EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Školní rok 2009/10

‹ Zpět na seznam roků 

 

Kromě běžné výuky je do studijního programu zařazena řada akcí, které výuku doplňují nebo prohlubují, a to v oblasti technicko-přírodovědné i humanitní.

Průřez školním rokem 2009/10

záříříjenlistopadprosinecledenúnorbřezendubenkvětenčerven červenec

 

září 09´

 • 1. září jsme již tradičně slavnostně zahájili 01_zahajeninový školní rok 2009/2010 v brněnském Semilassu. Bylo přijato celkem 42 nových žáků: prima A – 21 (tř. uč. Zdeňka Říhová), tercie B – 11 (tř. uč. Helena Malášková), kvinta C – 10 (tř. uč. Jiří Buryška).

 

 • Ve dnech 7. – 10. září se zúčastnilo 20 žáků primy A společně s třídní profesorkou Zdeňkou Říhovou a profesorkou AJ Jolanou Sedláčkovou ekologického kurzu na Rychtě Krásensko. Kurz byl velmi kladně hodnocen ze strany žáků (možnost poznat mnoho zajímavého z přírody, jak šetřit energii i jak třídit odpad, vzájemné seznámení se se spolužáky), rodičů, instruktorů (chválili žáky pro jejich zájem, pozornost, nadšení a velmi pěkné chování) i vyučujících (utváření nového kolektivu).

 

 • V pátek 18. září proběhla v rámci FESTIVALU VĚDY 03_Zirafa-2(19. – 25. 9.) žákovská soutěž ŽIRAFA. Letos se konala v prostorách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Soutěž je zaměřena na přírodovědné obory – letošní ročník obsahoval úkoly z fyziky, chemie, biologie a architektury. Náš tým tvořili žáci KvA a KvB: Kateřina Vižďová, Barbora Obluková, Nikola Nevřivová, Filip Knotek, Michal Tomášek a Aneta Trnavská.  
 •  19. září shlédlo 35 zájemců z řad žáků a přátel školy pod vedením prof. Miženkové v Mahenově divadle představení Daniela Landy „Tajemství zlatého draka“.

 

 • Dne 22. září sekunda A započala svůj projekt „Krajina a lidé“ exkurzí po lokalitách pozměněných člověkem. Projekt organizuje Lipka a jeho cílem je poznat a získat nové informace o vztahu člověka k přírodě. V rámci projektu jsme se v průběhu roku zúčastnili několika akcí na Jezírku, kde jsme získali informace pro naši další práci. Naším úkolem bylo vybrat jednu lokalitu oblasti pozměněné člověkem a navrhnout pro tuto lokalitu její revitalizaci a využití. Žáci si vybrali lokalitu lomu cihelny v Modřicích. Během školního roku jsme toto místo navštěvovali a navrhovali jsme možnosti pro využití této zanedbané oblasti Modřic. Projekt byl v červnu zakončen prezentací prací na konferenci a výstavou v zasedací síni OŠ JmK.

 

 • V průběhu září se žáci primy a kvinty s prof. Buryškou zúčastnili na hvězdárně výukových programů „Jak je to doopravdy?“ a „Nebeský cestopis“.

 

 • 29. září navštívila prima A v rámci výuky dějepisu Anthropos. Názorné exponáty a zmapování nejstarších dějin lidstva pomohly dětem přiblížit toto pravěké období. Největší zájem vzbudil jako vždy mamut a hrob šamana.

 

říjen 09´

 • Ve čtvrtek 1. října se pod vedením prof. Krampolové konala zoologická exkurze tercie A OLYMPUS DIGITAL CAMERAdochráněné syslí rezervace na Medláneckém kopci. Vzhledem k počasí bohužel sysli nevylézali, ale žáci mohli pozorovat pobytová znamení – vstupy do nor a trus. Poté žáci pěšky přešli do ZOO Brno, kde absolvovali výukový program na téma Etologie zvířat. Součástí programu bylo praktické pozorování chování šimpanzů, které mělo u žáků velký úspěch.
 • 2. října absolvovala třída kvarta AB s prof. Lysoňkovou praktickou výuku anglického jazyka v ZOO Brnov rámci konverzačního tématu ANIMALS.

 

 • Ve dnech 6. – 10. října proběhlo nominační kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Tato soutěž je pořádána Mensou ČR, letos poprvé i pro studenty středních škol. Z naší školy se přihlásilo a úspěšně zúčastnilo 11 studentů. Z celkového počtu 4 044 soutěžících se všichni naši účastníci dostali mezi 75% úspěšných řešitelů. Tři studenti Ondřej Král (Ok A), Terezie Ševčíková (Ok B I) a Veronique Boving (Ok C) postoupili mezi 30-50 vybraných účastníků krajského kola, které se konalo v pátek 6. listopadu na Gymnáziu Matyáše Lercha.

 

 • Ve středu 7. října shlédli žáci septim a oktáv v divadle Reduta představení Ženitba v anglickém jazyce. Akci zorganizovaly prof. Míženková a Špilková v rámci rozšíření výuky předmětů estetická výchova a anglický jazyk.

 

 • 20. října navštívili žáci sext již tradičně Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou a prohlédli si na zámku v Moravském Krumlově Slovanskou epopej A. Muchy. Exkurze pod vedením prof. Jamborové, Miženkové a Vokřálové byla součástí výuky českého jazyka a literatury a estetické výchovy.

