EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Realizované akce

Mládež pro udržitelný život

Ve dnech 25. – 26. května se studentka sexty Amina Zalimchanová v doprovodu třídní profesorky Jany Lysoňkové zúčastnila v Praze konference škol zapojených v projektu Mládež pro udržitelný život, kde představila náš projekt – vybudování altánu v prostorách před budovou EKO GYMNÁZIA.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

Beseda VČELAŘSTVÍ

Zpestřením výuky biologie v primě A1 byla návštěva včelaře pana Nešpora, který se s námi podělil o své zkušenosti s chovem včel. Připomněli jsme si vše o vývinu včely medonosné od vajíčka až po dospělého jedince, péči včel o potomstvo a seznámili jsme se se zásadami důležitými pro úspěšný chov včel a přežití zdravých silných včelstev. Prohlédli jsme si též dřevěné rámky, které jsou součástí úlu a na závěr ochutnali kvalitní med.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

Mikrokosmos

V posledním týdnu školního roku jsme v rámci projektu PolyGram připravili pro žáky primy A2 projektový den zaměřený na průzkum drobných organismů a jejich životních podmínek ve dvou různých prostředích. Aktivity byly završením výuky biologie, ale žáci využili také znalosti zeměpisu nebo matematiky. Vodní prostředí žáci zkoumali u potoka Leskava, kde zjišťovali přítomnost vodních bezobratlých, měřili charakteristiky vody. Druhým zkoumaným místem byla louka, kde sklepávali drobné organismy ze stromů, kontrolovali dříve umístěné hmyzí pasti, lovili breberky pomocí exhaustoru a měřili teplotu, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak pomocí čidla experimentální laboratorní soupravy Pasco. Ve škole pak následovalo určování nasbíraných vzorků organismů, měření množství dusičnanů, mikroskopování řas apod. Jak se naši nejmladší studenti při projektovém dnu činili, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 

Tryzub

Ve dnech 21. a 22. 6. 2018 měly obě sekundy poslední hodinu RJ  zážitkovou. V tomto školním roce žáci uzavřeli učebnici Радуга по-новому I, ze které si  osvojili  základy pro další studium jazyka. Ochutnávkou tradičních pokrmů z ruské kuchyně se seznámili se základy ruské kultury. V restauraci Tryzub všem moc chutnal борщ, пельмени, березовый сок и квас.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 

Svět zvířat

Ve středu 20. 6. 2018  třída K AB absolvovala výukový program v Ruském centru na Pedagogické fakultě MU v Brně. Na naše přání nám připravila hodinu Mgr. Tatiana Savchenko – koordinátorka RC PdF MUStudenti pracovali velmi aktivní formou, dozvěděli se mnoho nového  a osvojili si novou slovní zásobu na téma МИР ЖИВОТНЫХ. Touto netradiční hodinou jsme zakončili výuku RJ v letošním školním roce. Moc děkujeme paní Mgr. T. Savchenko za zajímavý výukový program, vedení katedry RJ a literatury za dárečky a za  možnost prožít hodinu na akademické půdě. Budeme se moc těšit na další téma někdy v následujícím školním roce.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Přírodovědná expedice Švédsko

Před týdnem se výprava více než čtyřiceti účastníků vrátila z expedice „Hřejivý Sever“. Naším cílem bylo Švédsko, kde jsme strávili sedm úžasný dnů. Při průjezdu Dánskem jsme si užili půldenní zastávku v hlavním městě Kodaň, které jsme mohli obdivovat z paluby lodi při projížďce po síti vodních kanálů. A tentýž den večer jsme si pak už ve Švédsku pochutnávali na tradičních masových kuličkách v Penzionu Anneberg u Labutího jezera. Odtud jsme vyráželi každý den na zajímavá místa této nádherné země. V neděli to bylo městečko Gränna, skanzen a ostrov Visingsö, kde jsme ochutnali vynikajícího uzeného sika. V pondělí byl budíček už ve 4:30 ráno, protože nás čekalo královské město Stockholm, kde byla na programu prohlídka královského sídla Drottningholm, městské radnice, korunovační katedrály Storkyrkan a Muzea Vasa. Úterý začalo turistickým výletem do přírodní rezervace Dumme Mosse se vzácnými druhy rostlin, typickými pro rašeliniště (tady si užili hlavně naši botanici). Odpoledne jsme si prohlédli muzeum Husqvarna a muzeum zápalek ve městě Jönköping. Středu jsme strávili návštěvou druhého největšího města Švédska Göteborgu. Na „slaném místě“ s krásným výhledem na moře jsme ochutnali výbornou bagetu s lososem a krevetovým salátem, obdivovali jsme exponáty muzea Volvo i unikátní expozici živé přírody v Universeu. Závěr dne jsme prožili v zábavním parku Liseberg. Ti odvážnější vyzkoušeli všechny šílené atrakce (horské dráhy, volný pád, strašidelný dům,…), ti méně odvážní si užili výherní stánky, spoustu dobrot a neopakovatelnou atmosféru tohoto místa. Po celou dobu našeho pobytu bylo nádherné počasí, a tak jsme předposlední den věnovali ještě skandinávské přírodě. Po dopolední projížďce na kánoích jsme se odpoledne vypravili na výlet do nejbližšího okolí. Den jsme završili grilováním masa a večerním koupáním v jezeře. Na zpáteční cestě jsme v losím safari mohli krmit, hladit a obdivovat losy – úžasný zážitek! Pak ještě univerzitní městečko Lund s monumentální románskou katedrálou, přejezd přes stavbu století – Öresundský most – do Malmö, trajektem do Rostocku a přes Německo hurá domů. Devět dní uteklo jako voda, my se vrátili sice unaveni, ale nadšeni krásnou skandinávskou zemí, její přírodou i památkami a zajímavostmi. Však posuďte sami!

Zahradní slavnost

Závěr školního roku oslavili žáci, jejich rodiče, kantoři EKO GYMNÁZIA i příznivci školy již tradiční zahradní slavností. Připomenuli jsme si úspěchy dosažené během roku, ocenili žáky s nejlepšími studijními výsledky i ty, kteří reprezentovali školu na poli sportovním či uměleckém.  Slavnostně jsme mezi sebou přivítali nové studenty a seznámili je s jejich třídními učiteli. Druhá část slavnosti byla věnována neformálním setkáním, občerstvení a také jsme měli možnost vyzkoušet si mnoho sportovních aktivit.

Velké poděkování patří zejména žákům a učitelům, kteří se podíleli nejen na přípravě zahradní slavnosti, ale především na velmi úspěšném průběhu školního roku. Děkujeme také rodičům, kteří nám pomohli zajistit občerstvení a dobrou náladu 😉

Děkujeme, přejeme klidné léto a těšíme se na vás všechny v září.

 

 

 

Sportovní den

Úterý 26. června bylo na EKU ve znamení sportu. V rámci tradičního sportovního dne změřili žáci svoji zdatnost v řadě atletických disciplín (běhy, trojskok, hody,…), třídní kolektivy se pak utkaly ve fotbalu, basketbalu, přehazované, stolním tenisu a silové soutěži. Vítězové byli vyhlášeni na zahradní slavnosti. Kromě potlesku všech přítomných se mohli těšit z diplomů a drobných pamlsků. Mezi třídami si nejlépe vedla na nižším stupni kvarta, na vyšším septima, která byla po sečtení všech bodů vyhlášena absolutním vítězem letošního ročníku a získala putovní pohár.

Vodácký kurz

V úterý 19. června ráno vyrazili sextáni a septimáni vlakem z Brna do Zlaté Koruny – začátku jejich letošního vodáckého kurzu. Odtud po počátečních instrukcích a krátkém zácviku sjeli postupně Vltavu v úsecích Zlatá Koruna – Vyšší Brod – Český Krumlov. Počasí jim oproti předcházejícím rokům vyšlo na jedničku, takže si čtyřdenní pobyt na řece skvěle užili. Vrátili se nadšeni z nových zkušeností i neopakovatelných zážitků.

 

 

 

 

 

 

 

Den Ruské federace

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 skupina studentů ze třídy K AB  přijala pozvání  GENERÁLNÍHO KONZULA RUSKÉ FEDERACE Alexandra Nikolaeviche BUDAEVA a atašé Kariny Sultanové ku příležitosti oslavy svátku ДЕНЬ РОССИИ. Naši studenti budou určitě rádi vzpomínat na toto milé setkání s paní atašé, na prostředí, ve kterém působí ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РФ В БРНО a na chutné občerstvení. Karina Sultanová projevila potěšení z aktivního studia ruského jazyka našich studentů a jejich účasti v soutěžích, popřála jim mnoho výborných studijních výsledků.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Anatomické muzeum

Tradičně v závěru školního roku se studenti septimánského semináře vypravili do Anatomického muzea profesora Karla Žlábka na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Seminaristé si připravili prezentace jednotlivých orgánových soustav lidského těla, které potom představili svým spolužákům. Tímto způsobem si nejenom zopakovali, ale díky vystaveným muzejním exponátům i podstatně rozšířili své znalosti získané v hodinách biologie a biologicko-chemického semináře.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

Puškinův památník

Ve středu 6. 6. 2018 se konala Celostátní přehlídka ARS POETICA Puškinův památník v Praze. Tento rok  se naši vítězové regionální soutěže v Brně  vrátili z Prahy s velkým úspěchem. Zlatou tečkou v kategorii skupinových vystoupení s oceněním poroty byla recitace dvojice studentek ze třídy S A1 – Helenky Gazdové a Žanetky Pruškové. A ze třídy P A2 – Tomáš Jiřík  získal velký obdiv všech posluchačů a zvláštní ocenění odborné poroty za svůj mimořádný výkon v sólové recitaci. Děkujeme jim za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu na EKU.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Naši absolventi

V úterý 5. června proběhlo v Moravském zemském muzeu slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům. Tím pro ně definitivně skončilo období středoškolských studií a začíná nová životní etapa studia vysokoškolského. Všem jim moc přejeme, aby se jim na nových školách dařilo, aby je vybrané obory bavily a aby v nich byli úspěšní nejen při studiu ale především pak ve svém profesním životě.

