EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Školní rok 2012/13

‹ Zpět na seznam roků 

 

Kromě běžné výuky je do studijního programu zařazena řada akcí, které výuku doplňují nebo prohlubují, a to v oblasti technicko-přírodovědné i humanitní.

Průřez školním rokem 2012/13

záříříjenlistopadprosinecledenúnorbřezendubenkvětenčerven

 

září 2012

 • 3. září byl zahájen školní rok 2012/2013.
 • V tomto školním roce jsme uskutečnili další úspěšný jazykový projekt tentokrát nazvaný „Poznáváním ke sblížení“. Projekt byl realizován v rámci dotačního programu „Do světa 2012!“ a spolufinancován Jihomoravským krajem.
  Česká skupina v počtu 10 žáků odletěla v doprovodu PhDr. Heleny Gazdové  a Mgr. Jitky Němčanské 2. září 2012 do Nižního Novgorodu. Během jedenáctidenního pobytu se naši žáci seznámili s partnerskou školou č. 48, s ruským systémem vzdělávání a s výukou na ruské škole. Během účasti ve výuce ve škole tak měli možnost srovnávat úroveň českého a ruského školství. Kromě výuky bylo cílem projektu seznámit žáky s ruskou historií, kulturou i současností. Během jednotlivých exkurzí se naše skupina seznamovala s historií i současností Nižního Novgorodu, navštívili jsme městečka Semjonov, Gorodec a Sankt Peterburg. Městečka Semjonov a Gorodec jsou známa svými továrnami na výrobu tradičních dekorativních předmětů lidové kultury. V obou továrnách pro nás připravili tzv. „мастер-класс“, kde jsme měli možnost nakreslit si pod vedením odborníků vlastní matrjošku nebo vyrobit z hlíny tradiční píšťalku. Nezapomenutelným zážitkem byla třídenní návštěva Sankt Peterburgu. První den jsme absolvovali okružní jízdu městem a prohlédli si několik chrámů, odpoledne jsme navštívili Ermitáž. Druhý den jsme odjeli do Carského Sela (dnes městečko Puškin), kde jsme si v Jekatěrinském paláci prohlédli i známou Jantarovou komnatu. Třetí den byl věnován Peterhofu. Měli jsme štěstí a stihli jsme i spouštění fontán za zvuků hudby. Své znalosti ruštiny si naši žáci ověřovali i v praxi – při diskuzích v rodinách, při nákupech nebo v dopravních prostředcích. Z Nižního Novgorodu jsme odletěli 12. září 2012 v ranních hodinách.
  Během pobytu navázali naši žáci se svými ruskými protějšky velmi přátelské vztahy a již netrpělivě očekávají příjezd ruské skupiny do Brna.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • 6. září 2012 se sextáni vypravili do nedaleké oblasti Kohoutovic a Pisárek, kde se uskutečnila úvodní exkurze předmětu Základy ekologie. Žáci se prošli unikátním prostředím kaňonu Kohoutovického potoka. Lektor Lipky nás také seznámil s dalšími maloplošnými územími v Brně a se způsobem jejich ochrany. Exkurze byla zpestřena několika hříčkami, které rozvíjely kooperaci ve skupině nebo prohloubily smyslové vnímání prostředí, ve kterém jsme se nacházeli.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • Ve dnech 10. – 11. září se konalo již osmnácté setkání zástupců Sítě přidružených škol UNESCO, jejímž hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělání. Zástupci všech padesáti členských škol se pravidelně scházejí jednou za rok na celostátním Setkání Přidružených škol UNESCO, jehož cílem je především výměna informací, plánování společných aktivit a určení programu na další období. Toto setkání se letos uskutečnilo v Mladé Boleslavi. Kromě obvyklého programu byl pro školy připraven bohatý doprovodný program, např. komentovaná prohlídka města, přednáška M. V. Marka, ředitele Centra výzkumu globální změny AV ČR v Brně, prohlídka Škoda Auto Muzea. Účastníky přivítala i současná předsedkyně pro UNESCO H. Illnerová. Pro rok 2012 – 2013 byla vyhlášena dvě témata, kterým bychom se chtěli podle svých možností věnovat. Jednak je to téma  VODA PRO ŽIVOT (rok 2013 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem vody) a také si budeme připomínat 60. výročí založení ASPnet (Projekt přidružených škol UNESCO).

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 • Ve středu 12. 9. a ve čtvrtek 13. 9. navštívili již tradičně naši studenti v doprovodu svých vyučujících českého jazyka ústřední Knihovnu Jiřího Mahena na Kobližné ulici. Dozvěděli se základní informace nejen o provozu a službách knihovny, ale také zajímavosti, které se váží k této historické budově a samozřejmě také k osobnosti Jiřího Mahena. Studenti nahlédli do všech pater budovy, od hudební knihovny přes dětské oddělení k oddělení pro dospělé a měli také možnost seznámit se s principem služeb knihovny pro nevidomé. Dozvěděli se o systému mezinárodního desetinného řazení odborné literatury a sami si zkusili v tomto systému knihy vyhledat. Zda se stanou registrovanými čtenáři, záleží  už pouze na nich.

zapsala Mgr. Alexandra Vokřálová

 • V pátek 14. září 2012 navštívila prima společně s prof. Říhovou Hvězdárnu a planetárium Brno, kde se studenti zúčastnili výukového programu MP 539952_10151162365339842_1404233800_n.jpg‚Příběh Sluneční soustavy‘. Seznámili se s planetami Sluneční soustavy, porovnávali hmotnost 1 litru vody na Zemi, Slunci a jiných planetách. Zjistili, kolik kilogramů, gramů či tun by vážili  na různých planetách nebo hvězdách. Návštěva byla umocněna tím, že jsme se stali 100000 návštěvníky zrekonstruované Hvězdárny a planetária. V exploratoriu nás přivítal pan ředitel Jiří Dušek,který  nám předal drobné upomínkové předměty. Kromě volného vstupu jsme obdrželi další dvě volné vstupenky na jakýkoliv program a CD – Hubbleův teleskop. Dalším překvapením byli reportéři z deníku Rovnost, kteří si nás vyfotili a Michala Odložilíka a paní profesorku vyzpovídali.(Článek o návštěvě vyšel v deníku Rovnost v sobotu 15. 9. 2012). Studenti se dověděli mnoho nového, výuka s pokusy se jim moc líbila a Hvězdárnu určitě znovu navštíví.

zapsala Mgr. Zdeňka Říhová

 • Dne 14. 9. 2012 se studenti kvarty zúčastnili výukového programuMP1150086 Eko Centra Brno na téma „Co ukrývá Stránská skála“. Žáci se formou zábavných a prožitkových aktivit seznámili s minulostí i současností této pozoruhodné lokality, která si i přes vlivy lidské činnosti zachovala svůj přírodní stav. I přes poměrně chladné počasí zvládli prozkoumat jak místní rostlinné společenstvo, tak i skalnatý podklad, dokonce se podívali i do vyhloubené štoly.

