EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Realizované akce

PANGEA

V týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2019 žáci prim, sekund a tercií absolvovali školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Každý ze 107 zúčastněných žáků řešil během 45 minut 15 úkolů, které byly obodovány od 1 do 8 bodů.    Jak naši studenti dopadli, se dozvíme po centrálním vyhodnocení na začátku dubna.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Konfuciův institut – zkouška z čínského jazyka

Obrovského úspěchu dosáhl student sexty Filip Alačkov, kterému se podařilo úspěšně absolvovat 2. úroveň zkoušky z čínského jazyka. Zkoušku pořádá Konfuciův institut ve Vídni v kooperaci s čínskou vládou. Gratulujeme!

I-Day

 

 

 

 

29. 1. 2019 se na našem gymnáziu uskutečnil třetí ročník projektového dne I-Day. I-Day má za cíl vytvořit pro studenty EKO GYMNÁZIA inspirativní prostředí díky exkurzím, setkávání, přednáškám či workshopům s osobnostmi z praxe – se vzdělanými, pracovitými a slušnými lidmi, kteří jsou elitou ve svém oboru.

Studenti byli vysláni na 4 exkurze a ve škole proběhlo 8 workshopů, které si pro ně připravili inspirativní podnikatelské osobnosti a absolvent Eka. I-Day opět splnil svůj cíl – studenti získali spoustu INFORMACÍ a INSPIRACE, měli možnost INTERAKCE a seznámili se s dalšími INOVACEMI!


Na první exkurzi jsme byli pozváni do společnosti Kiwi.com, která sídlí kousek od naší školy v brněnském Campusu. Na studenty čekali zajímavé a inspirativní kanceláře a velmi milí a komunikativní průvodci, pánové Hlavenka, Pavlík a Vašek. Studenti získali spoustu zajímavých informací i odpovědi na všechny otázky. Diskuse se vedla o firmě Kiwi.com – krátká historie, co nabízí, hlavní trh, výhody cestování s Kiwi.com, kam směřuje, jaké jsou plány do budoucna a moderní trendy v cestování. Žáci kvarty se zmínili i o svém projektu a pracovní cestě do Irska.

Exkurze v Národním divadle Brno vedená panem Koplíkem naprosto splnila očekávání všech zúčastněných studentů. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavostí z historie ND a jeho fungování dříve i dnes. Navštívili zákulisí, kde byli přímými svědky práce technického personálu Janáčkova divadla. Viděli práci a hotové výrobky v rekvizitárně a na závěr byli pozváni k návštěvě představení ND. Poděkováním jsme se rozloučili s p. Koplíkem a svůj program prodloužili zastavením u Mahenova divadla, u sochy EDISONOVÉ ŽÁROVKY na Malinovského náměstí, dále pokračovali procházkou k divadlu Reduta. Po stručném výkladu a prohlídce divadelní budovy a sochy W. A. MOZARTA jsme exkurzi zakončili na Zelném trhu.

Jihomoravském inovačním centru se skupina dvaceti studentů zúčastnila workshopu na téma „Inspirací k podnikání “. První část workshopu byla teoretická: přednášející mluvil o tom, proč se rozhodnout pro podnikání, jaké jsou nevýhody či výhody toho být podnikatel či být zaměstnán a co by mladý člověk mohl udělat pro to, aby na životní cestě směrem k úspěšnému podnikateli mohl provést první krůčky. Zajímavosti přednášky vcelku napomáhalo také to, že přednášející měl v sektoru podnikání a startupů obsáhlé vlastní zkušenosti, a že teorie byla ve velké míře doplňována příklady skutečně existujících firem a na jejich krizích i úspěších. V druhé části se žáci pokoušeli sami vytvářet návrhy firem. Vyzkoušeli si vyplnit tzv. „lean canvas“, jenž nahrazuje obsáhlejší byznys plán, zabývali se tím, jaké problémy řeší jejich cílová skupina, co jim můžou nabídnout, kdo jim bude konkurencí, v čem budou mít oproti ostatním výhodu. Koncepty firem byly posléze prezentovány a hodnoceny, přičemž tým, který se svým projektem „EKO taxi“ zvítězil a odnesl si věcné ceny, se skládal z Jindřicha Halabaly a Ivy Petrášové z kvinty AB a z Nikoly Novotné z kvinty C.

Do FabLabu se naši studenti z důvodu obrovského zájmu vypravili již podruhé. Zde se nás ujal pan Šín se svým týmem. Na úvod nám popsal vznik a princip fungování FabLabu, následně jsme si měli možnost prohlédnout celý FabLab, který se skládal z elektro dílny, IoT dílny, mechadílny a hlavní místnosti. Součástí prohlídky byl také komentář a popis jednotlivého vybavení, které FabLab nabízí. Jednalo se například o CNC frézku, laserovou řezačku, 3D skener, 3D tiskárny, řezací plotter, termolis atd. Studenti si pak samostatně mohli vyzkoušet a navrhnout na PC ve vektorovém grafickém editoru dřevěnou krabičku, kterou následně na laserové řezačce vyrobili. Další aktivitou byla tvorba vlastních nálepek na řezacím plotteru a poslední aktivitou byl tisk na 3D tiskárně, včetně představení 3D grafického editoru. Studentům se tyto aktivity velice líbily, obzvláště pak možnost si vše samostatně vyzkoušet a jako bonus si odnést své vlastní výrobky.


Díky Jakubovi Fránkovi, našemu absolventovi a současnému studentu VUT v Brně, vědí studenti, že křemíkové čipy jsou součástky, díky kterým funguje téměř celý současný svět, jak probíhá vývoj čipů a kde v Brně se dá pracovat na této špičkové technologii …

Díky Tomáši Avratovi, marketingovému manažerovi JIC, rozumí studenti pojmům branding, marketing a reklama a chápou, jak tyto termíny vnímají odborníci, kteří se starají o světové značky …

Díky Michaele Drábkové, koučce pro komunikaci se psy, se studenti dozvěděli, jak správně komunikovat, vysvětlit své myšlenky či vytvářet funkční partnerství …

Díky Ondřeji Synovcovi, konzultantu webových projektů, poznali studenti, co obnáší práce UX designéra, jak se pracuje metodou design thinking a jak složitá disciplína je webdesign …

Díky Ondřeji Bartošovi, jednomu z nejúspěšnějších brněnských investorů do inovativních startupů, získali studenti spoustu inspirace pro rozhodování o tom, co chtějí dělat po ukončení střední školy, jak se dá skloubit studium s brigádou či prací a jak se stát finančně nezávislý…

Díky Tomáši Drdlovi, webotvůrci, a jeho trpělivému vedení a vysvětlování studenti umí vytvořit vlastní funkční a svižný web na platformě WordPress a zabezpečit jej proti útokům hackerů  …

Díky Romanu Polákovi, kariérnímu poradci, jsou studenti připraveni na výběr povolání, ví, že je důležité zjistit, co je baví a v čem jsou dobří, znají současné trendy na trhu práce a hlavně se nebojí vykročit za svými cíli …

Díky studentům ze Studentského tréninkového centra Microsoftu si žáci mohli vyzkoušet, jak jejich oblíbenou hru Minecraft mohou využít při učení, a na závěr workshopu se dozvěděli, jak se zapojit do studentských programů společnosti Microsoft …

Děkujeme všem úžasným, inspirativním a statečným lektorům a průvodcům za skvělé workshopy a exkurze. Jsm EKO lektiv!

Přesnou anotaci exkurzí a workshopů a životopisy přednášejících naleznete na následujícím odkazu: I-Day


Tato akce je pořádaná v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Výtvarný ateliér

Žáci výtvarného ateliéru vytvořili kartónové město. Inspirovali se přitom tvorbou Pamely Sullivan a jako materiál použili kartónové obaly.

Olympiáda v anglickém jazyce

V letošním školním roce se ve školním kole olympiády v anglickém jazyce, které se konalo ve středu 23. ledna, nejlépe dařilo těmto žákům:

 • v kategorii prima, sekunda zvítězil již podruhé Jan Jakub Hladký ze SA1, na druhém místě byl Marek Pokorný ze SA2 a třetí místo obsadil Jakub Gunin ze SA2
 • v kategorii tercie, kvarta zvítězil Štěpán Frank z TAB2, na druhém místě byl Alberto Zorzo z KvAB a třetí místo obsadil Al-Sorehi Ali z TAB2.

Všem vítězům gratulujeme a Honzíkovi Hladkému a Štěpánu Frankovi přejeme mnoho úspěchů v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce!

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

Írán – zahalená krása

Írán je zemí, která nás uchvátila svou pestrou historií i přívětivostí místních obyvatel. Je zemí, která je prozatím nezkažena turistickým ruchem, ale přitom je pro cestovatele velmi atraktivní. Írán je krásná země, která má bohužel špatnou pověst. Byli jsme se o tom s primou a tercií přesvědčit programem „Světu kolem nás“, který nazvali autoři „Írán – zahalená krása“.

zapsal Mgr. Jiří Buryška

Dějepisná olympiáda – okresní kolo

Ve čtvrtek 17. ledna se ve Středisku volného času v Lužánkách konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Školu reprezentoval vítěz školního kola Vítek Souchop z TAB1. V konkurenci 53 přihlášených žáků se umístil na krásném 15. místě. Gratulujeme.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 

 

Ekonomická olympiáda

V prosinci proběhlo školní kolo Ekonomické olympiády. Zúčastnilo se 9 žáků vyššího stupně (kvinty – oktávy). Nejlépe si vedli a do krajského kola postupují M. Studný ze septimy A a I. Ptrášová z kvinty B. Gratulujme!

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 6. prosince proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci tercií a kvart. Nejlépe se dařilo Vítkovi Souchopovi z tercie B 1. Školní kolo vyhrál a v lednu bude reprezentovat školu v okresním kole. Přejeme hodně úspěchů!

6. ročník Vánočního turnaje ve florbalu

V úterý 18. 12. a ve čtvrtek 20. 12. 2018, proběhl již 6. ročník Vánočního turnaje ve florbalu, kterého se zúčastnily všechny třídy nižšího a vyššího gymnázia. V úterý soupeřili starší a ve čtvrtek mladší. Na hřišti musely hrát za každé družstvo alespoň 2 dívky.
V mladší kategorii zvítězilo družstvo kvarty, které porazilo všechny týmy ve své kategorii, na druhém místě skončilo družstvo tercie AB1 a na 3. místě se umístil výběr žáků tercie AB2.
V kategorii starších zvítězil výběr septimy, před kvintou AB a sextou.
Nejlepšími střelci obou kategorií byli se 13 brankami vyhlášeni Jonáš Chocholouš z kvinty AB a Jan Pokorný z kvarty.
Ocenění za bojovnost však zaslouží všichni žáci, kteří se turnaje zúčastnili. Obdiv si však zaslouží dívky sekundy A2, Dudašková, Mitáčková a Nguyen Quynh Anh(„Valentina“), za nasazení, s jakým bojovaly v každém zápase. Celý turnaj se obešel bez vážnějšího úrazu a sportovní zážitky i povzbuzování z řad žáků i vyučujících byly příkladné. Opět se potvrdilo, že florbal si získává stále více příznivců a hráčů. Vítězům blahopřejeme!
Nejlepší turnajové okamžiky

Organizátoři turnaje: prof.Buryška a Němčanská    

Prosincové lyžování v Itálii

V předvánočním čase se pořádal lyžařský výběrový kurz pro kvinty až septimy v Itálii. Studenty čekalo azurové nebe a upravené sjezdovky v Passu Tonale. Všichni beze zbytku využili nabízené příležitosti k sjezdovému lyžování i stmelení kolektivu v průběhu několika dní.  Jen menší úrazy narušily klidný a pohodový průběh lyžařského kurzu.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 26. listopadu proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se celkem 25 žáků ve dvou kategoriích. Nejlépe si s naším rodným jazykem poradila Eliška Zeinerová z tercie A2 a Alexandra Tesaříková z oktávy B. Obě děvčata, jako vítězky svých kategorií, postupují do okresního kola. Blahopřejeme a držíme palce.

