EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity
Výuka uměleckých předmětů

pro žáky EKO gymnázia a základních i mateřských škol

Více informací

Připravujeme

TOSKÁNSKO

Na první říjnový týden nového školního roku (2. – 7. 10. 2018) připravujeme historickou exkurzi TOSKÁNSKO – kolébka renesance. Milovníci dávné histori…

Přírodovědná expedice do Švédska

V letošním školním roce bychom rádi rozšířili nabídku vzdělávacích a jazykových výjezdů do zahraničí pro naše studenty. Z tohoto důvodu jsme se rozhod…

Finanční gramotnost

V pondělí 28. května dopoledne čeká naše terciány a pozvané žáky ze ZŠ Kamínky workshop „Finanční gramotnost“.

Realizované akce

Restaurace Tryzub

V pondělí 21. května 2018 jsme se skupinou ruštinářů kvinty C navštívili ukrajinskou restauraci „Tryzub“, abychom v rámci studia ruštiny ochutnali tra…

Mezinárodní diktát z ruského jazyka

V sobotu 19.05.2018  se čtyři naše studentky – Eliška Babáková ze S A1, Veronika Ročková a Eliška Zeinerová ze S A2 a Rebeka Jahnová z Kv AB – zúčastn…

Mapa USA

Studenti septimy pracovali během letošního školního roku na projektu „Mapa USA“ a vytvořili obří a úžasnou mapu reálií s historickými a geografickými…