EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Školní rok 2013 / 2014

‹ Zpět na seznam roků 

 

Kromě běžné výuky je do studijního programu zařazena řada akcí, které výuku doplňují nebo prohlubují, a to v oblasti technicko-přírodovědné i humanitní.

Průřez školním rokem 2013/14

záříříjenlistopad prosinecledenúnorbřezendubenkvětenčerven

 

září 2013

 • 2. září byl zahájen školní rok 2013/2014.
 • Ve středu 11. září 2013 proběhla na EKO GYMNÁZIU BRNO prezentace programů CTYOnline a CTY Summer Programs. Cílem těchto aktivit je umožnit nadaným středoškolským studentům rozšířit si svoje znalosti v přírodních a technických vědách, matematice, IT a angličtině. Programy výrazně obohacují učivo vyučované na středních školách a studenti si zároveň osvojí odbornou anglickou terminologii. Na naší škole jsme měli možnost přivítat zástupce American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies pana Martina Hermana, paní Jeanne Bočkovou za Center for Talented Youth Central Europe a také několik úspěšných absolventů programu z minulých let. Věříme, že i tímto způsobem si naši studenti mohou významně rozšířit možnosti studia na vysokých školách nejen v Evropě, ale především v USA.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • V době od 5. 9. 2013 do 14. 9. 2013 jsme realizovali první část projektu “Poznáním ke sblížení II”. Projekt byl realizován v rámci dotačního programu „Do světa 2013!“ a spolufinancován Jihomoravským krajem.
  Desetičlenná skupina žáků a dvou učitelů odletěla z Brna přes Moskvu do Nižního Novgorodu, kde sídlí naše partnerská škola. Stejně jako v předcházejících letech jsme realizovali několik exkurzí – po Nižním Novgorodu, do městeček Gorodec a Semjonov. Součástí projektu je i účast ve výuce – v letošním roce to byly hodiny dějepisu, zeměpisu a zeměpisu Nižegorodské oblasti. Druhá část projektu probíhala v Sankt-Peterburgu. Seznámili jsme se s jeho památkami, navštívili jsme několik chrámů, byli jsme v Ermitáži, navštívili jsme  městečko Puškin, kde jsme viděli proslulou Jantarovou komnatu, seznámili jsme se s letním sídlem Petra I. Peterhofem. I když byl pobyt náročný a vyčerpávající, vrátili jsme se obohaceni o spoustu nových poznatků a zážitků. Odpočinek nebude dlouhý. Už ve čtvrtek 19. 9. 2013 přivítáme ruskou skupinu u nás v Brně a budeme společně realizovat druhou část projektu.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • MPIMG_8681V pondělí 16. 9. 2013 žáci nižšího stupně (prima – kvarta) navštívili hrad Špilberk, kde v rámci cyklu ORBIS PICTUS PLAY probíhá interaktivní výstava Krystalíza her. Přes velký optický hranol sledovali rozklad světla do barevného spektra, pomocí kamery obscury sledovali nádvoří hradu, vyluzovali zvuky na atypických hudebních nástrojích a projekce jim je transformovala do barevných obrazců, prošli labyrintem, zahráli si kuletu, vytvářeli gumičkové obrazy a rozpohybovávali kapku fantazie.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • V rámci projektu UNESCO k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu podnikla skupina našich studentů pod vedením prof. Vaníčka a prof. Němčanské exkurzi do MPIMG_8717míst, kde se soluňští bratři nejspíše pohybovali. Studenti navštívili archeoskanzen Modrá, kde měli příležitost se v rámci programu pro školy seznámit se životem na velkomoravském hradišti – odívání, jídelníček, zbraně, šperky, architektura. Po dobrém obědě jsme navštívili poutní místo Velehrad, kde se každoročně 5. července konají setkání Lidí dobré vůle právě v termínu st. svátku Cyrila a Metoděje. Exkurzi jsme zakončili návštěvou rekonstruovaného Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Zde žáci zhlédli dokument k historii Velké Moravy a následně je paní průvodkyně seznámila s jedinečnými exponáty, které archeologové vykopali v této či v blízkých lokalitách. Studenti hodnotili exkurzi velice kladně a považovali ji za velmi přínosnou.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 • Zástupci všech přidružených škol UNESCO se ve dnech 23. – 24. září 2013 setkali na celostátním setkání, jehož hostitelem byla Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Výroční setkání zahájil Mgr. Aleš Kubíček, ředitel Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Dvoudenního setkání se vedle zástupců jednotlivých škol zúčastnili také JUDr. K. Komárek, vedoucí tajemník České komise pro UNESCO, Mgr. A. Martinková, koordinátorka ASPnet a doc. RNDr. PaedDr. M. Švecová, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy. Cílem setkání byla především výměna informací, plánování společných aktivit a určení priorit programu národní sítě na další období. V roce 2013–2014 se školy budou věnovat geologii. Během dvoudenního programu si školy na posterech navzájem představily své aktivity za uplynulý školní rok, o kterých následně ve třech skupinách podle témat diskutovaly. Součástí programu bylo i hodnocení prezentačních plakátů o aktivitách jednotlivých škol. Dále si přítomní vyslechli přednášku s geologickou tematikou Ing. Šulgana a příspěvek doc. RNDr. M. Švecové. Součástí setkání byla také exkurze na experimentální pracoviště AV ČR na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydech, založené v r. 1986 v rámci projektu Komplexní výzkum vlivu imisí na lesní hospodářství Beskyd. Na stanici byly k vidění lamelové kultivační sféry pro výzkum vlivu zvýšené koncentrace oxidu uhličitého. Sféry slouží pro experimenty, ve kterých je manipulována koncentrace CO2 a případně může být simulováno sucho. Neméně zajímavá byla i čidla pro měření fotosynteticky aktivní, globální, difuzní, UVA a UVB radiace.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 • MPP1090039Dne 27. 9. 2013 se septima A zúčastnila otevřeného mistrovství školních týmů na dračích lodích, které proběhlo v Pasohlávkách na Nových Mlýnech. Přes počáteční nejistotu a nervozitu se nám povedlo v prvním postupovém závodě dosáhnout druhého nejlepšího času. Ve finále jsme se potom umístili na krásném 4. místě. Dočasné zklamání následně vystřídala touha po vítězství, kterého příští rok určitě dosáhneme.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • Ve dnech 23. – 25. září 2013 se naši studenti primy a tercie zúčastnili adaptačního kurzu ve Středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko. Tři tamní vedoucí připravili pestrý program s přírodovědně-ekologickým zaměřením. První den jsme se seznamovali s Rychtou, organizací Lipkou a jejími aktivitami. Právě tato organizace má Rychtu na starosti. Podnikli jsme seznamovací procházku po okolí s odborným výkladem. Večer již za tmy měli studenti jedinečnou příležitost vyzkoušet si orientaci v terénu ve skupinkách a zažít opravdové dobrodružství s úkoly. 2. den opět poznávali studenti krajinu Drahanské vrchoviny. Zejména se seznámili s typickými květinami a stromy této lokality.  Bádali v místním mokřadu a někteří využili i možnosti použít speciální gumáky tzv. „broďáky“ pro získání studijního materiálu v jezírku. Na základě získaných informací vypracovali ve skupinkách  projekt s názvem „Mokřad a nebo golfové hřiště?“, který následně prezentovali před spolužáky. 3. den byli žáci postaveni do opravdové životní situace, kdy jako občané mohou rozhodovat o svém městě: problém zvýšené dopravy – stavba obchvatu města. Žáci dostali určité role a měli podle nich aktivně vystupovat a zapojovat se do veřejné diskuze na setkání občanů se svými zastupiteli a stavební firmou. V neposlední řadě byl tento kurz pojat jako prostředek ke stmelení nového kolektivu ve třídách.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 • Ve čtvrtek 19. 9. 2013 přiletěla do Brna v rámci projektu „Poznáním ke sblížení II“ dvanáctičlenná skupina, kterou tvořilo 10 žáků a 2 pedagogové Střední všeobecněvzdělávací  školy č. 48 z ruského partnerského města Nižního Novgorodu. Na desetidenní pobyt jsme pro ně připravili bohatý program. Navštívili jsme Velehrad a památník Velké Moravy ve Starém Městě, hrad Pernštejn, Moravský kras, zámek v Lednici a hlavní město Prahu. Samozřejmě jsme naše ruské partnery seznámili i s historií a současností našeho města. V letošním roce se nám dokonce podařilo díky pomoci jednoho z rodičů navštívit i vilu Tugendhat. Nedílnou součástí našeho projektu je i účast ve výuce. V rámci výuky ruštiny proběhla hodina komunikace, ve třech třídách proběhlo literární pásmo na téma „Sergej Jesenin – život a tvorba“. Ruská skupina odletěla 28. 9. 2013 – všichni byli, stejně jako my, unaveni, ale plni dojmů a nezapomenutelných zážitků.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 