Stolní tenis

Družstvo stolních tenistů našeho gymnázia se zúčastnilo 1. 11. 2018 okresního přeboru, kde obsadilo výborné 2. místo (startovalo celkem 13 družstev). Kategorii IV. reprezentovali žáci tercie Adam Janošek, Filip Chalúpek, Štěpán Pyšík a Mathias Schwarzinger. O skvělé umístění se nejvíce zasloužili první dva jmenovaní. Blahopřejeme!

zapsal Mgr. Jiří Buryška

Logická olympiáda

V říjnu proběhlo školní kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY. V kategorie B – nižší stupeň (primy, sekundy, tercie, kvarta) se zúčastnilo 54 žáků, v kategorii C – vyšší stupeň (kvinta, sexta, septima, oktáva) se zúčastnilo 55 žáků.

Do krajského kola postoupili v kategorii B:

Mathias SCHWARZINGER                Tercie AB1

Aleš NOVOTNÝ                                    Sekunda A2

Do krajského kola postoupili v kategorii C:

Jindřich HALABALA                           Kvinta AB

Tereza SMEJKALOVÁ                        Sexta ABC

Populární ruská dětská spisovatelka v Brně

Do Česka zavítala ruská populární dětská spisovatelka v rámci 2. ročníku soutěže mladých čtenářů КНИГУРУ. V letošním roce přijala pozvání do Prahy i do Brna. Setkání proběhlo ve Škole ruského jazyka a kultury pod záštitou RKOS na Moravě na Křenové ulici. Naše velké čtenářky české i cizojazyčné literatury ze třídy T A 2 – Eliška Zeinerová a Monika Valová se osobně setkaly s touto osobností v sobotu 20.10. 2018. Ая эН je kandidátkou fyziko-matematických věd, autorkou 37 naučných publikaci v Rusku a zahraničí, scénáristkou televizních vysílání, šéfredaktorkou dětského časopisu Чебурашка, laureátkou řady literárních prémií a konkurzů a autorkou populárních dětských knih. Zájmem Elišky a Moniky o její fantasy knihy byla Ая эН velmi potěšena, navrhla jim přátelství na facebooku, věnovala drobné dárečky a bude se těšit na jejich účast v soutěži.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Sekundy na terénních exkurzích

Úterý 4. 9. – Letiště Brno – prohlídka veřejného i neveřejného prostoru letiště

Středa 5. 9. – Hasík 3 – návštěva výcvikového střediska v Líšni

Čtvrtek 6. 9. – Technické muzeum Brno

Program: Poznej svět nevidomých

Technická herna

Výstava „Lega není nikdy dost“

Pátek 7. 9. – Kapucínská hrobka, kostel – prohlídka s výkladem

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výstava na Špilberku „Co nám válka dala i vzala“

Žáci oktávy si mohli prohlédnout různé suvenýry, které si vojáci dovezli z různých bojišť a zůstaly v jejich rodinách dodnes jako cenné poklady. Zjistili také, co všechno vojáci na frontách prožili a jaký osud je čekal v nové vlasti. Ne každý přitom bojoval právě za ni, protože většina vojáků z českých zemí bojovala na straně Rakouska-Uherska a pouze malá část z nich byla v legiích. Dále se seznámili s uniformami legionářů, jejich výstrojí a na mapě zjistili, kudy po světě československé legie putovaly až do vlasti. Na výstavě se také dozvěděli, co se v osudových dnech roku 1918 dělo přímo zde v Brně, že 29. října už se lidé sešli u Zemského domu, Besedního domu a na dnešním náměstí Svobody. V centru města se pořádaly tábory lidu, Brňané přísahali věrnost republice. Na náměstí Svobody dokonce došlo k poškození sochy Wehrmanna. Do této dřevěné sochy rytíře v plné zbroji mohli během války lidé zatlouct zakoupený hřebík a podpořit tak vdovy a sirotky po padlých vojácích. Wehrmann měl oslavovat hrdinství rakousko-uherských vojsk, pro českou veřejnost byl ale nenáviděným symbolem monarchie a němectví. Wehrmanna si mohli znovu prohlédnout díky replice i s uraženou částí hlavy a zavěšenou vyhláškou Národního výboru – tedy přesně tak, jak vypadal při vyhlašování Československa. Byl to dokonce největší exponát výstavy. Na výstavě zhlédli i připomínku sokolských hlídek či medailony různých osobností: např. válečného chirurga, našeho posledního císaře Karla I. či prvorepublikového architekta Ernsta Wiesnera, který za války sloužil v armádě. V samém závěru výstavy si oddechli v příjemné atmosféře nové éry – v módním salonu z 20. let.
Ještě zhlédli výstavu fotografií „Rok 1968 v Brně očima cenzora“ k osudovému roku 1968, zachycující momenty okupace Brna vojsky Varšavské smlouvy.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

Výstava A. Muchy

Dne 6. 9. studenti septimy navštívili výstavu nazvanou ‚Dva světy‘, jež kombinuje dva protipóly tvorby světoznámého secesního malíře Alfonse Muchy. K devíti největším plátnům z cyklu Slovanská epopej byla přidána také jeho rozsáhlá sbírka plakátové tvorby, kalendářů, dobové reklamy na nápoje, průmyslové výrobky či nejrůznější kulturní akce. Toto vše činí výstavu jedinečnou.

Dne 7. 9. se studenti septimy zúčastnili edukačního programu v anglickém jazyce s názvem ‚Modern Art‘. Program byl připraven v Moravské galerii v Brně  za účasti zahraničního lektora a přispěl ke zpestření výuky anglického jazyka.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

První zářijový týden tercií

Úterý 4. září

Po stopách Napoleona – návštěva Mohyly míru a expozice Bitvy tří císařů

Středa 5. září

Návštěva Technického muzea Brno – lektorovaná prohlídka Od tamtamu k internetu, návštěva fyzikální herny a výstavky Lego v dopravě

Čtvrtek 6. září

Lektorovaná prohlídka výstavy reportážních fotografií Jana Šibíka v Galerii architektury a architektonická procházka centrem města s prohlídkou staveb různých architektonických slohů

Pátek 7. září

Etologický program v ZOO Brno – přednáška, etologické pozorování šimpanzů a poté prohlídka ZOO

První zářijový týden sext

Nový školní rok začal netradičně. Oprava školní chodby „poslala“ třídy na aktivity mimo školu. Sexta nejprve absolvovala workshop Soutěž a podnikej, poté navštívila výstavu J. Šibíka v galerii Architektura a také se zúčastnila workshopu v rámci dlouhodobého projektu Jedlá zahrada. Zážitky a dojmy ze jmenovaných akcí využijí při studiu.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

Adaptační kurz Jedovnice

Ve dnech 10. a 11. září proběhl adaptační kurz pro tercie. Cílem bylo propojit původní třídy s nově přijatými žáky, aby spolu vytvořili dobře stmelený a fungující kolektiv. Využili jsme nabídky společnosti Milanovy aktivity, která nám nachystala spoustu týmových her, které byly zakončeny největší atrakcí – zorbingem. Večer jsme si při opékání špekáčků trošku zazpívali, probrali vztahy ve třídě a zhodnotili program. Druhý den jsme ráno vyrazili do Křtin, kde jsme navštívili jeskyni Výpustek a vyjedli místní bufet. Výlet jsme zakončili návštěvou krásného barokního kostela ve Křtinách.

S. Krampolová a J. Němčanská

Primáni ve Sloupu

Na první školní týden plný exkurzí po městě Brně navázaly obě primy adaptačním kurzem. Ten trval tři dny od 10. do 12. září a uskutečnil se ve Sloupu. První den byl zaměřen na budování kolektivu, za pomoci Markéty a Petra jsme strávili příjemné odpoledne plné aktivit, které nás vyčerpaly fyzicky i duševně, a tak jsme už večer jen unaveně zapadli do chatek a odevzdali se slastnému odpočinku. Ten skončil hned druhý den ráno, kdy jsme při návštěvě Sloupsko–šošůvských jeskyní poznali, jaká je pod zemí zima. Ale když uplynulo další rušné odpoledne nabité aktivitami, tak jsme se večer ohřáli u ohně, no a buřty samozřejmě nemohly chybět. Ve středu dopoledne jsme měli sílu už jen na krátký výlet do nedalekého zatopeného lomu a po obědě jsme se vydali domů už ne jako náhodná skupina, ale jako přátelé.

zapsal Mgr. Tomáš Martínek

Seminář ve Future Mining

Dne 3.10. se 15 studentů vyššího i nižšího stupně našeho gymnázia zúčastnilo semináře ve společnosti Future Mining. Na začátku semináře nás čekala zajímavá prohlídka nejdůležitějších částí firmy. Poté jsme si poslechli krátký úvod, který se týkal především společnosti a vysvětlení toho, jak doopravdy firma funguje a na čem je postavena. Každý ze zúčastněných měl nárok říci, co by si ze semináře chtěl odnést a jaké informace by se chtěl dozvědět. Každý z nás již po tomto semináři ví, co je to kryptoměna, jak se těží, jak se pravděpodobně bude dále vyvíjet trh s kryptoměnami atd. Den jsme si užili, byl pro nás vědomostně obohacující a jsme si jisti, že nám tento seminář k něčemu byl, bude a někteří se možná díky tomuto dni budou v budoucnu rozvíjet tímto směrem a kdo ví, možná můžeme očekávat, že některý student našeho gymnázia bude ve Future Mining zaměstnán.

Děkujeme panu Luňákovi, obchodnímu řediteli, a společnosti Future Mining za zorganizování semináře.

zapsali Vojtěch Bábor a Kryštof Otto Fučík, septima 

Nové knihy v naší knihovně!

V ředitelně si můžete zapůjčit zajímavé knihy podporující rozvoj osobnosti, kreativitu, aktivitu, podnikavost, ale také jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat.

