EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Projekt výročí UNESCO

‹ Zpět na projekty 

Světová výročí UNESCO jako prostředek k posílení gramotností středoškolské mládeže

Od dubna do prosince 2013 probíhal na EKO GYMNÁZIU BRNO o.p.s. projekt, jehož cílem byla podpora rozvoje gramotností žáků prostřednictvím dvou významných světových výročí UNESCO: 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 100 let od narození profesora Otty Wichterleho. Projekt byl koncipován jako soubor činností ve vybraných hodinách a projektových dnech a usiloval o nalezení nových účinných a atraktivních metod práce, které posilují gramotnosti žáků. Globálním cílem projektu je přenést teoretické znalosti do praktické roviny a tyto znalosti upevnit. Projekt byl realizován za finanční podpory MŠMT z rozvojového programu ‚Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2013‘.

Projekt byl realizován v následujících aktivitách:

Vzniklo 16 PowerPointových prezentací zaměřených na rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a ICT gramotnosti. Prezentace jsou připraveny k použití v hodinách dějepisu, českého jazyka a literatury, estetické výchovy, základů společenských věd, matematiky, fyziky, biologie a chemie.

Prezentace ke stažení

Téma Formát souboru
Otto Wichterle ZIP
Cyril a Metoděj ZIP

Bylo připraveno 16 pracovních listů se zaměřením na rozvoj gramotností navazujících na PowerPointové prezentace. Jejich úkolem je upevnit schopnost porozumět obsahu informací, chápat je v souvislostech a především prakticky je použít v životě.

Pracovní listy ke stažení

Téma Formát souboru
Otto Wichterle ZIP
Cyril a Metoděj ZIP

Připravili jsme dva projektové dny: první věnovaný památce Cyrila a Metoděje, druhý pak projektový den věnovaný Ottovi Wichterlemu. Do projektových dnů byli zapojeni žáci primy až septimy naší školy. V rámci každého projektového dne fungovalo několik dílen (výtvarná, chemická, ICT,… ).

Byla realizována praktická exkurze do centra Velké Moravy – Velehradu.

Vznikly elektronické publikace ke zpracovávaným výročím, které obsahují texty věnované připomínaným osobnostem a dále všechny materiály připravené během projektu. Publikace jsou v elektronické podobě dostupné na webových stránkách školy a budou tak sloužit široké pedagogické veřejnosti jako výukový materiál s metodickými poznámkami připravený k použití.

Elektronické publikace ke stažení

Téma Formát souboru
Otto Wichterle PDF
Cyril a Metoděj PDF

Výsledkem projektu je také 6 posterů věnovaným příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a životu a dílu profesora Wichterleho.

O projektu jsme také informovali v místním tisku, konkrétně článkem „Na EKO GYMNÁZIU si připomenuli profesora Wichterleho i Cyrila s Metodějem“ v listopadovém čísle Starolískoveckého zpravodaje.

Článek ZDE .