říjen 2013

 • MPIMG_7021V pátek 4. října studenti kvarty absolvovali praktickou výuku anglického jazyka v Zoologické zahradě. V rámci konverzačního tématu Animals si připravili zdařilé referáty o způsobu života, výskytu a stavbě těla  vybraných zvířat. Komentovaná prohlídka jednotlivých pavilonů přispěla k rozšíření slovní zásoby daného tématu. 

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 • Ve čtvrtek 10. 10. 2013 proběhla exkurze kvintánů do Mahenovy knihovny. Studenti si vyslechli historii spjatou s barokní budovou na Kobližné ulici, s vývojem knihovnictví v Brně a seznámili se s životem a dílem Jiřího Mahena. V rámci prohlídky knihovny nahlédli do hudebního oddělení, oddělení pro slabozraké, pro dospělé i  dětské čtenáře. Dozvěděli se informace o provozu knihovny, jejím vnitřním řádu, ale také službách, které knihovna poskytuje.

zapsala Mgr. Alexandra Vokřálová

 • V úterý 15. října 2013 se na naší škole uskutečnila pilotáž nově vznikajícího výukového programuMPIMG_7884 Lipky s názvem „Máme na Zemi?“. Studenti kvinty a sexty se přenesli v čase o 200 let dopředu a v pracovních týmech řešili, jak úspěšně kolonizovat planetu, na níž panují podmínky podobné našim. V průběhu simulační hry museli připravit vše potřebné pro život lidí a zároveň se podrobit daným pravidlům a omezením, např. kapacitě kosmických lodí. Nenásilnou formou se tak seznámili s problematikou ekosystémových služeb.

 zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • Ve středu 16. 10. 2013 proběhla na škole soutěž ‚Přírodovědný klokan 2013‘. Žáci tercií, kvart, kvint a sext odpovídali na 24 otázek z matematiky, fyziky, biologie, chemie a všeobecných znalostí. Mohli získat maximálně 120 bodů. V kategorii KADET (tercie a kvarty) se zúčastnilo 33 žáků, v kategorii JUNIOR (kvinty a sexty) 29 žáků.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • 17. října 2013 se vypravili žáci oktávy jako každoročně na podzim na literární exkurzi do Prahy. V rámci mezipředmětových vztahů jsme tuto exkurzi spojili i s výukou komunikace v jazycích – v tomto případě s komunikací češtiny a ruštiny. Exkurzi předcházela nezbytná jazyková příprava. Žáci si rozdělili jednotlivé památky, na ruských webových stránkách si o nich našli potřebné informace a v Praze se potom stali průvodci a své spolužáky s jednotlivými památkami seznamovali. V letošním roce se nám podařilo exkurzi ještě rozšířit. Díky tomu, že naše škola patří do sítě přidružených škol UNESCO, jsme navštívili Černínský palác – sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR. V doprovodu zástupce České komise pro UNESCO jsme si prohlédli reprezentační sály, salonky i dostupnou část bytu Jana Masaryka. Šlo o unikátní prohlídku, která ve všech zanechala hluboký dojem.

zapsaly PhDr. Helena Gazdová, Mgr. Pavla Jamborová

 • Ve dvou říjnových týdnech proběhla základní kola Logické olympiády. V kategorii B (prima – kvarta) se zúčastnilo 23 žáků, v kategorii C (kvinta – oktáva) 29 žáků.
  Do krajského kola, které se uskuteční 8. 11. 2013, tedy mezi 50 nejlepších v kraji, postoupila v kategorii B Barbora Smejkalová z kvarty B. Gratulujeme!

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • 1381178_588994857827124_2022153344_nHodinu ESTETICKÉ VÝCHOVY jsme si zpestřili setkáním s úspěšným bubeníkem švýcarské kapely Song from Utopia – Jiřím Doležalem. Třída K ABC se zúčastnila šedesátiminutového workshopu hry na bicí nástroje a perkuse v Klubu Leitnerova. Závěr týdne, pátek 25. října, jsme příjemně zakončili praktickou hudební činností. Žáci získali všeobecné informace o hře na bicí a měli možnost sami vyzkoušet základy techniky hry na bicí soupravě. Dobře naladěni jsme odcházeli na podzimní prázdniny a budeme se opět těšit na další zajímavé nabídky z ‚Leitnerky‘.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • MPIMG_8920Žáky primy a sekundy navštívili v hodině výchovy ke zdraví studenti lékařské fakulty a s pomocí roušek a výukové figuríny ukázali žákům resuscitaci masáží srdce a dýcháním z úst do úst. Žáci si resuscitaci sami vyzkoušeli. Dozvěděli se také, jak přivolat záchrannou službu, které informace poskytnout jako první a co dělat, než záchranáři přijedou.

 zapsala Mgr. Jolana Sedláčková

 • Žáci septimy A pozvali v říjnu do hodiny sociologie Dr. Demetriou z univerzity v Belfastu, který je v anglickém jazyce seznámil se základní problematikou politického násilí a terorismu. Žáci se dozvěděli, že termín terorismus je definován mnoha různými způsoby. Host žákům nastínil problematiku z akademického, analytického, politického a právního pohledu a pokusil se ji objasnit na příkladu útoků v září 2001. Během přednášky měli žáci možnost o problematice diskutovat v anglickém jazyce.

