EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

I-Day

‹ Zpět

 

 

 

 

29. 1. 2019 se na našem gymnáziu uskutečnil třetí ročník projektového dne I-Day. I-Day má za cíl vytvořit pro studenty EKO GYMNÁZIA inspirativní prostředí díky exkurzím, setkávání, přednáškám či workshopům s osobnostmi z praxe – se vzdělanými, pracovitými a slušnými lidmi, kteří jsou elitou ve svém oboru.

Studenti byli vysláni na 4 exkurze a ve škole proběhlo 8 workshopů, které si pro ně připravili inspirativní podnikatelské osobnosti a absolvent Eka. I-Day opět splnil svůj cíl – studenti získali spoustu INFORMACÍ a INSPIRACE, měli možnost INTERAKCE a seznámili se s dalšími INOVACEMI!


Na první exkurzi jsme byli pozváni do společnosti Kiwi.com, která sídlí kousek od naší školy v brněnském Campusu. Na studenty čekali zajímavé a inspirativní kanceláře a velmi milí a komunikativní průvodci, pánové Hlavenka, Pavlík a Vašek. Studenti získali spoustu zajímavých informací i odpovědi na všechny otázky. Diskuse se vedla o firmě Kiwi.com – krátká historie, co nabízí, hlavní trh, výhody cestování s Kiwi.com, kam směřuje, jaké jsou plány do budoucna a moderní trendy v cestování. Žáci kvarty se zmínili i o svém projektu a pracovní cestě do Irska.

Exkurze v Národním divadle Brno vedená panem Koplíkem naprosto splnila očekávání všech zúčastněných studentů. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavostí z historie ND a jeho fungování dříve i dnes. Navštívili zákulisí, kde byli přímými svědky práce technického personálu Janáčkova divadla. Viděli práci a hotové výrobky v rekvizitárně a na závěr byli pozváni k návštěvě představení ND. Poděkováním jsme se rozloučili s p. Koplíkem a svůj program prodloužili zastavením u Mahenova divadla, u sochy EDISONOVÉ ŽÁROVKY na Malinovského náměstí, dále pokračovali procházkou k divadlu Reduta. Po stručném výkladu a prohlídce divadelní budovy a sochy W. A. MOZARTA jsme exkurzi zakončili na Zelném trhu.

Jihomoravském inovačním centru se skupina dvaceti studentů zúčastnila workshopu na téma „Inspirací k podnikání “. První část workshopu byla teoretická: přednášející mluvil o tom, proč se rozhodnout pro podnikání, jaké jsou nevýhody či výhody toho být podnikatel či být zaměstnán a co by mladý člověk mohl udělat pro to, aby na životní cestě směrem k úspěšnému podnikateli mohl provést první krůčky. Zajímavosti přednášky vcelku napomáhalo také to, že přednášející měl v sektoru podnikání a startupů obsáhlé vlastní zkušenosti, a že teorie byla ve velké míře doplňována příklady skutečně existujících firem a na jejich krizích i úspěších. V druhé části se žáci pokoušeli sami vytvářet návrhy firem. Vyzkoušeli si vyplnit tzv. „lean canvas“, jenž nahrazuje obsáhlejší byznys plán, zabývali se tím, jaké problémy řeší jejich cílová skupina, co jim můžou nabídnout, kdo jim bude konkurencí, v čem budou mít oproti ostatním výhodu. Koncepty firem byly posléze prezentovány a hodnoceny, přičemž tým, který se svým projektem „EKO taxi“ zvítězil a odnesl si věcné ceny, se skládal z Jindřicha Halabaly a Ivy Petrášové z kvinty AB a z Nikoly Novotné z kvinty C.

Do FabLabu se naši studenti z důvodu obrovského zájmu vypravili již podruhé. Zde se nás ujal pan Šín se svým týmem. Na úvod nám popsal vznik a princip fungování FabLabu, následně jsme si měli možnost prohlédnout celý FabLab, který se skládal z elektro dílny, IoT dílny, mechadílny a hlavní místnosti. Součástí prohlídky byl také komentář a popis jednotlivého vybavení, které FabLab nabízí. Jednalo se například o CNC frézku, laserovou řezačku, 3D skener, 3D tiskárny, řezací plotter, termolis atd. Studenti si pak samostatně mohli vyzkoušet a navrhnout na PC ve vektorovém grafickém editoru dřevěnou krabičku, kterou následně na laserové řezačce vyrobili. Další aktivitou byla tvorba vlastních nálepek na řezacím plotteru a poslední aktivitou byl tisk na 3D tiskárně, včetně představení 3D grafického editoru. Studentům se tyto aktivity velice líbily, obzvláště pak možnost si vše samostatně vyzkoušet a jako bonus si odnést své vlastní výrobky.


Díky Jakubovi Fránkovi, našemu absolventovi a současnému studentu VUT v Brně, vědí studenti, že křemíkové čipy jsou součástky, díky kterým funguje téměř celý současný svět, jak probíhá vývoj čipů a kde v Brně se dá pracovat na této špičkové technologii …

Díky Tomáši Avratovi, marketingovému manažerovi JIC, rozumí studenti pojmům branding, marketing a reklama a chápou, jak tyto termíny vnímají odborníci, kteří se starají o světové značky …

Díky Michaele Drábkové, koučce pro komunikaci se psy, se studenti dozvěděli, jak správně komunikovat, vysvětlit své myšlenky či vytvářet funkční partnerství …

Díky Ondřeji Synovcovi, konzultantu webových projektů, poznali studenti, co obnáší práce UX designéra, jak se pracuje metodou design thinking a jak složitá disciplína je webdesign …

Díky Ondřeji Bartošovi, jednomu z nejúspěšnějších brněnských investorů do inovativních startupů, získali studenti spoustu inspirace pro rozhodování o tom, co chtějí dělat po ukončení střední školy, jak se dá skloubit studium s brigádou či prací a jak se stát finančně nezávislý…

Díky Tomáši Drdlovi, webotvůrci, a jeho trpělivému vedení a vysvětlování studenti umí vytvořit vlastní funkční a svižný web na platformě WordPress a zabezpečit jej proti útokům hackerů  …

Díky Romanu Polákovi, kariérnímu poradci, jsou studenti připraveni na výběr povolání, ví, že je důležité zjistit, co je baví a v čem jsou dobří, znají současné trendy na trhu práce a hlavně se nebojí vykročit za svými cíli …

Díky studentům ze Studentského tréninkového centra Microsoftu si žáci mohli vyzkoušet, jak jejich oblíbenou hru Minecraft mohou využít při učení, a na závěr workshopu se dozvěděli, jak se zapojit do studentských programů společnosti Microsoft …

Děkujeme všem úžasným, inspirativním a statečným lektorům a průvodcům za skvělé workshopy a exkurze. Jsm EKO lektiv!

Přesnou anotaci exkurzí a workshopů a životopisy přednášejících naleznete na následujícím odkazu: I-Day


Tato akce je pořádaná v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.