EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Podmínky pro výuku

EKO gymnázium má učebny v nové budově a v části budovy ZŠ Labská. Obě budovy jsou propojeny chodbou.

ucebnaV nové budově je 8 učeben, dva kabinety a vedení školy. V přízemí u vchodu jsou umístěny botní skříňky pro všechny žáky. V prvním patře jsou umístěny kanceláře ředitelství školy. Obě podlaží jsou vybavena sociálním zařízením pro hochy i dívky. Všechny učebny jsou vybaveny moderním nábytkem, každý žák má samostatný pracovní stolek a židli. V učebně má každý žák svou osobní skříňku. Okna učeben jsou orientována na jih a jsou vybavena žaluziemi, v části tříd jsou instalovány zatemňovací závěsy. Pro lepší zařazení počítačové a prezentační techniky do výuky máme dvě multimediální učebny s velkoprostorovým plátnem, projektorem, PC, DVD a čtyři třídy s interaktivní tabulí. Tyto učebny slouží především pro názorné ukázky a prezentace v nepočítačových předmětech. V rámci projektu ‚Mozaika funkční gramotnosti‘ byla vybudována specializovaná učebna anglického jazyka s knihovnou a studovnou. Pro potřeby projektu ‚NENÍ POZDĚ‘ byla zřízena speciální učebna disponující projektorem a deseti netbooky – tzv. mobilní počítačová učebna. Pro potřeby praktických cvičení disponujeme vybavenou laboratoří s názornými pomůckami, elektro-stavebnicemi, optickými demonstračními pomůckami a několika moderními binokulárními mikroskopy. Z dalších pomůcek stojí za zmínku soubor interaktivních učebnic FRAUS, které používáme na interaktivních tabulích. U studentů je výuka na interaktivních tabulích velice populární pro svou názornost. V zavádění počítačových technologií budeme i nadále pokračovat a vybavení modernizovat tak, aby odpovídalo nejnovějším trendům. Ke zlepšování vybavení školy nám pomáhá též realizace projektů, jež jsou nad rámec běžné činnosti školy. Škola je v projektech velmi aktivní, dosud byly zrealizovány čtyři projekty z fondů EU o celkovém rozpočtu přes 7 mil. Kč.

telocvicna02V budově ZŠ Labská jsou umístěny učebny pro žáky nižšího stupně víceletého gymnázia, jazykové učebny, kabinety matematiky, cizích jazyků a odborná učebna informatiky. Učebna informatiky je vybavena 17 moderními počítači s dvoujádrovými procesory, LCD monitory a pro názornost nechybí ani projektor.

 

vypocetkaNaši studenti mají k dispozici knihovnu s odbornou literaturou i beletrií, specializované knihovny – ruskou a anglickou, školní jídelnu, 2 nápojové automaty, svačinový automat, bazén, všestranně vybavenou tělocvičnu, rozsáhlý sportovní areál s atletickou dráhou s umělým povrchem, doskočištěm, travnatým fotbalovým hřištěm, hřištěm na tenis, házenou a odbíjenou a nechybí ani fit centrum. Všechny prostory školy jsou pokryty wi-fi signálem. Na chodbě je studenům k dispozici kopírka, mikrovlnná trouba a výdejník balené vody.