Dnes bychom Vám rádi představili první z nich: If I could tell you just one thing …

Kniha „Kdybych vám mohl říct jenom jednu věc …“ je plná velkých rad od inspirativních osobností jako je Bill Gates, James Corden, Tony Blair, Jude Law, Jo Malone, Dalai Lama, Mike Bloomberg nebo Andy Murray.

Andy Murray: „Always belive that when you apply yourself, you can achieve anything … don’t forget, natural ability will only get you so far, there is no substitute for practice.“

Jude Law: „If you are going to be late, enjoy being late.“

James Corden: „So my advice to someone younger is search for the thing you are good at and don’t stop.“

Autorem je Richard Reed, anglický obchodník, investor a podnikatel. Je spoluzakladatelem společnosti, která vyrábí smoothies z čerstvé ovocné šťávy a zeleninové hrnečky prodávané po celém světě. Je považován za průkopníka tisku nepředvídatelných a zvláštních vzkazů na obalech produktů (wackaging).

 

KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Finanční gramotnost

Výuku finanční gramotnosti jsme na jaře 2018 podpořili dvěma projektovými dny a přednáškou odborníka z praxe.

Pro studenty sexty a septimy si odborníci z ČSOB připravili semináře s tématy Rodinný rozpočet a Kybernetická bezpečnost.

Žáci tercie zase zhlédli přednášku Ing. Radka Schmieda, partnera společnosti IMAP Redbaenk. Dozvěděli se, co je RPSN sazba a že mnohem důležitější, než porovnávání sazeb, je používat zdravý selský rozum, maximalizovat vlastní zdroje a optimalizovat zdroje cizí.

Studenti kvinty si užili projektový den s názvem Rozpočti si to od společnosti Yourchance. Studenti byli rozřazeni do týmů, vymýšleli vlastní projekty, čekala je simulace pohovoru s investorem a kariérovým poradcem, učili se nové metody, získávali znalosti a rozvíjeli dovednosti a na závěr prezentovali projekty před odbornou porotou.

JA CITI Innovation Camp 2017

Ve středu 18. 10. 2017 se naši studenti Adam Dostál, Jakub Bartoněk, Mária Osuská a Pavel Mrázek zúčastnili JA CITI Mezinárodního Innovation Campu 2017, který pro studenty středních škol uspořádaly nezisková vzdělávací organizace JA Czech a CITI Bank. Innovation Camp je soutěž pro středoškoláky, jež mají za úkol sestavit podnikatelský plán z oblasti sociálního podnikání ve spolupráci s mentory – odborníky z praxe. Během celého dne týmy hledaly možné projekty, vymýšlely podnikatelské plány, připravovaly rozpočty a také prezentace projektů. Následně svéprezentace přednesly před odbornou porotou.

Vítězové iKID v Irsku

Skupina šesti terciánů EKO GYMNÁZIA BRNO v loňském školním roce zvítězila v žákovské startupové soutěži iKID se svým projektem Pocket Shares. Studenti vytvořili webovou stránku a nyní pracují na aplikaci, jež má na základě fiktivního obchodování na kapitálových trzích učit žáky finanční gramotnosti. Výhrou byla návštěva centrály Facebooku a Googlu v irském Dublinu, ze které se vrátili v polovině září. Fotky z jejich cesty můžete zhlédnout zde: iKID 2018

Innovative Kid je vzdělávací projekt založený na principu zážitkového učení, který organizuje společnost KPMG. Ukazuje, jak usměrňovat přirozenou dětskou kreativitu k vymýšlení užitečných inovací. Děti si prakticky vyzkouší, jaké to je zakládat start-up a mít svůj vlastní byznys, a to od fáze vymýšlení a plánování až po skutečnou realizaci a propagaci.

Soutěž započala Kick-off workshopem neboli kreativním odpolednem, dále se žáci zúčastnili exkurze na Burze cenných papírů v Praze a do investiční společnosti RSJ. Soutěžící také absolvovali workshop prezentačních dovedností. V červnu všechny týmy čekalo závěrečné finále v Microsoftu, kde prezentovali své podnikatelské projekty před odbornou porotou. V den finále si lidé z Microsoftu připravili pro soutěžící workshop na téma využití aplikací Microsoftu a také inspirativní prohlídku nových pražských kanceláří této společnosti. Soutěž byla zakončena závěrečným setkáním „Follow-up“ všech soutěžících s dalšími workshopy a nechyběla ani pizza párty na střeše.

Future Port Prague

Ve čtvrtek 6. září se studenti kvarty vypravili do Prahy. Vítězové žákovské startupové soutěže, jejich spolužáci, pro celou třídu totiž vyhráli vstupenky na největší futuristický a vizionářský veletrh v Evropě – Future Port Prague.

Future Port Prague = elektrická auta, domy budoucnosti, Ecocapsule, superpočítače, drony, roboti, ozoboti, chatboti, kyborg, 3D tiskárny, nanotechnologie, virtuální realita, konference, řečníci z celého světa a workshopy

Pár fotografií z výstavy naleznete v naší fotogalerii FPP2018

A co na výstavu říkají studenti? Ve vestibulu školy je připravena výstava článků, které studenti o tomto festivalu napsali. Z dvaceti příspěvků jsme vybrali tyto:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kvinty na adaptačním kurzu

Ve dnech 6. až 7. září se žáci obou kvint zúčastnili adaptačního kurzu, v rámci něhož se staří a noví studenti navzájem poznávali, zažili spoustu zábavy a díky na vzdělání zaměřené náplni kurzu i rozšířili své obzory. První den žáci navštívili Uherské Hradiště, kde je čekal poznávací program v centru města. Následovala exkurze do Živé vody v Modré, kde mohli s poutavým výkladem skrze skleněné stěny podvodního tunelu pozorovat sladkovodní ryby v jejich přirozeném prostředí. Po prohlídce archeoskanzenu se přesunuli na Velehrad, kde následovala prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje spojená s výkladem o soluňských věrozvěstech. Večer následoval táborák a nocování v přilehlém kempu a na druhý den návštěva unikátní KOVOZOO ve Starém Městě, kde kromě kovových zvířat viděli studenti i provoz zaměřený na ekologickou likvidaci odpadů. Z adaptačního kurzu se všichni vraceli plni zážitků a nových poznatků.

zapsal Mgr. Jakub Raida

Za poznáním na Východ

Po roční vynucené pauze se nám v letošním školním roce podařilo zrealizovat další z řady projektů, zaměřených na rozvoj ruštiny. Na přelomu srpna a září navštívila skupina 10 žáků naší školy v doprovodu 2 pedagogických pracovníků partnerskou školu v Nižním Novgorodě. Během desetidenního pobytu jsme ve spolupráci s touto školou zrealizovali řadu exkurzí, seznámili jsme se s historií i současností Sankt-Petěrburgu, prohloubili jsme si znalosti ruštiny a navázali nová přátelství. V první polovině září přiletěla skupina 10 ruských žáků a 2 učitelů k nám do Brna a jejich pobyt byl zaměřen především na historii a současnost našeho jihomoravského regionu.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Mládež pro udržitelný život

Ve dnech 25. – 26. května se studentka sexty Amina Zalimchanová v doprovodu třídní profesorky Jany Lysoňkové zúčastnila v Praze konference škol zapojených v projektu Mládež pro udržitelný život, kde představila náš projekt – vybudování altánu v prostorách před budovou EKO GYMNÁZIA.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

Beseda VČELAŘSTVÍ

Zpestřením výuky biologie v primě A1 byla návštěva včelaře pana Nešpora, který se s námi podělil o své zkušenosti s chovem včel. Připomněli jsme si vše o vývinu včely medonosné od vajíčka až po dospělého jedince, péči včel o potomstvo a seznámili jsme se se zásadami důležitými pro úspěšný chov včel a přežití zdravých silných včelstev. Prohlédli jsme si též dřevěné rámky, které jsou součástí úlu a na závěr ochutnali kvalitní med.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

Mikrokosmos

V posledním týdnu školního roku jsme v rámci projektu PolyGram připravili pro žáky primy A2 projektový den zaměřený na průzkum drobných organismů a jejich životních podmínek ve dvou různých prostředích. Aktivity byly završením výuky biologie, ale žáci využili také znalosti zeměpisu nebo matematiky. Vodní prostředí žáci zkoumali u potoka Leskava, kde zjišťovali přítomnost vodních bezobratlých, měřili charakteristiky vody. Druhým zkoumaným místem byla louka, kde sklepávali drobné organismy ze stromů, kontrolovali dříve umístěné hmyzí pasti, lovili breberky pomocí exhaustoru a měřili teplotu, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak pomocí čidla experimentální laboratorní soupravy Pasco. Ve škole pak následovalo určování nasbíraných vzorků organismů, měření množství dusičnanů, mikroskopování řas apod. Jak se naši nejmladší studenti při projektovém dnu činili, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 

Tryzub

Ve dnech 21. a 22. 6. 2018 měly obě sekundy poslední hodinu RJ  zážitkovou. V tomto školním roce žáci uzavřeli učebnici Радуга по-новому I, ze které si  osvojili  základy pro další studium jazyka. Ochutnávkou tradičních pokrmů z ruské kuchyně se seznámili se základy ruské kultury. V restauraci Tryzub všem moc chutnal борщ, пельмени, березовый сок и квас.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 

Svět zvířat

Ve středu 20. 6. 2018  třída K AB absolvovala výukový program v Ruském centru na Pedagogické fakultě MU v Brně. Na naše přání nám připravila hodinu Mgr. Tatiana Savchenko – koordinátorka RC PdF MUStudenti pracovali velmi aktivní formou, dozvěděli se mnoho nového  a osvojili si novou slovní zásobu na téma МИР ЖИВОТНЫХ. Touto netradiční hodinou jsme zakončili výuku RJ v letošním školním roce. Moc děkujeme paní Mgr. T. Savchenko za zajímavý výukový program, vedení katedry RJ a literatury za dárečky a za  možnost prožít hodinu na akademické půdě. Budeme se moc těšit na další téma někdy v následujícím školním roce.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Přírodovědná expedice Švédsko

Před týdnem se výprava více než čtyřiceti účastníků vrátila z expedice „Hřejivý Sever“. Naším cílem bylo Švédsko, kde jsme strávili sedm úžasný dnů. Při průjezdu Dánskem jsme si užili půldenní zastávku v hlavním městě Kodaň, které jsme mohli obdivovat z paluby lodi při projížďce po síti vodních kanálů. A tentýž den večer jsme si pak už ve Švédsku pochutnávali na tradičních masových kuličkách v Penzionu Anneberg u Labutího jezera. Odtud jsme vyráželi každý den na zajímavá místa této nádherné země. V neděli to bylo městečko Gränna, skanzen a ostrov Visingsö, kde jsme ochutnali vynikajícího uzeného sika. V pondělí byl budíček už ve 4:30 ráno, protože nás čekalo královské město Stockholm, kde byla na programu prohlídka královského sídla Drottningholm, městské radnice, korunovační katedrály Storkyrkan a Muzea Vasa. Úterý začalo turistickým výletem do přírodní rezervace Dumme Mosse se vzácnými druhy rostlin, typickými pro rašeliniště (tady si užili hlavně naši botanici). Odpoledne jsme si prohlédli muzeum Husqvarna a muzeum zápalek ve městě Jönköping. Středu jsme strávili návštěvou druhého největšího města Švédska Göteborgu. Na „slaném místě“ s krásným výhledem na moře jsme ochutnali výbornou bagetu s lososem a krevetovým salátem, obdivovali jsme exponáty muzea Volvo i unikátní expozici živé přírody v Universeu. Závěr dne jsme prožili v zábavním parku Liseberg. Ti odvážnější vyzkoušeli všechny šílené atrakce (horské dráhy, volný pád, strašidelný dům,…), ti méně odvážní si užili výherní stánky, spoustu dobrot a neopakovatelnou atmosféru tohoto místa. Po celou dobu našeho pobytu bylo nádherné počasí, a tak jsme předposlední den věnovali ještě skandinávské přírodě. Po dopolední projížďce na kánoích jsme se odpoledne vypravili na výlet do nejbližšího okolí. Den jsme završili grilováním masa a večerním koupáním v jezeře. Na zpáteční cestě jsme v losím safari mohli krmit, hladit a obdivovat losy – úžasný zážitek! Pak ještě univerzitní městečko Lund s monumentální románskou katedrálou, přejezd přes stavbu století – Öresundský most – do Malmö, trajektem do Rostocku a přes Německo hurá domů. Devět dní uteklo jako voda, my se vrátili sice unaveni, ale nadšeni krásnou skandinávskou zemí, její přírodou i památkami a zajímavostmi. Však posuďte sami!

