EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Pedagogický sbor


Telefonní čísla a emailové adresy na jednotlivé pedagogy najdete zde ›.

Jméno Aprobace Na škole působí od roku
RNDr. Handlíř Petr
ředitel školy
Matematika
Zeměpis
1992
Mgr. Jeleček Marek
zástupce ředitele
Biologie
Chemie
2007
PhDr. Gazdová Helena
výchovný poradce
Ruský jazyk
Německý jazyk
Psychologie
1994
Amrhein Thomas
externí spolupracovník
Anglický jazyk 2014
Mgr. Buryška Jiří Tělesná výchova
Zeměpis
2008
RNDr. Doložílková Helena Matematika
Deskriptivní geometrie
Informatika
Výpočetní technika
1992
Mgr. Filová Miroslava
Výtvarná výchova 2016
Mgr. Handlířová Hana
Matematika
Zeměpis
2006
Mgr. Horká Veronika
Anglický jazyk 2018
Mgr. Ibrahim Andrea
Anglický jazyk 2017
Mgr. Jamborová Pavla Český jazyk
Latinský jazyk
Dějepis
1992
Mgr. et Mgr. Jarolímová Zuzana Hudební výchova
Hlasová výchova
Základy společenských věd
2015
Mgr. Králíčková Jana Německý jazyk
Základy společenských věd
2018
Mgr. Krampolová Soňa Biologie
Chemie
Anglický jazyk
1998
Mgr. Kupka David
Informatika
Základy společenských věd
2018
Mgr. Lysoňková Jana Anglický jazyk
Tělesná výchova
Biologie
2004
Mgr. Martínek Tomáš
Český jazyk
Základy společenských věd
2017
Mgr. Miženková Natálie Ruský jazyk
Hudební výchova
2003
Mgr. Němčanská Jitka Zeměpis
Tělesná výchova
1994
Mgr. Ondráčková Martina
Zeměpis
Biologie
2018
PhDr. Pospíšil Zdeněk
externí spolupracovník
Sociologie
Základy společenských věd
1995
Mgr. Raida Jakub
Český jazyk
Základy společenských věd
2018
Mgr. Suchomelová Jana
Matematika
Fyzika
1994
Mgr. Strnad Lubomír Matematika
Fyzika
2018
Mgr. Svatoňová Naďa
Anglický jazyk 2018
Mgr. Šmídová Říhová Zdeňka Matematika
Základy společenských věd
1992
Špilková Věra Anglický jazyk
Základy společenských věd
1992
Mgr. Vaníček Pavel Latinský jazyk
Dějepis
2002