 

 • Ve dnech 20. a 21. října se žáci septimánského biologického semináře spolu s prof. Markem Jelečkem zúčastnili Mendel Fora 2009, které probíhalo v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. Tento konferenční cyklus tradičně pořádá Mendelianum MZM ve spolupráci s Ústavem fyziologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Ústavem živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky. Diskusní přednášky a exkurze byly určeny zejména pro studenty, pedagogy a odbornou veřejnost se zájmem o biologii, didaktiku a nové poznatky výzkumu především v genetice, molekulární biologii, fyziologii a biomedicíně. Mezi přednášejícími byli vysokoškolští pedagogové z PřF Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulty veterinárního lékařství v Brně, pracovníci AV ČR, či Mendeliana MZM Brno. Po každé přednášce následovala zajímavá diskuse. Součástí byly i vědomostní soutěže, ze kterých si naši žáci odnesli hned několik hodnotných cen.

 

 • Ve středu 21. října navštívily kvinty za doprovodu prof. Miženkové a Dvořákové v rámci estetické výchovy Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, kde mohli žáci zhlédnout průřez tvorbou českého malíře a designéra období secese Alfonse Muchy. Na výstavě bylo možno spatřit jeho obrazy, plakáty, kresby, ilustrace i osobní korespondence a návrhy bankovek. Žáky výstava zaujala a byli s ní nad očekávání spokojeni.

 

 • Stává se již pravidelností, že žáci spolu se svými vyučujícími českého jazyka navštěvují Knihovnu Jiřího Mahena. Bylo tomu tak i letos v říjnu, kdy se žáci kvint blíže seznámili s organizací knihovny, jejími jednotlivými odděleními a novinkami pro čtenáře. Za úspěch považujeme, že po skončení prohlídky se dva žáci v knihovně zaregistrovali jako čtenáři.

 

 • V pondělí 26. října a v úterý 27. října navštívili žáci nižšího stupně (od primy po kvarty) interaktivní putovní výstavu HRY A KLAMY iQparku Liberec v prostorách Staré radnice. Vyzkoušeli si desítky didaktických, zábavných a poučných exponátů z nejrůznějších oblastí života (testy, rébusy, hry a hlavolamy). Např. kulička v labyrintu, jehož náklon lze ovládat pouze nohama, soutěž, kdo dokáže rychleji dotykem pozhasínat tlačítka rozsvěcující se na přeskáčku na velkém panelu, vyzkoušení si čichu při poznávání různých druhů koření, poznávání předmětů po hmatu a mnoho dalších exponátů.

 

listopad 09´

 • V týdnu od 2. do 6. listopadu se konalo čtvrtletní opakování.

 

 • Dne 9. listopadu se družstvo naší školy ve složení O. Čížek, D. Gryc, O. Král, 07_01_PiskvorkyJ. Provazník, M.Vrána (výherci školního turnaje, který se konal 15. října) zúčastnilo městského kola soutěže v piškvorkách. Z celkem 11-ti týmů z Brna a blízkého okolí EKO tým bez problémů postoupil z úvodního kola do mezikola, kam postupovaly dva týmy ze tří. V semifinálovém kole nám bohužel utekl postup do finále o jeden bod. V boji o 3. místo jsme podlehli týmu z Gymnázia Matyáše Lercha a skončili jsme celkově čtvrtí.
 • V úterý 10. listopadu se zúčastnili žáci oktávy A, B, C pravidelné literární exkurze do Prahy. Dopolední program po příjezdu zahrnoval návštěvu Židovského města, odpoledne po procházce historickým centrem následovala návštěva výstav Otokara Lebedy, méně známého českého impresionisty, a Josefa Čapka, na jehož výstavě byla prezentována díla především z kubistického období. Vrcholem celého dne bylo večerní představení v Divadle Pod Palmovkou, a to Přelet nad kukaččím hnízdem od D. Wassermanna podle literární předlohy K. Keseyho.

 

 • Také žáci kvart se ve dnech10. – 12. listopadu rozjeli do Prahy na pravidelnou ročníkovou literárně historickou exkurzi. Vžili se do rolí průvodců a podle předem připravených referátů postupně seznamovali své spolužáky se zajímavými místy našeho hlavního města. Proběhly také prohlídky Pražského hradu a Židovského města s průvodci – profesionály, návštěva divadla Metro, v kině IMAX se žáci pobavili u animovaného 3D filmu „Zataženo, občas trakaře“. Celou akci připravily prof. Klíčová a Lysoňková.

 

 • Dne 11. listopadu proběhl další ročník Přírodovědného Klokana. Obsahoval 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie a všeobecných znalostí. Zúčastnilo se 29 žáků z tercie A, B a kvarty A, B v kategorii KADET a 67 žáků z kvinty A, B, C a sexty A, B, C v kategorii JUNIOR.

 

 • Ve dnech 9. a 19. listopadu. navštívily třídy kvinta A, B, a C pod vedením prof. A. Bastlové a P. Jamborové v rámci výuky základů společenských věd mešitu. Tato akce byla studenty velmi kladně hodnocena, o čem svědčí i spousta podnětných otázek v rámci diskuze, která se po prohlídce rozvinula s místním průvodcem. Žáci se dozvěděli i spoustu zajímavostí ze soukromí muslimů žijících v Brně.

 

 • Ojedinělým zážitkem byl 12. listopadu pro 31 žáků sext večerní koncert ve STARÉ PEKÁRNĚ,10_Gendosekterý zorganizovala prof. Miženková jakodoplněk k výuce předmětu estetická výchova. Žáci se zúčastnili velmi zajímavého představení šamana GEN-DOSE ze Sibiře. Byli svědky tzv. KAMLANIJA (v ruštině) neboli ALGANYRU (v tuvinštině), což se překládá jako MODLITBA = rituální zpěv doprovázený hrou na tradiční nástroje jako jsou ČADAGAN, IGIL, DOŠPULUUR, DUNGUR.Jednalo se o jedinečnou příležitost poznat část tradiční lidové kultury jednoho ze sibiřských národů v podání interpreta, který již po několikáté přijal pozvání koncertovat v Evropě.