zapsala Mgr. Jolana Sedláčková

 • Ve čtvrtém říjnovém týdnu proběhly na EKO GYMNÁZIU BRNO projektové dny inspirované dvěma významnými výročími. Čtvrtek byl věnován příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Žáci využili znalostí získaných při zářijové exkurzi do míst spojených se soluňskými bratry. V rámci jednotlivých dílen se zabývali architekturou Velké Moravy, tvořili modely staveb, dokumentovali život a dílo Cyrila s Metodějem a věnovali se různým staroslovanským písmům. V pátek jsme si připomenuli 100 let od narození Otty Wichterleho, objevitele silonu a měkkých kontaktních čoček. Žáci připravili vlastní plastickou hmotu, seznamovali se s vlastnostmi polymerních materiálů, zkoumali stavbu a fungování oka a vytvořili komiks o životě a díle Otty Wichterleho. Současně byla v prostorách školy instalována výstava k oběma připomínaným výročím, kterou nabízíme i dalším školám. Všechny tyto aktivity proběhly jako součást celoročního projektu „Světová výročí UNESCO jako prostředek k posílení gramotností středoškolské mládeže“.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

listopad 2013

 • Více než padesát našich studentů se zapojilo do letošního ročníku Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR. Také z tohoto důvodu, ale zejména proto, že podporujeme nadané studenty, se EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. stalo partnerem této soutěže a pro všechny účastníky krajského kola, které proběhlo v pátek 8. listopadu, jsme připravili malé dárky.
  Další aktivitou pořádanou společně s Mensou bylo pro zájemce z řad žáků naší školy testování IQ, které proběhlo v pátek 15. listopad 2013.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • I v letošním roce naše škola využila nabídky vědeckých institucí a vybrala si z řady zajímavých exkurzí a přednášek. V pátek 8. listopadu se studenti semináře biologie vypravili do Mpbiof1Biofyzikálního ústavu Akademie věd. Navštívili několik vědeckých ústavů, kde se seznámili s výzkumnou prací a přístrojovým vybavením. Například v oddělení vývojové genetiky rostlin
  navštívili mimo jiné skleník s pokusnými rostlinami a obeznámili se s historií evoluce chromozomu Y. Nejvíce je však zaujalo oddělení molekulární epigenetiky, kde se dozvěděli o principech dědičnosti znaků získaných během života jedince.
  Skupina studentů sexty v pondělí 11. listopadu navštívila v Literární kavárně knihkupectví Academia přednášku Světový rekord české přírody: bohatství flóry na bělokarpatských loukách. Vyslechli si povídání o překvapivé skutečnosti, že druhová pestrost bělokarpatských luk předčí tropické deštné pralesy.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • Po opakovacím týdnu plném čtvrtletních písemek jsme si udělali relaxační večer. Vybrali MPIMG_8942jsme si tentokrát divadelní představení z přehlídky všech Verdiho děl, které momentálně má na repertoáru soubor Janáčkovy opery. V komornější sestavě zájemců ze tříd K ABC a Sx ABC jsme si vychutnali příběh pařížské kurtizány v proslulém milostném dramatu La traviata. Byli jsme uchváceni nádherným ztvárněním Violetty sólistkou Slovinského národního divadla Martinou Zadro a rolí Germonta, ve které vystoupil Ilja Silchukov z Běloruska. Tento skvělý zážitek z 12. 11. 2013 v rámci Verdiho týdne nás naladil tak, že ještě před opuštěním budovy Janáčkova divadla jsme přemýšleli o tom, které z dalších představení si vybereme a v nejbližší době navštívíme.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Návštěva Moravské zemské knihovny se uskutečnila ve čtvrtek 14. listopadu v rámci výuky komunikace v jazyce v oktávě. Studenti se seznámili s provozem knihovny, systémem výpůjček a prohlédli si všechna oddělení. Využití moderních informačních technologií knihovního fondu jim jistě pomůže v průběhu dalšího studia.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 • MPIMG_8930Naše škola je jednou ze šesti škol v ČR, které získaly možnost účastnit se celoročního projektu Amnesty International Fair Play – studenti za rovnoprávnost.  V rámci projektu jsou realizovány vzdělávací lidskoprávní aktivity zaměřené na diskriminaci, xenofobii, stereotypy, extremismus a rasismus.

zapsala Mgr. Jolana Sedláčková

 • Žáci sexty ABC uspořádali výstavu na téma „Zbraně pod kontrolou?“. Využili fotografie poskytnuté Amnesty International a ke každé z nich připojili komentář v angličtině a češtině. Představili tak svým spolužákům, vyučujícím i rodičům problematiku obchodu se zbraněmi v Nepálu, Palestině, Kongu, Brazílii a Bosně. Žáci obdrželi pochvalu a poděkování od Amnesty International ČR.

zapsala Mgr. Jolana Sedláčková

 • Studenti kvarty AB strávili tři listopadové dny (12. – 14. 11.) na literární a historické exkurzi v Praze. Kromě tradičních prohlídek s průvodci v Národním divadle, na Pražském hradě, Staroměstské radnici a v Židovském městě plnili studenti i prezentaci vlastních referátů o pražských památkách. Zpestřením pobytu bylo představení ‚ Praha stověžatá ‚ studiového divadla Ypsilon – veselohra se zpěvy, pásmo, které  zdařile spojovalo mluvené slovo, hudbu a historii Prahy. Přední známí herci –  např. Martin Dejdar, Jiří Lábus, Marek Eben, Petr Vacek, Jana Synková, Jaroslava Kretschmerová v režii Jana Schmida  naše studenty skvěle pobavili, trochu poučili, a podařilo se tak  nenásilně propojit  již vyslechnuté informace o dějinách města. Na programu posledního dne byla  návštěva expozice Památníku ‚Pečkárna‘ – sídla gestapa za protektorátu. Letitý  pamětník tohoto tragického období našich dějin vyprávěl o výsleších gestapa, poměrech za protektorátu  a  studenti měli možnost prohlédnout si autentické cely, mučící nástroje a předměty těchto otřesných událostí – to vše  zanechalo hluboký zážitek….

zapsala Mgr. Alexandra Vokřálová

 • MPIMG_9028Netradiční návštěvu přivítaly třídy kvinta ABC a septima A. V rámci projektu Fair Play „Živé knihy“ organizovaného Amnesty International se přišli podělit s žáky o své osobní příběhy zástupci minoritních a znevýhodněných skupin v České republice. Žáci tak měli možnost popovídat si s Romy, muslimem, lesbičkou, bezdomovcem, studentkou z Angoly a slepou sochařkou a zeptat se na vše, co je zajímá. Žáci rozhovory natáčeli a pořizovali fotodokumentaci. Součástí celodenní aktivity byl mediální workshop, díky kterému se žáci seznámili s tím, jakými způsoby média manipulují veřejným míněním.

