EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Kvinty na adaptačním kurzu

‹ Zpět

Ve dnech 6. až 7. září se žáci obou kvint zúčastnili adaptačního kurzu, v rámci něhož se staří a noví studenti navzájem poznávali, zažili spoustu zábavy a díky na vzdělání zaměřené náplni kurzu i rozšířili své obzory. První den žáci navštívili Uherské Hradiště, kde je čekal poznávací program v centru města. Následovala exkurze do Živé vody v Modré, kde mohli s poutavým výkladem skrze skleněné stěny podvodního tunelu pozorovat sladkovodní ryby v jejich přirozeném prostředí. Po prohlídce archeoskanzenu se přesunuli na Velehrad, kde následovala prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje spojená s výkladem o soluňských věrozvěstech. Večer následoval táborák a nocování v přilehlém kempu a na druhý den návštěva unikátní KOVOZOO ve Starém Městě, kde kromě kovových zvířat viděli studenti i provoz zaměřený na ekologickou likvidaci odpadů. Z adaptačního kurzu se všichni vraceli plni zážitků a nových poznatků.

zapsal Mgr. Jakub Raida