EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Jazykové kurzy

Projekt „Za poznáním na Východ“

Po roční vynucené pauze se nám v letošním školním roce podařilo zrealizovat další z řady projektů, zaměřených na rozvoj ruštiny. Na přelomu srpna a září navštívila skupina 10 žáků naší školy v doprovodu 2 pedagogických pracovníků partnerskou školu v Nižním Novgorodě. Během desetidenního pobytu jsme ve spolupráci s touto školou zrealizovali řadu exkurzí, seznámili jsme se s historií i současností Sankt-Petěrburgu, prohloubili jsme si znalosti ruštiny a navázali nová přátelství. V první polovině září přiletěla skupina 10 ruských žáků a 2 učitelů k nám do Brna a jejich pobyt byl zaměřen především na historii a současnost našeho jihomoravského regionu.

Projekt „Poznáním ke sblížení V“

V období od 27. 8. 2016 do 6. 9. 2016 jsme realizovali první část projektu „Poznáním ke sblížení V“, který navazuje na naše předcházející projekty, a je zaměřen na rozvoj ruského jazyka. První část projektu proběhla na území Ruska. Jako každý rok si pro nás i letos partnerská škola připravila několik zajímavých exkurzí – exkurzi po Nižním Novgorodu, návštěvu přírodní rezervace v Keržensku, kde proběhla výuka ekologie v praxi, malování tradičních vánočních ozdob v nižegorodské továrně, exkurzi do městečka Semjonov, kde jsme navštívili továrnu na výrobu matrjošek a sami si svou matrjošku v rámci „мастер-класса“ namalovali, nebo návštěvu mužského kláštera. Další tři dny jsme strávili v Moskvě. Návštěva Kremlu, Uspenského chrámu, Zbrojnice nebo Treťjakovské galerie patřily k nezapomenutelným zážitkům. Žáci bydleli během projektu v rodinách, všechny exkurze probíhaly v ruštině, takže jsme během celého pobytu plnili cíl projektu, kterým je rozvoj jazykových dovedností a prohlubování vědomostí o ruské historii, kultuře i současnosti.

Realizace druhé části projektu probíhala od 11. 9. 2016 do 18. 9. 2016 na území České republiky. V této části projektu se obvykle snažíme seznámit ruské žáky s historií a současností naší země se zaměřením na náš region – na Jižní Moravu. Během letošního osmidenního pobytu jsme žákům naší družební školy z Nižního Novgorodu ukázali krásy Moravského krasu, navštívili jsme hrad Pernštejn a hlavní město Prahu. Největší pozornost jsme ale věnovali Brnu – seznámili jsme je s nejvýznamnějšími památkami našeho města a v letošním roce jsme navštívili i podzemní prostory Labyrintu pod Zelným trhem a Kostnici u sv. Jakuba.

Stínování pedagogů na Maltě – výzva 56

Jednou z aktivit projektu Podpora jazykového vzdělávání s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/56.1468 bylo i stínování vyučujících na jiných zahraničních školách. Naší škole se podařilo zajistit stínování pěti pedagogů na Junior College University of Malta. Pobyt se uskutečnil z organizačních důvodů během podzimních prázdnin v týdnu od 24. 10. do 31. 10. 2015. Během každodenního pobytu ve škole jsme postupně poznávali systém středoškolské výuky této země. Navštěvovali jsme výuku angličtiny, biologie, výpočetní techniky, zeměpisu, chemie a také dalších předmětů. Po každé hodině jsme mohli promluvit s vyučujícími a ti nám ochotně odpověděli na naše dotazy. Zajímaly nás závěrečné zkoušky, jejich náplň a hodnocení a také systém přijímacího řízení na vysokou školu. Maltský systém je z historických důvodů obdobou britského modelu. V rámci pobytu na škole jsme naši vlast a naše výukové metody představili na workshopu Mammoth Hunters and the Oldest Art of Central Europe, který sklidil u studentů i vyučujících velký úspěch. Stínování na Maltě pro nás bylo přínosné z odborného i jazykového hlediska.

Zapsala Mgr. Soňa Krampolová za kolektiv zúčastněných – Mgr. Jitku Němčanskou, Mgr. Janu Lysoňkovou, Mgr. Pavla Vaníčka, Janu Kolajovou

 

Na kvalitní výuku jazyků klade škola velký důraz. Proto pravidelně organizujeme pro žáky výměnné a studijně poznávací zahraniční pobyty.

