EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Přirodovědně -ekologický a adaptační kurz Krásensko