EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Mikrokosmos

‹ Zpět

V posledním týdnu školního roku jsme v rámci projektu PolyGram připravili pro žáky primy A2 projektový den zaměřený na průzkum drobných organismů a jejich životních podmínek ve dvou různých prostředích. Aktivity byly završením výuky biologie, ale žáci využili také znalosti zeměpisu nebo matematiky. Vodní prostředí žáci zkoumali u potoka Leskava, kde zjišťovali přítomnost vodních bezobratlých, měřili charakteristiky vody. Druhým zkoumaným místem byla louka, kde sklepávali drobné organismy ze stromů, kontrolovali dříve umístěné hmyzí pasti, lovili breberky pomocí exhaustoru a měřili teplotu, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak pomocí čidla experimentální laboratorní soupravy Pasco. Ve škole pak následovalo určování nasbíraných vzorků organismů, měření množství dusičnanů, mikroskopování řas apod. Jak se naši nejmladší studenti při projektovém dnu činili, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková