EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Učební plány


Ve školním roce 2016/17 se všechny třídy řídí Školním vzdělávacím programem EKO Gymnázia Brno. V jednotlivých učebních oborech studují žáci podle následujících učebních plánů:

  • Osmiletý studijní obor: 79 – 41 – K / 81

Školní vzdělávací program EKO Gymnázia Brno – č.j. O / 119 / 07;

ve znění č.j.: O / 87 / 10

R O Č N Í K R O Č N Í K
nižší ročník Σ vyšší ročník Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 5 4 3 3 13 4 3 3 4 14
Ruský jazyk/Německý jazyk 4 3 7 4 3 3 4 14
Latina 2) 0 2 2 4
Základy společenských věd 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 2 2 8 2 2 2 6
Zeměpis 2 2 2 2 8 2 2 2 6
Matematika 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14
Deskriptivní geometrie 2) 0 2 2 4
Fyzika 2 2 2 2 8 2 2 2 6
Chemie 2 2 4 2 2 2 6
Biologie 2 2 2 2 8 2 2 2 6
Informatika  1 1 1 3 2 2 4
Estetická výchova 1) 3 3 2 2 10 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8
Výchova ke zdraví 1 1 2 0
Základy ekologie 0 2 2
Volitelný předmět 1 1 1 1 3 2 2 4
Volitelný předmět 2 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 2 2
Komunikace v jazyce 3) 0 2 2 4
Seminář matematiky 0 2 2
Celkem předepsaných hodin 29 29 32 32 122 33 34 33 32 132

II. ročník: VP 1   – praktikum z fyziky

– praktikum z biologie a chemie

III. ročník: VP 1  – praktikum z fyziky

– praktikum z biologie a chemie (žáci nemohou mít 2x stejné praktikum)

IV. ročník: VP 1  – konverzace v anglickém jazyce

– konverzace v ruském jazyce

– cvičení z českého jazyka

– cvičení z matematiky

V. ročník: VP 1, 2  VI. ročník: VP 1, 2, 3
žáci si vybírají dva předměty z nabídky žáci si vybírají dva předměty z nabídky
seminář anglického jazyka seminář anglického jazyka
seminář ruského jazyka seminář ruského jazyka
seminář dějepisu seminář dějepisu
seminář zeměpisu seminář zeměpisu
seminář matematiky seminář matematiky
seminář fyziky seminář fyziky
společensko-vědní seminář společensko-vědní seminář
seminář biologie seminář biologie
seminář chemie seminář chemie
(1) na nižším stupni se dělí na výtvarnou a hudební výchovy

(2) žáci si volí mezi latinou a deskriptivní geometrií

(3) dělí se na komunikaci v českém jazyce a komunikaci v cizím jazyce


 

  • Šestiletý studijní obor: 79 – 41 – K / 61

Školní vzdělávací program EKO Gymnázia Brno – č.j. O / 123 / 09;

ve znění č.j.: O / 86 / 10

R O Č N Í K R O Č N Í K
nižší ročník Σ vyšší ročník Σ
I. II. III. IV. V. VI.
Český jazyk a literatura 4 4 8 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 3 3 6 4 3 3 4 14
Ruský jazyk/Německý jazyk 4 3 7 4 3 3 4 14
Latina    2) 0 2 2 4
Základy společenských věd 1 2 3 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 4 2 2 2 6
Zeměpis 2 2 4 2 2 2 6
Matematika 4 4 8 4 3 3 4 14
Deskriptivní geometrie    2) 0 2 2 4
Fyzika 2 2 4 2 2 2 6
Chemie 2 2 4 2 2 2 6
Biologie 2 2 4 2 2 2 6
Informatika 1 1 2 2 2 4
Estetická výchova    1) 2 2 4 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 4 2 2 2 2 8
Základy ekologie 0 2 2
Volitelný předmět 1 1 1 2 2 2 4
Volitelný předmět 2 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 2 2
Komunikace v jazyce    3) 0 2 2 4
Seminář matematiky 0 2 2
Celkem předepsaných hodin 32 32 64 33 34 33 32 132

I. ročník: VP 1 – praktikum z fyziky

– praktikum z biologie a chemie

II. ročník: VP 1 – praktikum z fyziky

– praktikum z biologie a chemie (žáci nemohou mít 2x stejné praktikum)

VII. ročník:VP 1, 2 VIII. ročník: VP 1, 2, 3
žáci si vybírají dva předměty z nabídky žáci si vybírají dva předměty z nabídky
seminář anglického jazyka seminář anglického jazyka
seminář ruského jazyka seminář ruského jazyka
seminář dějepisu seminář dějepisu
seminář zeměpisu seminář zeměpisu
seminář matematiky seminář matematiky
seminář fyziky seminář fyziky
společensko-vědní seminář společensko-vědní seminář
seminář biologie seminář biologie
seminář chemie seminář chemie
(1) na nižším stupni se dělí na výtvarnou a hudební výchovy

(2) žáci si volí mezi latinou a deskriptivní geometrií

(3) dělí se na komunikaci v českém jazyce a komunikaci v cizím jazyce


 

  • Čtyřletý studijní obor: 79 – 41 – K / 41

Školní vzdělávací program EKO Gymnázia Brno – č.j. O / 124 / 09;

ve znění č.j.: O / 85 / 10

P Ř E D M Ě T Y R O Č N Í K Σ
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 4 3 3 4 14
Ruský jazyk/Německý jazyk 4 3 3 4 14
Latina    1) 2 2 4
Základy společenských věd 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 2 6
Zeměpis 2 2 2 6
Matematika 4 3 3 4 14
Deskriptivní geometrie    1) 2 2 4
Fyzika 2 2 2 6
Chemie 2 2 2 6
Biologie 2 2 2 6
Informatika 2 2 4
Estetická výchova 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Základy ekologie 2 2
Volitelný předmět 1 2 2 4
Volitelný předmět 2 2 2 4
Volitelný předmět 3 2 2
Komunikace v jazyce    2) 2 2 4
Seminář matematiky 2 2
Celkem předepsaných hodin 33 34 33 32 132
VII. ročník: VP 1, 2 VIII. ročník: VP 1, 2, 3
žáci si vybírají dva předměty z nabídky žáci si vybírají dva předměty z nabídky
seminář anglického jazyka seminář anglického jazyka
seminář ruského jazyka seminář ruského jazyka
seminář dějepisu seminář dějepisu
seminář zeměpisu seminář zeměpisu
seminář matematiky seminář matematiky
seminář fyziky seminář fyziky
společensko-vědní seminář společensko-vědní seminář
seminář biologie seminář biologie
seminář chemie seminář chemie

(1) žáci si volí mezi latinou a deskriptivní geometrií
(2) dělí se na komunikaci v českém jazyce a komunikaci v cizím jazyce