EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů EKO G

‹ Zpět na projekty 

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů EKO G

Od roku 2017 EKO GYMNÁZIUM BRNO realizuje projekt „Osobnostně profesní rozvoj pedagogů EKO G“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován EU a SR ČR.

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006509

Realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Celkový rozpočet:  560 472 Kč

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjející ICT.

Cíl projektu:

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Aktivity projektu pomohou při společném vzdělávání žáků prostřednictvím posílení personálních kapacit o školního asistenta. Dále budou realizovány aktivity podporující spolupráci škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce a aktivity rozvíjející ICT.

Aktivity realizované EKO G:

– vzdělávání pedagogických pracovníků (inkluze, ICT, cizí jazky, čtenářská a matematická gramotnost, podnikavost, polytechnické vzdělávání)
– zapojení odborníka z praxe do výuky – společná výuka s pedagogem
– personální podpora – školní asistent