Restaurace Tryzub

V pondělí 21. května 2018 jsme se skupinou ruštinářů kvinty C navštívili ukrajinskou restauraci „Tryzub“, abychom v rámci studia ruštiny ochutnali tradiční jídla ukrajinské a ruské kuchyně. Největší úspěch měly boršč, deruny s vepřovým masem a syrnyky. Kromě jídla jsme ochutnaly také kvas.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Mezinárodní diktát z ruského jazyka

V sobotu 19.05.2018  se čtyři naše studentky – Eliška Babáková ze S A1, Veronika Ročková a Eliška Zeinerová ze S A2 a Rebeka Jahnová z Kv AB – zúčastnily zajímavé akce pořádané Mezinárodní asociaci pedagogů ruského jazyka a literatury МАПРЯЛ. Psal se mezinárodní dětský diktát z ruského jazyka v RKOC na Moravě v Brně na ul. Křenova 67. Tato společná událost probíhala ve 24 zemích světa a ověřovala u zájemců jejich úroveň znalostí русского языка. Diktát měl velice poutavý, ale zároveň náročný text. Budeme netrpělivě  čekat na výsledky a věříme, že naše holky jsou умнички. Všichni účastníci obdrželi drobné dárečky, zazpívali si ruské písničky, ochutnali dort a ruské čokoládové bonbóny při posezení u čaje из русского самовара.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Třídní kuchařka

Primáni v rámci výuky českého jazyka probírali v letošní  školním roce popis pracovního postupu. A pojali jej opravdu netradičně 🙂

Cílem vyučujícího bylo, aby děti něco společně vytvořily, aby viděly výsledky své práce a zároveň aby dostaly zpětnou vazbu založenou na realitě. Každý žák připravil vlastní popis – recept, pan profesor recepty nechal svázat a vznikla Třídní kuchařka. Některá jídla pan profesor přesně podle návodu uvařil, pak s žáky jídla ochutnávali a vyhodnocovali, jak se popis povedl, co bylo na receptech správně a co by mohli ještě vylepšit.

Mapa USA

Studenti septimy pracovali během letošního školního roku na projektu „Mapa USA“ a vytvořili obří a úžasnou mapu reálií s historickými a geografickými poznatky pro všechny studenty EKO gymnázia k shlédnutí ve vestibulu školy. Dva palce nahoru pro všechny studentky a studenty, kteří se na mapě podíleli 🙂

Vila Stiassni

Začátkem května navštívila sexta v rámci výuky estetiky významnou brněnskou funkcionalistickou památku – vilu Stiassni v Hroznové ulici v Pisárkách. Není sice tak známá jako vila Tugendhat, ale je pozoruhodné, jak si jsou osudy obou domů a jejich obyvatel podobné. Při pohledu na dům z okolní rozlehlé zahrady i z čestného nádvoří jsme si ujasnili, co znamená pojem „funkcionalistický purismus“, uvnitř nás ovšem překvapila zámecká honosnost a dekorativnost zařízení. Se zájmem jsme vyslechli osud židovské rodiny Stiassni, připomínající námět pro filmový příběh – prozraďme, že židovští obyvatelé vily šťastně přežili druhou světovou válku a jejich potomci dodnes žijí v daleké Kalifornii. Návštěvu vily Stiassni můžeme všem vřele doporučit.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Battlefield a Legie

Jako každý rok i letos se naši studenti zúčastnili sportovně-historické soutěže Battlefield a Legie, kterou pořádá lanové centrum Proud společně s Československou obcí legionářskou. Není to jen o překonávání lezeckých překážek, ale také o vědomostech o druhé světové válce, českých legionářích a také o strategii v soutěžení. Pro některé bylo překvapením, jak vysoko musí vylézt a překonat svůj strach z výšky. Všichni se snažili přispět svou odvahou a vědomostmi pro nejlepší výsledek svého týmu. Starší byli opět úspěšní a postoupili do finále, které se uskuteční v Ostravě. Mladší sbírali zkušenosti, protože se účastnili letos poprvé, ale družstvo EKO TÝMU (tercie a sekunda) se umístilo na 5. místě, což je příslibem pro příští rok. Všem soutěžícím gratulujeme k pěknému umístění a reprezentaci školy. Průběh soutěží přibližuje fotogalerie.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

Terénní cvičení Mladočov

Ve dnech 8. – 11. 5. 2018 proběhlo terénní přírodovědné cvičení, kterého se zúčastnili žáci SA1, SA2 a TAB. Ubytováni jsme byli ve Zderazi. Cestou tam jsme navštívili Litomyšl – prohlédli si zámek, zámecké zahrady a náměstí. Také jsme prošli Pivnickou roklí. Další dva dny jsme se rozdělili na poloviny – jedna šla do Toulovcových maštalí, kde plnila zeměpisné úkoly (orientace v krajině, práce s mapou, určení azimutu) a druhá zůstala ve Zderazi a zabývala se biologií, chemií a fyzikou (vytvářela elektronický atlas rostlin, lovila a určovala bezobratlé, zkoumala osmotické jevy a napětí v pletivech stvolu smetanky lékařské, vliv světla na tvorbu škrobu, měřila teplotu, atmosférický tlak, relativní vlhkost, závislost hydrostatického tlaku na hloubce, odhadovala vzdálenosti a čas). Ve středu navečer jsme si prošli Skalní obydlí ve Zderazi, čtvrteční večer se opékaly špekáčky u táboráku. Během celého pobytu žáci zpracovávali své poznatky do prezentací, které v pátečním dopoledni předvedli ostatním. Počasí nám přálo a tak proběhlo i koupání. Prohlédněte si fotogalerii.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Kytice – K. J. Erben a lidová slovesnost

Dne 17. dubna jsme se sekundami navštívili výukový program v centru Legato v brněnských Kohoutovicích. Po úvodních rozehřívacích hrách přišel na řadu hlavní bod programu – dramatizace Erbenovy Kytice. Nejprve jsme zhlédli ukázky z některých divadelních a filmových verzí Kytice a poté dostaly skupinky studentů přidělené jednotlivé balady, aby si připravili svoji vlastní dramatizaci. Byly to naše první krůčky na prknech, která znamenají svět.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Pravoslavný chrám sv. Václava v Brně

V úterý 17. 4. 2018 jsme v rámci výuky ruštiny navštívili se žáky sexty pravoslavný chrám sv. Václava na Gorazdově ulici. Mgr. J. Fejsák žákům přiblížil pravoslaví, seznámil je s chrámem a odpověděl na řadu dotazů, týkajících se života pravoslavných věřících. Na závěr exkurze jsme si v restauraci „Tryzub“ názorně zopakovali téma „Tradiční jídla ruské kuchyně“.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Pevnost poznání

V úterý 17. 4. 2018 obě primy zamířily do Olomouce, kde navštívily PEVNOST POZNÁNÍ. Žáci se rozdělili do tří skupin pro práci v laboratoři, kde si postupně vyzkoušeli program „Cukrová duha“. Nejprve jim animátorka ukázala lávovou lampu, pak ve dvojicích, případně trojicích, vytvářeli čtyři různě obarvené a husté cukrové roztoky a z nich ve zkumavkách duhu. Mezitím dvě zbývající skupinky procházely expozice věnované světlu, rozumu, vodě. Žáci také zhlédli film „Podivuhodný vesmír“ v digitálním planetáriu. Fotogalerie zde.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Poslední zvonění

V pátek 27. dubna žila škola už od rána posledním zvoněním. Naši oktaváni se loučili s pravidelnou výukou, svými vyučujícími i mladšími spolužáky. Připravili si pro nás spoustu zábavy i skvělých dobrůtek (viz fotogalerie). Teď jim už jen držíme palce, aby byli úspěšní nejen při nadcházejících maturitních zkouškách, ale i v dalším životě.

Koniklece na Kamenném vrchu

V pátek se sekunda společně s paní profesorkou Krampolovou vypravila na Kamenný vrch podívat se na koniklece. Svou reportáž zde právě připravovala televize Barrandov a naši žáci jsou její součástí  Reportáž o vzácných koniklecích začíná v čase 10:40.

Naše zprávy na TV Barrandov

 

 

Firemní dny JMK

Skupina pěti sextánů a čtyř septimánů reprezentovala Eko na studentské podnikatelské soutěži Firemní dny JMK.
70 studentů ze středních škol z našeho kraje se rozdělilo do devíti smíšených skupin a řešilo zadání od společnosti ARTIN: Příprava náborové kampaně s využitím chatbota.

Studenti se svými týmy hledali originální nápady jak zaujmout budoucí zaměstnance a postupně definovali scénáře pro chatbota. Po obědě je čekala příprava prezentace a obhajoba jejich projektů.

A jak jsme dopadli? Skvěle! Tým Terky Hamrlové ze septimy vybojoval 1. místo, tým Ondry Šustka 2. místo a na 3. příčce se umístil tým Kryštofa Otty Fučíka.

Vítězi jsou ale určitě všichni účastníci této soutěže, protože si užili parádní den, seznámili se s novými kolegy, měli možnost se učit od lidí z praxe, vyzkoušet si práci s chatbotem i rozvíjet své dovednosti.

Rádi bychom poděkovali společnosti ARTIN a Eiller, Lipce a Jihomoravskému kraji za skvělou organizaci celého dne, za velmi zajímavý úkol a hlavně spolupráci se studenty.

Micro Bit

Žáci naší školy v letošním roce získali možnost vyzkoušet si práci s vestavěným systémem Micro Bit od BBC UK. Po seznámení s jazykem JavaScript a základními funkcemi prostředí MakeCode vytvořili studenti Sexty první simulovanou hru – přetahování lanem, a žáci primy a sekundy v rámci kroužku informatiky vyrobili z alobalu a izolepy vodiče, přes které si přehráli vytvořenou skladbu.

Kroužek IT – Gear 360°

Během prvního pololetí si žáci primy a sekundy v rámci kroužku vyzkoušeli práci se zařízením Gear 360°, pomocí kterého zmapovali budovu školy. V následujících hodinách si osvojili i základy práce s takovými fotografiemi a zjistili informace potřebné k prezentaci dat na internetu.

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

PANGEA – postupujeme do finále!

V únoru 2018 proběhla mezinárodní matematická soutěž PANGEA, které se zúčastnilo přes 52 000 žáků z 510 škol z celé republiky. Na naší škole to bylo 107 žáků nižšího stupně (od prim po kvartu). Během 45 minut řešili 15 úloh. Soutěž byla vyhodnocována centrálně a do finálového kola, které proběhne 11. 5. 2018 v Praze v Nové budově Národního muzea, postoupila Matilda Horáková z primy A1. Držíme palce!