zapsala Mgr. Jolana Sedláčková

 • MPIMG_7895Ve dnech 25. 11. – 8 .12. se realizovala putovní výstava pro školy s názvem ‚Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka‘. K zapůjčení ji poskytlo ostravské sdružení PANT. Studenti se tak mohli seznámit s obyčejným životem Olgy Havlové v dobách normalizace a následně s obrovským životním  zlomem, když se stala Olga ‚první dámou‘ republiky. Tato dáma se i přes strmý vzestup vnitřně nezměnila, zůstala svá a našla si své pole působnosti – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Vznikla i Cena Olgy Havlové. Uděluje se lidem, kteří – i když sami postiženi nějakým handicapem – pomáhají zlepšit život jiným postiženým.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 

prosinec 2013

 • MPIMG_9031V pondělí 9. prosince připravili žáci kvinty ABC a septimy A Maraton dopisů, v rámci kterého mohli všichni žáci školy a jejich vyučující psát dopisy na podporu vězňů svědomí. Zúčastnili se tak mezinárodní akce a organizaci Amnesty International předali přes 40 dopisů. Děkujeme!

 zapsala Mgr. Jolana Sedláčková

 • V úterý 10. 12. 2013 proběhla v sále Slévárny Vaňkovka již tradiční veřejně přístupná prezentace dlouhodobého ekologického projektu. Studenti se v průběhu roku zaměřili na pěší trasy vedoucí z Brna do rekreační zeleně. Septima A se vydala do okolí Ostopovic a navrhla trasu údolím Šelše a kolem kdysi plánované stavby tzv. Hitlerovy dálnice. Septima BC vybrala trasu od Pisárek na Kamenný vrch přes Myslivnu a zrekonstruovaný lesopark nad Novým Lískovcem. Sexta sledovala průchodnost tzv. Planýrky (oblasti nad Městským plaveckým stadionem Lužánky), kudy můžete pěšky projít z centra až na Lesnou.
  Hostem vystoupení byla paní Ing. arch. Eva Staňková, která přítomným doplnila informace o generelu pěší dopravy města Brna a o iniciativě Brněnský chodec.
  Velmi zajímavá byla navazující přednáška pana Miroslava Miry ze společnosti Nordic Sports, který studenty seznámil se sportovní aktivitou Nordic Walking, česky severská chůze. Kvartáni s ním dokonce mohli absolvovat praktický výcvik s holemi v lesích nad Lesnou.
  Pro ostatní třídy nižšího gymnázia připravili studenti sexty workshop, během kterého si jejich mladší spolužáci ověřili své znalosti o Brně nebo třeba zahráli deskovou hru Ekopolis – přemýšlíme o městě.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • Již tradičně je prosinec měsícem, kdy probíhají na EKO G obhajoby seminárních prací. Letos tato ‚mini maturita‘ septimánů připadla na pátek třináctého. Pro pověrčivé sice nepříznivé datum, i přesto se ale většina žáků všech tří septim zhostila svého úkolu dobře. Před svými spolužáky a vyučujícími prezentovali připravená témata, na kterých dlouhodobě pracovali. Mnozí zaujali šíří svých znalostí i pohotovými odpověďmi na zvídavé otázky. Nejlepší práce byly vyhodnoceny.
  Komise M, F, B:
  Jakub Fránek: Černé díry
  Aneta Kociánová: Rostliny ve farmacii
  Adéla Vokřálová: Fobie
  Komise ZSV:
  Adam Bačík: Ekologická hnutí ve světe
  Dalibor Bartoš: Trvale udržitelný rozvoj
  Jana Veverková: Přežije kapitalismus XXI. století?
  Komise Z, D, AJ:
  Ondřej Marek: Napadení SSSR – Operace Barbarossa
  Ladislav Němeček: Průmyslová revoluce
  Lucie Zahradníčková: Livingstone a jeho objevy v Africe

zapsala Mgr. Hana Handlířová

 • MP20131216_130729V pondělí 16. 12. 2013 navštívila skupina 15 žáků septimy BC v doprovodu své vyučující ruštiny restauraci „Tryzub“ na Koželužské ulici v Brně. Cílem návštěvy restaurace bylo seznámit se s tradičními jídly ruské a ukrajinské kuchyně. Žáci ochutnali např. boršč, pelmeně, golubcy, syrniky a další jídla. Z tradičních nealkoholických nápojů to byl kvas.
  Návštěva restaurace určitě splnila svůj cíl – to, o čem se žáci učí na hodinách ruského jazyka, mohli sami vyzkoušet a zhodnotit. Většina z nich ochutnala tato jídla poprvé, některá jim chutnala více, jiná méně. Své vlastní zkušenosti pak budou moci v příštím roce využít v jednom ze svých maturitních témat – „Tradiční jídla ruské a české kuchyně“.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • Dne 17. 12. 2013 navštívili žáci naší školy jako každoročně projekt Planeta 3000, tentokrát na téma „Madagaskar, příběh pradávné Lemurie“.  Od počátku projekce zněl savanou zpěv domorodců. Jejich rituální písně doprovázely předky na cestě krajinou. Při nelehkém putování offroadovou cestou jsme poznali národní parky, trnitý buš, tvrdý život místních Malgašů a spousty endemických rostlin i živočichů, kteří tento ostrov obývají. Všechny fascinoval v závěru pohřební rituál famadihana, který podnítil spoustu dotazů ohledně pohřbívání a posléze oslav na poslední cestě zemřelých domorodců. Už se určitě všichni těší na příští téma „Indonésie, po stopách lidojedů“.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • Ve čtvrtek 19. 12. 2013 proběhl na škole vánoční turnaj ve florbalu, kterého se zúčastnily všechny třídy. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií – mladší (prima – kvarta) a starší (kvinta – oktáva). MPDSC_0515Na hřišti musely hrát za každé družstvo alespoň 2 dívky. V mladší kategorii zvítězilo družstvo tercie, druhá skončila sekunda a na 3.místě se umístila kvarta. V kategorii starších zvítězil výběr septimy A, díky lepšímu vzájemnému zápasu s oktávou. Na třetím místě skončila septima BC. Ocenění však zaslouží všichni, kteří se turnaje zúčastnili. Celý turnaj se obešel bez vážnějšího úrazu a sportovní zážitky i povzbuzování z řad žáků i vyučujících byly příkladné. Opět se potvrdilo, že florbal si získává stále více příznivců a hráčů.
  Vítězům blahopřejeme!

zapsal Mgr. Jiří Buryška

 • V předvánočním čase se stala tradicí návštěva divadelního představení v anglickém jazyce. V tomto školním roce divadelní skupina DOMINO THEATRE připravila hru, která se inspirovala anglickou historií, vládou Jindřicha VIII. 20. prosince 2013 tak měli žáci kvinty až oktávy možnost doplnit své znalosti z reálií země, jejíž jazyk studují. Zpracování bylo velmi zdařilé a u žáků se setkalo s kladným hodnocením.

