EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Adaptační kurz Jedovnice

‹ Zpět

Ve dnech 10. a 11. září proběhl adaptační kurz pro tercie. Cílem bylo propojit původní třídy s nově přijatými žáky, aby spolu vytvořili dobře stmelený a fungující kolektiv. Využili jsme nabídky společnosti Milanovy aktivity, která nám nachystala spoustu týmových her, které byly zakončeny největší atrakcí – zorbingem. Večer jsme si při opékání špekáčků trošku zazpívali, probrali vztahy ve třídě a zhodnotili program. Druhý den jsme ráno vyrazili do Křtin, kde jsme navštívili jeskyni Výpustek a vyjedli místní bufet. Výlet jsme zakončili návštěvou krásného barokního kostela ve Křtinách.

S. Krampolová a J. Němčanská