EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Rady školy

Název školy, sídlo, právní forma:

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.
Brno, Labská 27, 62500
právní forma – obecně prospěšná společnost, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného KS v Brně oddíl O, vložka 12

IČ:253 141 22
tel.: 547 219 976
IZO: 048 033 413
Identifikátor: 600 013 758

Zřizovatel školy:

Ing. Sylvie Schmiedová, Vránova 12, Brno

RNDr. Petr Handlíř, Výstavní 5, Brno

Ředitel školy:

RNDr. Petr Handlíř

Správní rada školy:

předseda: Ing. Sylvie Schmiedová
členové: MUDr. Alena Holčíková, Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Dozorčí rada školy:

předseda: JUDr. Lubomír Kutnohorský
členové: Ing. Milan Brožík, Jana Pomazalová

Školská rada:

předseda: Ing. Sylvie Schmiedová
členové: Mgr. Marek Jeleček, Mgr. Tomáš Růžička