zapsala Věra Špilková

 • ND Brno nám nabízí kromě svých představení i jiné zajímavé akce, ze kterých si také rádi vybíráme a doplňujeme jimi svůj všeobecný kulturní rozhled. V předvánočním čase jsme
  MP2navštívili v rámci výuky estetické výchovy zajímavou výstavu „Salon české scénografie 2013/14“ v prostorách atria Divadla Reduta. Byli jsme svědky uměleckého řešení problematiky rozrušování hranic mezi divadlem a příbuznými uměleckými disciplínami. Mladí umělci scénografických škol představili veřejnosti spojitost divadla, filmu a televize. Prohlédli jsme si prezentaci tradičních dramatických, operních i baletních děl, architektonická řešení scén i nápadité kostýmy. Určitě navštívíme i další zajímavé výstavy a jsme vděční za příležitost bezplatného a vždy inspirativního kulturního zážitku.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • V říjnu a listopadu 2013 se žáci zúčastnili školního kola soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOST,  která má dvě kategorie. V mladší kategorii se zúčastnilo 35 žáků z tercií a kvart (odpovídali na 14 otázek), ve starší kategorii 31 žáků z kvint, sext a septim (zde odpovídali na 17 otázek). Trojice nejlepších z každé kategorie se jako tým zúčastní v lednu okresního kola. Za mladší kategorii to budou T. Aulehla, K. Ročková a H. Alrawi, ve starší kategorii postupuje tým ve složení K. Brázda, O. Šauer, P. Dimitrov.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 

leden 2014

 • MPIMG_9099Ve středu 29. 1. 2014 žáci tříd Septima A a Septima BC v rámci rozšíření výuky fyziky navštívili Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. Pan docent Bochníček předvedl pokusy dokazující, že světlo je elektromagnetické vlnění. Žáci viděli experimenty vysvětlující vznik interference (skládání) světla a také i mechanického vlnění. Mohli pozorovat difrakci (ohyb) mechanického vlnění na vodní hladině i světla na štěrbině, hraně, dvojštěrbině a mřížce. Poslední část se týkala polarizace světla – odrazem, lomem, polarizátorem a rozptylem. Pokusy většinu žáků zaujaly.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • Dne 29. 1. 2014 kvinta ABC navštívila nově otevřené digitárium brněnského planetária. Viděli jsme pořad o hvězdné obloze a nový snímek Astronaut, který nám přiblížil přípravy a průběh života člověka ve vesmíru a na palubě orbitální stanice. Nová projekce je velmi atraktivní a i slibované nové snímky jistě budou zajímavé.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 

únor 2014

 • Žáci septim, kteří se připravují k mezinárodní zkoušce z anglického jazyka FCE, podstoupili dne 4. 2. 2014 pretestaci připravenou jazykovou školou Brno English Centre. Lektoři jazykové školy vyhodnotili jejich dovednosti v částech Writing a Speaking a navrhli na co se zaměřit v další přípravě.

zapsala Věra Špilková

 • MP20140204_111433V úterý 4. února se žáci sexty a septim vypravili do Digitária Hvězdárny a planetária Brno.  Úvodní část byla věnována seznámení se zimní oblohou, žáci vyslechli výklad o nejznámějších hvězdách, souhvězdích a tělesech. Cestovali nejen Sluneční soustavou, ale také galaxiemi. Ve druhé polovině byl přichystán pořad Buňka! Buńka! Buňka!, který připravil tým NSC creative, jeden z nejlepších v oboru sférické projekce na světě.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • I v letošním školním roce nás potěšil zájem studentů o účast ve školním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, které proběhlo v pátek 24. ledna. Čtrnáct žáků z primy – kvarty si po dobu několika týdnů pilně připravovalo jednotlivá konverzační témata: My family, Seasons, My city, Going on holiday, Celebrations, Health …. Soutěž se skládala z části poslechové a ústní. Porota ocenila zdařilé výkony všech zúčastněných, obzvláště nejmladších primánků. V kategorii prima, sekunda se na prvních třech místech umístili Michal Odložilík, Bára Siptáková a Šárka Schmiedová. V kategorii tercie, kvarta byly nejlepší Pavla Krejčová, Xenie Odložilíková a Daniela Podzemná.
  Dne 4. února se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naší školu reprezentoval vítěz školního kola Michal Odložilík, žák sekundy, který se z  21 účastníků umístil na krásném třetím místě. Gratulujeme!

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 • IMG_78985. 2. 2014 proběhla Krajská olympiáda – SOUTĚŽ v ruském jazyce. Marie Kolajová – studentka KA se pod pedagogickým vedením delší dobu důkladně připravovala na tuto konverzační soutěž. Ukázala svůj vztah k ruskému jazyku a prokázala své znalosti a komunikativní schopnosti v cizím jazyce. Přesto, že byla nejmladší ve své soutěžní kategorii, umístila se na 3. místě. V nižší kategorii si zasoutěžil Ján Blaško ze třídy KvA a podařilo se mu vybojovat 2. místo. Marušce i Janíkovi srdečně gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy. Přejeme jim, aby svůj vztah k ruskému jazyku i nadále rozvíjeli.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Dne 28. 1. 2014 se skupina žáků EKO Gymnázia zapojila do celostátní online soutěže  v anglickém jazyce ANGLIČTINÁŘ ROKU. V soutěži bylo vyhodnoceno 3 843 žáků ze 187 středních škol z celé republiky.  1. místo obsadil žák naší školy Jakub Fránek ze septimy A. Blahopřejeme!

zapsala Věra Špilková

 • V době 8. – 14. 2. 2014 proběhl lyžařský a snowboardový výcvikový kurz v Herlíkovicích, kterého se zúčastnili přihlášení žáci sekundy a kvinty, doplnění o zájemce z tercie.
  Kurz byl zajištěn tělocvikáři – instruktory lyžování – Jitkou Němčanskou a Jiřím Buryškou. Sněhové a povětrnostní podmínky byly s ohledem na letošní zimu dobré, mimo sjezdovky sníh neležel. Většina sněhu na sjezdovkách byla vyrobena sněhovými děly. Strava a ubytování na odpovídající úrovni. Během kurzu nedošlo k žádnému úrazu ani porušení školního řádu ze strany žáků. Přednáškou člena horské služby a lékaře kurzu byl doplněn večerní program. Účastníci mohli též zhlédnout své lyžařské umění, které v průběhu týdne natočili instruktoři kurzu, a vyslechli si přednášky o technice sjíždění a zatáčení na lyžích, o bezpečném chování na sjezdovkách a o mazání a údržbě lyží a snowboardů.
  Ve čtvrtek 13. února proběhl závod v obřím slalomu ve třech kategoriích – lyžař, lyžařka a snowboardisté. Vítězi jednotlivých kategorií se stali Filip Joura, Kristýna Aulehlová a Tadeáš Aulehla. Blahopřejeme!