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Покупки и обед

Konverzační téma Покупки – Nákupy v ruštině si žáci tercie AB zažili v praxi ve čtvrtek 12. 04. 2018. V obchodě Одесса si nakoupili сушки, печенье, вафли, халву, лимонад и берозовый сок. A русский обед si objednali v restauraci Тризуб. Praktická výuka se všem moc líbila. Všichni byli velice aktivní a vzorní.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Z cen Eduína si vezeme 3. místo!

Náš I-Day patří mezi nejzajímavější inovativní projekty v podpoře podnikavosti žáků v letošním roce!

Před třemi lety jsme se pustli do projektu Smart School a začali propojovat EKO GYMNÁZIUM BRNO s praxí. Před dvěma lety vznikl I-Day, projektový den, kdy do školy zveme odborníky z praxe, aby si pro naše studenty připravili přednášky, workshopy, prosíme je, aby pozvali naše studenty k nim na exkurzi.

Koncept Smart School zaujal i odbor školství Jihomoravského kraje a od loňského roku v rámci projektu KaPoDaV předáváme naše know-how v oblasti podpory podnikavosti žáků ostatním školám v kraji.

A v úterý 27. 3. 2018 se nám podařilo uspět i ve finále cen Eduína. Ze stovky inovativních vzdělávacích projektů jsme se umístili na 3. místě v kategorii Zoom! Jsme nesmírně rádi, že naše snaha o inovace ve vzdělávání zaujala i odbornou porotu a velmi se těšíme na výhru – roční členství v akcelerátoru CitiFoundation.

Tato cena patří především rodičům a všem statečným, kteří přijali výzvu a do I-Day se s námi pustili! Děkujeme!

Informace o všech oceněných projektech a také průběhu finále naleznete na webu EDUin a Eduína. Zhodnocení našeho I-Day si můžete také přečíst na serveru Rodiče vítáni.


I-Day má za cíl vytvořit pro studenty EKO GYMNÁZIA inspirativní prostředí díky exkurzím, setkávání, přednáškám či workshopům s osobnostmi z praxe – se vzdělanými, pracovitými a slušnými lidmi, kteří jsou elitou ve svém oboru. Prostor školy je využíván pro prezentaci různých druhů povolání a nových, perspektivních a inovativních oborů.

Studenti díky I-Day získají praktické znalosti a dovednosti, naučí se nové metody práce, řešení úkolů a problémů, které mohou využít při dalším vzdělávání či v praxi. Edukativním cílem projektu je posílení dovedností studentů jako jsou aktivita, komunikativnost, prezentace, naslouchání, spolupráce, kreativita, samostatnost, zodpovědnost a kritické myšlení.


Tato akce je pořádaná v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Ruština v ulicích Brna

V pondělí 16. 4. 2018 jsme v rámci výuky ruštiny absolvovali se žáky septimy exkurzi pod názvem „Brno rusky“. Žáci se vžili do role průvodců a své spolužáky seznamovali s jednotlivými památkami, zajímavými místy a osobnostmi Brna v ruštině. Závěr exkurze proběhl v restauraci „Samovar“, kde jsme ochutnali tradiční ruská jídla.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Puškinův památník

Již 52. ročník soutěžní přehlídky ARS POETICA Puškinův památník letos proběhl 14. 4. 2018 na Pedagogické fakultě MU Brno. Naši studenti byli opět velice úspěšní. Všem pěti  zúčastněným  srdečně gratulujeme! Druhá místa v recitační a hudební kategorii SŠ, SOŠ, VOŠ a VŠ získaly naše studentky ze třídy Kvinta AB – Vladimíra Pokorná a Sandra Chalupníková, která byla ještě zvlášť oceněná  generálním konzulem RF v Brně za osobitý přednes Puškina. Na 1. místě v kategorii žáci 1. – 9. ročník ZŠ, sólová recitace se umístil žák Tomáš Jiřík ze třídy Prima A 2 a ve stejné věkové kategorii recitace kolektivů – dvojice ze třídy sekunda A 1  Helena Gazdová a Žaneta Prušková. Všichni tři byli nominování na celostátní přehlídku, která se bude konat v Praze. A my opět budeme držet pěsti!!!

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Spící krasavice

Po delší době jsme opět uskutečnili kulturní akci pro studenty, pedagogy a přátele EKO GYMNÁZIA. 5. dubna 2018 jsme navštívili představení Spící krasavice s ruskými baletními hvězdami v Mahenově divadle ND Brno, které se konalo v rámci dnů  Ruské kultury v České republice. V roli princezny Aurory se představila první sólistka Mariinského divadla v Sankt Petěrburgu Jekatěrina Osmolkina a v roli prince Desirého první sólista Michajlovského divadla v Sankt Petěrburgu Leonid Sarafanov. Byli jsme přímo okouzleni výkony divadelních hostů, sólistů a sboru Baletu Národního divadla Brno i nádhernou hudbou P. I. Čajkovského v podání symfonického orchestru. Na tento jedinečný zážitek budeme všichni hodně dlouho vzpomínat.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Dějepisná soutěž

Ve čtvrtek 5. 4. se na Biskupském gymnáziu konalo krajské kolo XXVII. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií Česka a Slovenska se zaměřením na léta 1968 – 1977 s hlavním důrazem na Pražské jaro, jehož 50. výročí si budeme my i Slováci připomínat. Náš tým ve složení Michal Dobšák, Jan Kukla a Pavel Mrázek si vedl velice dobře a obsadil celkově krásné 11. místo z 25 gymnázií Jihomoravského kraje. Gratulujeme a díky za skvělou reprezentaci školy.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

Pythagoriáda

V pátek 6. 4. 2018 proběhlo školní kolo Pythagoriády. Soutěže se zúčastnili žáci primy, sekundy a tercie. Úspěšnými řešiteli školního kola se stali:

Mathias Schwarzinger     SA1                   11 bodů
Sofie Součková               SA1                   11 bodů

Filip Balák                       PA1                      9 bodů
David Mrňa                     PA1                      9 bodů
Matyáš Roberts               PA1                      9 bodů

Helena Gazdová               SA1                      9 bodů
Adam Janošek                  SA1                      9 bodů
Matěj Němec                     SA1                      9 bodů
Štěpán Pyšík                     SA1                      9 bodů
Veronika Ročková             SA2                      9 bodů

iKID – exkurze Praha

Ve čtvrtek 15.3.18 jsme do Prahy vyslali tým iKID, který vyvíjí aplikaci POCKET SHARES, jež má na základě fiktivního obchodování na kapitálových trzích učit žáky finanční gramotnosti. Prostě a jednoduše si chtějí naši žáci vyzkoušet investovat do českých a světových akcií nanečisto!

Studenti se vydali do Prahy pro spoustu informací a také kontaktů. Nejdříve absolvovali krátkou poradu v úžasných kancelářských prostorách společnosti KPMG s mentorkou, Ivou Baranovou.

A kde jinde by měla začít jejich investorská cesta než na Pražské burze cenných papírů. Studenty burzou provedl ředitel externí komunikace a v oddělení tradingu získali spoustu důležitých informací. Díky této návštěvě se studentům podařilo posunout řešení jejich úkolu o velký kus dopředu.

Naprosto jedinečná byla exkurze u finanční skupiny RSJ, kde si studenti vyslechli prezentaci o burzách a algoritmickém vysokofrekvenčním obchodování a návštěva tradingu byla tím nejzajímavějším zážitkem celého dne!

Obrovské poděkování patří panu Kovaříkovi a paní Horové z BCPP a panu Kučerovi a všem lidem v RSJ za jejich čas, spoustu zajímavých informací a také podporu projektu našich studentů.

Děkujeme také společnosti KPMG, jež je organizátorem celého projektu iKID, Ivě Baranové, senior advokátce KPMG, která pro naše studenty tento celý den připravila, a co by průvodce posouvá a podporuje studenty k dotažení projektu POCKET SHARES do zdárného konce.

Můj mikrosvět

Pondělní dopoledne strávili žáci tercie v brněnském VIDA! science centru. První část návštěvy jsme věnovali „Dnům elektronové mikroskopie“. Žáci se rozdělili na skupiny a v labodílnách se seznamovali s principy fungování elektronového mikroskopu a také si s použitím mobilního telefonu sestavili vlastní mikroskop, pomocí kterého pak zkoumali připravené vzorky. Ve druhé polovině si pak terciáni prošli pavilon centra a pomocí mnoha interaktivních exponátů si oživili své znalosti biologie, chemie a fyziky ze školních lavic.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

Paneland

Dne 22. března 2018 navštívili studenti sexty v rámci estetické výchovy Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, aby se zúčastnili výstavního projektu Paneland s podtitulem Největší československý experiment. Ve výstavních kulisách typického panelákového bytu s dispozicemi 3+1 jsme se přenesli do 70. a 80. let 20. století, kdy došlo k masivní panelové výstavbě. Kompletně dobově zařízený byt představil standard tehdejšího bydlení. Další částí výstavy byla např. expozice z lisovaného skla, kde designer Maxim Velčovský barevnými vázami imitoval panelové sídliště. Výstava byla rozhodně velmi zajímavá a nápaditá.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Dny Tatarstánu

V pondělí 19. března 2018 jsme měli možnost zúčastnit se koncertu klasické hudby umělců z Republiky Tatarstán – partnerského regionu Jihomoravského kraje. Na koncertu, který se uskutečnil v koncertním sále Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici, zazněly v podání členů Filharmonického hudebně-literárního souboru z Kazaně skladby ruských a tatarských autorů. Koncert byl pro nás nezapomenutelným zážitkem.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Matematický klokan

V pátek 16. 3. 2018 proběhla mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN 2018. Soutěže se zúčastnili žáci nižšího stupně s těmito výsledky:

V kategorii Benjamín (prima a sekunda – 69 žáků)

 1. místo     Mathias Schwarzinger (SA1) – 108 bodů
 2. místo     Jonáš Lavička (PA2) – 94 bodů
 3. místo     Matyáš Vondráček (PA2) – 82 bodů, Sofie Součková (SA1) – 82 bodů

V kategorii Kadet (tercie a kvarta – 42 žáků)

 1. místo      Jindřich Halabala (KvAB) – 87 bodů
 2. místo      Matyáš Stejskal (KvAB) – 83 bodů
 3. místo      Jonáš Chocholouš (KvAB) – 61 bodů

Gratulujeme.

Video pro partnerskou školu v USA

Žáci naší tercie připravili video, ve kterém představují kamarádům v USA nejen EKO GYMNÁZIUM BRNO, ale především sami sebe 😉

Náš I-Day postoupil do finále Eduína!

