EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity
Výuka uměleckých předmětů

pro žáky EKO gymnázia a základních i mateřských škol

Více informací

Připravujeme

Kroužek Informatiky

Zveme všechny zájemce o informační technologie do kroužku Informatiky, který bude probíhat na našem gymnáziu každou středu od 14:00 – do 14:45 hod. Tě…

Jedeme do Skotska!!!

V letošním školním roce jsme pro studenty tercií a kvarty připravili studijní pobyt ve skotském Edinburghu s výukou anglického jazyka. Termín: 25.5.-…

Realizované akce

Seminář ve Future Mining

Dne 3.10. se 15 studentů vyššího i nižšího stupně našeho gymnázia zúčastnilo semináře ve společnosti Future Mining. Na začátku semináře nás čekala zaj…

Adaptační kurz Jedovnice

Ve dnech 10. a 11. září proběhl adaptační kurz pro tercie. Cílem bylo propojit původní třídy s nově přijatými žáky, aby spolu vytvořili dobře stmelený…

První zářijový týden sext

Nový školní rok začal netradičně. Oprava školní chodby „poslala“ třídy na aktivity mimo školu. Sexta nejprve absolvovala workshop Soutěž a podnikej, p…