EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Řekli o nás

Když se mě někdo zeptá na moji střední školu, můžu mu upřímně odpovědět, že jsem ráda za tu, kterou jsem si vybrala. Rodinné prostředí EKO gymnázia mi poskytlo jak plné středoškolské vzdělání, tak i skvělé lidi, na které se mohu vždy obrátit. Ať už se jedná o učitele či spolužáky.

Naše gymnázium mě také připravilo na přijímací zkoušky na vysokou školu a musím uznat, že díky příležitostem účastnit se různých kurzů a vědomostních soutěží, které škola studentům poskytuje, bude můj začátek dalšího studia o něco jednodušší.

Marie Kolajová (maturant OABC 2017)

Na Eko gymnáziu se mi vždy líbila uvolněná atmosféra, vysoká kvalita výuky a přívětivost učitelů. K přijímacím zkouškám na VŠ mi dali správný základ vědomostí z přírodních věd. Celkově mi studium rozšířilo všeobecné znalosti a také zlepšilo kritické myšlení – za to jsem jim vděčný.

Samir AHMAD (maturant OABC 2017)

Eko gymnázium mohu vřele doporučit. Přestože jsou učitelé přísní, vždy vyjdou vstříc a snaží se studentům maximálně pomáhat. Toho si velmi cením a děkuji.

Bára Votavová (maturant OABC 2017)

Studium na EKO gymnáziu jsem skončil před pěti lety (studoval jsem šestileté gymnázium). Na Eku bych nejvíce vyzdvihl osobní přístup kantorů a jejich kvalitu (např. výuky ruštiny – která se v Brně mimochodem učí pouze zde). Také mě např. překvapilo, že není obecně standardem učit na gymnáziu v hodinách matematiky intergrály a derivace, které se na Eku učí, takže jsem následně na vysoké škole měl náskok před některými spolužáky. Po ukončení gymnázia jsem pokračoval se studiem na Masarykově univerzitě v oboru Biochemie. Po dvou letech studia jsem začal se svým výzkumným projektem, který se zaměřuje na vědeckou oblast nazývanou „Strukturní biologie“ – ta se zabývá vztahem mezi strukturou látek (např. proteinů, hormonů, buněčných membrán) a jejich funkcí v organismu. Bohužel nejprve je třeba takové struktury experimentálně určit a to většinou není triviální. Nyní v prvním roce svého doktorského studia pokračuji ve stejné oblasti studiem virů a jejich složek.

David Buchta

Z Eka jsem si odnesl kromě znalostí, které mi umožnily pokračovat v mém dalším rozvoji na vysoké škole (obor ruština se zaměřením na praxi v obchodu a cestovním ruchu na MU), také mnoho krásných vzpomínek, které pramení jak z každodenního studia tak z akcí pořádaných školou. Toto bylo umožněno aktivním a přátelským přístupem ze strany zaměstnanců školy, stejně tak jako studentským kolektivem, ve kterém jsem si našel mnoho přátel. Často slýchám od mých kamarádů z jiných škol o jejich problémech či špatných vzpomínkách na střední školu a jsem nadšen z toho, že mne se tyto starosti netýkají. Skvělý kolektiv na Eku, k jehož členům se vždy rád hlásím, a férový přístup k probírané látce, který umožnil všem mým spolužákům ukončit státní maturitu a stejně tak se dostat na VŠ, mne utvrzují v tom, že rozhodnutí studovat tuto školu bylo jedním z nejlepších, jaké jsem kdy učinil.

