EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Pedagogický sbor


Telefonní čísla a emailové adresy na jednotlivé pedagogy najdete zde ›.

Jméno Vyučované předměty Na škole působí od roku
RNDr. Handlíř Petr
ředitel školy
Matematika
Zeměpis
1992
Mgr. Jeleček Marek
zástupce ředitele
Biologie
Chemie
2007
PhDr. Gazdová Helena
výchovný poradce
Ruský jazyk
Německý jazyk
Psychologie
1994
Amrhein Thomas
externí spolupracovník
Anglický jazyk 2014
Mgr. Buryška Jiří Tělesná výchova
Zeměpis
2008
RNDr. Doložílková Helena Matematika
Deskriptivní geometrie
Informatika
Výpočetní technika
1992
Mgr. Dračková Martina
Český jazyk
Anglický jazyk
2017
Mgr. Dytrtová Jitka
Český jazyk
Estetika
Pedagogika
2015
Mgr. Filová Miroslava
Výtvarná výchova 2016
Mgr. Handlířová Hana
Matematika
Zeměpis
2006
Mgr. Ibrahim Andrea
Anglický jazyk 2017
Mgr. Jamborová Pavla Český jazyk
Latinský jazyk
Dějepis
1992
Bc. Kolajová Jana Informatika
Výpočetní technika
2014
Mgr. Krampolová Soňa Biologie
Chemie
Anglický jazyk
1998
Mgr. Lysoňková Jana Anglický jazyk
Tělesná výchova
Biologie
2004
Mgr. et Mgr. Jarolímová Zuzana Hudební výchova
Hlasová výchova
Základy společenských věd
2015
Mgr. Miženková Natálie Ruský jazyk
Hudební výchova
2003
Mgr. Němčanská Jitka Zeměpis
Tělesná výchova
1994
PhDr. Pospíšil Zdeněk
externí spolupracovník
Sociologie
Základy společenských věd
1995
Mgr. Šmídová Říhová Zdeňka Matematika
Základy společenských věd
1992
Mgr. Smekalová Jitka
Německý jazyk 2017
Mgr. Suchomelová Jana Matematika
Fyzika
1994
Špilková Věra Anglický jazyk
Základy společenských věd
1992
Mgr. Vaníček Pavel Latinský jazyk
Dějepis
2002

 

sbor