 

zapsala Mgr. Barbora Tesařová

 • Poznávací exkurze „Barvy a vůně Provence“ ve dnech 18. – 23. září 2012 se zúčastnili zájemci o poznání francouzského kraje, který vyniká malebnou krajinou, mořským pobřežím, specifickou vůní a zejména historickými památkami z římské doby. MPAvignon-papežský-palácStudenti se svým pedagogickým doprovodem viděli nejprve přímořské městečko St. Tropez a vykoupali se v opravdu azurovém moři. Další den je okouzlil Avignon se svým proslulým mostem a Papežským palácem, antické divadlo v Orange a zejména římský akvadukt Pont du Gard. Náplní příštího dne byla prohlídka kamenného středověkého městečka Les Beaux de Provence s obchůdky plnými typických provensálských suvenýrů, města Arles a St. Remy, kde pobýval Vincent van Gogh. Dále kraj Camargue se vzácnými plameňáky, bílými koňmi a v té chvíli studeným mořem. Poslední den se Marseille ukázala jako typický mezinárodní přístav, ale cesta za Monte Christem na ostrůvek If a projížďka turistickým vláčkem ke katedrále Notre Dame du la Garde dojem napravila. Po celou dobu byla ve vzduchu cítit vůně levandule, provensálského koření, vinic a moře. Zážitků a dojmů bylo mnoho, všichni se na vlastní oči přesvědčili o kráse kraje, kudy kráčela zejména antická historie.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 • 24. – 26. září 2012 se konal přírodovědně – ekologický a adaptační kurz Rychta Krásensko. Slunečný konec září využily žáci primy A a tercie AB se svými třídními profesorkami ke stmelení nových, kolektivů, k pobytu v přírodě a k rozšíření vědomostí v příjemném areálu zrekonstruovaného objektu s ekologickým provozem. Zkušení lektoři vedli nenásilnou formou smíšené skupinky studentů k samostatné tvořivé práci v terénu a  vyhodnocovali následně jejich projekty – např. Ekologie do kapsy, Projektový den s mokřady, Ornitologie. Velký úspěch měl večerní orientační běh Krásenskem, který pojala soupeřící družstva velmi prestižně. Třídenní bohatý výukový program vystřídaly i chvíle aktivního odpočinku( ping – pong, fotbal, tenis, táborák, diskotéka…). Noví studenti a studentky tercie B a primy A se skutečně důkladněji poznali nejen vzájemně, ale také se stávajícími spolužáky z tercie A i se svými profesorkami – Natálií Miženkovou a AlexandrouVokřálovou. Určitě na pobyt v Krásensku budou rádi vzpomínat.

zapsala Mgr. Alexandra Vokřálová

říjen 2012

 • V úterý 2. října proběhla na EKO GYMNÁZIU prezentace projektu ‚TANCUJ S KRTKEM‘, na kterém spolupracuje Nadační fond dětské onkologie KRTEK a FÉNIX DANCE CENTRE. Akce je zaměřena na propagaci zdravého životního stylu a prevenci onkologických onemocnění, obezity, užívání drog a jiných návykových látek. Žáci se seznámili s činností a posláním nadace, s rizikovými faktory nádorových onemocnění, pravidly pro včasné odhalení případných problémů a měli také možnost zhlédnout ukázky tanečního umění centra FÉNIX.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • Ve středu 3. října 2012 jsme začali realizovat druhou část projektu „Poznáním ke sblížení“. V tento den přiletěla do Brna skupina 10 žáků a 2 pedagogů z partnerské střední školy z Nižního Novgorodu. Vzhledem k tomu, že skupina vyrazila z Nižního Novgorodu do Moskvy vlakem již v úterý večer a odtud ve středu ráno odlétala do Brna, nechali jsme středeční odpoledne na odpočinek. Ve čtvrtek dopoledne byla skupina přijata ředitelem školy RNDr. P. Handlířem a potom následovala prohlídka školy. Po obědě ve školní jídelně jsme se vydali na exkurzi po Brně. Exkurzi vedli naši žáci, kteří své ruské protějšky seznamovali nejen s historií a památkami Brna (Špilberk, Petrov, Stará radnice, Nová radnice, historické budovy na náměstí Svobody), ale i se současností našeho města. Protože cílem tohoto projektu je přiblížit žákům historii i současnost našich regionů, zorganizovali jsme v následujících dnech pro žáky naší parterské školy několik exkurzí – např. do Lednice, na hrad Pernštejn, do hlavního města naší republiky Prahy, do Punkevních jeskyní v Moravském krasu a do Kroměříže. Součástí našeho projektu je i účast ve výuce – tuto možnost využívá především česká skupina v Rusku. V letošním roce byla jednou z doprovázejících učitelek T. A. Borisovová – učitelka ruského jazyka a literatury. Využili jsme proto této možnosti a Taťána Alexandrovna vedla hodinu ruské literatury na téma „Přátelství A. S. Puškina v Carském Sele“ přímo na naší škole. Na závěr pobytu ruské skupiny u nás v ČR jsme ve vestibulu školy uspořádali koncert, na kterém se podíleli žáci obou škol. Koncertu se zúčastnila i zástupkyně odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje paní Lenka Endlicherová. V pátek v odpoledních hodinách ruská skupina odletěla do Moskvy a odtud pokračovala vlakem do Nižního Novgorodu. Projekt ‚Poznáním ke sblížení‘ byl opět velmi úspěšný, mezi žáky o něj byl obrovský zájem a my doufáme, že se nám za podpory Jihomoravského kraje podaří v něm pokračovat i v budoucnu.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • Dne 4. října studenti kvint navštívili Anthropos a seznámili se s výstavou ‚Příběh člověka‘ doprovázenou výkladem Mgr. Křížové. Zhlédli napodobeniny nejstaršího našeho předchůdce ‚LUCY‘ a seznámili se s hmotnou kulturou pravěkých lidí. Studenty zaujal zejména unikátní nález z Věstonic – trojhrob, který dodnes vyvolává řadu možných teorií a hypotéz výkladu, co hrob symbolizuje. Dále pak viděli napodobeniny maleb ze skalních stěn – z jeskyně Lascaux a Altamira – zobrazující výjevy z lovu.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 • Po mnohaleté zkušenosti s centrem volného času Lávka jsme i letos ve dnech 9. a 11. října 2012 využili jejich nabídky. MP_Lávka2.jpgVýukový program s názvem NAHRÁVACÍ STUDIO byl přímým doplňkem k učivu v rámci estetické výchovy. Na skladbě Glenna Millera, kterou třídy sexta A a sexta BC již znají z hudební výchovy, si na vlastní kůži vyzkoušeli, co všechno musí umělci překonat, aby se dopracovali k nahrávce. Studenti s nadšením spolupracovali ve skupinkách. CD zpracované týmem lektorů pod vedením Mgr. Miroslava Obrátila obdržel každý třídní kolektiv jako výsledek své práce.

 zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Ve středu 17. října navštívili žáci sekundy v doprovodu vyučujícího zeměpisu multimediální pořad pro školy Kateřiny a Miloše Motani „Divoký Madagaskar“, který se konal v sále Moravské zemské knihovny. Zajímavý program – prezentace diapozitivů a autentické videozáznamy – byl doprovázen poutavým vyprávěním paní Kateřiny Motani. Závěrem proběhla soutěž a losování o ceny spolu s prohlídkou artefaktů a zajímavostí z cest po tomto africkém ostrově.