Zahradní slavnost

Závěr školního roku oslavili žáci, jejich rodiče, kantoři EKO GYMNÁZIA i příznivci školy již tradiční zahradní slavností. Připomenuli jsme si úspěchy dosažené během roku, ocenili žáky s nejlepšími studijními výsledky i ty, kteří reprezentovali školu na poli sportovním či uměleckém.  Slavnostně jsme mezi sebou přivítali nové studenty a seznámili je s jejich třídními učiteli. Druhá část slavnosti byla věnována neformálním setkáním, občerstvení a také jsme měli možnost vyzkoušet si mnoho sportovních aktivit.

Velké poděkování patří zejména žákům a učitelům, kteří se podíleli nejen na přípravě zahradní slavnosti, ale především na velmi úspěšném průběhu školního roku. Děkujeme také rodičům, kteří nám pomohli zajistit občerstvení a dobrou náladu 😉

Děkujeme, přejeme klidné léto a těšíme se na vás všechny v září.

 

 

 

Sportovní den

Úterý 26. června bylo na EKU ve znamení sportu. V rámci tradičního sportovního dne změřili žáci svoji zdatnost v řadě atletických disciplín (běhy, trojskok, hody,…), třídní kolektivy se pak utkaly ve fotbalu, basketbalu, přehazované, stolním tenisu a silové soutěži. Vítězové byli vyhlášeni na zahradní slavnosti. Kromě potlesku všech přítomných se mohli těšit z diplomů a drobných pamlsků. Mezi třídami si nejlépe vedla na nižším stupni kvarta, na vyšším septima, která byla po sečtení všech bodů vyhlášena absolutním vítězem letošního ročníku a získala putovní pohár.

Vodácký kurz

V úterý 19. června ráno vyrazili sextáni a septimáni vlakem z Brna do Zlaté Koruny – začátku jejich letošního vodáckého kurzu. Odtud po počátečních instrukcích a krátkém zácviku sjeli postupně Vltavu v úsecích Zlatá Koruna – Vyšší Brod – Český Krumlov. Počasí jim oproti předcházejícím rokům vyšlo na jedničku, takže si čtyřdenní pobyt na řece skvěle užili. Vrátili se nadšeni z nových zkušeností i neopakovatelných zážitků.

 

 

 

 

 

 

 

Den Ruské federace

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 skupina studentů ze třídy K AB  přijala pozvání  GENERÁLNÍHO KONZULA RUSKÉ FEDERACE Alexandra Nikolaeviche BUDAEVA a atašé Kariny Sultanové ku příležitosti oslavy svátku ДЕНЬ РОССИИ. Naši studenti budou určitě rádi vzpomínat na toto milé setkání s paní atašé, na prostředí, ve kterém působí ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РФ В БРНО a na chutné občerstvení. Karina Sultanová projevila potěšení z aktivního studia ruského jazyka našich studentů a jejich účasti v soutěžích, popřála jim mnoho výborných studijních výsledků.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Anatomické muzeum

Tradičně v závěru školního roku se studenti septimánského semináře vypravili do Anatomického muzea profesora Karla Žlábka na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Seminaristé si připravili prezentace jednotlivých orgánových soustav lidského těla, které potom představili svým spolužákům. Tímto způsobem si nejenom zopakovali, ale díky vystaveným muzejním exponátům i podstatně rozšířili své znalosti získané v hodinách biologie a biologicko-chemického semináře.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

Puškinův památník

Ve středu 6. 6. 2018 se konala Celostátní přehlídka ARS POETICA Puškinův památník v Praze. Tento rok  se naši vítězové regionální soutěže v Brně  vrátili z Prahy s velkým úspěchem. Zlatou tečkou v kategorii skupinových vystoupení s oceněním poroty byla recitace dvojice studentek ze třídy S A1 – Helenky Gazdové a Žanetky Pruškové. A ze třídy P A2 – Tomáš Jiřík  získal velký obdiv všech posluchačů a zvláštní ocenění odborné poroty za svůj mimořádný výkon v sólové recitaci. Děkujeme jim za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu na EKU.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Naši absolventi

V úterý 5. června proběhlo v Moravském zemském muzeu slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům. Tím pro ně definitivně skončilo období středoškolských studií a začíná nová životní etapa studia vysokoškolského. Všem jim moc přejeme, aby se jim na nových školách dařilo, aby je vybrané obory bavily a aby v nich byli úspěšní nejen při studiu ale především pak ve svém profesním životě.

Restaurace Tryzub

V pondělí 21. května 2018 jsme se skupinou ruštinářů kvinty C navštívili ukrajinskou restauraci „Tryzub“, abychom v rámci studia ruštiny ochutnali tradiční jídla ukrajinské a ruské kuchyně. Největší úspěch měly boršč, deruny s vepřovým masem a syrnyky. Kromě jídla jsme ochutnaly také kvas.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Mezinárodní diktát z ruského jazyka

V sobotu 19.05.2018  se čtyři naše studentky – Eliška Babáková ze S A1, Veronika Ročková a Eliška Zeinerová ze S A2 a Rebeka Jahnová z Kv AB – zúčastnily zajímavé akce pořádané Mezinárodní asociaci pedagogů ruského jazyka a literatury МАПРЯЛ. Psal se mezinárodní dětský diktát z ruského jazyka v RKOC na Moravě v Brně na ul. Křenova 67. Tato společná událost probíhala ve 24 zemích světa a ověřovala u zájemců jejich úroveň znalostí русского языка. Diktát měl velice poutavý, ale zároveň náročný text. Budeme netrpělivě  čekat na výsledky a věříme, že naše holky jsou умнички. Všichni účastníci obdrželi drobné dárečky, zazpívali si ruské písničky, ochutnali dort a ruské čokoládové bonbóny při posezení u čaje из русского самовара.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Třídní kuchařka

Primáni v rámci výuky českého jazyka probírali v letošní  školním roce popis pracovního postupu. A pojali jej opravdu netradičně 🙂

Cílem vyučujícího bylo, aby děti něco společně vytvořily, aby viděly výsledky své práce a zároveň aby dostaly zpětnou vazbu založenou na realitě. Každý žák připravil vlastní popis – recept, pan profesor recepty nechal svázat a vznikla Třídní kuchařka. Některá jídla pan profesor přesně podle návodu uvařil, pak s žáky jídla ochutnávali a vyhodnocovali, jak se popis povedl, co bylo na receptech správně a co by mohli ještě vylepšit.

Mapa USA

Studenti septimy pracovali během letošního školního roku na projektu „Mapa USA“ a vytvořili obří a úžasnou mapu reálií s historickými a geografickými poznatky pro všechny studenty EKO gymnázia k shlédnutí ve vestibulu školy. Dva palce nahoru pro všechny studentky a studenty, kteří se na mapě podíleli 🙂

TOSKÁNSKO

Na začátku října se vydali studenti –  milovníci historie a umění se svými profesory do Toskánska, krajiny plné políček, vinic i krásných měst. Kromě známé Pisy, San Gimignana, Volterry a Verony navštívili i rodný dům Leonarda da Vinciho a vodní pevnost u Lago di Garda. Kolektiv byl skvělý a slunečné počasí po většinu cesty dovolilo vstřebat krásy úchvatné krajiny. Všichni se shodli, že výlet to byl skvělý!

P. Jamborová, P. Vaníček

 

Vila Stiassni

Začátkem května navštívila sexta v rámci výuky estetiky významnou brněnskou funkcionalistickou památku – vilu Stiassni v Hroznové ulici v Pisárkách. Není sice tak známá jako vila Tugendhat, ale je pozoruhodné, jak si jsou osudy obou domů a jejich obyvatel podobné. Při pohledu na dům z okolní rozlehlé zahrady i z čestného nádvoří jsme si ujasnili, co znamená pojem „funkcionalistický purismus“, uvnitř nás ovšem překvapila zámecká honosnost a dekorativnost zařízení. Se zájmem jsme vyslechli osud židovské rodiny Stiassni, připomínající námět pro filmový příběh – prozraďme, že židovští obyvatelé vily šťastně přežili druhou světovou válku a jejich potomci dodnes žijí v daleké Kalifornii. Návštěvu vily Stiassni můžeme všem vřele doporučit.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Battlefield a Legie

Jako každý rok i letos se naši studenti zúčastnili sportovně-historické soutěže Battlefield a Legie, kterou pořádá lanové centrum Proud společně s Československou obcí legionářskou. Není to jen o překonávání lezeckých překážek, ale také o vědomostech o druhé světové válce, českých legionářích a také o strategii v soutěžení. Pro některé bylo překvapením, jak vysoko musí vylézt a překonat svůj strach z výšky. Všichni se snažili přispět svou odvahou a vědomostmi pro nejlepší výsledek svého týmu. Starší byli opět úspěšní a postoupili do finále, které se uskuteční v Ostravě. Mladší sbírali zkušenosti, protože se účastnili letos poprvé, ale družstvo EKO TÝMU (tercie a sekunda) se umístilo na 5. místě, což je příslibem pro příští rok. Všem soutěžícím gratulujeme k pěknému umístění a reprezentaci školy. Průběh soutěží přibližuje fotogalerie.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

