EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity
Výuka uměleckých předmětů

pro žáky EKO gymnázia a základních i mateřských škol

Více informací

Připravujeme

Finanční gramotnost

Středa 25. dubna bude na vyšším stupni věnována finanční gramotnosti. Kvintány čeká od 8:00 do 14:45 worksho spol. Yourchange, sextány a septimány 10:…

Program HASÍK

Na středu 25. dubna je ve spolupráci s našimi ochotnými rodiči paní Dočkalovou a panem Pokorným připraven pro kvartány preventivní program „Hasík CZ –…

Poslední zvonění

V pátek 27. dubna 8 – 9:40 se otaváni loučí s pravidelnou výukou, svými vyučujícími i mladšími spolužáky. Všichni se už těšíme, jakou zábavu si na své…

Realizované akce

Pevnost poznání

V úterý 17. 4. 2018 obě primy zamířily do Olomouce, kde navštívily PEVNOST POZNÁNÍ. Žáci se rozdělili do tří skupin pro práci v laboratoři, kde si pos…

Pravoslavný chrám sv. Václava v Brně

V úterý 17. 4. 2018 jsme v rámci výuky ruštiny navštívili se žáky sexty pravoslavný chrám sv. Václava na Gorazdově ulici. Mgr. J. Fejsák žákům přiblíž…

Kytice – K. J. Erben a lidová slovesnost

Dne 17. dubna jsme se sekundami navštívili výukový program v centru Legato v brněnských Kohoutovicích. Po úvodních rozehřívacích hrách přišel na řadu…