Projekt „Poznáním ke sblížení IV“

Na začátku školního roku 2015/16 jsme realizovali další z našich projektů zaměřených na rozvoj ruštiny, tentokrát pod názvem „Poznáním ke sblížení IV“. Na přelomu srpna a září odletěla česká skupina do Nižního Novgorodu. Během desetidenního pobytu jsme se seznámili s Nižním Novgorodem, ve spolupráci s ruskou partnerskou školou jsme realizovali několik exkurzí a na konci pobytu jsme měli možnost navštívit Sankt-Peterburg. Ruská skupina přiletěla do ČR na konci září a jejich pobyt byl zaměřen především na historii a současnost našeho jihomoravského regionu.

 

Jazykově poznávací pobyt Velká Británie

V týdnu od 13. – 19. září jsme zavítali do Anglie, konkrétně do oblasti Bournemouth. V tomto překrásném přímořském letovisku studenti v dopoledních hodinách absolvovali jazykový kurz, kde mohli zdokonalit své komunikativní dovednosti pod vedením zkušených lektorů. Výuka probíhala ve třech skupinách podle jazykové úrovně a studenti též získali závěrečný certifikát. Ubytování studentů bylo zajištěno v hostitelských rodinách. V odpoledních hodinách jsme si užívali výlety do blízkého okolí. Mimo jiné jsme navštívili Sherborne Castle, sídlo slavného mořeplavce Waltera Raleigha, historické doky v Portsmouth, prehistorický monument Stonehenge se zastávkou v krásném historickém centru města Salisbury. Poslední den pobytu jsme tradičně věnovali návštěvě Londýna. Velkou atrakcí byla prohlídka muzea Madame Tussauds a vyhlídka na město z London Eye. Při pěší prohlídce města studenti měli možnost vidět Trafalgar Square, Buckingham Palace, Westminster Abby, 10 Downing Street, Houses of Parliament a další zajímavá místa Londýna. Příjemně unavení a plní zážitků jsme na trajektu opouštěli bílé útesy přístavu Dover a směřovali zpátky domů.

 

Projekt ‚Poznáním ke sblížení III‘

V době od 30. 8. 2014 do 9. 9. 2014 proběhla 1. část projektu „Poznáním ke sblížení III“, který je realizován v rámci dotačního programu „Do světa“, vyhlašovaného Jihomoravským krajem a který je z tohoto programu finančně podporován. První část jsme realizovali na území Ruska. V letošním roce bylo zaměření projektu širší než v letech předcházejících. Kromě rozvoje jazykových dovedností a poznávání historie a současnosti jsme zaměřili projekt přírodovědně, ekologicky a zeměpisně. Ruská strana pro nás připravila bohatý program – od terénní ekologické výuky v Kerženské chráněné krajinné oblasti, přes návštěvu chrámů a klášterů až po malování vánočních ozdob. V závěru výměnného pobytu jsme strávili téměř 3 nezapomenutelné dny v Moskvě. V době od 20. 9. 2014 do 27. 9. 2014 jsme realizovali druhou část tohoto projektu. Tentokrát jsme přivítali třináctičlennou ruskou skupinu u nás na jižní Moravě. Cílem projektu bylo ukázat ruským žákům a jejich pedagogům krásy jižní Moravy, seznámit je s historií i současností této oblasti. V rámci projektu jsme uskutečnili pod vedením našich žáků v roli průvodců exkurzi po Brně, navštívili jsme hrad Pernštejn a prošli zdejší naučnou stezku, zavítali jsme do chráněné krajinné oblasti Moravský kras, navštívili jsme hlavní město Prahu a také zámek v Lednici.