Terénní cvičení Mladočov

Ve dnech 8. – 11. 5. 2018 proběhlo terénní přírodovědné cvičení, kterého se zúčastnili žáci SA1, SA2 a TAB. Ubytováni jsme byli ve Zderazi. Cestou tam jsme navštívili Litomyšl – prohlédli si zámek, zámecké zahrady a náměstí. Také jsme prošli Pivnickou roklí. Další dva dny jsme se rozdělili na poloviny – jedna šla do Toulovcových maštalí, kde plnila zeměpisné úkoly (orientace v krajině, práce s mapou, určení azimutu) a druhá zůstala ve Zderazi a zabývala se biologií, chemií a fyzikou (vytvářela elektronický atlas rostlin, lovila a určovala bezobratlé, zkoumala osmotické jevy a napětí v pletivech stvolu smetanky lékařské, vliv světla na tvorbu škrobu, měřila teplotu, atmosférický tlak, relativní vlhkost, závislost hydrostatického tlaku na hloubce, odhadovala vzdálenosti a čas). Ve středu navečer jsme si prošli Skalní obydlí ve Zderazi, čtvrteční večer se opékaly špekáčky u táboráku. Během celého pobytu žáci zpracovávali své poznatky do prezentací, které v pátečním dopoledni předvedli ostatním. Počasí nám přálo a tak proběhlo i koupání. Prohlédněte si fotogalerii.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Kytice – K. J. Erben a lidová slovesnost

Dne 17. dubna jsme se sekundami navštívili výukový program v centru Legato v brněnských Kohoutovicích. Po úvodních rozehřívacích hrách přišel na řadu hlavní bod programu – dramatizace Erbenovy Kytice. Nejprve jsme zhlédli ukázky z některých divadelních a filmových verzí Kytice a poté dostaly skupinky studentů přidělené jednotlivé balady, aby si připravili svoji vlastní dramatizaci. Byly to naše první krůčky na prknech, která znamenají svět.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Pravoslavný chrám sv. Václava v Brně

V úterý 17. 4. 2018 jsme v rámci výuky ruštiny navštívili se žáky sexty pravoslavný chrám sv. Václava na Gorazdově ulici. Mgr. J. Fejsák žákům přiblížil pravoslaví, seznámil je s chrámem a odpověděl na řadu dotazů, týkajících se života pravoslavných věřících. Na závěr exkurze jsme si v restauraci „Tryzub“ názorně zopakovali téma „Tradiční jídla ruské kuchyně“.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Pevnost poznání

V úterý 17. 4. 2018 obě primy zamířily do Olomouce, kde navštívily PEVNOST POZNÁNÍ. Žáci se rozdělili do tří skupin pro práci v laboratoři, kde si postupně vyzkoušeli program „Cukrová duha“. Nejprve jim animátorka ukázala lávovou lampu, pak ve dvojicích, případně trojicích, vytvářeli čtyři různě obarvené a husté cukrové roztoky a z nich ve zkumavkách duhu. Mezitím dvě zbývající skupinky procházely expozice věnované světlu, rozumu, vodě. Žáci také zhlédli film „Podivuhodný vesmír“ v digitálním planetáriu. Fotogalerie zde.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Poslední zvonění

V pátek 27. dubna žila škola už od rána posledním zvoněním. Naši oktaváni se loučili s pravidelnou výukou, svými vyučujícími i mladšími spolužáky. Připravili si pro nás spoustu zábavy i skvělých dobrůtek (viz fotogalerie). Teď jim už jen držíme palce, aby byli úspěšní nejen při nadcházejících maturitních zkouškách, ale i v dalším životě.

Koniklece na Kamenném vrchu

V pátek se sekunda společně s paní profesorkou Krampolovou vypravila na Kamenný vrch podívat se na koniklece. Svou reportáž zde právě připravovala televize Barrandov a naši žáci jsou její součástí  Reportáž o vzácných koniklecích začíná v čase 10:40.

Naše zprávy na TV Barrandov

 

 

Firemní dny JMK

Skupina pěti sextánů a čtyř septimánů reprezentovala Eko na studentské podnikatelské soutěži Firemní dny JMK.
70 studentů ze středních škol z našeho kraje se rozdělilo do devíti smíšených skupin a řešilo zadání od společnosti ARTIN: Příprava náborové kampaně s využitím chatbota.

Studenti se svými týmy hledali originální nápady jak zaujmout budoucí zaměstnance a postupně definovali scénáře pro chatbota. Po obědě je čekala příprava prezentace a obhajoba jejich projektů.

A jak jsme dopadli? Skvěle! Tým Terky Hamrlové ze septimy vybojoval 1. místo, tým Ondry Šustka 2. místo a na 3. příčce se umístil tým Kryštofa Otty Fučíka.

Vítězi jsou ale určitě všichni účastníci této soutěže, protože si užili parádní den, seznámili se s novými kolegy, měli možnost se učit od lidí z praxe, vyzkoušet si práci s chatbotem i rozvíjet své dovednosti.

Rádi bychom poděkovali společnosti ARTIN a Eiller, Lipce a Jihomoravskému kraji za skvělou organizaci celého dne, za velmi zajímavý úkol a hlavně spolupráci se studenty.

Micro Bit

Žáci naší školy v letošním roce získali možnost vyzkoušet si práci s vestavěným systémem Micro Bit od BBC UK. Po seznámení s jazykem JavaScript a základními funkcemi prostředí MakeCode vytvořili studenti Sexty první simulovanou hru – přetahování lanem, a žáci primy a sekundy v rámci kroužku informatiky vyrobili z alobalu a izolepy vodiče, přes které si přehráli vytvořenou skladbu.

Kroužek IT – Gear 360°

Během prvního pololetí si žáci primy a sekundy v rámci kroužku vyzkoušeli práci se zařízením Gear 360°, pomocí kterého zmapovali budovu školy. V následujících hodinách si osvojili i základy práce s takovými fotografiemi a zjistili informace potřebné k prezentaci dat na internetu.

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

 • SAMSUNG

PANGEA – postupujeme do finále!

V únoru 2018 proběhla mezinárodní matematická soutěž PANGEA, které se zúčastnilo přes 52 000 žáků z 510 škol z celé republiky. Na naší škole to bylo 107 žáků nižšího stupně (od prim po kvartu). Během 45 minut řešili 15 úloh. Soutěž byla vyhodnocována centrálně a do finálového kola, které proběhne 11. 5. 2018 v Praze v Nové budově Národního muzea, postoupila Matilda Horáková z primy A1. Držíme palce!

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Покупки и обед

Konverzační téma Покупки – Nákupy v ruštině si žáci tercie AB zažili v praxi ve čtvrtek 12. 04. 2018. V obchodě Одесса si nakoupili сушки, печенье, вафли, халву, лимонад и берозовый сок. A русский обед si objednali v restauraci Тризуб. Praktická výuka se všem moc líbila. Všichni byli velice aktivní a vzorní.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Z cen Eduína si vezeme 3. místo!

Náš I-Day patří mezi nejzajímavější inovativní projekty v podpoře podnikavosti žáků v letošním roce!

Před třemi lety jsme se pustli do projektu Smart School a začali propojovat EKO GYMNÁZIUM BRNO s praxí. Před dvěma lety vznikl I-Day, projektový den, kdy do školy zveme odborníky z praxe, aby si pro naše studenty připravili přednášky, workshopy, prosíme je, aby pozvali naše studenty k nim na exkurzi.

Koncept Smart School zaujal i odbor školství Jihomoravského kraje a od loňského roku v rámci projektu KaPoDaV předáváme naše know-how v oblasti podpory podnikavosti žáků ostatním školám v kraji.

A v úterý 27. 3. 2018 se nám podařilo uspět i ve finále cen Eduína. Ze stovky inovativních vzdělávacích projektů jsme se umístili na 3. místě v kategorii Zoom! Jsme nesmírně rádi, že naše snaha o inovace ve vzdělávání zaujala i odbornou porotu a velmi se těšíme na výhru – roční členství v akcelerátoru CitiFoundation.

Tato cena patří především rodičům a všem statečným, kteří přijali výzvu a do I-Day se s námi pustili! Děkujeme!

Informace o všech oceněných projektech a také průběhu finále naleznete na webu EDUin a Eduína. Zhodnocení našeho I-Day si můžete také přečíst na serveru Rodiče vítáni.


I-Day má za cíl vytvořit pro studenty EKO GYMNÁZIA inspirativní prostředí díky exkurzím, setkávání, přednáškám či workshopům s osobnostmi z praxe – se vzdělanými, pracovitými a slušnými lidmi, kteří jsou elitou ve svém oboru. Prostor školy je využíván pro prezentaci různých druhů povolání a nových, perspektivních a inovativních oborů.

Studenti díky I-Day získají praktické znalosti a dovednosti, naučí se nové metody práce, řešení úkolů a problémů, které mohou využít při dalším vzdělávání či v praxi. Edukativním cílem projektu je posílení dovedností studentů jako jsou aktivita, komunikativnost, prezentace, naslouchání, spolupráce, kreativita, samostatnost, zodpovědnost a kritické myšlení.


Tato akce je pořádaná v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Ruština v ulicích Brna

V pondělí 16. 4. 2018 jsme v rámci výuky ruštiny absolvovali se žáky septimy exkurzi pod názvem „Brno rusky“. Žáci se vžili do role průvodců a své spolužáky seznamovali s jednotlivými památkami, zajímavými místy a osobnostmi Brna v ruštině. Závěr exkurze proběhl v restauraci „Samovar“, kde jsme ochutnali tradiční ruská jídla.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Puškinův památník

Již 52. ročník soutěžní přehlídky ARS POETICA Puškinův památník letos proběhl 14. 4. 2018 na Pedagogické fakultě MU Brno. Naši studenti byli opět velice úspěšní. Všem pěti  zúčastněným  srdečně gratulujeme! Druhá místa v recitační a hudební kategorii SŠ, SOŠ, VOŠ a VŠ získaly naše studentky ze třídy Kvinta AB – Vladimíra Pokorná a Sandra Chalupníková, která byla ještě zvlášť oceněná  generálním konzulem RF v Brně za osobitý přednes Puškina. Na 1. místě v kategorii žáci 1. – 9. ročník ZŠ, sólová recitace se umístil žák Tomáš Jiřík ze třídy Prima A 2 a ve stejné věkové kategorii recitace kolektivů – dvojice ze třídy sekunda A 1  Helena Gazdová a Žaneta Prušková. Všichni tři byli nominování na celostátní přehlídku, která se bude konat v Praze. A my opět budeme držet pěsti!!!