Ze sta nominovaných inovativních vzdělávacích projektů v soutěž Eduína vybrala odborná porota 12 finalistů a mezi nimi je i projekt EKO GYMNÁZIA BRNO – I-DAY. Na následujícím webu se dozvíte více o soutěži, nominovaných projektech a také můžete pro I-Day hlasovat 
Eduína 
27. 3. 2018 nás čeká v Praze finále, tak nám držte palce!

 


Tato akce je pořádaná v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Bezpečnostní hrozby ČR

V úterý 20.2.18 jsme na našem gymnáziu přivítali významnou osobnost, armádního generála Ing. Jiřího Šedivého z CEVRO INSTITUTU, který si pro naše studenty připravil přednášku „Bezpečnostní hrozby ČR“.

Přednáška na základě volby studentů započala nejdříve tématem migrace. Studenti se dozvěděli, jaké jsou nejčastější cesty migrantů směřujících do Evropy, z jakých zemí k nám přicházejí a jaké jsou důvody opuštění jejich země. Dále pan generál navázal přednášku popisem problematiky Balkánu, důsledků amerických voleb a popisem hrozeb, které vycházejí z Ruska.

Díky velmi fundovanému výkladu, obrovským zkušenostem a znalostem přednášejícího a také mnoha příkladům získali naši studenti přehled o současných bezpečnostních rizicích. Rádi bychom poděkovali panu generálovi za tuto jedinečnou příležitost.

Setkání s ruskými studenty

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 jsme ve škole v rámci výuky Rj zorganizovali setkání žáků septimy se skupinou ruských studentů, kteří se v současné době v brněnské pobočce “Prague Education Center“ učí česky a připravují se na přijímací zkoušky na VŠ. Po krátkém představení naší školy vytvořili studenti malé skupinky, ve kterých diskutovali na různá témata. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a z jazykového hlediska bylo obohacující pro obě zúčastněné skupiny.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Brno rusky

Dlouho očekávanou ЭКСКУРСИЮ ПО ГОРОДУ БРНО absolvovala třída kvarta AB v pátek 16. 03. 2018 v centru našeho města. I přes nepřízeň počasí jsme připravený program splnili na  výbornou. Všichni žáci jsou teď připraveni na roli маленького гида – malého průvodce centrem Brna. Závěr procházky městem jsme zakončili v restauraci Tryzub, kde na nás čekali s připraveným ruským obědem. I tentokrát všem chutnal борщ с пампушками и чесноком, пельмени со сметаной, сырники с клубникой, квас и березовый сок a domů si ještě někteří zakoupili гарячие чебуреки. Všichni jsme byli spokojení, že touto akcí a přáním „Всего Вам доброго!“ jsme příjemně zakončili pracovní týden.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Surfuj s rozumem

V pátek 9. 3. 2018 proběhl v primě druhý program E-bezpečí. V rámci možností se snažíme zvýšit povědomí studentů o zásadách bezpečného užívání internetu, sociálních sítí a dalších moderních technologií (např. mobilní telefony, televize) a to vše zážitkovou a hravou formou. Společně jsme si ukazovali, že moderní technologie pro nás nemusí být jen zdrojem informací a zábavy, ale jejich používání s sebou může přinášet i rizika. Připomněli jsme si, že je nutné zodpovědně zacházet s citlivými a osobními informacemi a bezpečně se pohybovat ve světě internetu. Tuto část žáci zkoušeli formou fiktivního chatu ve dvojicích. Součástí programu byla praktická ukázka možností ochrany a zabezpečení jejich soukromí na internetu (např. možnosti nastavení facebook profilu).

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Exkurze TESCAN

Studenti septimánského biologicko-chemického semináře měli unikátní možnost navštívit brněnskou společnost TESCAN, která je světovým leaderem v oboru elektronové mikroskopie. V rámci exkurze nám pan Petr Klímek nejdříve vysvětlil princip elektronové mikroskopie a její specifika v porovnání s klasickou mikroskopií světelnou. Stručně nás také seznámil s historií a současností společnosti TESCAN. Hlavní část návštěvy jsme pak strávili prací s elektronovým mikroskopem a prozkoumáváním připravených preparátů.
Děkujeme nejen panu Klímkovi, ale i paní Lucii Brnkové a panu Martinu Ciprianovi, kteří se také podíleli na přípravě a realizaci naší návštěvy.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

Matematická soutěž PANGEA

V týdnu od 13. 2. do 19. 2. 2018 žáci nižšího stupně absolvovali školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Každý ze 107 zúčastněných žáků řešil během 45 minut 15 úkolů, které byly obodovány od 1 do 8 bodů. Jak naši malí matematici dopadli, se dozvíme po centrálním vyhodnocení na konci března.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Olympiáda v RJ – krajské kolo

Celý svět v těchto dnech žije Olympiádou. I my jsme byli přímými účastníky, sice jiné, ale též  Олимпиады по русскому языку. Naše studentka K AB – Sandra Chalupníková se svědomitě připravovala k této jazykové soutěži. Regionální – krajské kolo se tradičně konalo v SVČ Lužánky v Brně 16. 02. 2018. Ve své kategorii SŠ I. Sandra získala 3. místo. Srdečně jí gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy! Přejeme Sandře hodně úspěchů ve studiu a jsme na ni velice pyšní!

zapsala Mgr. Natálie Miženková

E – BEZPEČÍ

Dne 22. 2. 2018 proběhl v primách A1, A2 dvouhodinový program o bezpečí na internetu se zaměřením na sociální sítě – E-bezpečí se zaměřením na Facebook. Děti se seznámily se zásadami bezpečného užívání sociálních sítí, vše bylo ukázáno na praktických příkladech doprovázených sdílením zážitků přímo z praxe přednášejícího z řad kriminalistů specializovaných na kyberprostor. Součástí přednášky byl i prostor pro dotazy a diskuzi.

zapsala Mgr. Markéta Dobiášová

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tryzub

Konverzační téma Ruská kuchyně – součást ruské kultury jsme spojili s praktickou ochutnávkou. Díky dlouhodobé spolupráci s restaurací Tryzub jsme mohli se třídou K AB doplnit teoretické znalosti o skutečnou ochutnávku tradičních ruských pokrmů. Борщ, солянка, пляцки с чесноком, чебуреки с капустным салатом, квас, берёзовый сок … – všem chutnaly. Zpěvem ruských písniček, povídáním o ruském pohostinství a sytým obědem jsme zakončili pracovní den 21. 2. 2018.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Anthropos

Ve středu 21. 2. žáci prim navštívili Pavilon Anthropos v doprovodu prof. Vaníčka a prof. Dobiášové. Cílem bylo prohloubit znalosti žáků o vývoji lidského rodu, našich předcích a jejich životě. Žáci si poslechli velmi poutavý a zasvěcený výklad pana průvodce Ivana Pilného. Zajímavosti si zapisovali do připraveného pracovního listu.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 

Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo

Velká gratulace patří třem studentům našeho gymnázia, kteří se v úterý 13. února zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Nejlépe se dařilo Matěji Fránkovi  ze septimy, který se umístil na  2. místě. Porota složená z rodilých mluvčích vyzdvihla Matějovu  schopnost diskutovat a argumentovat  v anglickém jazyce. V nejmladší kategorii naši školu reprezentoval primánek Jan Jakub Hladký a skončil na krásném 3. místě. Pochvalu si jistě zaslouží i Jindřich Halabala z kvarty za skvělé 5. místo. Přejeme těmto studentům mnoho dalších úspěchů ve studiu angličtiny a držíme palce Matěji Fránkovi, který postoupil do krajského kola.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

iKID

V letošním školním roce se 6 terciánů rozhodlo zapojit do projektu iKID společnosti KPMG.

KPMG: „Innovative Kid je vzdělávací projekt založený na principu zážitkového učení. iKid je určen žákům ZŠ a osmiletých gymnázií ve věku od 10 do 14 let. Projekt iKid přináší dětem i učitelům netradiční formu vzdělávání. Ukazuje, jak usměrňovat přirozenou dětskou kreativitu k vymýšlení užitečných inovací. Děti si prakticky vyzkouší, jaké to je zakládat start-up a mít svůj vlastní byznys, a to od fáze vymýšlení a plánování až po skutečnou realizaci.“

Nejdříve studenti generovali nápady na vlastní podnikání – hledali nápad, který by byl společensky prospěšný, inovativní, řešil by nějaký problém, byl ziskový a realizovatelný. Z těchto nápadů vybrali 3 nejlepší, do kterých by se rádi pustili.

Na počátku ledna se potom celý tým zúčastnil Kick-off workshopu s ostatními týmy z moravských škol. Lidé z KPMG pro ně připravili úžasné kreativní odpoledne, kde pomocí her nejdříve rozvíjeli svou kreativitu, následně vybírali jeden nejlepší nápad, který budou chtít realizovat. Odpoledne zakončily všechny týmy prezentací svého nápadu.

Na workshopu se také seznámili se svou mentorkou (odborník z praxe), se kterou nyní svůj nápad dále rozvíjí. Po vytvoření a definování jejich produktu je čeká průzkum trhu, tvorba prototypu, exkurze, propagace a závěrečná prezentace na finále soutěže. A co mohou na soutěži vyhrát? Návštěvu irského Googlu a Facebooku!

Držíme palce!

 

Charitativní bazárek 2017

Na konci minulého školního roku Vás prosili studenti kvarty o darování nepotřebných věcí do Charitativního Bazárku, který kvartáni uspořádali během Zahradní slavnosti. Studentům se podařilo vybrat 781 Kč na útulek pro zvířata.

Dnes již kvintánky Aida Al-Awadová a Lucie Navrátilová, hlavní organizátorky Charitativního bazárku, v lednu navštívily Útulek Tibet. Útulek Tibet je soukromý rodinný azyl pro kočičky, handicapované pejsky a mini farm sanctuary. Slečny za vybranou částku nakoupily konzervy, suché krmení a pár pamlsků, které lidem v útulku předaly.

Darované oblečení, jež se nepodařilo na bazárku prodat, jsme vložili do sběrného kontejneru Klokánku.

Děkujeme všem, kteří do bazárku přispěli, a také kvintánkám za výborný nápad a celou organizaci této nesmírně prospěšné akce!

