EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Partnerská škola

Vedeni snahou o zvyšování jazykové kvalifikace a jazykových dovedností žáků v anglickém jazyce jsme v letošním roce navázali spolupráci s Cambridge P.A.R.K. a stali se jejich partnerskou školou.

Cambridge P.A.R.K. je součástí Jazykové školy P.A.R.K., která je vlastníkem licence na organizaci a skládání zkoušek Cambridge English v České republice.

Dobrá znalost anglického jazyka oficiálně doložená celosvětově uznávaným certifikátem poskytuje žákům kvalitní start vedoucí k studijním a pracovním úspěchům v tuzemsku i Příprava ke zkouškám probíhá v rámci nepovinného předmětu v prostorách naší školy a je zabezpečována vyučujícími anglického jazyka za spolupráce s jazykovou školou, která nabízí studijní materiál a individuální podporu pro učitele, spolupráci při přípravě studentů a umožňuje zkoušky nanečisto za účelem ověření připravenosti studentů na daný termín zkoušky.

Kandidáti na zkoušky mají nárok na zvýhodněné ceny zkoušek.