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Spící krasavice

Po delší době jsme opět uskutečnili kulturní akci pro studenty, pedagogy a přátele EKO GYMNÁZIA. 5. dubna 2018 jsme navštívili představení Spící krasavice s ruskými baletními hvězdami v Mahenově divadle ND Brno, které se konalo v rámci dnů  Ruské kultury v České republice. V roli princezny Aurory se představila první sólistka Mariinského divadla v Sankt Petěrburgu Jekatěrina Osmolkina a v roli prince Desirého první sólista Michajlovského divadla v Sankt Petěrburgu Leonid Sarafanov. Byli jsme přímo okouzleni výkony divadelních hostů, sólistů a sboru Baletu Národního divadla Brno i nádhernou hudbou P. I. Čajkovského v podání symfonického orchestru. Na tento jedinečný zážitek budeme všichni hodně dlouho vzpomínat.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Dějepisná soutěž

Ve čtvrtek 5. 4. se na Biskupském gymnáziu konalo krajské kolo XXVII. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií Česka a Slovenska se zaměřením na léta 1968 – 1977 s hlavním důrazem na Pražské jaro, jehož 50. výročí si budeme my i Slováci připomínat. Náš tým ve složení Michal Dobšák, Jan Kukla a Pavel Mrázek si vedl velice dobře a obsadil celkově krásné 11. místo z 25 gymnázií Jihomoravského kraje. Gratulujeme a díky za skvělou reprezentaci školy.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

Pythagoriáda

V pátek 6. 4. 2018 proběhlo školní kolo Pythagoriády. Soutěže se zúčastnili žáci primy, sekundy a tercie. Úspěšnými řešiteli školního kola se stali:

Mathias Schwarzinger     SA1                   11 bodů
Sofie Součková               SA1                   11 bodů

Filip Balák                       PA1                      9 bodů
David Mrňa                     PA1                      9 bodů
Matyáš Roberts               PA1                      9 bodů

Helena Gazdová               SA1                      9 bodů
Adam Janošek                  SA1                      9 bodů
Matěj Němec                     SA1                      9 bodů
Štěpán Pyšík                     SA1                      9 bodů
Veronika Ročková             SA2                      9 bodů

iKID – exkurze Praha

Ve čtvrtek 15.3.18 jsme do Prahy vyslali tým iKID, který vyvíjí aplikaci POCKET SHARES, jež má na základě fiktivního obchodování na kapitálových trzích učit žáky finanční gramotnosti. Prostě a jednoduše si chtějí naši žáci vyzkoušet investovat do českých a světových akcií nanečisto!

Studenti se vydali do Prahy pro spoustu informací a také kontaktů. Nejdříve absolvovali krátkou poradu v úžasných kancelářských prostorách společnosti KPMG s mentorkou, Ivou Baranovou.

A kde jinde by měla začít jejich investorská cesta než na Pražské burze cenných papírů. Studenty burzou provedl ředitel externí komunikace a v oddělení tradingu získali spoustu důležitých informací. Díky této návštěvě se studentům podařilo posunout řešení jejich úkolu o velký kus dopředu.

Naprosto jedinečná byla exkurze u finanční skupiny RSJ, kde si studenti vyslechli prezentaci o burzách a algoritmickém vysokofrekvenčním obchodování a návštěva tradingu byla tím nejzajímavějším zážitkem celého dne!

Obrovské poděkování patří panu Kovaříkovi a paní Horové z BCPP a panu Kučerovi a všem lidem v RSJ za jejich čas, spoustu zajímavých informací a také podporu projektu našich studentů.

Děkujeme také společnosti KPMG, jež je organizátorem celého projektu iKID, Ivě Baranové, senior advokátce KPMG, která pro naše studenty tento celý den připravila, a co by průvodce posouvá a podporuje studenty k dotažení projektu POCKET SHARES do zdárného konce.

Můj mikrosvět

Pondělní dopoledne strávili žáci tercie v brněnském VIDA! science centru. První část návštěvy jsme věnovali „Dnům elektronové mikroskopie“. Žáci se rozdělili na skupiny a v labodílnách se seznamovali s principy fungování elektronového mikroskopu a také si s použitím mobilního telefonu sestavili vlastní mikroskop, pomocí kterého pak zkoumali připravené vzorky. Ve druhé polovině si pak terciáni prošli pavilon centra a pomocí mnoha interaktivních exponátů si oživili své znalosti biologie, chemie a fyziky ze školních lavic.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

Paneland

Dne 22. března 2018 navštívili studenti sexty v rámci estetické výchovy Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, aby se zúčastnili výstavního projektu Paneland s podtitulem Největší československý experiment. Ve výstavních kulisách typického panelákového bytu s dispozicemi 3+1 jsme se přenesli do 70. a 80. let 20. století, kdy došlo k masivní panelové výstavbě. Kompletně dobově zařízený byt představil standard tehdejšího bydlení. Další částí výstavy byla např. expozice z lisovaného skla, kde designer Maxim Velčovský barevnými vázami imitoval panelové sídliště. Výstava byla rozhodně velmi zajímavá a nápaditá.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Dny Tatarstánu

V pondělí 19. března 2018 jsme měli možnost zúčastnit se koncertu klasické hudby umělců z Republiky Tatarstán – partnerského regionu Jihomoravského kraje. Na koncertu, který se uskutečnil v koncertním sále Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici, zazněly v podání členů Filharmonického hudebně-literárního souboru z Kazaně skladby ruských a tatarských autorů. Koncert byl pro nás nezapomenutelným zážitkem.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Matematický klokan

V pátek 16. 3. 2018 proběhla mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN 2018. Soutěže se zúčastnili žáci nižšího stupně s těmito výsledky:

V kategorii Benjamín (prima a sekunda – 69 žáků)

 1. místo     Mathias Schwarzinger (SA1) – 108 bodů
 2. místo     Jonáš Lavička (PA2) – 94 bodů
 3. místo     Matyáš Vondráček (PA2) – 82 bodů, Sofie Součková (SA1) – 82 bodů

V kategorii Kadet (tercie a kvarta – 42 žáků)

 1. místo      Jindřich Halabala (KvAB) – 87 bodů
 2. místo      Matyáš Stejskal (KvAB) – 83 bodů
 3. místo      Jonáš Chocholouš (KvAB) – 61 bodů

Gratulujeme.

Video pro partnerskou školu v USA

Žáci naší tercie připravili video, ve kterém představují kamarádům v USA nejen EKO GYMNÁZIUM BRNO, ale především sami sebe 😉

Náš I-Day postoupil do finále Eduína!

Ze sta nominovaných inovativních vzdělávacích projektů v soutěž Eduína vybrala odborná porota 12 finalistů a mezi nimi je i projekt EKO GYMNÁZIA BRNO – I-DAY. Na následujícím webu se dozvíte více o soutěži, nominovaných projektech a také můžete pro I-Day hlasovat 
Eduína 
27. 3. 2018 nás čeká v Praze finále, tak nám držte palce!

 


Tato akce je pořádaná v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Bezpečnostní hrozby ČR

V úterý 20.2.18 jsme na našem gymnáziu přivítali významnou osobnost, armádního generála Ing. Jiřího Šedivého z CEVRO INSTITUTU, který si pro naše studenty připravil přednášku „Bezpečnostní hrozby ČR“.

Přednáška na základě volby studentů započala nejdříve tématem migrace. Studenti se dozvěděli, jaké jsou nejčastější cesty migrantů směřujících do Evropy, z jakých zemí k nám přicházejí a jaké jsou důvody opuštění jejich země. Dále pan generál navázal přednášku popisem problematiky Balkánu, důsledků amerických voleb a popisem hrozeb, které vycházejí z Ruska.

Díky velmi fundovanému výkladu, obrovským zkušenostem a znalostem přednášejícího a také mnoha příkladům získali naši studenti přehled o současných bezpečnostních rizicích. Rádi bychom poděkovali panu generálovi za tuto jedinečnou příležitost.

Setkání s ruskými studenty

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 jsme ve škole v rámci výuky Rj zorganizovali setkání žáků septimy se skupinou ruských studentů, kteří se v současné době v brněnské pobočce “Prague Education Center“ učí česky a připravují se na přijímací zkoušky na VŠ. Po krátkém představení naší školy vytvořili studenti malé skupinky, ve kterých diskutovali na různá témata. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a z jazykového hlediska bylo obohacující pro obě zúčastněné skupiny.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

Brno rusky

Dlouho očekávanou ЭКСКУРСИЮ ПО ГОРОДУ БРНО absolvovala třída kvarta AB v pátek 16. 03. 2018 v centru našeho města. I přes nepřízeň počasí jsme připravený program splnili na  výbornou. Všichni žáci jsou teď připraveni na roli маленького гида – malého průvodce centrem Brna. Závěr procházky městem jsme zakončili v restauraci Tryzub, kde na nás čekali s připraveným ruským obědem. I tentokrát všem chutnal борщ с пампушками и чесноком, пельмени со сметаной, сырники с клубникой, квас и березовый сок a domů si ještě někteří zakoupili гарячие чебуреки. Všichni jsme byli spokojení, že touto akcí a přáním „Всего Вам доброго!“ jsme příjemně zakončili pracovní týden.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Surfuj s rozumem

V pátek 9. 3. 2018 proběhl v primě druhý program E-bezpečí. V rámci možností se snažíme zvýšit povědomí studentů o zásadách bezpečného užívání internetu, sociálních sítí a dalších moderních technologií (např. mobilní telefony, televize) a to vše zážitkovou a hravou formou. Společně jsme si ukazovali, že moderní technologie pro nás nemusí být jen zdrojem informací a zábavy, ale jejich používání s sebou může přinášet i rizika. Připomněli jsme si, že je nutné zodpovědně zacházet s citlivými a osobními informacemi a bezpečně se pohybovat ve světě internetu. Tuto část žáci zkoušeli formou fiktivního chatu ve dvojicích. Součástí programu byla praktická ukázka možností ochrany a zabezpečení jejich soukromí na internetu (např. možnosti nastavení facebook profilu).

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Exkurze TESCAN

Studenti septimánského biologicko-chemického semináře měli unikátní možnost navštívit brněnskou společnost TESCAN, která je světovým leaderem v oboru elektronové mikroskopie. V rámci exkurze nám pan Petr Klímek nejdříve vysvětlil princip elektronové mikroskopie a její specifika v porovnání s klasickou mikroskopií světelnou. Stručně nás také seznámil s historií a současností společnosti TESCAN. Hlavní část návštěvy jsme pak strávili prací s elektronovým mikroskopem a prozkoumáváním připravených preparátů.
Děkujeme nejen panu Klímkovi, ale i paní Lucii Brnkové a panu Martinu Ciprianovi, kteří se také podíleli na přípravě a realizaci naší návštěvy.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

Matematická soutěž PANGEA

V týdnu od 13. 2. do 19. 2. 2018 žáci nižšího stupně absolvovali školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Každý ze 107 zúčastněných žáků řešil během 45 minut 15 úkolů, které byly obodovány od 1 do 8 bodů. Jak naši malí matematici dopadli, se dozvíme po centrálním vyhodnocení na konci března.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Olympiáda v RJ – krajské kolo

Celý svět v těchto dnech žije Olympiádou. I my jsme byli přímými účastníky, sice jiné, ale též  Олимпиады по русскому языку. Naše studentka K AB – Sandra Chalupníková se svědomitě připravovala k této jazykové soutěži. Regionální – krajské kolo se tradičně konalo v SVČ Lužánky v Brně 16. 02. 2018. Ve své kategorii SŠ I. Sandra získala 3. místo. Srdečně jí gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy! Přejeme Sandře hodně úspěchů ve studiu a jsme na ni velice pyšní!