I-Day

 

 

 

 

30.1.18 se na našem gymnáziu uskutečnil druhý projektový den I-Day. I-Day má za cíl vytvořit pro studenty EKO GYMNÁZIA inspirativní prostředí díky exkurzím, setkávání, přednáškám či workshopům s osobnostmi z praxe – se vzdělanými, pracovitými a slušnými lidmi, kteří jsou elitou ve svém oboru.

Studenti byli vysláni na 7 exkurzí a ve škole proběhlo 5 workshopů, které si pro ně připravili rodiče našich studentů a inspirativní podnikatelské osobnosti.

Na Letišti Brno – Tuřany se naši studenti z důvodu obrovského zájmu vypravili již podruhé. Navštívili zde sklad a čerpačku paliva SHELL, hangár malých letadel a vrtulníků, hasičskou stanici, účastnili se přistání a vzletu německého letounu Dornier linky Mnichov-Brno. Studenti prožili skvělý den také díky velmi příjemným průvodcům a rodičům našich žáků paní Gazdové, panu Gazdovi a paní Literové.

V rámci projektového dne I-Day se skupina 17 žáků v doprovodu 2 pedagogů zúčastnila exkurze do Hasičské zbrojnice na Lidické ulici v Brně. Díky milým průvodcům – paní V. Dočkalové a panu J. Pokornému – se studenti seznámili nejen s náročnou prací hasičů, s hasičskou technikou a zázemím pro hasiče, ale i s prací operačního střediska. Děkujeme za čas, který nám hasiči věnovali. Velmi si vážíme jejich důležité a zodpovědné práce.

V úterý navštívila skupina žáků nadnárodní společnost Honeywell, která vyvíjí a vyrábí různé technologie (např. pro letectví). Nejprve pan Ondra představil společnost, pak se žáci rozdělili do dvou skupin. První navštívila laboratoř zabývající se inovacemi (3D tiskárny, počítačové programy…). Druhá měla možnost se dostat k Cockpit simulátorům (každý z nich si vyzkoušel ovládání vrtulníku – zkoušeli vzlétnout, udržet se ve vzduchu a přistát). Po obědě ještě přešli do laboratoří zabývající se výrobou turbodmychadel k motorům nejen pro F1, kde měli také možnost procvičit si angličtinu. Velké poděkování patří paní Vaškové za zorganizování této exkurze.

V rámci I-Day byla také vyslána skupinka studentů do areálu Brněnské přehrady, kde je čekala unikátní prohlídka hráze přehrady a přilehlé vodní elektrárny. Děkujeme zástupcům Povodí Moravy a společnosti ČEZ za umožnění této exkurze.

Žáci, kteří si zvolili exkurzi s názvem Heraldika, navštívili společnost Alerion. PhDr. Zdeněk Kubík seznámil účastníky s problematikou vzniku erbů, užíváním symbolů, znaků a hesel. Pan doktor měl připravené poutavé vyprávění o složení erbů a o jejich historickém vývoji, které doplnil prezentací. Závěrem besedy provedla studenty firmou paní Ing. Zuzana Zapletalová a seznámila je s prací jednotlivých zaměstnanců a s výrobním procesem od návrhu až po finální výrobek.

Dvacítka žáků EKO GYMNÁZIA se vypravila do brněnského FAB LABU, který sídlí v budově JIC v Technologickém parku a je prozatím jediný v ČR. Po přivítání studenty koordinátor Tomáš Mejzlík seznámil s filozofií této celosvětové komunity a s jednotlivými dílnami i jejich vybavením. Žáci měli unikátní možnost vyzkoušet si 3D tiskárnu, řezací plotter a termolis i laserovou řezačku. FAB LAB nabízí po krátkém proškolení své prostory i vybavení široké veřejnosti a my ještě jednou děkujeme, že jsme měli možnost se v rámci I-Day s jeho možnostmi blíže seznámit.

Víte, kolikrát je za sezónu nutné posekat trávník na Slovanském náměstí, aby park mohl být využíván k nejrůznějším aktivitám včetně setkávání velkých skupin lidí? Viděli jste někdy při práci stromolezce, jak vystoupá po laně do koruny vysokého stromu, kde jednou rukou ořezává motorovou pilou proschlé větve? Mohli jste si někdy prohlédnout park z výšky 12 metrů? Studenti, kteří si v rámci I-Day vybrali právě tuto exkurzi, si program užili a dozvěděli se díky panu Šimáčkovi z Park v.o.s. spoustu nových věcí z oblasti péče o zeleň na veřejných prostranstvích. Mimochodem, Slovanské náměstí se loni seklo 29 – krát. A to prosím moc nepršelo!

Pod vedením paní architektky Jany Kaštánkové, za zvukové kulisy rozbouřeného moře se studenti nižšího gymnázia nechali unášet mohutnými vlnami, které je posléze vyvrhly na pustý ostrov. V kůži Robinsona byli nuceni čelit této mimořádné životní události. V rolích architektů a urbanistů za pomoci barev a štětců obydlovali člověkem dosud nedotčené území. Jejich úkolem bylo využít neznámou krajinu tak, aby v ní dokázali přežít. Zážitkově výtvarný workshop podnítil fantazii studentů a také poskytl podněty k racionální úvaze o tom, jak co nejlépe obstát v neobvyklé životní situaci. Hmatatelným dokladem úsilí žáků jsou zajímavé výkresy všech zúčastněných.

Naši školu navštívil pan Vojtěch Bruk z organizace Zvol si info, která se zabývá dnes velmi aktuálním tématem – mediální Gramotností. Studenti se seznámili s problematikou dezinformací a moderních technik propagandy, zjistili, v čem se liší stará propaganda od té nové, naučili se rozlišovat fake news od pravdivých zpráv a jak si informace z internetu ověřovat. Organizace Zvol si info v tomto měsíci také vydala knihu Nejlepší kniha o fake news, která se stala ihned bestsellerem.

MSc. Lukáš Bábor, absolvent EKO gymnázia Brno, VUT Brno (Cena průmyslového podniku za vynikající bakalářskou práci) a Manchesterské Univerzity (ocenění TPFE Merit Award za nejlepší studijní průměr v ročníku), připravil pro naše studenty workshop v anglickém jazyce s názvem Applied sciences in Engineering. Studenti poznali pestrou škálu vědecky orientovaných specializací strojního inženýrství a vyzkoušeli si práci R&D inženýra. Pustili se do numerického zkoumání jevů mechaniky tekutin a dalších ukázkových úkolů. Díky tomuto workshopu žáci pochopili, že strojní inženýrství je velmi pestrá disciplína.

Projektová manažerka a lektorka Jihomoravské inovačního centra Ivana Chlubná připravila pro naše studenty workshop Jak uspořádat skvělou akci. Studenti se dozvěděli, co znamená pojem event marketing, jak takový event plánovat a úspěšně zvládnout samotnou realizaci. Na příkladu maturitního plesu našich oktavánů si studenti vytvořili scénář této akce, ve skupinkách hledali své silné stránky a vyzkoušeli si přidělit pozice v týmu. Děkujeme paní Chlubné za velmi profesionálně připravený workshop, který pomohl našim maturantům dokonale připravit maturitní ples i zvládnout na výbornou jeho propagaci.

Díky workshopu Svět blogování, Instagramu a online marketingu se skupina studentů seznámila s novými pracovními obory jako jsou copywriter, PPC specialista, content manager či influencer. Získali spoustu praktických rad a informací o tom, jak se staví blog, jak vybudovat na blogu úspěšný byznys a co by měl každý bloger umět, jak dobře využít strávený čas na Facebooku a Instagramu a vybudovat si osobní brand, který dává smysl. Studenti si také vyzkoušeli práci influencera, kdy měli za úkol vyfotit a předvést své kreativní fotografie. Díky marketingové manažerce JIC a také majitelce společnosti APIMEL si studenti užili tvůrčí dopoledne v online světě 🙂

Děkujeme všem úžasným, inspirativním a statečným lektorům a průvodcům za skvělé workshopy a exkurze 🙂 

Přesnou anotaci exkurzí a workshopů a životopisy přednášejících naleznete na následujícím odkazu: I-Day

 

Tato akce je pořádaná v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Tichý svět

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 nás navštívily pracovnice centra Tichý svět v Brně. Seznámily studenty pomocí různých pomůcek, jak se komunikuje s neslyšícími, jaké jsou typy komunikace a jak se cítí neslyšící mezi slyšícími. Studenti se učili prstovou abecedu, zkoušeli odezírat, seznámili se se znakovým jazykem. Zahráli si variantu „tichá pošta“ pro předávání informací. Na závěr si vyslechli příběh pracovnice se sluchovým postižením, která je po celou dobu provázela světem neslyšících. Akce se studentům líbila, reakce byly velmi pozitivní.

zapsala Mgr. Zdeňka Šmídová Říhová

Olympiáda ČJ – okresní kolo

Skvělým výsledkem se může pyšnit Jindra Halabala z kvarty, který se probojoval do krajského kola Olympiády v českém jazyce. Okresní kolo soutěže proběhlo 25. ledna 2018 ve SVČ Lužánky a Jindra se stal jedním z deseti finalistů, kteří postupují dál. Srdečně gratulujeme  a přejeme hodně zdaru!

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

LVK Červená Voda

V době 18. – 23. 2. 2018 proběhl lyžařský a snowboardový výcvikový kurz ve Skiareálu Buková hora – Červená Voda a Čenkovice. Kurzu se zúčastnili žáci sekundy a trecie naší školy. Kurz byl zajištěn instruktory lyžování – Mgr. Jitka Němčanská, Mgr. Jiří Buryška a instruktorem snowboardingu – panem Milanem Topinkou. Sněhové podmínky byly dobré a počasí nám přálo – přibližně polovinu kurzu nám svítilo sluníčko. Strava byla vynikající a ubytování na dobré úrovni. Během kurzu došlo ke dvěma úrazům (zápěstí a předloktí). Oba zranění však zůstali až do konce kurzu. Přednáškou lékaře kurzu byl doplněn večerní program. Účastníci mohli též zhlédnout své lyžařské umění, které v průběhu týdne natočili instruktoři kurzu, a vyslechli si přednášku o technice sjíždění a zatáčení na lyžích. Každý večer byl doplněn společenskými hrami, které si připravovali žáci jednotlivých tříd.

zapsali: Mgr. J. Buryška, Mgr. J. Němčanská

FOTOGALERIE

Fauna Moravy

V sekundách jsme v letošním školním roce uzavřeli kapitolu o ptácích návštěvou stálé expozice MZM Fauna Moravy. V první části nám pan zoolog muzea vysvětlil principy a význam odchytu ptáků a také předvedl pasti a sítě – pomůcky k šetrnému odchytu. Poté nás provedl výstavou a pověděl nám o významných skupinách ptáků, přičemž výklad doplnil i zvukovými nahrávkami zpěvu ptactva. V druhé části studenti bádali ve skupinkách samostatně a s výsledky seznámili ostatní. Nemohli jsme si samozřejmě nechat ujít ani akvária s živými rybami a obřím kaprem nebo zajímavou část expozice s našimi savci.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová, vyučující biologie

Olympiáda v anglickém jazyce

I v letošním školním roce nás potěšil zájem studentů o účast ve školním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, které proběhlo ve čtvrtek 18. ledna. Žáci z primy – kvarty si po dobu několika týdnů pilně připravovali jednotlivá konverzační témata: My family, Seasons, My city, Going on holiday, Celebrations, Health …. Soutěž se skládala z části poslechové a ústní. Porota ocenila zdařilé výkony všech zúčastněných, obzvláště nejmladších primánků. V kategorii prima, sekunda se na prvních třech místech umístili Jan Jakub HladkýMarek Pokorný a Helena Gazdová. V kategorii tercie, kvarta  se o první místo podělili  Patrik Tomaško a Jindřich Halabala, na třetím místě se umístil  Matyáš StejskalVítězové školního kola budou dne 13. února reprezentovat naši školu v okresním kole. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů!