zapsal Mgr. Jiří Buryška

 • Dne 25. 2. 2014 se hoši naší školy zúčastnili městského kola středních škol ve futsalu. Žádný z nich není aktivní fotbalista, a tak jsme spíše naplnili olympijské heslo „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, což se nám myslím povedlo. Do budoucna ale máme co dohánět.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 

březen 2014

 • V týdnu výtvarné kultury tým studentů galerijní pedagogiky PF MU připravil projekt NEJEN BRNO, STAVEB PLNO. Z jejich zajímavé nabídky jsme si vybrali ty programy, kterými jsme si doplnili tematický plán výuky estetické výchovy.
  V úterý 11. března jsme se seznámili s architektonickým řešením kavárny Savoy – prací autora Jindřicha Kumpošty. Ocenili jsme, že v průběhu tohoto programu jsme si mohli udělat ucelenou představu o ‚zlatém věku‘ – životě v 30. letech 20. století v Brně. Poznali jsme exkluzivitu podniku s jeho elegantní jednoduchostí, který byl inspiračním a komunikativním místem umělců a spisovatelů. Kavárna Savoy sloužila i jako čítárna, kde hostům byly nabízeny aktuální denní tisky, časopisy Gentleman pro muže, nebo Eva, určená ženám. Jsme rádi, že tato kavárna opět plní svou reprezentativní funkci, kam patří nejen elegantní oblečení, ale i určitý způsob chování a jednání.
  Ve středu 12. března se studentům Sx ABC velice líbila exkurze prostorami Univerzitního kampusu Bohunice, během které spontánním způsobem projevovali zájem o poznávání moderní architektury a využití nových materiálů. Zajímavé bylo pozorovat propojení pracovních zón se zónami odpočinkovými. Všechno, co jsme měli možnost vidět v rámci komentované prohlídky exteriéru i interiéru, naladilo naše studenty ke studiu na MU. Děkujeme studentům katedry výtvarné výchovy PF MU Lucii Valuchové a Petru Přikrylovi za jejich hezky připravený program.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • MPIMG_923314. 3. 2014  třída KABC absolvovala hodinový výukový program Silueta v proměnách v rámci estetické výchovy. Studenti měli možnost prohlédnout si exponáty historických oděvů ve stálé expozici Umeleckoprůmyslového muzea Brno a aktuální výstavu s pracemi současných českých módních designérů se smyslem pro experiment a tendencemi k minimalismu v tvorbě 20. století. Poznali jsme, jak se proměňuje silueta v historických obdobích a dnes, i jak může silueta oděvů ovlivnit pocity člověka. Vyzkoušeli jsme si navrhnout vlastní šaty inspirované výstavou. Výsledné návrhy si můžete prohlédnout na naší nástěnce.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • V polovině března se studenti Eka s pedagogickým doprovodem vydali po stopách renesance do severní Itálie. Plný autobus studentů od tercie po oktávu chtěl vidět proslulé Benátky s náměstím sv. Marka a Dóžecím palácem, sochu Davida a hrobku Medicejských ve Florencii, šikmou věž v Pise, amfiteátr a Juliin balkón ve Veroně a mnoho dalších památek. Na cestu svítilo italské jarní slunce a azurové nebe bylo také zárukou skvělých zážitků z poznávací literárně historické exkurze.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 • V pátek 21. 3. 2014 proběhla mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN 2014. Soutěže se zúčastnili žáci nižšího stupně. V soutěži mohli získat maximálně 120 bodů. V kategorii Benjamín (prima a sekunda – 17 žáků) první místa obsadili Anna Antonie Kabeláčová (SA) – 78 bodů, Bára Siptáková (PA) – 72 bodů a Kryštof Fučík (SA) – 59 bodů. V kategorii Kadet (tercie a kvarta – 37 žáků) první místa obsadily Barbora Smejkalová (KvB) – 90 bodů, Lubmír Zálešák (KvA) – 69 bodů a Ondřej Šustek (TA) – 62 bodů. Gratulujeme.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • MPIMG_9251Během března a dubna naši studenti tercie, kvarty, sexty a obou septim měli možnost navštívit v rámci estetické výchovy a komunikace z českého jazyka výstavu na Špilberku s názvem Salvador Dalí – zhmotnění neskutečného.Studenti si v doprovodu svých profesorek prohlédli litografie, dřevoryty, medaile, reliéfy, hrací karty a další netradiční vystavená díla ze soukromé sbírky anonymního sběratele z Paříže. Seznámili se také s důležitými mezníky umělcovy tvorby a zhlédli práce Václava Chocholy, který Salvadora Dalího fotografoval za svého pobytu v Paříži v roce 1969.Součástí expozice byl také interaktivní workshop. Zde si studenti mohli vyzkoušet prakticky některé netradiční aktivity.

zapsala Mgr. Alexandra Vokřálová

 

duben 2014

 • MPIMG_9276Dne 16. 4. 2014 jsme pro naše žáky zorganizovali v rámci projektu „Ruština znovu a nově“ přednášku o historii Ruska „Rusko demokratické?“. Přednášky, kterou vedl Mgr. Josef Šaur z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se zúčastnilo 28 žáků oktávy a kvinty. Mgr. Šaur nastínil našim žákům historický vývoj Ruska od dob posledního cara po současnost. Přednáška se týkala také otázky demokracie v současném Rusku.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • Letošní ekologická olympiáda byla zaměřena na rekultivace. Přihlášené tříčlenné týmy nejprve pracovaly na domácím úkolu – měli navštívit blízký lom a zpracovat návrh jeho rekultivace. Naše skupinka si vybrala bývalou Kohnovu cihelnu na Červeném kopci, která je významná výskytem čtvrtohorních sprašových sedimentů, a navrhla její citlivou přeměnu na přírodní park s rekreačním využitím.
  14. až 16. dubna se konalo na Rychtě Krásensko v Moravském krasu setkání všech přihlášených týmů. Vzájemné klání spočívalo v ověření teoretických znalostí, v poznávání přírodnin a hlavně ve zpracování a přednesení návrhu rekultivace pískovny Seč v Rudici. Naši zástupci Jakub Straka, Adriana Buráňová a Radim Nossek ze sexty obsadili 5. místo. Především v praktickém poznávání rostlin se musíme do příštího roku zlepšit!

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • MPIMG_9285Ve středu 30. dubna se letošní maturanti rozloučili se svými vyučujícími a mladšími spolužáky. Od 2. května je čeká písemná část maturitních zkoušek. V týdnu od 19. května ukončí své středoškolské vzdělání ústní maturitní zkouškou. Všem jim držíme palce, aby uspěli co nejlépe.

