EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Den pro malé vědce

‹ Zpět

V sobotu 20. února 2016 se uskutečnil už druhý Den pro malé vědce ve věku od 9 do 13 let, tentokrát zaměřený na život pravěkých lovců a nejstarší umění střední Evropy. Po úvodní prezentaci a zhlédnutí krátkého filmu jsme společně hledali odpovědi na otázky, jak žili lovci mamutů, jakým způsobem lovili, čím se zdobili atd. Zvláštní pozornost byla věnována umělecky zpracovaným výrobkům z kostí a slonoviny, portrétu ženy z Dolních Věstonic a Věstonické Venuši. Účastníci pracovali ve skupinách na úkolech, měli možnost si též vyzkoušet metodu CLIL, tzn. že část úkolů byla připravena v anglickém jazyce. Následovala praktická část dopoledne – modelování vlastní sošky Věstonické Venuše z keramické hlíny. Na závěr celého programu budoucí studenty čekal soutěžní kvíz Riskuj, kde si mohli získané poznatky ověřit.

zapsaly Mgr. Jana Lysoňková, Mgr. Soňa Krampolová, Mgr. Jitka Němčanská