 

Projekt ‚Poznáním ke sblížení II‘

Ve školním roce 2013/14 jsme za finanční podpory Jihomoravského kraje realizovali další projekt na podporu výuky ruského jazyka na naší škole. Jako každý rok se projekt, tentokrát nazvaný „Poznáním ke sblížení II“, skládal ze dvou částí. První část probíhala na území Ruska, druhou jsme realizovali na území naší republiky, především pak na území Jihomoravského kraje.
První část projektu probíhala v době od 5. 9. 2013 do 14. 9. 2013. Letadlem jsme z Brna přes Moskvu odletěli do Nižního Novgorodu, partnerského města Brna. Ve spolupráci s partnerskou Všeobecněvzdělávací střední školou č. 48 jsme uskutečnili několik exkurzí. Především to bylo seznámení se s Nižním Novgorodem, jeho historií i současností, dále exkurze do městeček Gorodec a Semjonov. Nedílnou součástí projektu je i účast ve výuce. V letošním roce jsme absolvovali hodinu dějepisu, zeměpisu a zeměpisu Nižegorodské oblasti. Část projektu probíhala v Sankt-Peterburgu, kde jsme navštívili řadu památek, o kterých se naši žáci učí na hodinách ruského jazyka. Podnikli jsme také exkurzi do Carského Sela, kde měli žáci možnost uvidět např. Jantarovou komnatu, nebo do Peterhofu. Veškerý program byl veden v ruštině, což představuje obrovský přínos pro další rozvoj ruštiny našich žáků.
Druhá část projektu probíhala od 19. 9. 2013 do 28. 9. 2013. V této části jsme se snažili přiblížit žákům a pedagogům naší partnerské školy historii a současnost naší vlasti, především pak Jihomoravského kraje. Navštívili jsme Velehrad a památník Velké Moravy ve Starém Městě, hrad Pernštejn, Moravský kras, zámek v Lednici a hlavní město Prahu.
I v letošním roce jsme využili ruské pedagogy ve výuce v některých třídách – proběhla např. hodina konverzace nebo hodina literatury na téma „Sergej Jesenin – život a tvorba“.
Náš projekt opět splnil svůj cíl – žáci na vlastní oči viděli to, o čem se ve výuce učí, dokázali si, že jsou schopni komunikovat v ruštině a svoji znalost ruštiny si určitě zdokonalili.

 

Studijní pobyt Irsko

Ve dnech 9. – 17. 6. 2013 studenti EKO Gymnázia (sekundy až septimy) a tři pedagogové (Hanzíková, Lysoňková, Vaníček) absolvovali studijně poznávací pobyt v Irské republice a Londýně. Cestovali autobusem a plavili se trajektem přes Keltské moře.
Vylodili se na “Smaragdovém ostrově“ poblíž hlavního města Dublinu. Navštívili St. Patrick’s Cathedral, TrinityCollege a mnoho dalších památek. Ubytování v hostitelských rodinách jim umožnilo ověřit si jazykové znalosti.
Další příležitost dostali studenti v hostitelských rodinách v Limericku, kde místní lidé mluví zcela odlišným dialektem. K největším zážitkům patřily výlety do přírody: oblast Barren, Moherské útesy, Wicklowmountains a další. Na irské poměry bylo přívětivé počasí.
Zlatým hřebem programu se stala celodenní zastávka v Londýně, hlavním městě Velké Británie. Mladší studenti si prohlédli City s hlavními památkami (Tower, Parliament, Madam Tussaud Museum, London Eye). Starší studenti využili londýnského metra a navštívili Covent Garden, slavnostní mši ve WestminsterAbbey, Trafalgar Square s Národní galerií aj.
Sraz byl navečer v Greenwich, kam jedna skupina připlula po Temži, druhá dorazila metrem.
Po překonání EnglishChannel, Francie, Belgie a Německa dorazili všichni šťastně domů.

Projekt ‚Poznáním ke sblížení‘

Projekt „Poznáním ke sblížení“ je pokračováním čtyř předcházejících projektů, které jsme začali realizovat za podpory Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Do světa!“ již v roce 2006. Všechny tyto projekty vznikly jako podpora rozvoje ruštiny na středních školách a spočívají ve vzájemné žákovské výměně. Již v roce 2006 jsme navázali spolupráci se Střední všeobecněvzdělávací školou č. 48 v Nižním Novgorodě a v této spolupráci pokračujeme a snažíme se ji rozvíjet.

První část projektu jsme realizovali na území Ruska. V září 2012 odletěla skupina 10 žáků naší školy v doprovodu garanta a organizátora projektu PhDr. Heleny Gazdové a Mgr. Jitky Němčanské na 11 dnů do Nižního Novgorodu. Naši žáci bydlí pravidelně v rodinách – výhodou je možnost poznat běžný život na vlastní oči a rozvíjet své jazykových dovednosti v každodenní komunikaci. Během pobytu jsme se seznámili s Nižním Novgorodem, s městečky Semjonov a Gorodec a také se Sankt Peterburgem. Žáci měli také možnost navštívit některé vyučovací hodiny, besedovat se svými ruskými kamarády a setkat se i s představiteli Priokské městské části a s představiteli novgorodské univerzity.