zapsala Mgr. Hana Handlířová

 

květen 2014

 • Dne 5. května se žáci septim ABC zúčastnili exkurze do Prahy v rámci výuky anglického a českého jazyka. Žáci si v praxi vyzkoušeli roli anglických průvodců a své spolužáky seznámili s památkami v historickém centru Prahy. Na Staroměstském náměstí žáci navštívili výstavu děl Salvadora Dalího a Alfonse Muchy.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 • MPIMG_9296Z krásného hudebního představení, které proběhlo 6. 5. 2014 na scéně Mahenova divadla jsme měli možnost poznat život slavné francouzské šansoniérky Edith Piaf. Byli jsme unešeni fenomenálním pěveckým výkonem Radky Fišarové, která méně i více známé hity Edith Piaf zpívala ve francouzském originále. 33 studentů z různých tříd bude vzpomínat na nádherný zážitek z tohoto tanečního muzikálu – Edith, vrabčák z předměstí.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Ve dnech 5. -16. května byla instalována na EKU putovní výstava Berlínská zeď. Tato jedinečná výstava přiblížila studentům období studené války let 1947 – 1990. Produktem MP20140513_134632tohoto smutného období v dějinách Evropy, byla právě výstavba Berlínské zdi. Ta neprodyšně oddělila západní demokratický Berlín od východního komunistického a zeď se stala jakousi ‚konkretizovanou‘ železnou oponou studené války, nataženou napříč evropským velkoměstem. Připomeňme, že demokratický ‚Západ’ v čele s USA neopustil obyvatele západního Berlína ani v roce 1949 (blokáda Berlína ze strany SSSR), ani v roce 1961, kdy do Západního Berlína zavítal americký prezident J. F. Kennedy. Atmosféru rozděleného města a potažmo světa i manipulaci veřejným míněním v totalitních zemích dokumentují dobové karikatury či úryvky z československého tisku. Nakonec pád Berlínské zdi v listopadu 1989 znamenal obrovský přelom jak v dějinách Německa vedoucí k jeho sjednocení, ale i impulz k rozpadu celého východního bloku a pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 • Dne 19. května se sekunda s primou zúčastnily projektu „Naše cesta“, který probíhá na brněnském výstavišti. Tato akce, kterou pořádá organizace Chodící lidé, seznamuje veřejnost s denními problémy postižených lidí. Žáci si mohli vyzkoušet problémové situace vozíčkářů při každodenní manipulaci s vozíčkem v různých terénech, v dopravních prostředcích i při sportování. Pro představu, jak obtížné to mají nevidomí, byla nachystána hmatová dráha v úplné tmě. Současně jsme se dozvěděli, jaké jsou nemoci očí a co vlastně vidí nebo nevidí lidé s různými zbytky zraku. Naučili jsme se i pár slov ve znakové řeči a měli možnost vyzkoušet si, jak se dorozumívat s hluchoněmými.
  Před návštěvou výstaviště jsme se ještě prošli po Červeném kopci, kde jsme objevili řopík, kochali jsme se výhledem z Mahenovy stráně a prohlédli si Kamennou kolonii z ptačí perspektivy.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • Na pondělí 26. 5. 2014 jsme pro kvartu a sextu připravili exkurzi do Rudice v Moravském krasu. Naše putování začínalo v Jedovnicích, kde jednotlivé skupinky obdržely terénní GPS a souřadnice první zastávky. Pokud místo našli a identifikovali ho podle přiložené fotografie, získali souřadnice dalšího bodu. Na jednotlivých stanovištích určení studenti přednesli ostatním tematicky zaměřená povídání – o geologii Moravského krasu a o Rudickém propadání, o výrobě železa a dřevěného uhlí, o pravěkém osídlení jeskyně Kolíbky nebo o netopýrech a jejich výskytu v Moravském krasu. Touto zábavnou formou, kterou s velkým nasazením připravila prof. Němčanská, jsme doputovali až k rudickému mlýnu. Po návštěvě expozice o místních horninách nás čekal vrchol exkurze  – pískovna Seč v Rudici. Magické místo si všechny získalo. Studenti se s vervou pustili do hledání křemenných geod, rohovců používaných na výrobu pazourků a máme i jeden úspěšný nález zkameněliny. Výpravu jsme zakončili opečenými špekáčky a s prvními dešťovými kapkami jsme nasedali do autobusu směr Brno.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • MPIMG_9348V hodinách ruského jazyka žáci KvA důkladně nastudovali konverzační téma Procházka Brnem. 29. 5. 2014 si svoje znalosti prakticky vyzkoušeli v roli malého průvodce ulicemi našeho města. Všem se úspěšně podařilo svoji roli zvládnout. Odměnou za výkon byla na závěr návštěva restaurace SAMOVAR, kde si pochutnali na tradičních pokrmech z ruské kuchyně.

zapsal Mgr. Natálie Miženková

 • V pátek 30. května 2014 proběhlo na EKO GYMNÁZIU BRNO slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže „ STO SLOV O … ČESKÉ HUDBĚ“. Akci pořádala naše škola v rámci oslav Roku české hudby 2014. Úkolem soutěžících bylo napsat původní článek v anglickém jazyce. Zvolit si mohli jakýkoliv námět s tematikou české hudby. Jediným omezením byl rozsah práce stanovený na 100 slov.
  Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií a zúčastnilo se jí 54 žáků z brněnských i mimobrněnských základních škol a gymnázií. Vítězové v obou kategoriích získali tablet Google Nexus, druhá a třetí místa byla odměněna logickými hrami Smart Games.

Výsledky:

kategorie A (10 – 13 let)
1. místo           Ondřej Adamec            ZŠ A MŠ Milénova, Brno
2. místo           Markéta Woletzová       ZŠ Laštůvkova, Brno
3. místo           Šárka Schmiedová      EKO GYMNÁZIUM Brno

kategorie B (14 – 17 let)
1. místo           Adriana Buráňová       EKO GYMNÁZIUM Brno
2. místo           Denisa Michalčíková  ZŠ a MŠ Pohořelice
3. místo           Ondřej Teplárek          SPŠ ak. Heyrovského a Gymnázium

Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na 2. ročník soutěže „STO SLOV O …“.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 

červen 2014

 • Na úterý 3. června 2014 jsme připravili pro studenty nižšího stupně gymnázia prakticky zaměřenou přírodovědnou výuku. Tématem se stala neživá příroda – minerály a horniny. Studenti poznávali minerály podle klíče, určovali jejich hustotu a pozorovali a modelovali krystaly. Pracovali také s geologickou mapou a dávali do souvislosti složení podloží a těžbu nerostných surovin. Zkoumali, jak reaguje vápenec s kyselinou a jaké jsou vlastnosti vznikajícího plynu. Na závěr vyrazili s GPS navigací na trasu kolem školy. Souřadnice dalšího stanoviště se dozvěděli až po správném zodpovězení kontrolní otázky z předchozí práce.

výuku připravily Mgr. Soňa Krampolová, Mgr. Jitka Němčanská, Mgr. Jan Suchomelová

