EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Anketa 2015

Výsledky dotazníkové akce 2015

V měsíci dubnu jsme poprosili rodiče i naše studenty o vyplnění krátkého dotazníku, který se týkal fungování školy a spokojenosti dotazovaných se vzděláváním na EKO GYMNÁZIU BRNO.

Obdrželi jsme vyplněné dotazníky od téměř 60 % našich studentů a jejich rodičů. Všem rodičům i studentům děkujeme za jejich zamyšlení se nad přístupem ke vzdělávání na EKu a také za svědomité vyplnění celého dotazníku. Veškeré předané informace jsou pro nás nesmírně cenné.

Dotazníky jsme zpracovali a s výsledky budeme dále pracovat. Nejzávažnější připomínky jsme již vyřešili, nebo na jejich řešení pracujeme. Ostatním podnětům se bude dále věnovat vedení školy i učitelé.

Rodiče i studenti hodnotili jednotlivé kategorie známkami, na které jsou zvyklí ze školy. A nedopadli jsme vůbec špatně! Na celkovém vysvědčení od rodičů jsou samé jedničky a dvojky, jen jedna trojka za jídelnu. Studenti byli mírně přísnější, kromě jedniček a dvojek od nich máme trojky dvě, za jídelnu a stav hygienických zařízení.

Souhrnně lze říci, že rodiče nejvíce na EKO GYMNÁZIU oceňují přístup a komunikaci třídních učitelů i vedení školy. Kladně hodnotí učitele za jejich blízký či kladný vztah, vstřícnost, pomoc, kterou nabízejí studentům i rodičům a důraz na individuální přístup ke každému studentovi. Dále rodiče pozitivně hodnotili atmosféru školy, kvalitní a moderní přístup ke vzdělávání a vysokou kvalifikovanost učitelů. Rodiče také považují za významnou přednost školy fakt, že klade důraz na menší počet studentů ve třídě, to že škola je spíše rodinného typu, což souvisí se zaměřením školy na individuální výuku a podporu silných stránek každého studenta.

Studenti nejlépe hodnotili práci třídního učitele s třídním kolektivem, vstřícný přístup učitelů, jejich pomoc a také to, že jsou učitelé sice důslední a přísní, ale hodní. Dalšími důležitými atributy jsou výborná atmosféra školy, kvalita výuky jazyků, malé třídní kolektivy a poznávací a výukové zahraniční zájezdy.

Největší nedostatky studenti i rodiče vidí ve školní jídelně. Na problému pracujeme již od ledna letošního roku. Naše školní jídelna má novou paní vedoucí, která postupně zlepšuje stav pokrmů i prostředí jídelny. Obědy jsou zdravější, připravené z čerstvých surovin a podle reakcí některých studentů a učitelů i chutnější. V nejbližších dnech na webových stránkách školy zveřejníme rozhovor s paní Kleinovou, vedoucí školní jídelny, o jejich plánech a vztahu ke zdravé výživě.

Rodiče i studenti zároveň požadovali rozšířit mimoškolní aktivity, převážně šlo o nabídku kroužků přímo v budově školy. Od příštího školního roku plánujeme studentům nabídnout zájmové kroužky v odpoledních hodinách. Jejich nabídka bude sestavena podle výsledků ankety zveřejněné v informačním systému školy. Kroužky v září otevřeme podle zájmu studentů.

Souhrnné výsledky z dotazníkové akce obdrželi třídní učitelé, kteří s jednotlivými připomínkami budou nadále pracovat. Učitelé konkrétních předmětů se na základě těchto výsledků pokusí více zaměřit na individuální zájmy a konkrétní směřování studentů.

A určitě stále platí, že nás zajímá váš názor, pozitivní i negativní. Budeme rádi, když nám dáte vědět,na co se máme zaměřit, co byste rádi pochválili, případně v čem se máme zlepšit. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonem, emailem nebo přes kontaktní formulář na webu školy.

1. Hodnocení rodiči

 Číslo Otázka  Známka
6 Komunikace třídního učitele s žáky 1
5 Práce třídního učitele s žáky 1
4 Informovanost o studiu a chování 1
7 Komunikace vedení školy s rodiči 1
1 Atmosféra školy 1
2 Vztah vyučujících k žákům 2
18 Informační systém školy 2
20 Celkové Hodnocení školy 2
14 Kvalita výuky přírodovědných předmětů 2
12 Kvalita výuky jazyků 2
17 Webové stránky školy 2
3 Objektivita hodnocení pedagogy 2
8 Důslednost pedagogů 2
13 Kvalita výuky humanitních předmětů 2
11 Příprava na maturitu a přijímací zkoušky 2
19 Pocity, se kterými chodí studenti do školy 2
15 Vztahy mezi žáky 2
9 Vybavení školy 2
16 Mimoškolní aktivity 2
10 Stravování ve školní jídelně 3

 

2. Hodnocení studenty

Číslo Otázka Známka
4 Práce třídního učitele s kolektivem 1
1 Atmosféra školy 2
11 Kvalita výuky jazyků 2
2 Vztah vyučujících k žákům 2
5 Důslednost pedagogů 2
8 Úložné prostory 2
16 Webové stránky školy 2
13 Kvalita výuky přírodovědných předmětů 2
17 Celkové hodnocení školy 2
12 Kvalita výuky humanitních předmětů 2
3 Objektivita hodnocení pedagogy 2
14 Vztahy mezi žáky v třídním kolektivu 2
7 Vybavení školy 2
6 Vyučovací metody pedagogů 2
15 Mimoškolní aktivity 2
9 Hygienická zařízení 3
10 Stravování ve školní jídelně 3