 

 • Prof. Lysoňková připravila na čtvrtek 19. listopadu pro žáky sexty A v rámci rozšíření výuky anglického jazyka návštěvu anglické knihovny.

 

 • V pondělí 23. listopadu navštívili žáci oktáv v rámci výuky českého jazyka Moravskou zemskou knihovnu. Spolu s vyučujícími ČJ P. Jamborovou a A. Sýkorovou se seznámili s jejím chodem a organizací.

 

 • Dne 24. listopadu se žáci vyšších ročníků zúčastnili již 2. ročníku Internetové matematické olympiády.Po dvě hodiny trápili své mozky O. Žmolík, Z. Vlach, M. Ludvík, J. Děrda a K. Šigut z Ok A, T. Mokrá a V. Drimlová z Ok B, T. Driml, M. Závodský a A. Obluková ze Sx B.

 

 • Dne 24. a 26. listopadu navštívily sexty za doprovodu prof. Miženkové a Dvořákové v rámci estetické výchovy výstavu Bohuslavy Olešové v galerii Ars v Brně. Žáci mohli zhlédnout abstraktní malby, kresby i instalace vybrané z několika tvůrčích období této známé brněnské výtvarnice. Výstava žáky zaujala a přiblížila jim pohled na současné výtvarné umění.

 

 • Dne 24. listopadu se uskutečnila exkurze žáků septim ABC do Prahy. Žáci absolvovali návštěvu  Národního divadla s odborným výkladem a výstavu ke 20. výročí 17. listopadu 1989 „Tenkrát na východě“. Ta očima převážně amatérských fotografů odrážela atmosféru let  1948 – 1989. Součástí jednodenního pobytu v Praze byla i prohlídka známých pražských památek, ke které si žáci připravili komentáře v anglickém jazyce. Většinou kladné poznatky a zážitky z exkurze pak zpětně hodnotili ve svých zprávách a reportážích v rámci českého jazyka.

 

 • Ve dnech 27. – 28. listopadu proběhl jako každoročně na brněnském výstavišti Veletrh středních škol. EKO Gymnázium mělo svůj stánek spolu s řadou dalších středních škol v pavilonu G1. Zájemci zde mohli získat řadu informací o činnosti školy, realizovaných projektech, prohlédnout si fotografie z akcí a školní kroniky.

12_Veletrh

 

 

 

 

 

 

 

prosinec 09´

 • Dne 2. prosince se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Zadání bylo určeno pro žáky tercie a kvarty. Z uvedených tříd se zúčastnilo 12 žáků. Vítězkou a zároveň reprezentantkou naší školy v městském kole se stala Kateřina Vižďová z kvarty A. Na 2. místě skončil Vladimír Šmarda z tercie B. 3. místo obsadili dva žáci -Tomáš Nossek z TA a Nejezová Adéla z TB.

 

 • Ve dnech 8. – 10. prosince navštívili žáci kvint a sext v rámci estetické výchovy výstavu Betlémy a floristické dekorace v Baron Trenck Gallery v kapucínském klášteře v Brně. Ve zbývajícím čase výuky pak měli žáci možnost shlédnout i výstavu ateliéru figurativního sochařství FaVU VUT Brno v Divadle Reduta v Brně na Zelném trhu. Tato výstava představovala několik prostorových artefaktů mapujících poslední roky práce studentů, pedagogů  i absolventů ateliéru. Zhlédnutím této výstavy v návaznosti na výstavu „betlémů“, tak mohli žáci porovnat různé přístupy k sochařské tvorbě.

 

 • 15. prosince obhajovali žáci septim své seminární práce, na kterých pracovali pod vedením vyučujících dějepisu, zeměpisu, biologie a základů společenských věd.

 

 • Ve dnech 14. a 15. prosince navštívili žáci nižšího stupně gymnázia, primy – kvarty, v rámci prevence rizikového chování Informační centrum Policie ČR na Běhounské ulici. Akce se skládala z několika částí – v první fázi proběhla přednáška s besedou, která se zabývala nebezpečím, které v běžném životě žákům hrozí – drogy, alkohol, šikana, autostop atd. Během besedy se žáci seznámili také s daktyloskopií. Druhou část strávili žáci na trenažérech a v poslední části se seznámili s jednotkou rychlého nasazení. Vyzkoušeli si výstroj těchto policistů, prohlédli výzbroj a diskutovali s nimi o jejich práci a nejzajímavějších a nejnebezpečnějších akcích. Návštěva policejního centra se setkala s velmi kladným ohlasem a určitě splnila svůj účel – upozornit na nejčastější nebezpečí běžného života.

 

 • 15. prosince navštívila třída kvarta AB po vyučování ukrajinskou restauraci TRYZUB na Koželužské ulici v Brně. Návštěva restaurace je součástí výuky ruštiny a jejím cílem je seznámit žáky v rámci reálií rusky mluvících zemí s jejich kuchyní. Žáci ochutnali např. boršč, pelmeně, syrniky nebo kvas. Ne všechna jídla žákům chutnala, protože tato kuchyně má svá specifika, ale určitě si každý mohl vybrat.

 

 • Ve  středu 16. prosince žáci naší školy od kvart po oktávy navštívili divadelní představení v anglickém jazyce. Zhlédli tragédii  W. Shakespeara  Romeo a Julie. Tato akce přispěla k prohloubení znalostí anglické literatury.

