EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Dny pro malé vědce

  • Máte zvídavé děti?
  • Chtějí si pokojíček přestavět na laboratoř?
  • Neustále Vás zahrnují otázkami?

Půjčte nám je na sobotní dopoledne a my zajistíme, že se nebudou nudit!


Seminář 2. 12. 2017 – LOVCI MAMUTŮ A NEJSTARŠÍ KULTURA STŘEDNÍ EVROPY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro sobotu 2. 12. 2017 jsme pro děti ve věku 10 – 13 let zvolili téma LOVCI MAMUTŮ A NEJSTARŠÍ KULTURA STŘEDNÍ EVROPY.

Seminář je rozdělen do tří výukových hodin, které vedou gymnaziální profesoři. Komunikačním jazykem bude čeština a angličtina (metoda CLIL). Děti se seznámí s jedinečnou kulturou lidí, kteří žili před dvaceti pěti tisíci lety nedaleko Brna. Budou je poznávat zábavnou a hravou formou. Vyzkouší si i praktické dovednosti, třeba hod oštěpem.

Cena: 200 Kč

Prosíme o registraci na email: schmiedova@eko-g.cz


Semináře 28. 1. 2017 – ÚNIKOVÁ ŠIFROVACÍ HRA a ODKAZ OTCE VLASTI

dmv-28-1-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro sobotu 28. 1. 2017 jsme pro děti ve věku 10 – 13 let zvolili 2 témata:

  1. ÚNIKOVÁ ŠIFROVACÍ HRA

Děti si vyzkouší v časovém limitu vyluštit sérii šifer, jež je postupným řešením přiblíží k nalezení klíče od místnosti, ve které jsou uvězněni.

2. ODKAZ OTCE VLASTI

Děti se seznámí s jedinečnou postavou císaře Karla IV. zábavnými a soutěžními formami učení. Napíší si listinu a opatří ji pečetí. Naučí se i základy šermu.

Cena: 200 Kč

Prosíme o registraci na email: schmiedova@eko-g.cz


Seminář 20. 2. 2016 – LOVCI MAMUTŮ A NEJSTARŠÍ KULTURA STŘEDNÍ EVROPY

DMV 20.2.16

Pro sobotu 20. 2. 2016 jsme pro děti ve věku 10 – 13 let zvolili téma LOVCI MAMUTŮ A NEJSTARŠÍ KULTURA STŘEDNÍ EVROPY.

Seminář je rozdělen do tří výukových hodin, které vedou gymnaziální profesoři. Komunikačním jazykem bude čeština a angličtina (metoda CLIL). Děti se seznámí s unikátní kulturou lidí žijících před dvaceti pěti tisíci lety v oblasti Dolních Věstonic. Vymodelují si sošku Venuše a poznají další umělecká díla té doby.

Cena: 200 Kč

Prosíme o registraci na email: schmiedova@eko-g.cz


 

V nadcházejícím období budou sobotní programy zaměřeny na přírodní a humanitní vědy a také na jazyk anglický a ruský.

Sledujte naše webové nebo facebookové stránky, kde se dozvíte podrobnější informace o připravovaných Dnech pro malé vědce.

Nebo nám zašlete Vaši kontaktní emailovou adresu a my Vás o další akci budeme automaticky informovat.


 

Pilotní seminář – Bádání nad minerály

V sobotu 29. 11. 2014 se uskutečnil první Den pro malé vědce ve věku od 9 do 13 let ze škol z Brna a okolí zaměřený na geologii, minerály, horniny a pokusy s nimi.

Na začátku proběhlo rozlosování účastníků do tří skupin, ve kterých postupně procházeli připravenými stanovišti. Dozvěděli se, jak se dělí nerostné suroviny pro průmyslové využití či podle vzniku a vývoje a kde se v České republice nacházejí jejich významná ložiska.

Horniny si prohlédli pod mikroskopem. Pokusili se určit minerály podle klíče na základě jejich struktury, barvy, lesku, vrypu a tvrdosti. Zjistili, jak reaguje vápenec s kyselinami, jaké vlastnosti má vznikající oxid uhličitý a sestavili model hasicího přístroje.

Pod stereomikroskopem pozorovali krystaly skalice modré a kuchyňské soli, které následně vymodelovali. Změřením hmotnosti a objemu dvou neznámých minerálů určili jejich hustotu a pomocí tabulek zjistili, o jaký minerál se jedná.

Součástí projektového dne byla výtvarná dílna, ve které si leptáním skla ozdobili vánočním motivem skleničku, kterou si poté odnesli domů. Získané poznatky si malí vědci na závěr prověřili v soutěžním kvízu.


 Napište nám:

Vaše jméno

Váš email

Vaše zpráva