V říjnu 2012 začala realizace druhé části projektu. Do Brna přiletěla skupina 10 žáků a 2 pedagogů z partnerské školy z Nižního Novgorodu. Během svého pobytu v ČR si prohlédli nejen město Brno, ale seznámili se i s dalšími regiony (Lednice, Pernštejn, Praha, Moravský kras, Kroměříž).
Součástí projektu je i účast ve výuce – tuto možnost využívá především česká skupina v Rusku. Naši žáci se všichni povinně učí ruštinu a mohou se tedy zúčastnit výuky kteréhokoliv předmětu. V letošním roce byla jednou z doprovázejících učitelek T. A. Borisovová – učitelka ruského jazyka a literatury. Využili jsme této možnosti a Taťána Alexandrovna vedla u nás hodinu ruské literatury na téma „Přátelství A. S. Puškina v Carském Sele“. Na závěr pobytu ruské skupiny v ČR jsme ve škole uspořádali koncert, na kterém se podíleli žáci obou škol. Koncertu se zúčastnila i zástupkyně odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje paní Lenka Endlicherová.

Projekt ‚Poznáním ke sblížení‘ byl opět velmi úspěšný, mezi žáky o něj byl obrovský zájem a my doufáme, že se nám za podpory Jihomoravského kraje podaří v něm pokračovat i v budoucnu.

 

 

Projekt „Přes poznávání regionů k mezinárodní spolupráci“

Po úspěšné realizaci projektů „Na Východ I–III“, financovaných Jihomoravským krajem v rámci dotačního programu „Do světa“, jsme ve školním roce 2011/12 uskutečnili další projekt, který jsme tentokrát nazvali „Přes poznávání regionů k mezinárodní spolupráci“. Projekt byl realizován opět v rámci dotačního programu „Do světa 2011!“ a spolufinancován Jihomoravským krajem.

Česká skupina, tentokrát v počtu pouze 8 žáků, neboť 2 žákyně se ze závažných důvodů nemohly zúčastnit, odletěla v doprovodu PhDr. Heleny Gazdové a Mgr. Jitky Němčanské 4. září 2011 do Moskvy a odtud odjela autobusem do Nižního Novgorodu. Během jedenáctidenního pobytu se naši žáci seznámili s partnerskou školou č. 48, s ruským systémem vzdělávání a s výukou na ruské škole. Během návštěvy výuky ve škole tak měli možnost srovnávat úroveň českého a ruského školství.

Kromě výuky bylo cílem projektu seznámit žáky s ruskou historií, kulturou i současností. Během jednotlivých exkurzí se naše skupina seznamovala s historií i současností Nižního Novgorodu, navštívili jsme městečka Semjonov, Gorodec a Suzdal. Městečka Semjonov a Gorodec jsou známa svými továrnami na výrobu tradičních dekorativních předmětů lidové kultury. V obou továrnách pro nás připravili tzv. „мастер-класс“, kde jsme měli možnost nakreslit si pod vedením odborníků vlatní matrjošku nebo vyrobit z hlíny tradiční píšťalku.

Naši žáci měli také možnost besedovat s představiteli Priokské městské části, na jejímž území se naše partnerská škola nachází. Své znalosti ruštiny si naši žáci ověřovali i v praxi – při diskuzích v rodinách, při nákupech nebo v dopravních prostředcích.

Při zpáteční cestě 14. září jsme měli možnost strávit dopoledne v Moskvě, kde jsme si prohlédli Rudé náměstí, chrám Vasilije Blaženého a navštívili Zbrojnici v Kremlu.

Česká část projektu byla realizována v době od 5. 10. do 15. 10. 2011. I tato část trvala 11 dnů. Z Nižního Novgorodu přiletěla skupina 10 žáků a dvou pedagogů – garant projektu na ruské straně Světlana Gosudarevová a ředitelka školy Anna Savenkovová. Během jedenáctidenního pobytu jsme se snažili přiblížit našim přátelům českou kulturu, tradice a zvyklosti. Seznámili jsme je s naší školou, výukou, s historií i současností našeho města a celého regionu, uspořádali jsme řadu exkurzí.