 

 • Dne 16. prosince se žákyně Sp AB Jana Kolajová a Barbora Schmidtová zúčastnily Středoškolské ekologické konference Klubu ekologické výchovy v Praze. Vystoupily s příspěvkem o loňském dlouhodobém ekologickém projektu nazvaném Pěšky v Brně. Naši sextáni se v něm zabývali podmínkami pro pěší chůzi a stavem veřejných prostranství v některých brněnských částech. Účastníci konference – středoškolští studenti a jejich pedagogové z celé České republiky – se tak dozvěděli o našich aktivitách v rámci výuky ekologie a získali inspiraci pro uskutečnění podobného projektu v jejich městě.

 

 • V předvánočním čase navštívili žáci nižšího stupně – od primy po tercie – v Letohrádku Mitrovských adventní výstavu „Betlémy a floristické dekorace“ a unikátní výstavu „Zlato Inků“ na hradě Špilberk. Vrcholem této výstavy bylo přibližně 90 historicky významných originálních zlatých exponátů z muzea Museo de Oro v Limě (Peru). Žáci během výstavy vypracovali za pomoci pracovních listů projekt o historii a stylu života kmene Inků.

 

 • Těsně před vánocemi (od 17. do 22. prosince) seuskutečnil lyžařský výběrový kurzdo Itálie, původně plánovaný do Val Di Fiemme, později přesunutý do nově vybudovaného střediska poblíž Bolzana – Paganella. Kurz proběhl prakticky bez problémů, nebyl žádný úraz a sněhu bylo dostatek. Sjezdovky byly liduprázdné, dobře upravené, počasí krásné, takže jsme si nádherně zalyžovali a odpočinuli si před náročnými vánočními svátky.

 

leden 10´

 • V týdnu od 6. do 12. ledna probíhalo pololetní opakování

 

 • Začátkem ledna navštívili žáci tercií, kvart a semináře biologie v septimě výstavu DARWIN v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Součástí exkurze byl zajímavý výklad lektora o evolučních teoriích a o životě Charlese Darwina. Žáci kvart si poté prohlédli i stálou expozici muzea o vývojových předchůdcích člověka.

 

 • Ve čtvrtek 7. ledna žáci sekundy a v úterý 12. ledna žáci primy navštívili výstavu LOKTE, LIBRY, ŽEJDLÍKY.…. kterak se kdysi měřilo a vážilo Muzea města Brna v prostorách Měnínské brány. Výstava zahrnovala ucelenou kolekci měr a vah, které se používaly před rokem 1875, kdy 18 států podepsalo Konvenci o metru (ČR v roce 1922) a přijalo tak jako základní jednotku délky metr a hmotnosti kilogram. Žáci si mohli prohlédnout středověký centýř, soubor mincovních vážek a závaží ze 17. a 18. století, cejchovaná motovidla na odměřování příze a další exponáty. Získali představu o velikosti žejdlíku, holby, mázu, palce, prstu a mnoha dalších dříve užívaných jednotek. Tutéž výstavu zhlédli v únoru také žáci tercie.

 

 • 11. ledna se žáci naší školy zúčastnili městského kola středních škol ve florbale v Chrlicích v tomto obsazení: D. Crhan, M. Hladík, M. Malý, J. Mrkvica, A. Martin, J. Zajíc, O. Čížek, I. Liškutín, M. Sedláček, D. Toufar. V konečném pořadí obsadili hoši krásné 2. místo.

 

 • Ve středu 10. ledna (a 13. února) proběhly ve škole pro uchazeče o studium, jejich rodiče a další zájemce DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

 

 • Ve čtvrtek 14. ledna se žáci  P A a S A zúčastnili  v rámci rozšíření výuky tělesné výchovy bruslení na kluzišti Nové Sady v Brně za doprovodu prof. Kratochvíla a prof. Dvořákové. Žáci měli možnost se naučit základním  bruslařským dovednostem, které byly  rozšířeny o různé zábavné prvky – zvedání  předmětů z ledu (čepice, rukavice) aj.

 

 • 18. ledna absolvovali žáci oktávy B s prof. Jamborovou výukový program Public relations.

 

 • V rámci komunikační výchovy navštěvují žáci v průběhu studia výukové programy v SVČ Lužánky – Studio Lávka – Noviny, Rádio a Public Relations. Formou projektového vyučování, dramatické hry a modelových situací se zapojují do řešení praktických situací, konkrétních úkolů pro práci v týmu. Učí se získávat, zpracovávat a hodnotit informace.

 

Výukový program Noviny:

Odpovídá žákům např. na otázky: jak noviny vznikají, jaká je jejich funkce ve společnosti a proč vlastně vycházejí. Doplňuje učivo ČJ a dalších společenskovědních oborů.

 

Výukový program Rádio:

V tomto programu si třída připraví vysílání své rozhlasové stanice a díky technice studia jej také realizuje. Výsledkem je CD s nahrávkou tohoto vysílání, které později třída obdrží. Program je zaměřen na spolupráci třídního kolektivu, ale také na podporu individuálních přístupů a prosazení se. Doplňuje učivo ČJ a také technických předmětů – fyzika, elektroakustika apod.

 

Výukový program Public relations:

Během tohoto programu si žáci na praktických cvičeních blíže vymezí pojem Public relations a také si vyzkouší funkce tiskových mluvčích, lobingu, atd.

 

Výukový program Nahrávací studio:

Během tohoto programu se žáci dovědí, jak vzniká hudební nahrávka v nahrávacím studiu, a na vlastní kůži poznají, co všechno musejí umělci překonat. Program je připraven pro spolupráci třídního kolektivu ve skupině a je doplněním hudební výchovy.

 

 • V měsíci lednu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 25 žáků ve dvou kategoriích. V zadaném časovém limitu plnili nejen složité mluvnické úkoly, ale  vytvořili i krátkou slohovou práci na dané téma. V I. kategorii se umístila na 1 místě Kateřina Vižďová z Kv A., II. kategorii vyhrála Karolína Šafaříková z Ok C. Obě vítězky postupují do městského (okresního) kola.

