EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

I-Day

‹ Zpět

 

 

 

 

30.1.18 se na našem gymnáziu uskutečnil druhý projektový den I-Day. I-Day má za cíl vytvořit pro studenty EKO GYMNÁZIA inspirativní prostředí díky exkurzím, setkávání, přednáškám či workshopům s osobnostmi z praxe – se vzdělanými, pracovitými a slušnými lidmi, kteří jsou elitou ve svém oboru.

Studenti byli vysláni na 7 exkurzí a ve škole proběhlo 5 workshopů, které si pro ně připravili rodiče našich studentů a inspirativní podnikatelské osobnosti.

Na Letišti Brno – Tuřany se naši studenti z důvodu obrovského zájmu vypravili již podruhé. Navštívili zde sklad a čerpačku paliva SHELL, hangár malých letadel a vrtulníků, hasičskou stanici, účastnili se přistání a vzletu německého letounu Dornier linky Mnichov-Brno. Studenti prožili skvělý den také díky velmi příjemným průvodcům a rodičům našich žáků paní Gazdové, panu Gazdovi a paní Literové.

V rámci projektového dne I-Day se skupina 17 žáků v doprovodu 2 pedagogů zúčastnila exkurze do Hasičské zbrojnice na Lidické ulici v Brně. Díky milým průvodcům – paní V. Dočkalové a panu J. Pokornému – se studenti seznámili nejen s náročnou prací hasičů, s hasičskou technikou a zázemím pro hasiče, ale i s prací operačního střediska. Děkujeme za čas, který nám hasiči věnovali. Velmi si vážíme jejich důležité a zodpovědné práce.

V úterý navštívila skupina žáků nadnárodní společnost Honeywell, která vyvíjí a vyrábí různé technologie (např. pro letectví). Nejprve pan Ondra představil společnost, pak se žáci rozdělili do dvou skupin. První navštívila laboratoř zabývající se inovacemi (3D tiskárny, počítačové programy…). Druhá měla možnost se dostat k Cockpit simulátorům (každý z nich si vyzkoušel ovládání vrtulníku – zkoušeli vzlétnout, udržet se ve vzduchu a přistát). Po obědě ještě přešli do laboratoří zabývající se výrobou turbodmychadel k motorům nejen pro F1, kde měli také možnost procvičit si angličtinu. Velké poděkování patří paní Vaškové za zorganizování této exkurze.

V rámci I-Day byla také vyslána skupinka studentů do areálu Brněnské přehrady, kde je čekala unikátní prohlídka hráze přehrady a přilehlé vodní elektrárny. Děkujeme zástupcům Povodí Moravy a společnosti ČEZ za umožnění této exkurze.

Žáci, kteří si zvolili exkurzi s názvem Heraldika, navštívili společnost Alerion. PhDr. Zdeněk Kubík seznámil účastníky s problematikou vzniku erbů, užíváním symbolů, znaků a hesel. Pan doktor měl připravené poutavé vyprávění o složení erbů a o jejich historickém vývoji, které doplnil prezentací. Závěrem besedy provedla studenty firmou paní Ing. Zuzana Zapletalová a seznámila je s prací jednotlivých zaměstnanců a s výrobním procesem od návrhu až po finální výrobek.

Dvacítka žáků EKO GYMNÁZIA se vypravila do brněnského FAB LABU, který sídlí v budově JIC v Technologickém parku a je prozatím jediný v ČR. Po přivítání studenty koordinátor Tomáš Mejzlík seznámil s filozofií této celosvětové komunity a s jednotlivými dílnami i jejich vybavením. Žáci měli unikátní možnost vyzkoušet si 3D tiskárnu, řezací plotter a termolis i laserovou řezačku. FAB LAB nabízí po krátkém proškolení své prostory i vybavení široké veřejnosti a my ještě jednou děkujeme, že jsme měli možnost se v rámci I-Day s jeho možnostmi blíže seznámit.