 

 

Studijní pobyt v Anglii

Na přelomu května a června 2011 jsme uskutečnili devítidenní poznávací výjezd do Anglie. Program i aktivity vycházely ze studijního plánu zúčastněných žáků i ze snahy motivovat žáky pro studium anglického jazyka. Z Oxfordu, kde jsme bydleli v hostitelských rodinách, jsme denně vyjížděli za poznáním nejzajímavějších míst: Bath, Stonehenge, Stratford nad Avonou, Warwick aj. Studenti měli dokonce možnost navštívit fakultu na Oxford University, kde se natáčel film Harry Potter. Dalším naším cílem byl Londýn: bydleli jsme opět v hostitelských rodinách v jižní části hlavního města. Navštívili jsme řadu nejzajímavějších památek a atrakcí: Muzeum voskových figurín, Muzeum Sherlocka Holmese, hrad Tower, slavný fotbalový stadion Emirates, London Eye aj. Pěšky jsme prošli centrum Londýna a poté, díky téměř tříhodinové okružní jízdě doubledeckerem, jsme poznali a nafotili celý Londýn. Zajeli jsme dokonce do zámku Windsor, sídla britské královny, navšítivili jsme blízkou prestižní školu Eton. Z Windsoru jsme místním vyhlídkovým busem odjeli do centra volného času Legoland a tam si všichni dosyta užili atrakcí v rozsáhlém areálu. Nezapomenutelným zážitkem pro mnohé studenty byla plavba lodí po Temži do Greenwiche, návštěva Královské observatoře a fotografování na nultém poledníku.

Stáž v Rusku

Ve dnech 2. – 12. 5. 2011 se skupina 14 žáků v doprovodu dvou pedagogů zúčastnila stáže v Rusku. V městě Vyborg, které leží téměř u hranic s Finskem, jsme navštěvovali výuku ruského jazyka, angličtiny, zeměpisu, dějepisu a estetické výchovy na místní střední škole. Hodiny byly kvalitně připravené a založené na spolupráci českých a ruských žáků. Absolvovali jsme též prohlídku celé školy a zúčastnili se obhajob ročníkových prací. Pro české žáky to byla zajímavá zkušenost. V Petrohradu jsme měli domluvenou spolupráci s univerzitou. Ochotní učitelé nás provedli po univerzitě a seznámili s její historií. I zde jsme absolvovali několik hodin výuky. Naši žáci mohli porovnat rozdíl mezi středním a vysokoškolským vzděláváním v Rusku. Navštívili jsme řadu význačných památek a žáci tak na vlastní oči viděli to, o čem se učí na hodinách ruského jazyka. Každý z žáků si připravil o vybrané památce výklad v ruštině a při prohlídce seznamoval své spolužáky s fakty a zajímavostmi. Během výkladu o jednotlivých památkách jsme natočili krátké video.

Projekt ‚Ruština znovu a nově‘

V červnu roku 2012 skončila na EKO GYMNÁZIU BRNO o. p. s. realizace projektu ‚RUŠTINA ZNOVU A NOVĚ‘. Projekt byl koncipován jako komplexní jazykový vzdělávací program. Vycházel z dlouhodobé snahy EKO Gymnázia o kvalitní jazykové vzdělávání v jazyce anglickém a ruském. Jeho cílem bylo posílit postavení ruštiny ve srovnání s ostatními cizími jazyky vyučovanými na středních školách. Postupně jsme hledali a ověřovali nové, účinné a atraktivní metody práce v rámci výuky ruštiny. Hlavním pilířem byl inovovaný předmět ‚Komunikace v ruském jazyce‘, který si kladl za cíl naučit žáky komunikovat v běžných situacích a který vedl rodilý mluvčí. Zlepšili jsme materiální zázemí pro výuku ruštiny – ať už vytvořením vlastních učebních textů a pracovních listů, které vycházejí ze specifik naší školy, nebo zřízením knihovny, specializované na ruský jazyk. Prohlubujeme mezipředmětové vztahy – využití ruštiny při hodinách hudební výchovy. Pomocí tematických exkurzí mohou žáci lépe uplatnit své znalosti a komunikativní schopnosti.

Projekt byl financován z fondů EU prostřednictvím Jihomoravského kraje.

Bližší informace o celém průběhu je možné najít na samostatných stránkách projektu.