 

 • Dne 28. ledna se zúčastnili žáci Kv AB s prof. Říhovou v rámci Občanské výchovy soudního jednání na Okresním soudě Polní 39, Brno. Jednalo se o umístění nezletilé dívky do výchovného zařízení – dětského domova – z důvodu zanedbání péče o dítě. Žáci měli možnost sledovat důvody, proč nezletilá dívka nemohla dojíždět do školy, řádně se připravovat na vyučování, i když prospěchově se řadila mezi velmi dobré žáky. Byli otřeseni ekonomickými, sociálními i bytovými podmínkami, ve kterých v současné době mohou žít někteří lidé a jaká je rozdílná životní úroveň v naší společnosti.

 

 • 28. ledna jsme se dobře bavili ve všech prostorách KD SEMILASSO na 01_PlesSPOLEČENSKÉM VEČERU EKO GYMNÁZIA. Součástí večera bylo slavnostní stužkování maturantů školy.

 

 

únor 10′

 • V pondělí 1. února se konalo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. V I. kategorii zvítězila Jarmila Trumpešová z tercie A, ve II. kategorii Renata Reichlová ze septimy B. Obě žákyně postupují do krajského kola této soutěže.

 

 • 1. února se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 žáků. Soutěž se skládala ze dvou částí: poslechové a konverzační.

Umístění: kategorie PA, SA –  1. místo Barbora Vávrová SA, 2. místo Simona Kuklová PA, 3. místo Simona Pantůčková PA; kategorie TA, TB, KvAB – 1. místo Barbora Obluková KvA, 2. místo Kateřina Vižďová KvA, 3. místo nebylo uděleno. Obě vítězky postoupily do městského kola, které se konalo 23. února.

 

 • V úterý 2. února se žáci sekundy A vydali na výstavu „Za dlouhých zimních večerů“, která se uskutečnila v Dětském muzeu v Brně. Po poutavém vyprávění o lidových zvycích našich prapradědečků a praprababiček si děti mohly vyzkoušet různá řemesla, kterým se naši předci věnovali za dlouhých zimních večerů. A tak se předlo a tkalo, podařilo se vyrobit pěkný sud (pouze dívkám). Žáci s nadšením česali vlnu nebo vyráběli provazy. Největší úspěch ale sklidily masopustní masky, které si neváhala vyzkoušet i třídní prof. A. Sýkorová.

 

 • Ve středu 3. února navštívil nižší stupeň již 3. díl zeměpisných pořadů Planeta 3000. Tentokrát jsme zhlédli pořad o Indii, který byl  pěkně a poutavě zpracován, tak, aby zaujal žáky  všech věkových kategorií. Žáci se dozvěděli mnoho nových poznatků, viděli, jak vypadá běžný život v různých koutech Indie a navštívili pomocí krátkých filmů mnoho zajímavých míst.

 

 • Začátkem ledna navštívili žáci oktávy A a C Studio Lávka, kde absolvovali výukový program Public relations.

 

 • Ve středu 17. února  žáci septimy C navštívili Hvězdárnu a planetárium Mikuláše Kopernika v Brně na Kraví hoře. Zhlédli v rámci výuky fyziky dva pořady zaměřené na učivo optiky: „Dobrodružná optika II – Tajemství světla a stínů“ (geometrická optika) a „Dobrodružná optika III – Když se světlo vlní“ (vlnová optika). Na závěr si prohlédli zrcadlový a čočkový dalekohled.

 

 • Dne 17. února se zúčastnily třídy prima A a tercie A natáčení soutěžního pořadu „Věříš si“ v ČT Brno v televizním studiu TYPOS. Žáci vytvořili velmi bouřlivou atmosféru, povzbuzovali nejen zástupce naší školy, ale i ostatní soutěžící. Zajímavé bylo pro ně sledovat, jak se natáčí televizní soutěž.

 

 • 18. února proběhlo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Soutěže se zúčastnila Renata Reichlová ze septimy B. Ve druhé kategorii obsadila 4. místo.

 

 • Žáci školy ve složení D. Šťastný, L. Szlauer, Z. Vlach, D. Toufar, M. Vrána, L. Nejedlý, K. Macháč, M. Sedláček, J. Bajer, M. Radek se 22. února zúčastnili městského kola středních škol ve futsale v Chrlicích. Ve skupině obsadili 2. místo.

 

 • V týdnu od 20. do 26. února proběhl lyžařský a snowboardový výcvikový kurz v Jánských Lázních, kterého se zúčastnili žáci kvint. Kurz byl zajištěn instruktory lyžování – J. Němčanskou, J. Buryškou a snowboardingu – B. Tesařovou. Sněhové a povětrnostní podmínky byly dobré. Vystřídalo se počasí slunečné, se sněhovými srážkami i deštivé. Celodenní lyžování bylo večer doplněno přednáškou o technice sjíždění a zatáčení na lyžích, přednáškou člena horské služby a lékaře kurzu o možných nebezpečích a úrazech na horách, poskytnutí první pomoci. Účastníci mohli též shlédnout své lyžařské umění, které v průběhu týdne zachytili instruktoři kamerou.

 

 • Ve čtvrtek 25. února se  žáci tříd PA, TA, TB zúčastnili bruslení na kluzišti Nové Sady v Brně. Mohli si tak rozšířit své bruslařské dovednosti a využít jednu z posledních možností sportovních aktivit letošní zimy.

 

 • V pátek 26. února proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie C. Zúčastnilo se ho 8 žáků z tercií a kvart. Školní kolo se skládalo z teoretického testu zaměřeného letos na ptáky v naší krajině, poznávání rostlin a živočichů včetně zpěvu ptáků a z praktické úlohy, během níž žáci zkoumali vlastnosti vaječného bílku. Nejlepší dva účastníci – A. Nejezová z TB a L. Vancl z TA –  postupují do městského kola.