zapsal Mgr. Jiří Buryška

 • Dne 17. 10. 2012 se žáci kvinty ABC zúčastnili výukového programu v brněnském planetáriu. V představení „Hvězdy pod mikroskopem“ se dozvěděli nové poznatky o vzniku hvězd, jejich dělení a délce života. Zopakovali si učivo o vzniku vesmíru, Sluneční soustavy a mohli vidět podzimní hvězdnou oblohu, kde byla názorně představena nejviditelnější souhvězdí. Návštěvou planetária jsme praktickou ukázkou ukončili a zopakovali kapitolu „Vesmír a Země jako vesmírné těleso“ z učiva zeměpisu.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • 17. 10. proběhl další ročník soutěže Přírodovědný Klokana. Obsahoval 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Zúčastnilo se 41 studentů tercie AB a kvarty AB a 44 studentů kvinty ABC a sexty A, BC.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • 24. října proběhlo další jednání Městského parlamentu dětí a mládeže Brno. Z aktuálního dění jsme nejvíc času věnovali široké diskusi o návrhu zpoplatnění nočních rozjezdů a možných alternativ řešení tohoto problému. Dalším významným bodem byla volba zástupců MPDM do Krajského parlamentu dětí a mládeže. Zasedání KPDM se uskutečnilo 1. listopadu 2012. Po seznámení s různými sekcemi parlamentu jsme pracovali v jednotlivých workshopech, zaměřili jsme se na aktualzaci jednacího a volebního řádu parlamentu. Na závěr jsme hlasovali o delegátech, kteří budou kraj reprezentovat na jednání Národního parlamentu dětí a mládeže.

zapsala Dominika Mašková Sp B

 • MPIMG_7959Před podzimními prázdninami ve středu 24. října se žáci sext zúčastnili v rámci výuky ekologie další exkurze. Probíhala v kouzelném prostředí v lesích blízko Babic nad Svitavou. Program pořádaný Ekocentrem Brno byl zaměřen především na vnímání okolní přírody. Další aktivity měly posílit vztahy mezi spolužáky – k jejich absolvování bylo potřeba spolupráce a vzájemných ohledů.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

 • V říjnu 2012 proběhlo nominační kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY. V kategorii B (prima – kvinta) se zúčastnili 3 žáci a v kategorii C (kvinta – oktáva) se zúčastnilo 20 žáků. Do krajského kola, které se konalo v pátek 2. 11. 2012, postoupila v kategorii B Barbora Smejkalová (tercie B).

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • V měsíci říjnu studenti třídy Sx A a Sx BC v hodinách estetické výchovy absolvovali doplňkový výukový program. Obsahem několika hodin byly tvořivé dílny, ve kterých si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet různé techniky práce s keramickým materiálem. Někteří se přímo účastnili MP IMG_8009.JPGprocesu výroby a ve druhém díle programu se věnovali povrchové úpravě svých výrobků. Jiní obdrželi předem vytočenou a vypálenou nádobku – misku, hrneček, kterou sami výtvarně dozdobili podle vlastního návrhu. Všichni dostali příležitost k tvořivé činnosti v mimoškolním prostředí, která podněcuje estetické vnímání a třídění vkusu.
  Jsme moc vděční za spolupráci s lektory v SVČ Lužánky na pracovištích Lesná a Linka. Moc děkujeme K. Markové, která vyhověla našim požadavkům a pro velký zájem jsme mohli zařadit tyto keramické dílny bez narušení výuky do dalších dvou tříd. Přímo v hodinách Vv a Ev tento výukový program proběhl i ve třídách T AB a Kv AB. V keramice se žákům velice dařilo a všichni se těší na některou z dalších dílen.

 zapsala Mgr. Natálie Miženková

 

listopad 2012

 • 7. listopadu 2012 se studenti sext vypravili v rámci výuky Základů ekologie do Čistírny odpadních vod v Modřicích. Pan lektor nás provedl po areálu a seznámil nás s celým čisticím procesem – od sedimentace písku přes hrabla zachycující kousky větší než 6 mm až k nádržím s aktivovaným kalem, kde probíhá biologická fáze čištění. Studenti se dověděli, jak mohou občané usnadnit proces čištění – nevylévat přepálený tuk do odpadu, nepoužívat drtiče odpadů pod dřezem a v žádném případě nevylévat do odpadu nebo kanalizace jedovaté látky.
  Na exkurzi navazovala výuka ve škole, kde žáci mikroskopovali aktivovaný kal a pozorovali mikroorganizmy, hlavně nálevníky, zodpovědné za odstraňování organických látek ze znečištěné vody.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • Dne 8. 11. proběhlo na našem gymnáziu školní kolo dějepisné olympiády na velmi nevšední téma: „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Zúčastnilo se 11 studentů z tercií a kvart. Téma bylo pro žáky velmi obtížné vzhledem k možnému prostoru této tématiky v hodinách dějepisu či českého jazyka. Ne náhodou se stala vítězkou studentka kvarty Barbora Lösslová, jejímž koníčkem je studium historie a také zájem o všeobecné dění v naší společnosti. Na druhém místě byl Matěj Mezník z tercie A, třetí pozici obsadila Michaela Tesařová též z tercie A.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 • MPDSC00107V rámci týdne vědy navštívila sexta A v pátek 9. listopadu 2012 Ústav živočišné fyziologie a genetiky na Akademii věd. Studenti se seznámili s prací ústavu a dokonce si mohli vyzkoušet práci v laboratoři – naučili se mikropipetovat, zkusili si krájení ultratenkých preparátů na mikrotomu a také jejich barvení a zalévání do trvanlivých médií. Na exkurzi si studenti rozšířili učivo zoologie a hlavně poznali zblízka obsah a formu vědecké práce.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • Dne 15. 11. 2012 studenti oktáv v doprovodu vyučujících anglického jazyka, Jany Lysoňkové a Věry Špilkové, navštívili Moravskou zemskou knihovnu. Úvodem si vyslechli přednášku o historii a provozu knihovny, doplněnou o snímky z historie a instruktáž k práci s internetovými stránkami knihovny. Ve druhé polovině exkurze byli seznámeni s fungováním všeobecné části knihovny a tematickým zaměřením jednotlivých oddělení. Speciální pozornost byla věnována anglické a americké sekci. Studentům byla nabídnuta možnost bezplatné registrace v knihovně s výhledem na jejich další studium. Exkurze nepochybně přispěla k rozvoji všeobecné vzdělanosti a informovanosti studentů.

zapsala Věra Špilková

 • Dne 26. 11. 2012  se v brzkých ranních hodinách vypravila skupina studentů oktáv a septimy na literární exkurzi do Prahy. IMG_0011Během dne studenti spolu s profesorkami Vokřálovou a Jamborovou absolvovali prohlídku Staroměstské radnice, výstavu Salvátora Dalího v domě U Bílého jednorožce a výstavu ke stému výročí založení Obecního domu v Praze. Večer pak všechny pobavila  situační komedie dramatika Alana Aycbourna ‚Kdes to byl(a) včera v noci?‘, kterou uvedlo v režii Jiřího Menzela Divadlo Bez zábradlí. Vynikající herecké výkony Veroniky Freimanové, Jany Švandové, Rudolfa Hrušínského a Zdeňka Žáka podtrhly pěkný divadelní zážitek, se kterým se studenti vraceli v nočních hodinách do Brna.

 zapsala Mgr. Alexandra Vokřálová

 • V úterý 27. listopadu se konal již 5. ročník internetové matematické olympiády pro studenty středních škol. Bylo přihlášeno rekordních 207 týmů, za naši školu bojoval tým žáků oktáv ve složení Lukáš Bábor, Michal Baka, Ondřej Mendlík, Lukáš Novák a Jonáš Zajíc.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • 28. – 30. 11. 2012 se studenti kvarty AB za doprovodu prof. Říhové a Maláškové zúčastnili literárně-historické exkurze do Prahy. Tato akce probíhá v kvartách pravidelně každý rok v rámci ŠVP. Studenti si prohlédli nejdůležitější kulturní památky historického centra Prahy: Staroměstské náměstí, Karlův most, Pražský hrad, Židovské město. Zhlédli muzikál Janka Ledeckého Vánoční zázrak v divadle Brodway a prohlédli si Stavovské divadlo. Navštívili výstavu uspořádanou ke 100. výročí Obecního domu. Exkurze přispěla k rozšíření znalostí získaných v hodinách českého jazyka a dějepisu.

