EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

EU peníze středním školám

‹ Zpět na projekty 

V rámci dotačního programu Eu peníze středním školám jsme realizovali v období VII/2012 – VI/2014 projekt ‚Implementace ICT do nepočítačových předmětů‘ reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0102.

Projekt si kladl za cíl zlepšit materiální podmínky pro výuku a vytvořit kvalitní učební materiály tzv. DUMy napříč nepočítačovými předměty. Na této stránce jsme zveřejnili seznamy vytvořených materiálů, jejich anotace a kontakt na autora. V případě zájmu o některý materiál (sadu) může pedagogická veřejnost požádat autora o bezplatné zaslání tohoto materiálu.

Zeměpis

Materiál Ke stažení Formát souboru
Evropa – úvod, regionální geografie I. Anotace PDF
Evropa – regionální geografie II. Anotace PDF
Asie – regionální geografie Anotace PDF

Kontakt na autora: buryska@eko-g.cz

Fyzika

Materiál Ke stažení Formát souboru
Mechanika Anotace PDF
Elektřina a magnetismus Anotace PDF

Kontakt na autora: suchomelova@eko-g.cz

Chemie

Materiál Ke stažení Formát souboru
Obecná chemie Anotace PDF
Anorganická chemie Anotace PDF

Kontakt na autora: krampolova@eko-g.cz

Dějepis

Materiál Ke stažení Formát souboru
Středověk-Novověk Anotace PDF
19.-20.století Anotace PDF

Kontakt na autora: vanicek@eko-g.cz

Ruský jazyk

Materiál Ke stažení Formát souboru
Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Anotace PDF
Rozvoj řečových dovedností Anotace PDF
Reálie Anotace PDF

Kontakt na autora: malaskova@eko-g.cz

Český jazyk

Materiál Ke stažení Formát souboru
Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Anotace PDF
Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Anotace PDF
Evropa a její literární tradice Anotace PDF

Kontakt na autora: jamborova@eko-g.cz

Materiál Ke stažení Formát souboru
Současný český jazyk – upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Anotace PDF
Jazyk jako prostředek komunikace Anotace PDF
Světová a česká literatura 20. a 21. století na pozadí kulturního vývoje Anotace PDF

Kontakt na autora: vokralova@eko-g.cz