 

 

březen 10´

 • Dne 11. března navštívili žáci tříd Sx A, Sx B hrad Špilberk, v jehož výstavních prostorách se konala výstava současného brněnského umělce Milana Magniho. Tvorba tohoto autora se vyznačuje živelným  nespoutaným charakterem, spojeným s dokonalou znalostí malířských technik. Hlavním rysem malířova díla je sepětí s přírodou, což bylo pro žáky našeho gymnázia velmi inspirativní. Stejnou výstavu navštívili 16. března i žáci třídy Sx C. Doprovod prof. Miženková a Dvořáková.

 

 • V pátek 12. března kvarta AB navštívila Moravské zemské muzeum – expozici Svět nerostů. Exkurze žákům doplnila znalosti z oblasti minerálů a hornin. Zajímavé byly především expozice objasňující fyzikální vlastnosti nerostů a modely znázorňující vznik hornin. U velké geologické mapy se žáci seznámili s geologickou stavbou našeho regionu. Na závěr vyhledali informace a vyplnili pracovní list.

 

 • Dne 17. března navštívili žáci tříd K ABC výstavu One on One v Domě pánů z Kunštátu. Výstava byla partnerským projektem Domu umění města Brna a holandské nezávislé nadace Stroom Den Haag, která se zabývá architekturou a výtvarným uměním. Výstavní projekt One on One/Haag na Brno se soustředil na městský environment a představil v konfrontaci holandské umělce s českými (např. Kateřina Šedá, Milan Houser, …). Výstava žáky zaujala a nabídla jim nový pohled na možnosti výtvarného vyjádření a prožívání reality.

 

 • V 1. polovině března navštívili žáci primy a sekundy v rámci rozšíření výuky českého jazyka s prof. Sýkorovou knihovnu ve Starém Lískovci.

 

 • V průběhu března absolvovali žáci oktáv s vyučujícími českého jazyka ve Studiu Lávka výukový program „Rádio“.

 

 • Ve čtvrtek 18. března proběhla mezinárodní matematická soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN 2010. Této soutěže se zúčastnilo 149 studentů primy, sekundy, tercií, kvart, kvint a sext. V kategorii BENJAMÍN získal nejvíce bodů D. Němeček z PA, v kategorii KADET D. Bartoš z TA, kategorii JUNIOR vyhrál J. Lutera ze SxC.

 

 • Dne 23. března zhlédli zájemci v Janáčkově divadle operu Nabucco. Akci organizovala prof. Miženková.

 

 • Ve středu 24. března se žáci S. Kuželová, K. Machaňová a T. Hodonský zúčastnili regionálního kola soutěže Amavet, které se konalo v Křížové chodbě Nové radnice. Vystoupili jako zástupci všech studentů sext, kteří pracovali v rámci výuky ekologie na projektu Nový Lískovec očima studentů. I když nepostoupili do celostátního kola, jejich stánek o veřejných prostranstvích Nového Lískovce a možných proměnách vzbudil u návštěvníků přehlídky velký zájem.

 

 • Dne 30. března se skupina 70 žáků v doprovodu svých vyučujících ruského jazyka zúčastnila v Mahenově divadle představení „Revizor“ na motivy komedie Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Před představením byli žáci seznámeni se životem a dílem N. V. Gogola. Po představení proběhl rozbor díla a diskuze.Představení určitě nepatřilo k tomu nejlepšímu, co brněnské Mahenovo divadlo ve svém repertoáru nabízí, přesto akce splnila svůj cíl – poskytla žákům ucelený pohled na jedno z významných děl ruské klasické literatury.

 

 • V úterý 30. března žáci sekundy a obou tercií v doprovodu prof. Sýkorové reprezentovali naši školu v dějepisné soutěži Expedice Morava na Staré radnici.

 

 • Ve středu 31. března se všichni žáci kromě septim a oktáv zúčastnili filmového představení ‚Hranická propast‘, které proběhlo v Bílém domě a bylo rozšířením učiva zeměpisu a dalších přírodovědných předmětů.

 

 

duben 10´

 • V týdnu od 7. do 13. dubna probíhalo čtvrtletní opakování.

 

 • V měsíci dubnu navštívili žáci kvint a septim Studio Lávka. Kvinty s prof. Miženkovou v rámci estetické výchovy absolvovaly program „Nahrávací studio“, z něhož, jako výsledek své práce, každá třída obdržela nahrané skupinové CD. Žáci septimy s vyučujícími českého jazyka pracovali na výukovém programu „Noviny“.

 

 • 04_Arspoetika10. dubna proběhlo regionální kolo soutěže ARS POETICA –Puškinův památník, které se zúčastnili naši žáci s těmito výsledky: 1. místo v pěvecké kategorii s postupem na celostátní přehlídku do Prahy získala K. Machaňová ze Sx A (hudební doprovod J. Ševčík – keyboard, T. Hodonský – kytara, A. Gazárek – kytara). 1. místo ve slovním projevu s postupem na celostátní přehlídku do Prahy a ocenění absolutní vítězka soutěže od konzula RF v Brně získala S. Kamarýtováze Sx A. Za slovní projev také získala čestné uznání poroty i konzula M. Zachová ze Sx A, čestné uznání odborné poroty obdrželi P. Hála z Kv A a E. Tischer ze Sp C.

