EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity
Výuka uměleckých předmětů

pro žáky EKO gymnázia a základních i mateřských škol

Více informací

Připravujeme

Za poznáním na Východ

V rámci dotačního programu „Do světa! 2018“, finančně podporovaného Jihomoravským krajem, čeká naše žáky studentský výměnný pobyt s žáky partnerské st…

Kroužek Informatiky

Zveme všechny zájemce o informační technologie do kroužku Informatiky, který bude probíhat na našem gymnáziu každou středu od 14:00 – do 14:45 hod. Tě…

Jedeme do Skotska!!!

V letošním školním roce jsme pro studenty tercií a kvarty připravili studijní pobyt ve skotském Edinburghu s výukou anglického jazyka. Termín: 25.5.-…

Realizované akce

Kvinty na adaptačním kurzu

Ve dnech 6. až 7. září se žáci obou kvint zúčastnili adaptačního kurzu, v rámci něhož se staří a noví studenti navzájem poznávali, zažili spoustu zába…

Zahradní slavnost

Závěr školního roku oslavili žáci, jejich rodiče, kantoři EKO GYMNÁZIA i příznivci školy již tradiční zahradní slavností. Připomenuli jsme si úspěchy…

Sportovní den

Úterý 26. června bylo na EKU ve znamení sportu. V rámci tradičního sportovního dne změřili žáci svoji zdatnost v řadě atletických disciplín (běhy, tro…