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

HASÍK

Během ledna žáci obou prim absolvovali (2 x 2hodiny) preventivní program „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Paní Dočkalová a pan Pokorný společně se žáky zopakovali důležitá telefonní čísla. Řekli si také, jak se chovat při požáru, jaké existují typy hasicích přístrojů a kdy se který z nich používá. Poslechli si ukázky sirén (zkouška, požár,…). Bavili se o únikových cestách nejen ve škole, ale i doma, v hotelu,… V průběhu června čeká žáky třetí a poslední část – návštěva hasičské zbrojnice.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Ples školy

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se v Bystrci, v Restauraci Hvězda, konal maturitní ples EKO GYMNÁZIA. Tato akce zaznamenala nemalý zájem ze strany rodičů, učitelů a absolventů. Na plese bylo stužkováno 22 studentů z oktávy ABC. Budoucí maturanti, které vede třídní učitelka Jitka Němčanská, si pro svůj významný večer vybrali netradiční téma – casino. Zábavu po celý večer zajišťovala hudební skupina Hamrla Boys. Během večera vystoupila taneční skupina Art factory, pružné tělo se spoustou gymnastických prvků a tanečních kreací předvedla oktavánka Yveta Le thi a kytarové duo s Baranem Gözem zahrálo dvě pěkné skladby. Ples probíhal v klidném a přátelském duchu až do brzkých ranních hodin. Velké poděkování patří organizátorům akce, která se mimořádně vydařila.

zapsal Matěj Mezník, student Ok A

Ekonomická olympiáda

Na konci ledna proběhlo krajské kolo EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY. Na děleném 3 až 8 místě se umístil Marek KOCMÁNEK z kvinty C a postoupil do národního finále, které se uskuteční v Praze.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Ekonomická olympiáda

V prosinci proběhlo školní kolo EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY. Na vyšším stupni (kvinta, sexta, septima, oktáva) se zúčastnilo 60 žáků.

Do krajského kola postoupili:

Martin CHLUP                                                             Kvinta ABC

Anna Antonie  KABELÁČOVÁ                                  Sexta ABC

Marek KOCMÁNEK                                                    Kvinta ABC

Jakub MEZNÍK                                                            Kvinta ABC

Zuzana STEHLÍKOVÁ                                                Kvinta ABC

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Výstava fotografií Karla Otty Hrubého

Ve čtvrtek 14. prosince jsme v rámci výuky estetické výchovy se sextou vyrazili za uměním, a to přímo do Domu umění města Brna na Malinovského náměstí. Našim cílem byla výstava fotografií Karla Otty Hrubého, českého fotografa, pedagoga a teoretika. Jméno Hrubého je spjato především s klasickou černobílou fotografií, na niž s oblibou zobrazoval krajinu, okamžiky všedního dne i inscenovanou realitu. Během prohlídky jsme si připomněli přednosti i nedostatky analogových fotoaparátů a vytvářeli fotogramové kompozice z nejrůznějších předmětů i přírodnin. Výstava se nám líbila a všem ji doporučujeme.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Studentské prezidentské volby

V úterý 12. 12. 2017 si studenti kvinty, sexty a septimy mohli vyzkoušet volby „nanečisto“. Zapojili se do projektu Studentské prezidentské volby 2017, který pořádají organizace Jeden svět na školách a Člověk v tísni.

Od organizátorů jsme obdrželi hlasovací lístky, které obsahovaly seznam prezidentských kandidátů. Studenti – voliči si mezi sebou zvolili tři spolužáky jako členy volební komise. Jednu třídu jsme přeměnili na volební místnost, kde zasedala volební komise, která ověřila totožnost voliče a předala mu volební lístek. Následně voliči jednotlivě vstupovali za plentu, kde zakroužkovali na lístku jednoho kandidáta a před volební komisí vložili do volební urny. Po ukončení voleb volební komise spočítala platné hlasy a ve třídách prezentovala výsledky voleb.

Výsledky Studentských prezidentských voleb na Eku:

 1. Jiří Drahoš                  45%
 2. Michal Horáček           14%
 3. Pavel Fischer              11%
 4. Mirek Topolánek          10%
 5. Miloš Zeman               10%
 6. Marek Hilšer                  6%
 7. Jiří Hynek                     4%

Studentské volby jsou vzdělávacím projektem. Jejich cílem je přiblížit středoškolákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systém České republiky a podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi studenty a jejich pedagogy. V neposlední řadě je jejich cílem také zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách.

Dějepisná olympiáda

Dne 29. 11. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“. Téma bylo pojato velice široce a postihlo politiku, národnostní složení státu a hranice, hospodářství a velké firmy, architekturu, kulturu, vědu a evropské souvislosti. Olympiády se zúčastnilo 6 žáků kvarty. Žáci prokázali velmi dobré znalosti tohoto období našich dějin. Vítězkou se stala Kateřina Votavová s 60b., druhé místo obsadil Miloň Němec s 59b. Na třetím místě shodně s 58 body byli dokonce 3 žáci: Jindra Halabala, Jiří Havel a Iva Petrášová. Celkově šestý pak skončil Matyáš Stejskal. Vítězka Katka Votavová nás bude reprezentovat v lednu v okresním kole. Vítězce srdečně gratulujeme!

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

Brazílie

Poslední předvánoční školní den jsme zakončili návštěvou již tradičního projektu Planeta 3000, tentokrát s tématem Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky. Po úvodním seznámení se s Brazílií, její polohou, obyvatelstvem a hlavním městem, jsme zamířili do nitra amazonské džungle. Měli jsme možnost porovnat rychlost kolibříka a lenochoda, viděli jsme, jak si počkat na anakondu velkou, a seznámili jsme se s principem fotosyntézy. Nakoukli jsme do nebezpečných uliček místních favel v Rio de Janeiru. Podél řeky Xingu jsme prožili dobrodružství s místními indiánskými kmeny, které stále žijí tradičním způsobem života, a není lehké se k nim vůbec dostat. Navštívili jsme podzemní říši krasové jeskyně Abismo Anhumas spojenou s adrenalinovým ponorem a výstupem zpět na povrch země. Poodhalili jsme tajemství pěstování kakaovníku, jeho sklizeň a zpracování. Na závěr jsme navštívili největší mokřad na světě – Pantanal, kde jsme měli možnost zahlédnout jaguára, kapybary a krásně zbarvené papoušky Ara. A to vše za pouhých 70 minut času. Tak daleko a za tak krátkou chvíli.  To lze stihnout asi jen před Vánocemi.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

Vánoční florbalový turnaj

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 proběhl již 5. ročník Vánočního turnaje ve florbalu, kterého se zúčastnily všechny třídy. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií – mladší (prima – tercie) a starší (kvarta – oktáva). Na hřišti musely hrát za každé družstvo alespoň 2 dívky. V mladší kategorii zvítězilo družstvo sekundy A1 (porazilo všechny týmy mimo tercie, se kterou remizovalo), na 2. místě skončilo družstvo tercie a na 3. místě se umístil výběr žáků sekundy A2. V kategorii starších zvítězil výběr sexty, před oktávou a septimou. Nejlepším střelcem se 13 brankami byl vyhlášen Matěj Němec ze sekundy A1 a nejlepším brankářem se stal Matyáš Doležal z téže třídy, který v celém turnaji obdržel pouhé 2 góly. Ocenění za bojovnost však zaslouží všichni žáci, kteří se turnaje zúčastnili. Celý turnaj se obešel bez vážnějšího úrazu a sportovní zážitky i povzbuzování z řad žáků i vyučujících byly příkladné. Opět se potvrdilo, že florbal si získává stále více příznivců a hráčů.

Vítězům blahopřejeme!                                                       Organizátoři turnaje: prof. Buryška a Němčanská

Obhajoby seminárních prací

V úterý 19. prosince 2017 předstoupili studenti septim před své spolužáky a kantory s prezentacemi svých seminárních prací.  Slavnostní obhajoby korunovaly jejich několikaměsíční snahu, kdy se věnovali práci na zvoleném tématu. Poroty na závěr vyhodnotily nejpodařenější práce. Oceněnými byli Matěj Fránek (Člověk a stroje ve 21. století), Nikola Maarová ( Ara ararauna), Karolína Matušková (Manželky Jindřicha VIII.), Karolína Ročková (Běžecká zranění), Matěj Slávik (Pivo) a Alexandra Tesaříková (Poslední Romanovci). Nejenom těmto, ale všem studentům septim, gratulujeme k obhajobě jejich prací.