 

 • Na 14. dubna byla pro celý nižší stupeň naplánovaná terénní exkurze v oblasti Žebětínského rybníka. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, a tak došlo na náhradní program. Prima a sekunda zamířily do botanické zahrady a skleníků Přírodovědecké fakulty MU Brno. Využili jsme pracovní listy připravené zahradou. Zajímavý výklad lektorky tím byl v jednotlivých sklenících doplněn o praktické úkoly a pozorování. Tercie a kvarty se vydaly do Biskupského dvora Moravského zemského muzea. Navštívily tam zoologickou expozici Fauna Moravy. Pozorování obratlovců bylo doplněno pracovním listem zaměřeným na ptáky a jejich výskyt v ekosystémech.

 

 • Dne 15. dubna se uskutečnila tradiční každoroční soutěž žáků školy v uměleckém přednesu. Zúčastnilo se 21 přednášejících z téměř všech ročníků (sekunda – septima). Porota sestavená z profesorek P. Jamborové, D. Klíčové a A.Vokřálové vyposlechla texty různých autorů, např. Máchy, Vrchlického, Seiferta, Baudelaira, ale i poezii Mikuláška, Skácela, Svěráka, zazněly též texty písničkářů Kryla, Nohavici, Rytíře, Vysockého…. Vystupovali jednotlivci i dvojice (v milostném dialogu a v montáži). Všichni byli velmi dobře připraveni, a tak publikum, kterým byli žáci třídy TA, mohlo potleskem odměňovat všechny soutěžící.

 

 • V rámci výuky anglického jazyka na naší škole se v úterý 20. dubna uskutečnila procházka historickým centrem Brna. Žáci septim si zahráli na průvodce a přednesli komentář k jednotlivým památkám a zajímavostem v anglickém jazyce za dozoru vyučujících V. Špilkové a L. Hanzíkové. Jejich příprava i anglický projev byly ohodnoceny známkami.

 

 • 21. dubna seskupina šesti zájemců z řad žáků školy zúčastnila testu základních jazykových znalostí z ruštiny. Touto formou si zasoutěžili se studenty z jiných brněnských škol o šanci dostat se na Letní školu ruského jazyka v rekreačním středisku „ Moskvia“ v blízkosti Moskvy. Podle výsledků testu se všech šest žáků naší školy umístilo na prvních místech a pět z nich bylo vybráno, aby využili pozvání a v termínu od 6. do 28. července 2010 odletěli do Moskvy.

 

 • Ve dnech 21. – 25. dubna navštívili žáci sext a septim za doprovodu prof. P. Jamborové a prof. P. Vaníčka v rámci výuky latiny a dějepisu Itálii. První den byl věnován převážně antickému Římu, konkrétně Colosseu, Palatinu a Foru Romanu, Kapitolu a Trajanovu foru. Všichni mohli obdivovat prastaré památky a představit si život ve starém Římě. Prohlédli si i Lateránskou basiliku, chrám sv. Klementa s hrobem sv. Cyrila, dále Památník sjednocení Itálie. Další den byl ve znamení Vesuvu. Kráter i lávová řeka byly zážitkem. Celé odpoledne žáci strávili v Pompejích, kde si podle mapy s odkazy a popisky  prohlédli starověké město, jak ho archeologové odkryli a připravili pro návštěvníky. Třetí den následovala návštěva Vatikánu, Andělského hradu, Navonského náměstí s Berniniho kašnami, Pantheonu a fontány di Trevi. Celá exkurze byla zakončena u španělských schodů. Věříme, že si žáci odnesli mnohé zážitky i inspiraci ke studiu a dalším cestám po antické i křesťanské Itálii.

 

 • 28. dubna se EKOtým studentek SpAB – kapitánka Jana Kolajová, další členky Andrea Budínová a Barbora Schmidtová, v doprovodu prof Druckmüllerové, zúčastnil soutěže v prezentaci své školy Prezentiáda 2010. Ve velmi tvrdé konkurenci získaly se svou nápaditou prací v duchu výcviku starořecké armády za pečlivého dohledu sboru řeckých bohů pěkné 6. místo.

 

 

květen 10´     

 • Dne 4. května navštívili žáci Sx C s prof. Dvořákovou výstavu Margity Titlové-Ilovské „Ikony“ v Galerii Ars v Brně. Autorka ve svých obrazech představila sérii výjimečných žen, které nějakým způsobem inspirovaly její život. Jejich poselství se autorka snaží předat i divákovi. Výstava žáky zaujala (především dívky) nejen svým obsahem, ale i originální technikou ztvárnění obrazů.

 

 • 4. května se žáci septim spolu s prof. M. Jelečkem v rámci semináře z biologie zúčastnili exkurze v Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Exkurze byla velmi poutavá a to nejen díky početným exponátům, ale především pro nanejvýš zasvěcený výklad pracovníka ústavu. Akce tak pomohla žákům utřídit si poznatky získané ve výuce a byla vhodným završením výuky antropologie v septimě.

 

 • Ve čtvrtek 6. května proběhlo poslední zvonění. Žáci oktáv se již tradičně zvesela rozloučili se svými mladšími spolužáky a s pedagogy.

 

 • V týdnu od 10. do 14. května měli studijní volno (Svatý týden) žáci oktávy B a C, od 17. do 21. května žáci oktávy A. V době od 17. do 26. května pak žáci oktáv skládali maturitní zkoušky. Ti, kteří uspěli, si v pátek 28. května v Moravském muzeu slavnostně převzali svá maturitní vysvědčení.

 

 • Dne 14. května měla tercie B s prof. Hanzíkovou v rámci praktického využití anglického jazyka výuku v ZOO.

 

 • V pátek 21. května shlédli všichni žáci od tercií po septimy v kině Lucerna dokument Heleny Třeštíkové „Katka“, ve kterém režisérka zachytila skutečný příběh narkomanky. Akci zorganizovala prof. Gazdová v rámci prevence sociálně patologických jevů.

 

 • V týdnu od 24. do 28. května probíhalo závěrečné opakování.

