci z řad žáků zúčastnili, patří mezi nejvýznamnější např. Mezinárodní letní tábor mládeže, zaměřený na restaurování unikátního hornického města Roros v Norsku. Další žáci naší školy se zapojili do mezinárodních setkání přidružených škol UNESCO ve slovinské Ptuji, německém Hannoveru, španělské Barceloně či rakouském Grazu.

 

 

Kromě ekologických projektů pod organizací UNESCO naši žáci aktivněunesco03 pracovali též na projektech s tématem mezikulturních vztahů. Jedním z těchto projektů bylo Mondialogo, jehož tématem byl takzvaný kulturní dialog, tzn. podpora mladých lidí v dialogu mezi kulturami, učení se vzájemné toleranci a porozumění. Projektu se zúčastnilo 25 000 studentů z celého světa (cca 126 národností) ve věku 15-18 let. Komise určila dvojice partnerských škol a jejich úkolem bylo navázat kontakt, pracovat na společně vymyšleném projektu a dodržovat intenzitu vzájemné komunikace. Odbornou porotou UNESCO bylo v Paříži vybráno 25 nejlepších partnerských týmů z celkového počtu 1466 přihlášených. Ve španělské Barceloně proběhlo setkání těchto nejlepších týmů, ke kterým jsme patřili i my s naší partnerskou školou na Fidži. Po prezentaci projektů proběhlo vyhodnocení a naše EKO gymnázium obsadilo 3. místo.

unesco02Pedagogičtí pracovníci EKO Gymnázia Brno jsou pravidelnými účastníky celostátních setkání českých přidružených škol UNESCO. Tato setkání mají formu přednášek a exkurzí věnovaných základním tématům, která stojí ve středu společného zájmu těchto škol. Jedná se zejména o otázky lidských práv, ekologie, kulturního dědictví, mezilidských vztahů, otázky menšin.