Anglické divadlo

V pátek 15. prosince 2017 studenti kvarty, kvinty, sexty, septimy a oktávy zhlédli divadelní představení HENRY AND SIX WIVES  v divadelním sále Buranteatru. Představení proběhlo v anglickém jazyce a bylo inspirováno anglickými dějinami 1. poloviny 16. století. Zábavnou formou přiblížilo významnou etapu evropské historie a umožnilo studentům ověřit si své znalosti a dovednosti z hodin dějepisu a anglické jazyka.

zapsala Věra Špilková

Lyžařský výběrový kurz Itálie

Studenti kvinty a sexty se svými profesory absolvovali ve dnech 13. – 18. 12. lyžařský kurz v italském Ponte di Legno. Sněhové podmínky poskytly všem lyžařům využití mnoha sjezdových tratí ve ski areálu Passo Tonale a Ponte di Legno. Mrazivé, ale nakonec i slunečné počasí rámovalo horská panoramata a společné lyžařské zážitky pomohly stmelit, zejména kvintánům, třídní kolektiv. Ani předlouhá zpáteční cesta nemohla zastínit příjemnou atmosféru předvánočního zájezdu.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

Výukový program o dravcích

Ve dnech 12. a 13. prosince 2017 jsme postupně s oběma sekundami navštívili nové Centrum lesní pedagogiky Lesů ČR na Jezuitské 13. V krásných prostorách jsme byli srdečně uvítáni a věnovali se nám zkušení lesní pedagogové. Děti si mohly zblízka prohlédnout živou poštolku, motáka pochopa a puštíka. Toho si zájemci mohli dokonce posadit na ruku a pohladit. O všech třech zástupcích a také o sokolnictví se žáci dozvěděli spoustu zajímavého. Druhá část programu probíhala paralelně ve dvou skupinách a byla věnovaná myslivosti a lesním dřevinám, kdy si děti vyrobily kartu s nalepenými semeny našich stromů. Děti se poutavou formou dozvěděly spoustu nových informací o životě lesních organismů. Všem se program moc líbil.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

Oktávy v knihovně

V rámci komunikace v jazyce navštívila oktáva začátkem prosince Moravskou zemskou knihovnu na Kounicově ulici v Brně. Na úvod exkurze byli studenti seznámeni s historií knihovny, způsobem vyhledávání a uspořádáním oddělení apod. Následně prošli všechna poschodí a na vlastní oči se přesvědčili o členění knihovny i knihovním fondu.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

Mládež pro udržitelný život

V pondělí 11. 12. 2017 odjeli zástupci třídy sexta ABC na konferenci do Hradce Králové, kde se setkali s dalšími účastníky projektu a představili jim náš plánovaný projekt „Odpočinkové místo u školy“. Obeznámili je s tím, co všechno jsme už zvládli. Máme za sebou hledání pěkných a naopak nehezkých míst v okolí školy, schůzku se starostou a místostarostou Městské části Brno – Starý Lískovec a vytvořili jsme také naši vizi rozvoje obce. Také ostatní školy sdělily ostatním, kam v realizaci postoupily. Setkání bylo inspirativní a také pomohlo v tom, jak dále v projektu postupovat a na co si dát pozor. Věříme, že se nám během příštích měsíců podaří nové odpočinkové místo zbudovat.

Za sextu ABC studenti Kryštof Fučík, Matouš Jeleček, Monika Kubinová a Soňa Krampolová, vyučující ekologie

Technologie pro XXI. století

Ve středu 6. 12. 2017 v rámci výuky fyziky navštívila kvarta Kaprálův mlýn (středisko ekologické výchovy) v Říčkách (Ochoz u Brna). Během programu se žáci seznámili s principy fungování ekologicky šetrných technologií – díky modelovému prostředí budovy uviděli pestrou škálu ekotechnologií, pracovali s měřicími přístroji, vyhodnocovali získaná data a aplikovali je na řešení praktických problémů. Součástí programu byla simulační hra, při které si vyzkoušeli získané informace. Celé projektové dopoledne přibližuje naše fotogalerie.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Olympiáda v českém jazyce

Začátkem prosince proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, které mělo osmnáct účastníků. I. kategorii vyhrál Jindřich Halabala, druhé místo získala Monika Daňková a na třetím se umístil Jiří Havel, všichni z kvarty. II. kategorii vyhrála Michaela Tesařová z oktávy a na dalším místě se stejným počtem bodů se umístily Julie Jirsová ze sexty a Zuzana Stehlíková z kvinty. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

Moravská zemská knihovna

První prosincový den měli primáni dopolední výuku v Moravské zemské knihovně. Program byl zaměřen na popularizaci čtení mezi žáky 6. a 7. ročníků a odpovídajících ročníků gymnázií. Žáci si měli vzít s sebou svou oblíbenou knihu. Před programem mohli žáci navštívit charitativní antikvariát s knihami k prodeji. Cílem první aktivity byl sběr informací ohledně čtenářských preferencí všech žáků v místnosti, kterých bylo téměř sto. Navazovala druhá aktivita, během níž si žáci měli vytvořit myšlenkovou mapu založenou na příběhu a postavách jejich oblíbené knihy. Tato aktivita měla sloužit jako ukázka jiné metody pro vedení čtenářského deníku dětmi. Žáci pracovali ve skupinách po sedmi nebo po osmi. Druhá část programu byla věnována prezentaci spoluautora knihy „Jak se staví galerie“, který se programu a prezentace knihy účastnil osobně.

zapsala Mgr. Martina Dračková

Využití slovníků ve výuce

Součástí jazykové přípravy studentů na naší škole, která končí maturitní zkouškou, je práce s nejrůznějšími druhy slovníků. Využili jsme nabídky firmy LINGEA a 22. listopadu paní Mgr. Eva Kopečková a Tereza Nepevná představily lexikografickou práci a rusko – český slovník, seznámily studenty ve třídě kvinta AB s možnostmi využití jejich slovníků. Po této ukázce užitečných pomocníků pro správné porozumění textu a zdokonalení se nejen v jazyce ruském studenti projevili zájem o nabídku on-line slovníku STUDY pro celou školu.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Přednáška ČVUT, ELI

V pondělí 20. 11. 2017 bývalý žák naší školy Boris Odložilík přišel za studenty sexty a septimy, aby se s nimi podělil o svoje zkušenosti získané při studiu na VŠ. Studuje pátý ročník Jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty ČVUT v Praze a tak krátce o možnostech studia a akcích pro studenty hovořil. V další části se věnoval tématům, se kterými se setkal při studiu – radioaktivitě kolem nás, druhům záření, vlivům na jednotlivé materiály, využití v medicíně. Poslední část přednášky zaměřil na svoji práci v ELI (Extreme Light Infrastructure). V tomto laserovém centru pracuje při studiu na škole a dělá zde svoji diplomovou práci.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Týden vědy a techniky

I letos využili žáci EKO GYMNÁZIA možnost navštívit pracoviště Akademie věd ČR v rámci Týdne vědy a techniky, který probíhal od 6. do 12. listopadu. Pro studenty sexty jsme vybrali nabídku Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Navštívili jsme jejich moderní budovu na Bělidlech v Brně, kde jsme si prohlédli laboratoře sloužící k simulaci různých podmínek pro růst rostlin a přístrojové vybavení na analýzu získaného rostlinného materiálu. V druhé části jsme si vyslechli přednášku o dopadech změn klimatu na městské ekosystémy a také o tom, jak dopady teplejšího počasí ve městech mírnit. Studenti septimánského semináře se vypravili na Ústav živočišné fyziologie a genetiky. Při exkurzi se seznámili s modelovými organismy používanými při výzkumu, zaměřili se na vývoj, fyziologii a genetiku především myší a kuřat. Měli možnost poznat chod laboratoří a vyzkoušet si některé zajímavé metody. Děkujeme všem pracovníkům, kteří se nám věnovali a zejména absolventovi našeho gymnázia Marku Hamplovi.

zapsali Mgr. Marek Jeleček a Mgr. Soňa Krampolová

Sexta v Památníku L. Janáčka

Ve čtvrtek 2. listopadu jsme se studenty sexty navštívili Památník Leoše Janáčka. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí z Janáčkova života, prohlédli si klavír, na němž složil svá vrcholná díla, a zhlédli zajímavou ukázku animované opery Liška Bystrouška. Díky této exkurzi se nám otevřela cesta k porozumění Janáčkově hudbě.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Literární workshop

29. listopadu 2017 se třída SA 1 zúčastnila literárního workshopu v Moravské zemské knihovně v Brně. Součástí tohoto pořadu byla beseda se spisovatelem Františkem Emmertem, který žákům představil svoje literární dílo a především tzv. muzea v knihách. Studenti si měli s sebou přinést svoji oblíbenou knihu, se kterou pracovali, když tvořili myšlenkovou mapu. Akce se zdařila a bylo příjemné strávit hodinu a půl v tak podnětném a krásném prostředí.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Praha

Tři dny druhého listopadového týdne strávila kvarta našeho gymnázia na literárně historické exkurzi v Praze. Z hotelu poblíž Karlova mostu, kde jsme byli ubytováni, jsme vyráželi objevovat centrum našeho hlavního města. Navštívili jsme nejznámější pamětihodnosti – Pražský hrad, Národní divadlo, Židovské město a mnoho dalších. Studenti si předem připravili mluvní cvičení o hlavních pražských památkách, a tak nás v rolích průvodců s vybranými objekty seznamovali i oni sami. Večery jsme trávili ve společnosti herců pražských divadel, konkrétně ve Studiu Ypsilon při rozesmáté komedii a v Divadle na Vinohradech na shakespearovské klasice Romeo a Julie. Do vlaku jedoucího zpět do Brna jsme nastupovali s pocitem, že jsme i přes studené listopadové počasí prožili tři zajímavé dny a rozšířili si své kulturní obzory.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Florbalový turnaj

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 se vybraní žáci sekund a tercie zúčastnili okresního přeboru brněnských ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií ve florbalu. Byli nalosováni do skupiny spolu se ZŠ Kotlářská a TZŠ Kuldova. V prvním zápase změřili své síly s výběrem z Kotlářské a prohráli 1:3. Ve druhém zápase z nich spadla nervozita a dokázali porazit herně vyspělejšího soupeře z Kuldovy 2:1. Přestože náš tým hrál v této sestavě poprvé, patří jim obdiv především za bojovnost. Všichni zúčastnění ze sebe vydali maximum. Přesto bych chtěl vyzdvihnout výkony Matěje Němce a Jana Pokorného, kteří vynikli svou technikou. Ve skupině skončili na 2. místě za postupující ZŠ Kotlářská.