zapsala PhDr. Helena Malášková

 • Ve středu 28. listopadu se studenti kvint až oktáv zúčastnili v kině Lucerna besedy s dramatikem a polistopadovým vrcholným politikem M. Uhdem. Po poutavém vyprávění o zážitcích „na vlastní kůži“ z let šedesátých až devadesátých a zodpovězení několika dotazů následovalo promítání filmu České děti v režii K. Strachoty, který produkovala nezisková organizace Člověk v tísni. M. Uhde dostál své pověsti spisovatele, a tak všichni odcházeli plni dojmů i námětů k přemýšlení o době dávných i nedávných let.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 • V listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce ve dvou kategoriích. Vítězkou mladší kategorie se stala B. Smejkalová z tercie AB, na druhém místě skončila M. Tesařová  a na třetím D. Podzemná, obě také z tercie AB. Kategorii starších studentů vyhrála S. Schořová z oktávy BC. Jako druhá se umístila H. Buzrlová ze sexty BC a na třetím místě se shodným počtem bodů byly K. Vížďová ze septimy A a A. Nejezová ze sexty BC.
  Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 • Národní parlament dětí a mládeže zasedá jednou za rok. Letos se zasedání na téma ‚Demokracie očima mladých‚ konalo 16.-19. listopadu v Praze. První den, hned potom, co jsme byli všichni registrováni a ubytováni, jsme si vysvětlili, kolika způsoby je možno definovat pojem demokracie. Také nás uvedli do simulační hry Konexion, což byl název 559078_571634419520052_642625208_npro stát, který jsme tvořili právě my, účastníci parlamentu, a měli jsme se rozhodnout, jaký typ vlády nastolit, jestli diktaturu nebo demokracii. Další den jsme strávili na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsme se účastnili různých workshopů na námi zvolené téma. Za tento jediný den jsme se potřebovali dozvědět pokud možno co nejvíce. V učebnách se diskutovalo až do večera. Vrcholným zážitkem tohoto zasedání byla diskuze s kandidáty na prezidenta. Z časových důvodů jsme se sešli jen s panem Dienstbierem, paní Bobošíkovou, panem Dlouhým a panem Sobotkou. Během všech dnů jsme měli hlasovat pro typ vlády, který jsme chtěli nastolit. Většina hlasovala pro demokracii. Poslední den jsme všichni zakončili zasedáním v Poslanecké sněmovně, kde jsme odhlasovali naše stanovisko, na kterém jsme pracovali celé 3 dny. Dopomohly nám nově nabyté vědomosti a také jsme se seznámili s mnoha váženými lidmi, kteří nám předložili různé úhly pohledu na dané téma.

zapsala Dominika Mašková Sp B
předsedkyně Městského parlamentu dětí a mládeže Brno

 

prosinec 2012

 • MPDSC_3697Družstvo studentů našeho gymnázia se zúčastnilo ve dnech 5. a 6. prosince městského přeboru středních škol ve florbalu. V základní skupině zvítězili naši žáci nad týmy Cyrilometodějského gymnázia (3:1) a Gymnázia Hády (4:3) a postoupili do čtvrtečního semifinále. Zde se utkali s herně vyspělejšími družstvy Gymnázia Botanická a SPŠ stavební a oba zápasy prohráli. Přesto získali sympatie za bojovnost i u přihlížejících diváků.

 zapsal Mgr. Jiří Buryška

 • Studenti oktáv se zúčastnili dne 6. 12. 2012 programu Public relations ve studiu Lávka. V rámci mediální výchovy simulovali pod vedením lektorů ‚konkurenční boj‘ jednotlivých firem o velkou zakázku v Praze. Vyzkoušeli si role novinářů i tiskových mluvčích a blíže se seznámili s prací v těchto oborech. Z jednotlivých výstupů  se využije ke zpětné vazbě i záznam na DVD, který poslouží k rozboru na hodinách komunikace v českém jazyce.

zapsala Mgr. Alexandra Vokřálová

 • MPIMG_8228V týdnu od 10. do 14. prosince 2012 byla ve vestibulu školy nainstalovaná putovní výstava Globální problémy a udržitelný rozvoj. Problematika byla velmi poutavě zpracována na osmi barevných bannerech. Výstavu škole zapůjčilo Středisko ekologických aktivit Sluňákov, jehož pracovníci k ní připravili i zajímavé pracovní listy, které jsme rádi využili. Děkujeme Sluňákovu za zdařilou aktivitu!

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • 12. 12. 2012 si zpestřili studenti terce AB svoji výuku českého jazyka a literatury a vypravili se na výstavu , která mapuje vývoj českého komiksu v letech 1922 – 2012. Výstava se koná v prostorách Domu umění města Brna a rozhodně zaujme mladší i starší návštěvníky (Čtylístek, Rychlé šípy, Kája Saudek…..). Studenti pod vedením ‚ animátorů ‚ – posluchačů pedagogické fakulty – zvládli prohlídku s výkladem, ale i velice zajímavý program – animační dílnu, v rámci které nejen vyplňovali pracovní listy, ale aktivně se zapojili do zadaných úkolů – dramatických, výtvarných a stávali se sami ‚ animátory ‚. Z připravených materiálů se jim podařilo vytvořit jedinečné plakáty, z nichž se některé stanou na krátko součástí výstavy.

zapsala Mgr. Alexandra Vokřálová

 • Ve dnech 13. 12. a 14. 12. se žáci sext zúčastnili on-line kola soutěže BenQ Školní ajťák 2012 – středoškolské znalostní soutěže o počítačích a počítačových sítích.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • Úterý 18. prosince bylo vyhrazeno obhajobám seminárních prací, které každoročně zpracovávají žáci septim. Měli jsme možnost poslechnout si  mnoho zajímavých vystoupení z několika oborů. Jako nejlepší byly komisí vybrány práce Kateřiny Vižďové ‚Nicholas Winton‘, Simony Pokorové ‚Oskar Schindler‘ a Sáry Nechutové ‚Transplantace‘.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • Dne 20. 12. 2012 se žáci naší školy zúčastnili projektu Planeta 3000 tentokrát na téma „Ostrovy Galapágy a stát Ekvádor“. Protože se tohoto projektu zúčastňujeme pravidelně, věděli jsme, že nás čeká pestrý a poutavý přehled zajímavostí z obou oblastí. Žáci se dozvěděli nejen perličky ze života pradávných živočichů, kteří území Galapág obývají, ale i překvapivé zajímavosti týkající se jednotlivých ostrovů, kde se nacházejí téměř všechny podnebné a vegetační pásy na Zemi. Uslyšeli i o jevu El Niño, který ovlivňuje celou oblast Tichého oceánu. Zajímavé bylo i seznámení se s životem obyvatel Ekvádoru a také s místní kuchyní.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • Divadelní skupina DOMINO THEATRE letos připravila pro zájemce o anglický jazyk představení podle tří povídek z knihy Geoffreyho Chaucera „Canterburské povídky“.  Žáci naší školy navštívili toto představení 20. prosince 2012 a měli možnost nejen rozšířit své znalosti z hodin českého a anglického jazyka, ale také obdivovat umění svých vrstevníků. Divadelní představení se setkalo s velkým zájmem ze strany žáků naší školy.

zapsala Věra Špilková

 • V průběhu prosince se žáci naší školy zapojili do 4. ročníku soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOST pro základní a střední školy. Soutěžili ve dvou kategoriích. V I. kategorii – nižší stupeň – soutěžilo 12 žáků z tercií a kvart, v II. kategorii – vyšší stupeň –  9 žáků (kvinty až oktávy).