Oldřich Beránek

Na EKO gymnáziu jsem strávil 8 let a potkal zde za tu dobu mnoho skvělých učitelů i kamarádů. Na úspěšné složení maturitní zkoušky jsem navázal bakalářským studiem oboru Technické znalectví a pojišťovnictví na Mendelově univerzitě v Brně a EKO mi pro tyto následující 3 roky dalo bezesporu kvalitní základ. Náskok oproti některým spolužákům jsem cítil zejména v mluveném projevu při prezentacích, na které je při studiu na EKO gymnáziu kladem značný důraz, ale i v jazycích a všeobecném rozhledu. Již během studia na EKU jsem zejména díky kvalitní průpravě v anglickém i ruském jazyce získal práci v cestovním ruchu v Norsku, kam jsem se následně vracel pracovat i během vysoké školy. Tato příležitost mi dala možnost procestovat většinu Evropy, ale i zavítat do Indie nebo jihovýchodní Asie. Tyto řádky pak píši z Vancouveru v Kanadě, kam jsem přijel jen před pár dny studovat a pracovat. EKO gymnázium mi otevřelo dveře do světa.

Martin Komínek

Po úspěšném absolvování studia na Eko Gymnáziu v Brně jsem se rozhodl pro studium fyziky a techniky termonukleární fúze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) na ČVUT v Praze. Jak bych zhodnotil své studium na tomto gymnáziu s odstupem několika úspěšných vysokoškolských let a nyní s poměrně širokým rozhledem, co se týče možností studia a nároků na různých VŠ v ČR? Myslím si, že Eko Gymnázium poskytuje velice dobrý základ pro studium na kterékoliv vysoké škole v ČR! Úroveň výuky jazyků je zde na vynikající úrovni. Dokonce, když se občas poptám kamarádů, kteří se rozhodli studovat jazykové VŠ, tak vždy slyším, že vše podstatné už umí z gymnázia a tudíž studium na vysoké škole pro ně není žádným problémem. Na FJFI máme dva povinné cizí jazyky. Vybral jsem si ruštinu a angličtinu, protože jsem z nich maturoval. I nyní jsem ve studiu jazyků mezi nejlepšími v ročníku. Co se týče matematiky a fyziky, tak na to se nikoho ptát nemusím a mohu rovnou sdělit své zkušenosti. Když jsme během prvního semestru na FJFI se spolužáky z celého světa (převážně však z ČR a SR) porovnávali své znalosti matematiky a fyziky, tak jsem v ničem výrazně nezaostával a fakt, že úspěšně studuji na FJFI už několik let i přesto, že „úmrtnost“ je kolem 50% studentů každý semestr, mluví sám za sebe. Co ale považuji za nejdůležitější, je velice kvalitní učitelský sbor. Všichni gymnaziální profesoři na Eko Gymnáziu, od kterých jsem měl možnost se učit, jsou nejen dobří ve svém řemesle, ale také jsou velice nápomocní, chápaví, ochotní a s lidským přístupem a snahou porozumět problémům konkrétního studenta. Přes veškerou kvalitu Eko Gymnázia ale pořád platí jedno zásadní pravidlo: Student musí sám chtít (nebo do toho být efektivně nucen ze strany rodičů), neboli i pták musí mávat křídly, aby byl schopen vzlétnout!

Boris Odložilík

Eko gymnázium vytvořilo dobrý základ, na kterém se dá stavět. Po ukončení jsem absolvoval dvě vysoké školy v oborech Ekonomika a management se zaměřením na Řízení lidských zdrojů na Univerzitě Obrany a Právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Na obě jsem se dostal napoprvé a ještě jsem si mohl vybírat mezi více školami. Během studia jsem navíc začal pracovat a aktuálně vedu tým lidí ve firmě působící v IT.
Přestože jsem se odborně vyprofiloval, stále oceňuji především všeobecný rozhled, který mi umožňuje snadno navazovat profesní i osobní kontakty. Pozitivně hodnotím také dril v českém jazyce, díky kterému jsem schopen se na úrovni vyjádřit a v neposlední řadě si vážím dobré průpravy v anglickém a ruském jazyce, z níž dodnes čerpám.
Význam pro mne měl i menší kolektiv složený z šikovných kamarádů, s nimiž se rád stýkám. Jsou to úspěšní, zajímaví lidé, se kterými si máme co říct právě proto, že jsme skončili každý v jiném oboru, zcestovali jiný kus světa a přitom jsme to pořád my – ta dobrá parta ze střední.