zapsal Mgr. Jiří Buryška

Planetárium Morava

Planetárium Morava je typem pojízdného planetária, které provozuje rodinná firma s dlouholetou pedagogickou zkušeností. Přijeli k nám, přichystali promítací kopuli planetária v tělocvičně a s využitím technologie vytvořené v NASA promítli programy doplněné výkladem. Ve filmu se žáci primy seznámili se Sluncem a jednotlivými planetami Sluneční soustavy, některými zajímavými měsíci a planetkami, pásy asteroidů a komet. Dále si prohloubili znalosti o různých typech galaxií, mlhovin a hvězdokup. Ukázali si vznik a zánik hvězd. Seznámili se s historickými názory na vesmír a vývojem pozorování oblohy do současnosti. Vše bylo doplněno o poutavé dokreslení vzdáleností ve vesmíru, nazvané „Vesmírné vzdálenosti“. Program pro starší studenty byl o „Projektu Rosetta“ –  o sondě pro průzkum jádra komety 67P/Churyumov-Gerasimenko. Žákům se toto netradiční doplnění výuky velmi líbilo a těšíme se v příštím roce na nové příběhy.

zapsal Mgr. Jiří Buryška

Logická olympiáda

V říjnu proběhlo školní kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY. V kategorie B – nižší stupeň (primy, sekundy, tercie, kvarta) se zúčastnilo 41 žáků, v kategorii C – vyšší stupeň (kvinta, sexta, septima) se zúčastnilo 43 žáků.
Do krajského kola postoupili v kategorii B:

Jindřich HALABALA                          Kvarta AB

Aleš NOVOTNÝ                                   Prima A2

Mathias SCHWARZINGER               Sekunda A1

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Přednáška o brněnském hantecu

Brno je pozoruhodné z jazykového hlediska, a to pro svoji specifickou mluvu, kterou označujeme jako brněnský hantec. A právě na toto téma si 19. října 2017 v Knihovně Jiřího Mahena žáci tercie vyslechli přednášku a blíže se seznámili s velkým propagátorem hantecu Frantou Kocourkem. Přednáška byla zajímavá a přinesla nán vysvětlení mnohých výrazů, které lze v ulicích Brna zaslechnout – například šaškec, kér, oskar, aj. Znáte je i vy?

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Sekunda v knihovně

Ve středu 11. října se třída S A2 v rámci literární výchovy zúčastnila programu „Brněnští spisovatelé pro děti a mládež“ v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné 4. Nejprve nás zajímalo, kdo byl právě Jiří Mahen. Dále jsme zjistili, že naše město zdobí velká řada známých jmen literárních osobností, jako jsou například Rudolf Těsnohlídek, Ondřej Sekora, Jan Skácel, Arnošt  Goldflam, Pavel  Čech a mnozí další.  Zajímavý výklad byl oživen ukázkami uměleckých textů a ilustrací a úplnou tečkou za naší návštěvou knihovny byla prohlídka minivýstavy komiksu v prvním patře Schrattenbachova paláce.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Přírodovědný Klokan

Ve středu 11. 10. 2017 proběhl další roční Přírodovědného Klokana. Obsahoval 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Zúčastnilo se 42 studentů tercií a kvart a 54 studentů kvint a sext. Maximálně mohli získat 120 bodů.

Kategorie KADET (tercie, kvarty)

1.místo    Jindřich HALABALA                    Kvarta A                       84 bodů

2.místo    Svatopluk KREIDL                      Kvarta A                       72 bodů

3.místo    Richard KALA                              Tercie B                         67bodů

Kategorie JUNIOR (kvinty, sexty)

1.místo    Vojtěch BÁBOR                                Sexta A                      69 bodů

2.místo     Julie JIRSOVÁ                                 Sexta C                      68 bodů

3.místo     Anna Antonie KABELÁČOVÁ         Sexta A                      58 bodů

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Studentské volby

V úterý 3. 10. 2017 si studenti kvinty a sexty mohli vyzkoušet volby „nanečisto“. Zapojili se do projektu Studentské parlamentní volby 2017, který pořádají organizace Jeden svět na školách a Člověk v tísni.

Od organizátorů jsme obdržely hlasovací lístky, které obsahovaly seznam politických stran, hnutí nebo koalicí. Studenti – voliči si mezi sebou zvolili tři spolužáky jako členy volební komise. Jednu třídu jsme přeměnili na volební místnost, kde zasedala volební komise, která ověřila totožnost voliče a předala mu volební lístek. Následně voliči jednotlivě vstupovali za plentu, kde zakroužkovali na lístku jednu stranu, hnutí či koalici a lístek před volební komisí vložili do volební urny. Po ukončení voleb volební komise spočítala platné hlasy a v obou třídách prezentovala výsledky voleb.

Výsledky parlamentních voleb na Eku:

Česká pirátská strana          55% hlasů

ODS                                     13% hlasů

Strana zelených                   13% hlasů

TOP 09                                 13% hlasů

Starostové a nezávislí            2% hlasů

ANO 2011                               2% hlasů

Strana Práv Občanů               2% hlasů

Studentské volby jsou vzdělávacím projektem. Jejich cílem je přiblížit středoškolákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systém České republiky a podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi studenty a jejich pedagogy. V neposlední řadě je jejich cílem také zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách.

The Action New Generation

V pondělí, 9. 10. 2017 se zúčastnila kvarta AB bezpečnostního programu „The Action“ v KD Semilasso. Jak hodnotili akci studenti:

„…tato akce se mi velmi líbila, určitě bych ji doporučil. Donutila mě zamyslet se nad chováním v autě i na silnici…“

„…přednáška byla zajímavá a výborná. Poučila jsem se, že alkohol za volantem je opravdu velmi nebezpečný. Určitě bych chtěla další takové programy…“

„…věděla jsem, že mi na silnici může hrozit nebezpečí, ale zjistila jsem, že to může být ještě horší. Opravdu mě to bavilo, protože to bylo podané zajímavě a přesvědčivě…“

„…bezva začátek – diskoška, příklady ze života, ukázka havárie. Bezva program, doporučuji všem…“

„…dobré byly výstupy lidí, kteří s havárkami mají zkušenost a vybírali velmi dobře případy, které prožili. Odstrašující a poučné…“

„…také jsem zjistil, že práce záchranáře je zajímavá a možná bych se jím chtěl stát…“

„…bylo to velmi poučné a perfektně provedené. Pěkná atmosféra a líbilo se mi, že tam byly opravdové příběhy…“

Tak to je pár citací studentů, které asi hovoří za vše.

Opravdu program byl nabitý atmosférou moderní hudby, skutečných příběhů a tancem.

zapsala Mgr. Zdeňka Šmídová Říhová

MISE 2017

Ve dnech 3. – 4. 10. se vybraní studenti naší školy zúčastnili sportovně – branného závodu Mise, který je hodnocen jako nejtěžší ze závodů pořádaných pod hlavičkou ČsOL pro školy na území ČR. Závod proběhl v Chrudimi na vojenské základně 43. výsadkového praporu a v blízkém okolí CHKO Železné hory. Přesouvali jsme se vojenskými vozidly, spali jsme ve velkých vojenských stanech a jídlo bylo servírované vojenskou kuchyní. Podmínky byly opravdu bojové. První den proběhl nácvik překonání vojenských překážek s plnou bojovou zátěží a slaňování z vysoké věže.  Také začaly první bodované soutěže (střelba po zátěži a orientační běh), kde družstvo starších žáků dokonce střelbu vyhrálo. Tím ale naše větší úspěchy pomalu končily. Po brzkém ranním probuzení (4.00 hodin) začal hlavní závod. Družstva odvezli vojáci do okolních lesů, soutěžící dostali mapu, balíček jídla na den a zbytek již byl na nich. Museli si zvolit strategii postupu po jednotlivých disciplínách, naladit se na bojový a hlavně morální výkon, a to se nám moc nepovedlo. Každopádně jsme si to všichni pěkně užili – viz fotogalerie. Na příští rok musíme natrénovat vytrvalost a bojovnost. Zkušenost s prvním závodem již máme, teď už víme, co nás čeká, a můžeme se jen zlepšovat. Tak držme palce.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

Primy ve Sloupu

Ve dnech 18. a 19. 9. 2017 se uskutečnil adaptační pobyt nových žáků prim s třídními profesorkami ve Sloupu. Během dvou dnů žáci navštívili zříceninu hradu Holštýna, Sloupsko-Šošůvské jeskyně a hráli množství her, při kterých se navzájem poznávali.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ БРНО

Pod tímto názvem dne 27. 09. 2017 proběhla výuka ruského jazyka ve třídě KVINTA  AB v ulicích našeho města. Studenti si prakticky vyzkoušeli naučené téma a stali se malými průvodci Brnem v ruštině.  Program a procházku s bohatým obsahem z oblasti historie, památek a legend studenti uzavřeli sladce – návštěvou restaurace a prodejny САМОВАР, kde si zakoupili русский квас, печенье, сушки и шоколадные конфеты.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Podzimní poznávání Prahy

V druhé půlce září prožili studenti oktávy se svými vyučujícími dva dny plné krásných zážitků. Nejdříve si prohlédli nejznámější památky v historickém centru, ke každé pamětihodnosti měli připravený komentář v anglickém jazyce, a tak si vyzkoušeli své průvodcovské schopnosti. Večer navštívili v divadle Ypsilon představení „Babička se vrací“ od A. Goldflama s J. Lábusem a J. Synkovou v hlavních rolích. Asi největším překvapením byla nově rekonstruovaná Werichova vila s expozicí z hercova života i tvorby. Procházka Valdštejnskou zahradou, po Kampě a Malé Straně v zářijovém slunci zapadla do mozaiky podzimní Prahy.

zapsala Věra Špilková

Tercie a kvinta na adaptačním kurzu

V druhém zářijovém týdnu se žáci tercie a kvinty vydali se svými vyučujícími na adaptační kurz do krásného prostředí Moravského krasu. V průběhu dvou dnů v RS Čermák ve Sloupu si všichni zahráli mnoho her z nabídky tzv. Milanových aktivit. Zde si vyzkoušeli, jak umějí spolupracovat a pomáhat si v rámci třídního kolektivu. Večerní zpívání za doprovodu kytary bylo vítaným a možná překvapivým zážitkem. Počasí zvláště ve čtvrtek bylo ještě letní, a tak malý výlet okolními lesy zakončil úspěšnou akci.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

Bílý potok

V pondělí 26. června se zájemci z řad studentů kvinty, sexty a septimy vydali společně s kantory na cyklistickou výpravu do údolí Bílého potoka. Odměnou jim byla jízda půvabnou krajinou obohacená o lehce adrenalinové zážitky některých lesních pasáží, zejména pak při překonávání brodů na Bílém potoce. K úspěchu celého dne jistě přispělo i ideální počasí.

zapsal Mgr. Marek Jeleček