Mezinárodní letní škola ruského jazyka Moskovija v Rusku

V červenci strávily 4 žákyně naší školy s prof. N. Miženkovou 3 týdny na mezinárodní letní škole ruského jazyka MOSKOVIJA v Rusku. Děvčata obsadila první místa ve výběrovém testování z ruského jazyka na oddělení zahraničních vztahů Magistrátu města Brna a byla vybrána z pěti účastníků ČR z města Brna. V červenci 2010 se uskutečnil již 8. ročník této LJŠ, které se zúčastnilo 36 delegací z různých zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Naše žákyně – N. Miženková a Ž. Petrová z kvinty A, H. Dostálová a M. Faukalová ze sexty C za doprovodu vyučující ruského jazyka Mgr. N. Miženkové absolvovaly velmi bohatý a zajímavý vzdělávácí a poznávácí program. Na závěr třítýdenního pobytu obdržely Certifikát o absolvování jazykové školy, prof. Miženková Osvědčení o vzdělávání učitelů Rj pro zvýšení kvalifikace v oblasti metodiky výuky ruského jazyka jako cizího jazyka.

Studijní pobyt v Anglii

Od 6. do 13. června 2010 měli žáci od tercií po sexty možnost zúčastnit se osmidenního studijního pobytu v jižní Anglii. Cesta byla zajištěna autobusem, ubytování v anglických rodinách ve Worthingu. Dopoledne věnovali žáci výuce anglického jazyka, odpoledne potom výletům a poznávání přírodních i historických zajímavostí Anglie. Poslední den před odjezdem prožili účastníci v Londýně. Pobyt pro žáky připravila PhDr. Ludmila Hanzíková.

Trilogie projektů „Na Východ“

V roce 2006 se EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. poprvé přihlásilo do dotačního programu ‚Do světa!‘, finančně podporovaného Jihomoravským krajem. Tehdy jsme uzavřeli s partnerskou školou v Nižním Novgorodě smlouvu o  vzájemné spolupráci a výměně studentů, kterou jsme naplánovali na 5 let. V letech 2006 až 2008 se nám za finanční podpory Jihomoravského kraje podařilo zrealizovat trilogii projektů s názvem ‚Na Východ I‘, ‚Na Východ II‘ a ‚Na Východ III‘. Projekty spočívaly ve vzájemné studentské výměně 10 studentů a 2 pedagogů z každé školy. Program projektů byl zaměřen na rozšíření a procvičení jazykových znalostí a seznámení se s ruskými tradicemi a kulturou. Naši studenti navštěvovali hodiny ruštiny a angličtiny na partnerské škole, pořádali besedy o  kultuře a tradicích České republiky, dále se zúčastnili společenského a kulturního života v Rusku a v neposlední řadě absolvovali poznávací výlety a exkurze, na kterých je provázeli jejich ruští vrstevníci. Obdobný program jsme zajistili i pro ruské kamarády v České republice.

Název zahraničního partnera

Střední všeobecně vzdělávací škola č. 48 v Nižním Novgorodě

adresa: ul. Bonč-Brujeviča, 11-a, 603009 Nižnij Novgorod

střední škola s humanitním a ekonomickým zaměřením

Obsahové zaměření projektů:

  • poznávací exkurze v rámci měst a krajů
  • návštěvy kulturních akcí a zařízení (památky, divadla, koncerty, muzea, výstavy)
  • vzájemná účast ve výuce jazyků (ruština, angličtina) i všeobecně vzdělávacích předmětů
  • setkání s představiteli družebních krajů

Přínos projektů:

  • navazování kontaktů mezi studenty a učiteli středních škol družebních krajů (Jihomoravský kraj – Nižnonovgorodská oblast) a jejich prohlubování na základě dlouhodobé spolupráce
  • rozšíření jazykových znalostí ruštiny českých studentů (ruština je na EKO gymnáziu Brno povinným vyučovacím předmětem)
  • bezprostřední vzájemné seznámení se se způsobem života, kulturou, historií a tradicemi obou regionů
  • vytvoření předpokladů pro eventuální další rozšiřování kontaktů mezi Jihomoravským krajem a Nižnonovgorodskou oblastí na úrovni středních škol

Garant projektů

PhDr. Helena Gazdová

Poskytovatel finanční podpory

Jihomoravský kraj