zapsala Mgr. Natálie Miženková

E – BEZPEČÍ

Dne 22. 2. 2018 proběhl v primách A1, A2 dvouhodinový program o bezpečí na internetu se zaměřením na sociální sítě – E-bezpečí se zaměřením na Facebook. Děti se seznámily se zásadami bezpečného užívání sociálních sítí, vše bylo ukázáno na praktických příkladech doprovázených sdílením zážitků přímo z praxe přednášejícího z řad kriminalistů specializovaných na kyberprostor. Součástí přednášky byl i prostor pro dotazy a diskuzi.

zapsala Mgr. Markéta Dobiášová

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tryzub

Konverzační téma Ruská kuchyně – součást ruské kultury jsme spojili s praktickou ochutnávkou. Díky dlouhodobé spolupráci s restaurací Tryzub jsme mohli se třídou K AB doplnit teoretické znalosti o skutečnou ochutnávku tradičních ruských pokrmů. Борщ, солянка, пляцки с чесноком, чебуреки с капустным салатом, квас, берёзовый сок … – všem chutnaly. Zpěvem ruských písniček, povídáním o ruském pohostinství a sytým obědem jsme zakončili pracovní den 21. 2. 2018.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

Anthropos

Ve středu 21. 2. žáci prim navštívili Pavilon Anthropos v doprovodu prof. Vaníčka a prof. Dobiášové. Cílem bylo prohloubit znalosti žáků o vývoji lidského rodu, našich předcích a jejich životě. Žáci si poslechli velmi poutavý a zasvěcený výklad pana průvodce Ivana Pilného. Zajímavosti si zapisovali do připraveného pracovního listu.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 

Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo

Velká gratulace patří třem studentům našeho gymnázia, kteří se v úterý 13. února zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Nejlépe se dařilo Matěji Fránkovi  ze septimy, který se umístil na  2. místě. Porota složená z rodilých mluvčích vyzdvihla Matějovu  schopnost diskutovat a argumentovat  v anglickém jazyce. V nejmladší kategorii naši školu reprezentoval primánek Jan Jakub Hladký a skončil na krásném 3. místě. Pochvalu si jistě zaslouží i Jindřich Halabala z kvarty za skvělé 5. místo. Přejeme těmto studentům mnoho dalších úspěchů ve studiu angličtiny a držíme palce Matěji Fránkovi, který postoupil do krajského kola.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

iKID

V letošním školním roce se 6 terciánů rozhodlo zapojit do projektu iKID společnosti KPMG.

KPMG: „Innovative Kid je vzdělávací projekt založený na principu zážitkového učení. iKid je určen žákům ZŠ a osmiletých gymnázií ve věku od 10 do 14 let. Projekt iKid přináší dětem i učitelům netradiční formu vzdělávání. Ukazuje, jak usměrňovat přirozenou dětskou kreativitu k vymýšlení užitečných inovací. Děti si prakticky vyzkouší, jaké to je zakládat start-up a mít svůj vlastní byznys, a to od fáze vymýšlení a plánování až po skutečnou realizaci.“

Nejdříve studenti generovali nápady na vlastní podnikání – hledali nápad, který by byl společensky prospěšný, inovativní, řešil by nějaký problém, byl ziskový a realizovatelný. Z těchto nápadů vybrali 3 nejlepší, do kterých by se rádi pustili.

Na počátku ledna se potom celý tým zúčastnil Kick-off workshopu s ostatními týmy z moravských škol. Lidé z KPMG pro ně připravili úžasné kreativní odpoledne, kde pomocí her nejdříve rozvíjeli svou kreativitu, následně vybírali jeden nejlepší nápad, který budou chtít realizovat. Odpoledne zakončily všechny týmy prezentací svého nápadu.

Na workshopu se také seznámili se svou mentorkou (odborník z praxe), se kterou nyní svůj nápad dále rozvíjí. Po vytvoření a definování jejich produktu je čeká průzkum trhu, tvorba prototypu, exkurze, propagace a závěrečná prezentace na finále soutěže. A co mohou na soutěži vyhrát? Návštěvu irského Googlu a Facebooku!

Držíme palce!

 

Charitativní bazárek 2017

Na konci minulého školního roku Vás prosili studenti kvarty o darování nepotřebných věcí do Charitativního Bazárku, který kvartáni uspořádali během Zahradní slavnosti. Studentům se podařilo vybrat 781 Kč na útulek pro zvířata.

Dnes již kvintánky Aida Al-Awadová a Lucie Navrátilová, hlavní organizátorky Charitativního bazárku, v lednu navštívily Útulek Tibet. Útulek Tibet je soukromý rodinný azyl pro kočičky, handicapované pejsky a mini farm sanctuary. Slečny za vybranou částku nakoupily konzervy, suché krmení a pár pamlsků, které lidem v útulku předaly.

Darované oblečení, jež se nepodařilo na bazárku prodat, jsme vložili do sběrného kontejneru Klokánku.

Děkujeme všem, kteří do bazárku přispěli, a také kvintánkám za výborný nápad a celou organizaci této nesmírně prospěšné akce!

I-Day

 

 

 

 

30.1.18 se na našem gymnáziu uskutečnil druhý projektový den I-Day. I-Day má za cíl vytvořit pro studenty EKO GYMNÁZIA inspirativní prostředí díky exkurzím, setkávání, přednáškám či workshopům s osobnostmi z praxe – se vzdělanými, pracovitými a slušnými lidmi, kteří jsou elitou ve svém oboru.

Studenti byli vysláni na 7 exkurzí a ve škole proběhlo 5 workshopů, které si pro ně připravili rodiče našich studentů a inspirativní podnikatelské osobnosti.

Na Letišti Brno – Tuřany se naši studenti z důvodu obrovského zájmu vypravili již podruhé. Navštívili zde sklad a čerpačku paliva SHELL, hangár malých letadel a vrtulníků, hasičskou stanici, účastnili se přistání a vzletu německého letounu Dornier linky Mnichov-Brno. Studenti prožili skvělý den také díky velmi příjemným průvodcům a rodičům našich žáků paní Gazdové, panu Gazdovi a paní Literové.

V rámci projektového dne I-Day se skupina 17 žáků v doprovodu 2 pedagogů zúčastnila exkurze do Hasičské zbrojnice na Lidické ulici v Brně. Díky milým průvodcům – paní V. Dočkalové a panu J. Pokornému – se studenti seznámili nejen s náročnou prací hasičů, s hasičskou technikou a zázemím pro hasiče, ale i s prací operačního střediska. Děkujeme za čas, který nám hasiči věnovali. Velmi si vážíme jejich důležité a zodpovědné práce.

V úterý navštívila skupina žáků nadnárodní společnost Honeywell, která vyvíjí a vyrábí různé technologie (např. pro letectví). Nejprve pan Ondra představil společnost, pak se žáci rozdělili do dvou skupin. První navštívila laboratoř zabývající se inovacemi (3D tiskárny, počítačové programy…). Druhá měla možnost se dostat k Cockpit simulátorům (každý z nich si vyzkoušel ovládání vrtulníku – zkoušeli vzlétnout, udržet se ve vzduchu a přistát). Po obědě ještě přešli do laboratoří zabývající se výrobou turbodmychadel k motorům nejen pro F1, kde měli také možnost procvičit si angličtinu. Velké poděkování patří paní Vaškové za zorganizování této exkurze.

V rámci I-Day byla také vyslána skupinka studentů do areálu Brněnské přehrady, kde je čekala unikátní prohlídka hráze přehrady a přilehlé vodní elektrárny. Děkujeme zástupcům Povodí Moravy a společnosti ČEZ za umožnění této exkurze.

Žáci, kteří si zvolili exkurzi s názvem Heraldika, navštívili společnost Alerion. PhDr. Zdeněk Kubík seznámil účastníky s problematikou vzniku erbů, užíváním symbolů, znaků a hesel. Pan doktor měl připravené poutavé vyprávění o složení erbů a o jejich historickém vývoji, které doplnil prezentací. Závěrem besedy provedla studenty firmou paní Ing. Zuzana Zapletalová a seznámila je s prací jednotlivých zaměstnanců a s výrobním procesem od návrhu až po finální výrobek.

Dvacítka žáků EKO GYMNÁZIA se vypravila do brněnského FAB LABU, který sídlí v budově JIC v Technologickém parku a je prozatím jediný v ČR. Po přivítání studenty koordinátor Tomáš Mejzlík seznámil s filozofií této celosvětové komunity a s jednotlivými dílnami i jejich vybavením. Žáci měli unikátní možnost vyzkoušet si 3D tiskárnu, řezací plotter a termolis i laserovou řezačku. FAB LAB nabízí po krátkém proškolení své prostory i vybavení široké veřejnosti a my ještě jednou děkujeme, že jsme měli možnost se v rámci I-Day s jeho možnostmi blíže seznámit.

Víte, kolikrát je za sezónu nutné posekat trávník na Slovanském náměstí, aby park mohl být využíván k nejrůznějším aktivitám včetně setkávání velkých skupin lidí? Viděli jste někdy při práci stromolezce, jak vystoupá po laně do koruny vysokého stromu, kde jednou rukou ořezává motorovou pilou proschlé větve? Mohli jste si někdy prohlédnout park z výšky 12 metrů? Studenti, kteří si v rámci I-Day vybrali právě tuto exkurzi, si program užili a dozvěděli se díky panu Šimáčkovi z Park v.o.s. spoustu nových věcí z oblasti péče o zeleň na veřejných prostranstvích. Mimochodem, Slovanské náměstí se loni seklo 29 – krát. A to prosím moc nepršelo!

Pod vedením paní architektky Jany Kaštánkové, za zvukové kulisy rozbouřeného moře se studenti nižšího gymnázia nechali unášet mohutnými vlnami, které je posléze vyvrhly na pustý ostrov. V kůži Robinsona byli nuceni čelit této mimořádné životní události. V rolích architektů a urbanistů za pomoci barev a štětců obydlovali člověkem dosud nedotčené území. Jejich úkolem bylo využít neznámou krajinu tak, aby v ní dokázali přežít. Zážitkově výtvarný workshop podnítil fantazii studentů a také poskytl podněty k racionální úvaze o tom, jak co nejlépe obstát v neobvyklé životní situaci. Hmatatelným dokladem úsilí žáků jsou zajímavé výkresy všech zúčastněných.

Naši školu navštívil pan Vojtěch Bruk z organizace Zvol si info, která se zabývá dnes velmi aktuálním tématem – mediální Gramotností. Studenti se seznámili s problematikou dezinformací a moderních technik propagandy, zjistili, v čem se liší stará propaganda od té nové, naučili se rozlišovat fake news od pravdivých zpráv a jak si informace z internetu ověřovat. Organizace Zvol si info v tomto měsíci také vydala knihu Nejlepší kniha o fake news, která se stala ihned bestsellerem.

MSc. Lukáš Bábor, absolvent EKO gymnázia Brno, VUT Brno (Cena průmyslového podniku za vynikající bakalářskou práci) a Manchesterské Univerzity (ocenění TPFE Merit Award za nejlepší studijní průměr v ročníku), připravil pro naše studenty workshop v anglickém jazyce s názvem Applied sciences in Engineering. Studenti poznali pestrou škálu vědecky orientovaných specializací strojního inženýrství a vyzkoušeli si práci R&D inženýra. Pustili se do numerického zkoumání jevů mechaniky tekutin a dalších ukázkových úkolů. Díky tomuto workshopu žáci pochopili, že strojní inženýrství je velmi pestrá disciplína.