 

 • V pátek 28. května měli žáci kvinty C a sexty B s prof. Hanzíkovou výuku v anglické knihovně.

 

 • V rámci výuky estetické výchovy – Hv žáci kvint a sext vprůběhu měsícekvětna navštívili velmi zajímavou besedu s názvem „Historie varhan“ o královském nástroji v komorním varhanním sále na JAMU v Brně. Návštěva akademie spojená s odborným výkladem a praktickými ukázkami hry skladeb nejznámějších skladatelů varhanní tvorby se všem  velice líbila.

         

 

červen 10´

 • 06_Krajina_2Ve středu 2. června pořádala Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání v budově Odboru školství KÚ Jihomoravského kraje, Cejl 73 ‚Konferenci školního projektu krajina a lidé‘. Z naší školy se do tohoto projektu zapojila třída sekunda A, která zde pod vedením prof. Němčanské prezentovala své poznatky a závěry.

 

 • Ve čtvrtek 3. června navštívili žáci sexty B a kvinty C s prof. Hanzíkovou v rámci rozšíření výuky anglického jazyka anglickou knihovnu.

 

 • V pondělí 7. června navštívila sekunda v rámci výuky fyziky Hvězdárnu a planetárium M. Kopernika v Brně. Během pořadu si žáci připomněli zákon odrazu a lomu, odhalili tajemství neviditelných letadel, krásu duhy, funkci zrcadel a čoček, odraz infračervených paprsků, optická vlákna a mnoho dalších experimentů. Pořad byl doplněn pozorováním Slunce a prohlídkou dalekohledů.

 

 • Od 6. do 13. června měli žáci od tercií po sexty možnost zúčastnit se osmidenního studijního pobytu v jižní Anglii. Cesta byla zajištěna autobusem, ubytování v anglických rodinách ve Worthingu. Dopoledne věnovali žáci výuce anglického jazyka, odpoledne potom výletům a poznávání přírodních i historických zajímavostí Anglie. Poslední den před odjezdem prožili účastníci v Londýně. Pobyt pro žáky připravila prof. Hanzíková.

 

 • Dne 9. června navštívili žáci kvint společně s prof. M. Dvořákovou a N. Miženkovou v rámci estetické výchovy výstavu Planeta Eden v Domě umění města Brna. Výstava byla koncipována jako průvodce uměním v poválečném socialistickém Československu od roku 1948 do roku 1978 se zaměřením na artefakty dokládající charakter soudobého umění ovlivněný vírou v komunistickou utopii a ve vědecko-technický pokrok ve spojení s představou, že „každý z nás se za svého života dostane na Měsíc“. Žáky výstava zaujala i pobavila a současně s ní si mohli prohlédnout i nově zrekonstruované interiéry Domu umění.

 

 • Stejně jako loni byl i letos pro septimány připraven v termínu od 14. do 18. června vodácký kurz. Účastnící kurzu pod vedením prof. J. Buryšky, J. Němčanské a B. Tesařové sjížděli řeku Vltavu od Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Počasí této akci bohužel vůbec nepřálo a tak se za vytrvalého deště promoklí a prokřehlí vodáci vrátili o den dříve. Přesto jistě budou všichni na okamžiky prožité na vodě rádi vzpomínat.

 

 • Měsíc červen – to jsou samozřejmě také školní výlety. Prima s tř. uč. Z. Říhovou strávila tři dny v Jedovnicích, sekunda s tř. uč. A. Sýkorovou odjela do Řásné, odkud žáci podnikali výlety a poznávali krásy vysočiny. Pro tercie a kvarty připravily prof. A. Bastlová, H. Kieselová a J. Lysoňková jednodenní výlet do středních Čech. Žáci navštívili Koněpruské jeskyně a prohlédli si jednu z našich nejvýznamnějších historických památek – hrad Karlštejn. Kvinty absolvovaly ekologický kurz v Baldovci v Moravském krasu a sexty se na kolech vydaly za zajímavostmi jižní Moravy na cyklokurz do Pavlova.

 

 • 29. června se zúčastnili žáci PA zábavného soutěžního dopoledne s firmou SAKO. Akce byla odměnou za literární práce, které zaslali žáci do soutěže o likvidaci odpadů. Součástí bylo vyhodnocení prací a předání odměn. Naše škola měla mezi prvními deseti hodnocenými místy celkem šest žáků. Na prvním místě se umístila Eliška Továrková z primy, která získala jako odměnu kolečkové brusle. Také mezi školami jsme se umístili na 1. místě a obdrželi jsme přístroj na mačkání PET lahví.

 

 • 30. června rozdali třídní učitelé svým žákům vysvědčení a všichni se rozprchli na vytoužené prázdniny.

 

 

červenec 10´

 • V červenci strávily 4 žákyně naší školy s prof. N. Miženkovou 3 týdny na mezinárodní letní škole ruského jazyka MOSKOVIJA v Rusku. Děvčata obsadila první místa ve výběrovém testování z ruského jazyka na oddělení zahraničních vztahů Magistrátu města Brna a byla vybrána z pěti účastníků ČR z města Brna. V červenci 2010 se uskutečnil již 8. ročník této LJŠ, které se zúčastnilo 36 delegací z různých zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Naše žákyně – N. Miženková a Ž. Petrová z kvinty A, H. Dostálová a M. Faukalová ze sexty C za doprovodu vyučující ruského jazyka Mgr. N. Miženkové absolvovaly velmi bohatý zajímavý vzdělávací a poznávací program. Na závěr třítýdenního pobytu obdržely Certifikát o absolvování jazykové školy, prof. Miženková Osvědčení o vzdělávání učitelů Rj pro zvýšení kvalifikace v oblasti metodiky výuky ruského jazyka jako cizího jazyka