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 

leden 2013

 • Ve středu 9. ledna navštívili žáci primy Ekocentrum v Brně na Ponávce, kde se zúčastnili environmentálního výukového programu s názvem „Život pod povrchem“. Program představil složky planety Země a její neživou část. Žáci byli hravou formou seznámeni s horninami, minerály a zkamenělinami a rozpoznávali rozdíly mezi nimi.

zapsal Mgr. Jiří Buryška

 • V rámci mediální výchovy se oktávy 17. ledna  zúčastnily výukového programu Rádio ve Studiu Lávka CVČ Lužánky. Obě skupiny měly možnost sestavit půlhodinový program vysílání rádia ‚Lávka‘. Součástí byl i výběr rubrik a hudebního doprovodu. Tento program bývá zpravidla hodnocen jako nejlepší z celé nabídky a i letos se studenti rádi stali ‚redaktory na zkoušku‘.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 • V pátek 25. ledna 2013 jsem navštívil se třídou sekundy jeden z cyklů populárně naučného projektu „Svět kolem nás“: Austrálie – tajemství rudého kontinentu. V programu se tvůrci soustředili na zeměpisné, biologické a geologické aspekty dané oblasti i na charakteristiku tamního obyvatelstva, jeho zvyky a běžný život. Audiovizuální program byl doplněn působivým slovem obou autorů a autentickými záznamy z putování po kontinentu. Cílem návštěvy projektu bylo spojit teoretické znalosti žáků s praktickými zkušenostmi cestovatelů a prohloubit tak zájem o studium přírodovědných předmětů.

zapsal Mgr. Jiří Buryška

 • IMG_8299V úterý 29. ledna 2013 navštívila skupina 16 žáků sexty A v doprovodu své vyučující ruského jazyka restauraci „Tryzub“, kde vaří tradiční jídla ruské a ukrajinské kuchyně. Restauraci jsme navštívili v rámci výuky ruského jazyka a cílem této návštěvy bylo rozšířit si znalosti z ruských reálií. Po dohodě s majiteli restaurace jsme ve škole prostudovali na internetu jídelní lístek a každý ze studentů si vybral jídlo, abychom mohli vše objednat předem. Výhodou této objednávky bylo to, že jsme v restauraci nemuseli dlouho čekat na přípravu jednotlivých jídel. Žáci s výběrem jídel nemají problém, protože se v rámci výuky o ruské kuchyni učí, takže pro ně názvy jednotlivých jídel nejsou neznámé. K nejčastěji objednávaným jídlům patřil tradičně boršč, pelmeně, deruny a syrniky. Tentokrát byl výběr ještě rozšířen o speciality z vepřového masa. Z nealkoholických nápojů to byl tradiční ruský kvas. Návštěva restaurace svůj cíl určitě splnila – pochutnali jsme si a ještě jsme si rozšířili znalosti z ruských reálií.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • Ve středu 30. 1. 2013 žáci vyšších ročníků jako doplnění výuky fyziky zhlédli dvě představení Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, která předvedli pedagogové a student této fakulty. V prvním s názvem POZORUHODNÝ KŘEMÍK je seznámili s výrobou čistého křemíku a jeho využitím v polovodičovém průmyslu. Výroba byla popsána od křemenného písku přes polykrystalický křemík po monokrystalický křemíkový ingot, ze kterého se řežou desky pro výrobu polovodičových součástek, a na řadě pokusů byly předvedeny jeho důležité vlastnosti. V druhém s názvem MRAZIVÝ DUSÍK jim předvedli pokusy s kapalným dusíkem, který má široké použití v medicíně i průmyslu. Dusík při teplotě 77 K (-196°C) je kapalina s hustotou blízkou vodě a mění mechanické vlastnosti řady materiálů, u kovů vzniká supravodivost, lze také pozorovat optické a termodynamické proměny.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • MPDSC02615Ve čtvrtek 31. ledna se konal ve všech prostorách PASÁŽE DOMINIK společenský večer EKO GYMNÁZIA BRNO, na kterém byli slavnostně stužkováni letošní maturanti. K dobré náladě přispěla svým repertoárem hudební skupina Stone. Postupem let se tato akce stává také velmi příjemným setkáváním absolventů.

zapsala Mgr. Hana Handlířová

 

únor 2013

 • MPIMG_6423I v letošním školním roce nás potěšil zájem studentů o účast v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Šestnáct žáků z primy – kvarty si po dobu několika týdnů pilně připravovalo jednotlivá konverzační témata: My family, Seasons, My city, Going on holiday, Celebrations, Health …. Soutěž se skládala z části poslechové a ústní. Porota ocenila zdařilé výkony všech zúčastněných, obzvláště nejmladších primánků.

 zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 • V pátek 8. 2. 2013 jsme využili nabídky ND Brno a v hojném počtu se zúčastnili operního divadelního představení v Janáčkově divadle. Na operu P. I. Čajkovského ‚Evžen Oněgin‘ všichni žáci byli důkladně připraveni. Několik hodin Hv na prvním stupni a Ev na druhém stupni bylo věnováno zvláštní přípravě v rámci mezipředmětových vztahů mezi Rj a Hv. Žáci získali ucelenou představu o vzájemných vztazích mezi literární předlohou A. S. Puškina a MPIMG_8311hudebním zpracováním díla. Své představy o prostředí, ve kterém se děj odehrával, hlavních hrdinech, jejich vizáži a způsobu života, žáci dokázali výtvarně vyjádřit ve Vv při tématu ‚Návrh na obal knihy‘. Na moderní pojetí klasického uměleckého díla někteří žáci reagovali s překvapením, někdy až kriticky. Šli jsme na představení s očekáváním, že uvidíme krásný romantický příběh plný dynamiky a strhujících scén. Kladně je ovšem třeba hodnotit, že mnozí z našich žáků díky tomuto představení získali první zkušenost s tak náročnou hudební formou jako je opera a seznámili se s hlavní budovou našeho brněnského ND. Bylo to pro ně naprosto jiné představení, než muzikál, na který jsou zvyklí při častých návštěvách MD Brno. Více než sto žáků ze tříd tercie až septima s několika doprovázejícími pedagogy zažili společenskou událost ve všední páteční den.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • V prvním únorovém týdnu proběhlo školní kolo PYTHAGORIÁDY. Žáci řešili během 60 minut 15 matematických příkladů. Z primy se zúčastnilo 7 žáků, ze sekundy také 7 a z tercie 18 žáků. Nejvíce bodů získali Barbora SMEJKALOVÁ (TB) – 13 bodů a Ondřej ŠUSTEK (SA) – 10 bodů. Soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • MPDSC_151520. 2. 2013 jsme přijali pozvání na zajímavý výchovný koncert nazvaný ‚Pověz mi svůj příběh‘. Naši žáci třídy Kv AB se přidali ke skupince svých vrstevníků z Gymnázia P. Křížkovského a vyzkoušeli projevit své pocity při poslechu živé hudby. Rytmicky, vokálně i pohybově se mohli všichni přidat k instrumentálnímu doprovodu dvou smyčcových nástrojů. Na violoncello hrála Eva Gina Rohleder a na housle Eva Kalová. Byla to příjemná zkušenost a budeme se opět někdy těšit na podobné umělecké setkání.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Ve čtvrtek 21. února  2013 jsme navštívili odpolední představení romantického muzikálu Papežka. 65 studentů a tři profesoři prožili krásné tři hodiny, během kterých se z malé Jany stal studovaný, chytrý a všemi obdivovaný Jan, který se stal na přání lidu papežem. Studenti nadšeně tleskali výkonům Papežky i jejího milého Gerolda, ještě následující dny si notovali některé písně, většině se z divadla ani nechtělo odejít. Prožili jsme originální zážitek, který si mnozí chtějí zopakovat i při jiném představení.

