EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Projekty

Oznámení o veřejné zakázce

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. vypisuje dne 5. 3. 2018 veřejnou zakázku „Modernizace vybavení učeben ICT II“. Předmětem zakázky je výpočetní technika – počítače, monitory, notebook, SSD disky. Nákup bude financován ze tří projektů EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Předpokládaná hodnota této zakázky činí 479 752 Kč bez DPH a je maximální možnou (nepřekročitelnou). Příjem nabídek končí 19. 3. 2018 ve 13 hodin.

Dokumentace k VZ:

výzva

zadávací dokumentace

formulář nabídky

návrh smlouv

rozhodnutí

 

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. vypisuje dne 5. 2. 2018 veřejnou zakázku „Modernizace vybavení učeben ICT“. Předmětem zakázky je výpočetní technika – počítače, notebooky, tablety, tiskárny. Nákup bude financován ze tří projektů EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Předpokládaná hodnota této zakázky činí 479 752 Kč bez DPH a je maximální možnou (nepřekročitelnou). Příjem nabídek končí 19. 2. 2018 ve 13 hodin.

Dokumentace k VZ:

výzva

zadávací dokumentace

formulář nabídky

návrh smlouvy

 

Veřejná zakázka byla zrušena! Dokumentace k hodnocení veřejné zakázky zde.