Víte, kolikrát je za sezónu nutné posekat trávník na Slovanském náměstí, aby park mohl být využíván k nejrůznějším aktivitám včetně setkávání velkých skupin lidí? Viděli jste někdy při práci stromolezce, jak vystoupá po laně do koruny vysokého stromu, kde jednou rukou ořezává motorovou pilou proschlé větve? Mohli jste si někdy prohlédnout park z výšky 12 metrů? Studenti, kteří si v rámci I-Day vybrali právě tuto exkurzi, si program užili a dozvěděli se díky panu Šimáčkovi z Park v.o.s. spoustu nových věcí z oblasti péče o zeleň na veřejných prostranstvích. Mimochodem, Slovanské náměstí se loni seklo 29 – krát. A to prosím moc nepršelo!

Pod vedením paní architektky Jany Kaštánkové, za zvukové kulisy rozbouřeného moře se studenti nižšího gymnázia nechali unášet mohutnými vlnami, které je posléze vyvrhly na pustý ostrov. V kůži Robinsona byli nuceni čelit této mimořádné životní události. V rolích architektů a urbanistů za pomoci barev a štětců obydlovali člověkem dosud nedotčené území. Jejich úkolem bylo využít neznámou krajinu tak, aby v ní dokázali přežít. Zážitkově výtvarný workshop podnítil fantazii studentů a také poskytl podněty k racionální úvaze o tom, jak co nejlépe obstát v neobvyklé životní situaci. Hmatatelným dokladem úsilí žáků jsou zajímavé výkresy všech zúčastněných.

Naši školu navštívil pan Vojtěch Bruk z organizace Zvol si info, která se zabývá dnes velmi aktuálním tématem – mediální Gramotností. Studenti se seznámili s problematikou dezinformací a moderních technik propagandy, zjistili, v čem se liší stará propaganda od té nové, naučili se rozlišovat fake news od pravdivých zpráv a jak si informace z internetu ověřovat. Organizace Zvol si info v tomto měsíci také vydala knihu Nejlepší kniha o fake news, která se stala ihned bestsellerem.

MSc. Lukáš Bábor, absolvent EKO gymnázia Brno, VUT Brno (Cena průmyslového podniku za vynikající bakalářskou práci) a Manchesterské Univerzity (ocenění TPFE Merit Award za nejlepší studijní průměr v ročníku), připravil pro naše studenty workshop v anglickém jazyce s názvem Applied sciences in Engineering. Studenti poznali pestrou škálu vědecky orientovaných specializací strojního inženýrství a vyzkoušeli si práci R&D inženýra. Pustili se do numerického zkoumání jevů mechaniky tekutin a dalších ukázkových úkolů. Díky tomuto workshopu žáci pochopili, že strojní inženýrství je velmi pestrá disciplína.

Projektová manažerka a lektorka Jihomoravské inovačního centra Ivana Chlubná připravila pro naše studenty workshop Jak uspořádat skvělou akci. Studenti se dozvěděli, co znamená pojem event marketing, jak takový event plánovat a úspěšně zvládnout samotnou realizaci. Na příkladu maturitního plesu našich oktavánů si studenti vytvořili scénář této akce, ve skupinkách hledali své silné stránky a vyzkoušeli si přidělit pozice v týmu. Děkujeme paní Chlubné za velmi profesionálně připravený workshop, který pomohl našim maturantům dokonale připravit maturitní ples i zvládnout na výbornou jeho propagaci.

Díky workshopu Svět blogování, Instagramu a online marketingu se skupina studentů seznámila s novými pracovními obory jako jsou copywriter, PPC specialista, content manager či influencer. Získali spoustu praktických rad a informací o tom, jak se staví blog, jak vybudovat na blogu úspěšný byznys a co by měl každý bloger umět, jak dobře využít strávený čas na Facebooku a Instagramu a vybudovat si osobní brand, který dává smysl. Studenti si také vyzkoušeli práci influencera, kdy měli za úkol vyfotit a předvést své kreativní fotografie. Díky marketingové manažerce JIC a také majitelce společnosti APIMEL si studenti užili tvůrčí dopoledne v online světě 🙂

Děkujeme všem úžasným, inspirativním a statečným lektorům a průvodcům za skvělé workshopy a exkurze 🙂 

Přesnou anotaci exkurzí a workshopů a životopisy přednášejících naleznete na následujícím odkazu: I-Day

 

Tato akce je pořádaná v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.