zapsala Mgr. Zdeňka Říhová

 • Ve dnech 21. a 22. 2. 2013 se konala okresní kola soutěže v anglickém jazyce. Obrovská gratulace patří Pavle Krejčové ze sekundy, která získala 1. místo ve velké konkurenci soutěžících z 19 zúčastněných škol. Pochvalu  za svědomitou přípravu a reprezentaci školy si zcela jistě zaslouží i Marie Kolajová z kvarty , která se umístila v městském kole na místě šestém.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 • Ve čtvrtek 28. 2. 2013 žáci primy, tercií a kvart v rámci rozšíření výuky fyziky navštívili Technické muzeum. Jejich program měl dvě části. V první si prohlédli výstavu „Vynálezci a vynálezy“, která prezentuje osudy více než 20 osobností spojených s Českou republikou, např. Otto Wichterle (kontaktní čočky), František Křižík (oblouková lampa), Viktor Kaplan (turbína), Jaroslav Heyrovský (polarografie, Nobelova cena), Karel Raška (vyhubení pravých neštovic) MPIMG_8342a mnoho dalších. Žáci formou hry ve 4 skupinkách představili vždy jednoho z nich. Poté si samostatně prošli výstavu – hráli si na plastického chirurga, když se snažili domodelovat figuríně kus nosu, na lékaře, když spojovali vhodné dárce a příjemce podle krevních skupin, na zemědělce, když skládali skládačku s fázemi zpracování cukrové řepy. Mohli také zjistit, které věci, používané v běžném životě, jsou spojeny s naší republikou (remoska, síťovka, verzatilka, české sklo,……). V druhé části si v herně sami vyzkoušeli, jak fungují fyzikální zákony v praxi. Zkusili si práci s kladkou, odstředivou sílu a setrvačnost, zobrazení zrcadly, magnetické jevy, střelbu laserovou zbraní, jak se šíří zvuk a mnoho dalšího. Po skončení obou programů si někteří ještě prohlédli uličku řemesel, jiní výstavu historických kočárků, další historická auta – to už každý podle vlastního zájmu.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • Na přelomu února a března (23. 2. – 2. 3. 2013) se naši žáci společně s Gymnáziem P. Křížkovského zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v krkonošských Herlíkovicích. Všichni účastníci kurzu byli rozděleni do družstev lyžařů a snowboardistů podle výkonnosti, takže závěrečný závod ve slalomu zvládli pokročilí i začátečníci. Letošní vysoká „marodka“ sice některým ubrala na síle, ale věříme, že nikomu nebude chybět elán pro další sebezdokonalování, ať už na „prkně“ nebo na lyžích.

zapsala Mgr. Barbora Tesařová

 

březen 2013

 • Děkujeme paní Mgr. Janě Továrkové za zprostředkování velmi zajímavého setkání, které se OLYMPUS DIGITAL CAMERAuskutečnilo 5. března 2013 v Klubu Leitnerova. Naši žáci sext se v hodině estetické výchovy zúčastnili hodinové besedy s PhDr. Jiřím X. Doležalem – českým novinářem, publicistou a nejznámějším redaktorem časopisu Reflex. Téma besedy jsme si mohli sami určit. Přáli jsme si diskuzi na téma ‚Umění a drogy‘ a bylo nám vyhověno. JXD nás všechny velmi upoutal a celou hodinu se nám věnoval pod heslem ‚Ptejte se na co chcete, já na co chci odpovím‘. Svědectví o tom, že se beseda všem moc a moc líbila, je přání studentů ještě někdy setkání s panem J. X. Doležalem zopakovat.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Ve čtvrtek 7. března navštívili žáci sekundy s profesorkou Druckmüllerovou Technické muzeum v Brně. Výstava „Vynálezci a vynálezy“ byla zajímavým doplněním výuky fyziky. MPP1020173Dověděli se spoustu informací a zajímavostí o významných vynálezcích a objevitelích pocházejících z území České republiky od 19. století až po moderní dobu, např. G. J. Mendel – genetika, J. A. Komenský – pedagogika, Jan Jánský – krevní skupiny, Josef Ressel – lodní šroub, Prokop Diviš – bleskosvod. Po prohlídce výstavy s komentářem paní průvodkyně se žáci k jednotlivým osobnostem a vynálezům samostatně vrátili a dohledali si odpovědi na otázky v pracovních listech. Kromě jiného se dále dověděli, že polka je původní český tanec, stany s podsadou vymysleli čeští skauti v r. 1913 a také, co to byl dálník. Výstava byla pro žáky velmi přínosná.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • MP08032013321Ve dnech 4. – 15. března byla umístěna v pavilonu gymnázia putovní výstava pro školy s názvem „Pavel Tigrid – Slovy proti totalitám“. Autorem výstavy je ostravské sdružení PANT. Studenti měli jedinečnou možnost se seznámit prostřednictvím pohnutého a pestrého života spisovatele, publicisty, emigranta i polistopadového ministra kultury –  Pavla Tigrida – s dějinami naší země 20. století, zejména s komunistickou totalitou po únoru 1948 a následnými 90. léty po sametové revoluci.

 zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 • Dne 20. března jsme navštívili zajímavý projekt pořádaný organizací EkoCentrum Brno „Život pod povrchem“. Program se zabýval vývojem Země od začátku vzniku až po současnost. Žáci se seznámili s časovou osou, kterou sami vyráběli a mohli si tak dobře uvědomit délku jednotlivých vývojových etap. Dále vyhodnocovali tvary reliéfu a přiřazovali k nim jednotlivé druhy hornin. Tento program nám posloužil jako úvod pro nové učivo ve výuce zeměpisu v kvintě, kde se právě začínáme věnovat litosféře.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • V pátek 22. 3. 2013 proběhla mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN 2013. Soutěže se zúčastnili žáci nižšího stupně. V soutěži mohli získat maximálně 120 bodů. V kategorii Benjamín (prima a sekunda – 21 žáků) první místa obsadili Ondřej Šustek, Tadeáš Aulehla a Nela Chocholoušková. V kategorii Kadet (tercie a kvarta – 29 žáků) první místa obsadily Barbora Smejkalová, Markéta Davidová a Michaela Tesařová. Gratulujeme.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • 25. března žáci sext a septim navštívili v rámci festivalu “Jeden svět“ projekci filmu režiséra Davida Vondráčka „Na divokém severu“. Dokument se věnuje nepokojům ve Varnsdorfu a Rumburku v letech 2011 a 2012. Po promítání následoval workshop věnovaný dané problematice. Akce se tak stala vhodným doplňkem výuky základů společenských věd, zejména průřezových témat multikulturní výchova, myšlení v evropských a globálních souvislostech a výchova demokratického občana.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 

duben 2013

 • Studenti tercie až oktávy navštívili v úterý 2. dubna 2013 filmové představení „Lincoln“. Tento americký životopisný film, zaměřený na jednu z nejvýznamnějších osobností 19. století, byl promítán v původním znění s českými titulky. U studentů našel převážně kladný ohlas a doplnil jejich znalosti z americké historie. U starších studentů navíc přispěl ke zdokonalení poslechových dovedností v anglickém jazyce.