Martin Vokřál

Na Eku jsem byla v prvním maturitním ročníku (1992 – 1996) a ráda na roky v něm stráveném vzpomínám. Po Eku jsem šla na Přírodovědeckou fakultu MU (obory geologie – muzeologie a geologie – hydrogeologie a geochemie), kde jsem díky předchozí průpravě a drilu zvládla bez problému přijímačky (tehdy ještě testy z obecných a částečně i odborných znalostí). Po složení bakalářské a následně magisterské zkoušky jsem začala pracovat v Muzeu města Brna na hradě Špilberku jako promo manager a pracovník styku s veřejností a na tomto místě jsem dosud.

Michaela Budíková

Vážený pane řediteli, protože si vážíme toho, že se Vaši absolventi hlásí na Vysoké učení technické v Brně a že se Vaše škola umístila v žebříčku nejlepších škol, odkud k nám na univerzitu nastupují nejlepší maturanti, chtěla bych Vás touto cestou informovat o dopise, který poslal rektor VUT v Brně, prof. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., hejtmanovi Vašeho kraje. V něm pana hejtmana především informoval, které školy se umístily v našem žebříčku, a ocenil práci ředitelů a pedagogů jmenovaných škol. Velice si ceníme, že na VUT v Brně nastoupilo tolik úspěšných maturantů z Vaší školy a budeme rádi, když tomu bude i nadále v následujících letech.

Doc. Mgr. Irena Armutidisová, Prorektorka pro marketing a vnější vztahy VUT v Brně

Média

Skupina šesti terciánů EKO GYMNÁZIA BRNO ve školním roce 2017/18 zvítězila v žákovské startupové soutěži iKID se svým projektem Pocket Shares. Studenti vytvořili webovou stránku a nyní pracují na aplikaci, jež má na základě fiktivního obchodování na kapitálových trzích učit žáky finanční gramotnosti. Projekt Pocket Shares zaujal média:

Forbes

Český rozhlas (čas 6:30)

KPMG

BrnenskoDnes.cz

iDNES.cz

Hospodářské noviny: Soukromých základních škol přibývá. Mají více možností, jak výuku přizpůsobit představám rodičů i dětí

„Mezi inovativní a již zavedená gymnázia patří i Eko Gymnázium Brno. „Díky přístupu zřizovatele si můžeme dovolit nižší počet žáků ve třídě a pružněji zavádět inovativní formy výuky. K pozitivnímu klimatu výrazně přispívají dobré vztahy s rodiči, které bereme jako partnery a snažíme se je v maximální míře zapojit do dění ve škole,“ dodává Marek Jeleček, zástupce ředitele. Škola má tři hlavní pilíře. Kromě důrazu na jazyky se škola snaží i výuku na gymnáziu více propojit s praktickými projekty.“

Každoroční výprava sekundánů za rozkvetlým koniklecem na Kamenný vrch zaujala reportéry TV Barrandov

Naše zprávy

EKO GYMNÁZIUM  BRNO a koncept našeho projektového dne I-Day se umístil na 3. místě v cenách Eduína 2017 v kategorii ZOOM – inovativní vzdělávací projekty podporující podnikavost

Rodiče vítáni

EDUin

Eduína

Studenti EKO GYMNÁZIA BRNO vítězi regionálního finále studentské podnikatelské soutěže SOUTĚŽ A PODNIKEJ

iDNES

Brněnský deník

iPodnikatel

BRNO CITY

STARTY

Dokument o naší Extra třídě

Graffiti Wall 


 

Jste absolventem EKO GYMNÁZIA?

Napište nám, jak hodnotíte naši školu. Rádi bychom také věděli, kterou školu studujete, nebo znali Vaše současné uplatnění.

Máte u nás své dítě?

Napište nám prosím. Velmi nás zajímá Váš názor.

 

Vaše jméno

Váš email

Vaše zpráva