 • MPDSC_0513V pátek 6. června byla předána maturitní vysvědčení úspěšným absolventům naší školy. Studenti se sešli se svými profesory v sále Moravského zemského muzea a převzali z rukou ředitele školy vysvědčení, někteří z nich i malé ocenění svých studijních výsledků.Všem absolventům přejeme hodně štěstí v dalším studiu i osobním životě.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 •  V říjnu loňského roku se na EKO GYMNÁZIU konala prezentace programů online kurzů CTY pro nadané středoškoláky, které pořádá Johns Hopkins University. Studentka primy, Šárka Schmiedová, si pro jarní semestr zvolila kurz anglického jazyka Grammar Fundamentals. Šárka každý týden musela projít gramatické lekce, pomocí online her si procvičit probíranou gramatiku, zúčastnit se diskusí s ostatními studenty a lektorkou, vypracovat eseje v anglickém jazyce na zadané téma a zvládnout opakovací testy.
 • Šárce gratulujeme k úspěšnému absolvování náročného kurzu a děkujeme lidem ze CTY za výborně připravený kurz!
 • Dotkni se vědy – výstava k 95. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně. Žáci se na výstavě seznámili s historií MU, jednotlivými fakultami, dosaženými úspěchy. Mohli vyplnit pracovní list a zúčastnit se hry o ceny. Také si mohli vyzkoušet interaktivní úkoly – např. vedení procesu, archeologické vykopávky, přiřazení názvů států ke slepé mapě.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • Ve středu 25. 6. 2014 jsme pro naše žáky zorganizovali v rámci návaznosti na projekt „Ruština znovu a nově“ přednášku o historii Ruska „Rusko demokratické?“. Přednášky, kterou vedl Mgr. Josef Šaur z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se zúčastnilo 19 žáků septim a sexty. Mgr. Šaur nastínil našim žákům historický vývoj Ruska od dob posledního cara po současnost. Přednáška se týkala také otázky demokracie v současném Rusku. Diskutovalo se také o současné situaci v Rusku a na Ukrajině.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • Terénní expedice Banát 15. – 24. 6. 2014
  Účastníci – studenti Kvarty AB a Septimy A, Mgr. Jitka Němčanská (vedoucí expedice), Mgr. Soňa Krampolová

  1.      den: HRŮZA

  V 9 večer vyrážíme na cestu. Čeká nás téměř 1100 km občas po špatných maďarských a rumunských silnicích. Ale žádný strach, veze nás zkušený pan řidič. Hrůza je jeho jméno, pochází z banátské Svaté Heleny a provozuje pravidelnou autobusovou linku Česká republika – Banát. Jízdu po uzoučkých cestách vedoucích k českým vesnicím zvládl perfektně.

  2.      den:  EIBENTHAL

  Dříve hornická vesnice leží v hluboce zaříznutém údolí. Kolem zvedajícící se kopce jsou osázeny ovocnými stromy a jejich vršky obdělány do malých políček. U každého domku je zahrádka a hospodářství, místní vyrábějí sýry, tvaroh, marmelády, pálenku a někteří pečou v pecích na dvoře i chleba.
  Doly na azbest a černé uhlí byly před pár lety zavřeny a jednou z mála možností přivýdělku jsou návštěvy krajanů z ČR.

  3.      den: ŠKOLA

  Nezvykle deštivé počasí je důvodem změn v programu. Vyrážíme do místní školy. Navštěvuje ji 40 dětí z Eibenthalu a další blízké vesnice, většina z nich je české národnosti. Vyučovacím jazykem je však rumunština. Češtinu a české tradice zde vyučuje paní učitelka z Prahy. Děti nám předvedly tanečky na naše lidové písně, které nacvičují na folklórní festival. My jsme škole předali učební a výtvarné pomůcky a sportovní potřeby pořízené ze sbírky na EKO Gymnáziu.
  Odpoledne jsme i v nepříznivém počasí zdolali nejvyšší kopec Známanu, bohužel bez jindy krásných výhledů.

  4.      den: DUNAJ

  První Češi byli do Banátu přesídleni počátkem 19. století, aby osídlili karpatské vrchy kolem Dunaje a hlídali říční přístupovou cestu proti nájezdům Turků. My jsme na loďkách projeli nejužší místo této majestátné řeky – Velkou kazaňskou soutěsku hluboce zanořenou do vápencového masívu. Poté jsme se vydali hlubokým kaňonem do krasové jeskyně Ponicova vytvořené jedním z přítoků Dunaje. Jeskyně je volně přístupná a bez osvětlení a my ji procházeli jako permoníci každý se svým světýlkem.

  5.      den: LÁZNĚ

  Baia Herculanea navázaly na tradici římských lázní a v době Marie Terezie byly jedněmi z nejmodernějších evropských lázní. Horké sirné vývěry a mimořádné klima si oblíbila i princezna Sisi. My už poznali jenom zašlou slávu tohoto místa a kvůli počasí se museli smířit s koupáním ve vnitřním hotelovém bazénu se smrdutou, ale léčivou a teplou vodou.

  6.      den: PSTRUZI

  Podle předpovědí počasí konečně nastal správný okamžik opustit kemp a vyrazit na vícedenní puťák. Autobus nás přivezl na okraj Národního parku řeky Beiu a Nery. Čekala nás příjemná túra k travertinovým vodním kaskádám a k vodopádu. Vrcholem dne byla večeře – čerstvě grilovaní pstruzi z místních sádek.

  7.      den: NERA

  Po náročné noci, kdy nás hlukem budila rumunská omladina z kempu na druhé straně řeky, jsme vyrazili na fyzicky náročnou túru kaňonem řeky Nery. Cesta byla velmi různorodá a vyžadovala také kus obratnosti. Šli jsme za pomoci lan kolem kolmých skalních stěn, šplhali do kluzkých prudkých kopců nebo procházeli skalními tunýlky. Překonali jsme i brod s vodou do půli stehen. Nocování u jedné rumunské usedlosti bylo výrazně klidnější než předchozí noc.

  8.      den: KOPCE

  Třetí den výpravy byl nejbohatší na krásné výhledy do krajiny. Cestou jsme vyšlapali několik kopců, než jsme se dostali do nejromantičtější a nejvýše položené české vesnice Rovenska. Víska se bohužel kvůli špatné dopravní dostupnosti vylidňuje – lidé odcházejí často do Čech a hospodářství zůstávají ladem.
  Z Rovenska jsme pokračovali do Gernicu, největší české vesnice v Banátu, kde nás u jedněch místních čekala výborná večeře a stanování v jejich sadu.

  9.      den: VĚTRNÍKY

  Poslední den výpravy jsme vyrazili do Svaté Heleny. Někteří stále neměli dost zážitků a šlapání a prodloužili si cestu návštěvou Turecké díry (jeskyně) a Kulhavé skály (skalní okno). Že se blížíme k cíli, jsme poznali podle větrných elektráren, které byly postaveny hned za humny Svaté Heleny a poněkud ohrožují cestovní ruch v této vesnici. Ze Svaté Heleny nás autobus odvezl zpět do Eibenthalu, kde večer proběhlo rozloučení s místními dětmi.

  10.  den: MEDVĚD

  Obávaného medvěda jsme viděli co chvíli – byl namalovaný na vratech ubytovny, kde jsme v Eibenthalu přebývali. Kemp, hospůdka a informační centrum totiž nesou jméno U Medvěda a existují díky Štěpánovi, Honzovi a Tibimu, kteří se snaží nejen propagovat oblast a přivést sem turisty, ale také pomáhat místním obyvatelům. Plynně česky mluvících dětí zde ubývá, mladí odcházejí a staří časem nebudou zvládat dlouhé cesty do kopců ke svým políčkům. Během expedice jsme poznali oblast, která možná během příštích let zmizí.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

 • 27. června dostali žáci primy až septim výroční vysvědčení a na dva prázdninové měsíce se se školou rozloučili.