zapsala Věra Špilková

 • IMG_6377V pondělí 15. 4. 2013 žáci primy navštívili v rámci výuky výchovy ke zdraví jídelnu zdravé výživy Rebio v brněnském Velkém Špalíčku (http://www.rebio.cz/Velky-Spalicek/4.workroom.aspx), kde ochutnali bezmasá jídla, biopotraviny, saláty, zákusky i nápoje, zdravě se najedli i zamlsali a oživili tak svůj jídelníček.

 zapsala Mgr. Barbora Tesařová

 • MPIMG_837016. a 18. 4. 2013 žáci Sx A a Sx BC v hodinách estetické výchovy navštívili Památník L. Janáčka. Díky poutavému výkladu průvodkyň v muzeu a prohlídce originálních rukopisů hudebních děl, fotografií ze života skladatele a interaktivnímu seznámení s mobiliářem rodiny Janáčkových, včetně dochovaného klavíru, si žáci doplnili své dosavadní znalosti. Byla to opět exkurze, která naplnila naše očekávání nejen po stránce estetické výchovy, ale i z hlediska mezipředmětových vztahů. Velmi zajímavé pro nás bylo poučení o vztahu Janáčka k ruskému umění, kultuře a zejména literatuře, ze které čerpal náměty pro svá světově významná  hudební díla. Tímto si žáci rozšířili svůj všeobecný kulturní přehled a získané informace zúročí také v hodinách české literatury a cizích jazyků.

 zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • V rámci dlouhodobého projektu zaměřeného na pěší pohyb po městě a v příměstské zeleni se studenti sext zúčastnili ve středu 17. 4. 2013 lekce Nordic Walking, kterou vedla RNDr. Hana Lepková z Centra sportovních aktivit VUT Brno. MPDSC00134Nejdříve nás seznámila s historií této „mladé“ sportovní aktivity a poté nás učila správnou techniku chůze s holemi. V druhé části lekce jsme vyrazili na tříkilometrový okruh, který vedl přes Palackého vrch na Medlánecký kopec a zpět do sportovního areálu VUT. Krok studentů byl velmi svižný, těžko říct, zda to bylo díky chůzi s holemi nebo tím, že čas se již hodně nachýlil…

 

 zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • Žák septimy ABC Michal Hlávka se 20. dubna zúčastnil krajského kola soutěže v programování webových stránek. V náročných podmínkách soutěže se mu podařilo získat pěkné 4. místo. Blahopřejeme!.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • MP20130424_135338Ve středu 24. 4. se žáci sekundy zúčastnili exkurze do Moravského zemského muzea v Brně, kde si prohlédli stálou expozici „Fauna Moravy“. Blíže se tak seznámili s mnohými živočichy, o kterých se během roku učili v biologii a vypracováním úkolů pracovního listu si zároveň osvěžili a zopakovali své znalosti.

 

zapsala Mgr. Barbora Tesařová

 

květen 2013

 • V pátek 3. 5. 2013 se 74 žáků v doprovodu svých pedagogů zúčastnilo v rámci výuky ruského jazyka na našem gymnáziu v kině Lucerna filmového představení „Anna Karenina“. Tato filmová adaptace stejnojmenného románu L. N. Tolstého vznikla pod režijní taktovkou Joe Wrighta v roce 2012. Děj románu se odehrává v Rusku ve 2. polovině 19. století a zobrazuje život ruské společnosti a pokryteckou morálku vyšších kruhů. Hlavní hrdinka románu Anna, manželka konzervativního státního úředníka, se seznámí s důstojníkem Vronským a zamilují se do sebe. Anna opouští svého muže a nedobrovolně i svého syna. Anna trpí nejen odloučením od syna, ale i odmítavým postojem vyšších kruhů ke své vlastní osobě a pocitem, že ztrácí lásku Vronského. Celou situaci řeší skokem pod vlak. Po mnoha filmových zpracováních tohoto díla se režisér Wright pokusil přijít s něčím originálním – ústřední dějové linie a osudy jednotlivých postav sice zůstaly zachovány, ale děj románu byl zasazen mezi divadelních kulisy. Tato divadelní forma působila někdy dosti rušivě.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • 7. května 2013 se skupina 18 žáků septimy ABC v doprovodu svých vyučujících ruštiny a angličtiny zúčastnila exkurze Brnem pod názvem „Historie a současnost města Brna“, jejímž cílem bylo uvést jazykové znalosti žáků do praxe. Exkurzi předcházela intenzivní příprava, kdy si žáci za pomoci svých vyučujících cizích jazyků připravovali informace o nejvýznamnějších památkách města i o jeho současnosti. Žáci byli rozděleni do dvou pracovních skupin a každá skupina pod vedením svého pedagoga procházela městem, u jednotlivých památek se skupiny zastavovaly a jednotliví žáci seznamovali ostatní členy skupiny s danou pamětihodností nebo stavbou současnosti (např. budova Hlavního nádraží, Kapucínská hrobka, Petrov, Stará radnice, Nová radnice, Velký Špalíček atd.).  Každá skupina absolvovala dva okruhy – jeden v ruštině a druhý v angličtině a za své výkony byli žáci klasifikováni. Exkurze určitě splnila svůj cíl, jímž bylo prohloubení znalostí žáků o našem městě a použití obou cizích jazyků, které se na našem gymnáziu učí, v praxi.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • 7. května 2013 navštívila skupina 13 žáků kvinty ABC v doprovodu svého vyučujícího pravoslavný chrám sv. Václava v Brně. Cílem této exkurze bylo rozšířit znalosti našich žáků o pravoslaví, které získali během studia na hodinách ruského jazyka a základů společenských věd. Chrámem žáky provedl Mgr. Jozef Fejsák, současný kněz chrámu sv. Václava. Mgr. Fejsák seznámil žáky s chrámem, vysvětlil jim pravoslavnou symboliku, ikonostas a dotkl se také otázky mnohonárodnostní pravoslavné menšiny na území Brna a v jeho okolí, ale i v celé České republice. Mgr. Fejsák dal žákům prostor i pro diskuzi, která se rozvinula nejen na téma pravoslaví obecně, ale týkala se např. i ostatních světových náboženství, bohoslužeb v chrámu apod. Exkurze určitě splnila svůj cíl – poskytla žákům mnoho dalších zajímavých informací o pravoslaví, které budou moci mnozí z nich využít i v budoucnu např. při maturitních zkouškách.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • MPIMG_8436V pátek 10. května bylo v budově školy už od brzkých ranních hodin slyšet hudbu, zpěv a smích; vonělo občerstvení i květiny. Žáci oktáv si připravili zábavný program, kterým se loučili se svými vyučujícími i mladšími spolužáky. Od pondělka je čeká ‚svatý týden‘ a od 20. května ústní maturitní zkoušky. Všichni jim přejeme, aby obstáli co nejlépe.

 zapsala Mgr. Hana Handlířová

 • Žáci primy, sekundy a tercie se dne 13. 5. 2013 zúčastnili prezentace projektu IFMSA „PRO ŽIVOT“, během něhož vyslechli přednášku o zásadách předlékařské první pomoci i s ukázkami a měli možnost si sami vyzkoušet oživování pomocí KPR na figuríně zraněného.