Projektová manažerka a lektorka Jihomoravské inovačního centra Ivana Chlubná připravila pro naše studenty workshop Jak uspořádat skvělou akci. Studenti se dozvěděli, co znamená pojem event marketing, jak takový event plánovat a úspěšně zvládnout samotnou realizaci. Na příkladu maturitního plesu našich oktavánů si studenti vytvořili scénář této akce, ve skupinkách hledali své silné stránky a vyzkoušeli si přidělit pozice v týmu. Děkujeme paní Chlubné za velmi profesionálně připravený workshop, který pomohl našim maturantům dokonale připravit maturitní ples i zvládnout na výbornou jeho propagaci.

Díky workshopu Svět blogování, Instagramu a online marketingu se skupina studentů seznámila s novými pracovními obory jako jsou copywriter, PPC specialista, content manager či influencer. Získali spoustu praktických rad a informací o tom, jak se staví blog, jak vybudovat na blogu úspěšný byznys a co by měl každý bloger umět, jak dobře využít strávený čas na Facebooku a Instagramu a vybudovat si osobní brand, který dává smysl. Studenti si také vyzkoušeli práci influencera, kdy měli za úkol vyfotit a předvést své kreativní fotografie. Díky marketingové manažerce JIC a také majitelce společnosti APIMEL si studenti užili tvůrčí dopoledne v online světě 🙂

Děkujeme všem úžasným, inspirativním a statečným lektorům a průvodcům za skvělé workshopy a exkurze 🙂 

Přesnou anotaci exkurzí a workshopů a životopisy přednášejících naleznete na následujícím odkazu: I-Day

 

Tato akce je pořádaná v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Tichý svět

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 nás navštívily pracovnice centra Tichý svět v Brně. Seznámily studenty pomocí různých pomůcek, jak se komunikuje s neslyšícími, jaké jsou typy komunikace a jak se cítí neslyšící mezi slyšícími. Studenti se učili prstovou abecedu, zkoušeli odezírat, seznámili se se znakovým jazykem. Zahráli si variantu „tichá pošta“ pro předávání informací. Na závěr si vyslechli příběh pracovnice se sluchovým postižením, která je po celou dobu provázela světem neslyšících. Akce se studentům líbila, reakce byly velmi pozitivní.

zapsala Mgr. Zdeňka Šmídová Říhová

Olympiáda ČJ – okresní kolo

Skvělým výsledkem se může pyšnit Jindra Halabala z kvarty, který se probojoval do krajského kola Olympiády v českém jazyce. Okresní kolo soutěže proběhlo 25. ledna 2018 ve SVČ Lužánky a Jindra se stal jedním z deseti finalistů, kteří postupují dál. Srdečně gratulujeme  a přejeme hodně zdaru!

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

LVK Červená Voda

V době 18. – 23. 2. 2018 proběhl lyžařský a snowboardový výcvikový kurz ve Skiareálu Buková hora – Červená Voda a Čenkovice. Kurzu se zúčastnili žáci sekundy a trecie naší školy. Kurz byl zajištěn instruktory lyžování – Mgr. Jitka Němčanská, Mgr. Jiří Buryška a instruktorem snowboardingu – panem Milanem Topinkou. Sněhové podmínky byly dobré a počasí nám přálo – přibližně polovinu kurzu nám svítilo sluníčko. Strava byla vynikající a ubytování na dobré úrovni. Během kurzu došlo ke dvěma úrazům (zápěstí a předloktí). Oba zranění však zůstali až do konce kurzu. Přednáškou lékaře kurzu byl doplněn večerní program. Účastníci mohli též zhlédnout své lyžařské umění, které v průběhu týdne natočili instruktoři kurzu, a vyslechli si přednášku o technice sjíždění a zatáčení na lyžích. Každý večer byl doplněn společenskými hrami, které si připravovali žáci jednotlivých tříd.

zapsali: Mgr. J. Buryška, Mgr. J. Němčanská

FOTOGALERIE

Fauna Moravy

V sekundách jsme v letošním školním roce uzavřeli kapitolu o ptácích návštěvou stálé expozice MZM Fauna Moravy. V první části nám pan zoolog muzea vysvětlil principy a význam odchytu ptáků a také předvedl pasti a sítě – pomůcky k šetrnému odchytu. Poté nás provedl výstavou a pověděl nám o významných skupinách ptáků, přičemž výklad doplnil i zvukovými nahrávkami zpěvu ptactva. V druhé části studenti bádali ve skupinkách samostatně a s výsledky seznámili ostatní. Nemohli jsme si samozřejmě nechat ujít ani akvária s živými rybami a obřím kaprem nebo zajímavou část expozice s našimi savci.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová, vyučující biologie

Olympiáda v anglickém jazyce

I v letošním školním roce nás potěšil zájem studentů o účast ve školním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, které proběhlo ve čtvrtek 18. ledna. Žáci z primy – kvarty si po dobu několika týdnů pilně připravovali jednotlivá konverzační témata: My family, Seasons, My city, Going on holiday, Celebrations, Health …. Soutěž se skládala z části poslechové a ústní. Porota ocenila zdařilé výkony všech zúčastněných, obzvláště nejmladších primánků. V kategorii prima, sekunda se na prvních třech místech umístili Jan Jakub HladkýMarek Pokorný a Helena Gazdová. V kategorii tercie, kvarta  se o první místo podělili  Patrik Tomaško a Jindřich Halabala, na třetím místě se umístil  Matyáš StejskalVítězové školního kola budou dne 13. února reprezentovat naši školu v okresním kole. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů!

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

HASÍK

Během ledna žáci obou prim absolvovali (2 x 2hodiny) preventivní program „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Paní Dočkalová a pan Pokorný společně se žáky zopakovali důležitá telefonní čísla. Řekli si také, jak se chovat při požáru, jaké existují typy hasicích přístrojů a kdy se který z nich používá. Poslechli si ukázky sirén (zkouška, požár,…). Bavili se o únikových cestách nejen ve škole, ale i doma, v hotelu,… V průběhu června čeká žáky třetí a poslední část – návštěva hasičské zbrojnice.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Ples školy

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se v Bystrci, v Restauraci Hvězda, konal maturitní ples EKO GYMNÁZIA. Tato akce zaznamenala nemalý zájem ze strany rodičů, učitelů a absolventů. Na plese bylo stužkováno 22 studentů z oktávy ABC. Budoucí maturanti, které vede třídní učitelka Jitka Němčanská, si pro svůj významný večer vybrali netradiční téma – casino. Zábavu po celý večer zajišťovala hudební skupina Hamrla Boys. Během večera vystoupila taneční skupina Art factory, pružné tělo se spoustou gymnastických prvků a tanečních kreací předvedla oktavánka Yveta Le thi a kytarové duo s Baranem Gözem zahrálo dvě pěkné skladby. Ples probíhal v klidném a přátelském duchu až do brzkých ranních hodin. Velké poděkování patří organizátorům akce, která se mimořádně vydařila.

zapsal Matěj Mezník, student Ok A

Ekonomická olympiáda

Na konci ledna proběhlo krajské kolo EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY. Na děleném 3 až 8 místě se umístil Marek KOCMÁNEK z kvinty C a postoupil do národního finále, které se uskuteční v Praze.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Ekonomická olympiáda

V prosinci proběhlo školní kolo EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY. Na vyšším stupni (kvinta, sexta, septima, oktáva) se zúčastnilo 60 žáků.

Do krajského kola postoupili:

Martin CHLUP                                                             Kvinta ABC

Anna Antonie  KABELÁČOVÁ                                  Sexta ABC

Marek KOCMÁNEK                                                    Kvinta ABC

Jakub MEZNÍK                                                            Kvinta ABC

Zuzana STEHLÍKOVÁ                                                Kvinta ABC

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

Výstava fotografií Karla Otty Hrubého

Ve čtvrtek 14. prosince jsme v rámci výuky estetické výchovy se sextou vyrazili za uměním, a to přímo do Domu umění města Brna na Malinovského náměstí. Našim cílem byla výstava fotografií Karla Otty Hrubého, českého fotografa, pedagoga a teoretika. Jméno Hrubého je spjato především s klasickou černobílou fotografií, na niž s oblibou zobrazoval krajinu, okamžiky všedního dne i inscenovanou realitu. Během prohlídky jsme si připomněli přednosti i nedostatky analogových fotoaparátů a vytvářeli fotogramové kompozice z nejrůznějších předmětů i přírodnin. Výstava se nám líbila a všem ji doporučujeme.

zapsala Mgr. Jitka Dytrtová

Studentské prezidentské volby

V úterý 12. 12. 2017 si studenti kvinty, sexty a septimy mohli vyzkoušet volby „nanečisto“. Zapojili se do projektu Studentské prezidentské volby 2017, který pořádají organizace Jeden svět na školách a Člověk v tísni.

Od organizátorů jsme obdrželi hlasovací lístky, které obsahovaly seznam prezidentských kandidátů. Studenti – voliči si mezi sebou zvolili tři spolužáky jako členy volební komise. Jednu třídu jsme přeměnili na volební místnost, kde zasedala volební komise, která ověřila totožnost voliče a předala mu volební lístek. Následně voliči jednotlivě vstupovali za plentu, kde zakroužkovali na lístku jednoho kandidáta a před volební komisí vložili do volební urny. Po ukončení voleb volební komise spočítala platné hlasy a ve třídách prezentovala výsledky voleb.

Výsledky Studentských prezidentských voleb na Eku:

 1. Jiří Drahoš                  45%
 2. Michal Horáček           14%
 3. Pavel Fischer              11%
 4. Mirek Topolánek          10%
 5. Miloš Zeman               10%
 6. Marek Hilšer                  6%
 7. Jiří Hynek                     4%

Studentské volby jsou vzdělávacím projektem. Jejich cílem je přiblížit středoškolákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systém České republiky a podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi studenty a jejich pedagogy. V neposlední řadě je jejich cílem také zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách.

Dějepisná olympiáda

Dne 29. 11. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“. Téma bylo pojato velice široce a postihlo politiku, národnostní složení státu a hranice, hospodářství a velké firmy, architekturu, kulturu, vědu a evropské souvislosti. Olympiády se zúčastnilo 6 žáků kvarty. Žáci prokázali velmi dobré znalosti tohoto období našich dějin. Vítězkou se stala Kateřina Votavová s 60b., druhé místo obsadil Miloň Němec s 59b. Na třetím místě shodně s 58 body byli dokonce 3 žáci: Jindra Halabala, Jiří Havel a Iva Petrášová. Celkově šestý pak skončil Matyáš Stejskal. Vítězka Katka Votavová nás bude reprezentovat v lednu v okresním kole. Vítězce srdečně gratulujeme!

zapsal Mgr. Pavel Vaníček