zapsala Mgr. Barbora Tesařová

 • MPDSC_0336Návštěva Anatomického muzea profesora Karla Žlábka se stala již tradicí a tak i letos se žáci septim vypravili v rámci výuky biologie rozšířit a upevnit si své znalosti na Anatomický ústav lékařské fakulty. MUDr. Marek Joukal provedl studenty jednotlivými orgánovými soustavami lidského těla, seznámil nás s topografickými modely, představil nám také exponáty paleopatologické a patologické. Závěr výkladu patřil vývojovým poruchám a komparativní expozici.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • MPIMG_0178I v letošním roce se na naší škole konala recitační soutěž. Účastníky byli žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia. Vítězem I. kategorie se stal J. Blaško z tercie, na dalších místech se umístili T. Aulehla a T. Hamrlová ze sekundy. II. kategorii vyhrály studentky septimy D. Mašková a B. Obluková. Dálší umístění: B. Březinová z kvinty a M. Bartončíková ze sexty. Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem zúčastněným za krásné zážitky při poslechu poezie.

 zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 • Ve středu 29. 5. 2013 navštívili žáci kvart Hvězdárnu a planetárium na Kraví hoře. Jejich MPIMG_8517pořad byl sestaven ze tří částí. V první jim jejich průvodce představil Sluneční soustavu – nejprve pomocí mapy znázornil, kde by se nacházely jednotlivé planety, kdyby Kraví hora byla Sluncem, a poté zhlédli dvacetiminutový film. Ve druhé části si prohlédli dalekohledy a mohli porovnat, jak vypadá např. Mlhovina v Andromedě vyfotografovaná ze zdejší hvězdárny a její obvyklé vyobrazení. V poslední části v malém planetáriu mohli sledovat, jak vypadá obloha v jednotlivých ročních obdobích, které planety, hvězdy a souhvězdí lze v nich pozorovat. Malý problém byl pouze v tom, že většina z nás nemá při pohledu na několik hvězd takovou představivost, aby v nich viděla býka, orla, pannu, blížence a další obrazy.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 

červen 2013

 • V pondělí 3. června navštívili žáci sekundy pořad Geometrická optika v brněnském planetáriu, kde mohli přímo pozorovat odraz a lom světla na čočkách, zrcadlech a rozhraní dvou různých optických prostředí a další jevy, o kterých se ve školních hodinách fyziky učili. Nejvíce žáky zaujal světlovod vytvořený zakřiveným proudem vody. Pořad byl velmi zajímavým doplněním školní teoretické výuky geometrické optiky.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • Minulý týden (27. – 31. května) se 36 žáků sext a septim zúčastnilo vodáckého kurzu. Sjížděli jsme řeku Vltavu od Vyššího Brodu přes Rožmberk a Český Krumlov po Boršov u Českých Budějovic. Celková délka plavby měřila 71 km a zvládli jsme ji za 3 dny. V pondělí, po příjezdu do kempu, následoval základní výcvik a od úterý do čtvrtka jsme absolvovali zvolenou trasu. V pátek jsme se vraceli do Brna. Předpověď počasí zněla hůře, než byla skutečnost, ale i tak patří obdiv všem, kteří kurz dokončili. Bylo chladno a čtvrteční odpolední plutí nepůsobilo mnoho radosti, neboť vydatně pršelo. Odměnou bylo ubytování v teple a suchu místní tělocvičny a horký čaj.

zapsal Mgr. Jiří Buryška

 • MPDSC_0276V pátek 7. června proběhlo v Moravském zemském muzeu slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Někteří absolventi strávili na EKO Gymnáziu osm let svého života, jiní šest a další čtyři roky. Přesto, že je teď čeká řada nových zážitků na vysokoškolských studiích, věříme, že na svoji střední školu budou rádi vzpomínat.

 zapsala Mgr. Hana Handlířová

 • MPIMG_8528Už sedm let existuje Urban centrum, které sídlí v prostorách Staré radnice. V něm se dozvídáme o plánovaných rozvojových projektech v našem městě Brně. Během své existence centrum připravilo řadu výstav a některé z nich naši studenti pravidelně navštěvují v rámci estetické výchovy. Zajímaly nás například návrhy soch či různé studie na úpravu veřejných prostranství. 13. 6. 2013 skupinka studentů třídy SxA navštívila aktuální výstavu s názvem ‚Pilotní rozmístění AED v Brně‘. Z této akce si studenti odnesli mnoho zajímavých a poučných informací o použití speciálního defibrilátoru. Získali představu o tom, jak by každý z nás mohl pomoci k záchraně lidského života v ulicích Brna. Na závěr návštěvy Urban centra všichni využili možnosti zúčastnit se ankety, osobně hlasovali o názvu jedné z brněnských uliček v centru města. Děkujeme Urban centru za vstřícnost a těšíme se na další spolupráci.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Ve dnech 9. – 17. 6. 2013 studenti EKO Gymnázia (sekundy až septimy) a tři pedagogové absolvovali studijně poznávací pobyt v Irské republice a Londýně. Cestovali autobusem a plavili se trajektem přes Keltské moře. Navštívili mnoho přírodních i historických památek. Ubytování v hostitelských rodinách jim umožnilo ověřit si jazykové znalosti. Domů se vrátili plni nových dojmů a zážitků.

zapsala PhDr. Ludmila Hanzíková

 • Svůj první dvoudenní výlet na gymplu prožila třída Prima A.
  Ve čtvrtek 20. 6. 2013 byl velmi pestrý program dne :
  – prohlídka budovy IBC s prestižním titulem ‚Stavba roku 97‘
  – výstup na vyhlídkovou věž Staré radnice s prohlídkovou trasou přes Freskový sál, místnost ‚klenotnici‘ a Křišťálový sál
  – zajímavosti z dějin města Brna s kvízem a prohlídkou pamětihodností i symbolů Brna
  – legendy města pod Špilberkem
  – oběd s ochutnávkou ruských pokrmů v restauraci TRYZUB.

 

V pátek 21. 6. 2013 náplní výletního dne byl pobyt ve Slavkově u Brna s prohlídkou zámeckého parku, podzemím zámku a interaktivní expozicí NAPOLEON – AUSTERLITZ.
Byly to dva velmi krásně prožité dny, které nám zpestřili závěr školního roku.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • MPP1080765V pondělí 24. června se zúčastnilo 13 žáků našeho gymnázia sportovně-charitativní akce na Gymnáziu Brno – Řečkovice. Soutěže probíhaly v disciplínách plavecké, běžecké a basketbalové štafety a v triatlonu (ten byl pouze pro starší žáky). Naši žáci se po zkušenostech z loňského roku zúčastnili plavecké štafety a triatlonu. Soutěž v triatlonu zahrnovala plavání, jízdu na rotopedu a běh. Plavecká štafeta, složená z žáků septimy a sexta A obsadila 1. místo. V triatlonu patřili k nejlepším ve své kategorii Hoskovec (1. místo), Marek (2. místo), Němeček (2. místo) a Hlávka (3. místo). Startovné bylo odevzdáno jako charitativní příspěvek Domovu pro osoby se zdravotním postižením Tereza. Kromě sportovních výkonů šlo tedy i o dobrou věc.

 zapsal Mgr. Jiří Buryška

 • Dne 25. června se žáci sext zúčastnili exkurze na Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Exkurze byla zaměřena na specializaci pracoviště – kmenové buňky a zobrazovací metody tkání a orgánů. Doc. MVDr. Aleš Hampl žákům vysvětlil základní principy získávání, zpracování a klinického využití kmenových buněk. Další část exkurze byla věnována zobrazovacím metodám – konfokální, elektronové mikroskopii a ultrazvuku. Žákům byly vysvětleny základní principy a zájemci si mohli taktéž vyzkoušet práci s těmito přístroji. Exkurze si kladla za cíl prohloubit a upevnit teoretické znalosti ze školních lavic, což se nám beze zbytku zdařilo.

zapsal Ing. Luděk Kašpárek

 • 28. června dostali žáci primy až septim výroční vysvědčení a na dva prázdninové měsíce se se školou rozloučili.